სიყვითლის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Fargo MV, Grogan SP, Saguil A. Evaluation of jaundice in adults. Am Fam Physician. 2017 Feb 1;95(3):164-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Fargo MV, Grogan SP, Saguil A. Evaluation of jaundice in adults. Am Fam Physician. 2017 Feb 1;95(3):164-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. King D, Armstrong MJ. Overview of Gilbert's syndrome. Drug Ther Bull. 2019 Feb;57(2):27-31. აბსტრაქტი

3. Centers for Disease Control and Prevention. The ABCs of hepatitis. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Mantzoukis K, Rodríguez-Perálvarez M, Buzzetti E, et al. Pharmacological interventions for acute hepatitis B infection. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 21;(3):CD011645.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. World Health Organization. Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Mar 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Niederau C, Lange S, Heintges T, et al. Prognosis of chronic hepatitis C: results of a large, prospective cohort study. Hepatology. 1998 Dec;28(6):1687-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Chen SL, Morgan TR. The natural history of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci. 2006;3(2):47-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Spearman CW, Dusheiko GM, Hellard M, et al. Hepatitis C. Lancet. 2019 Oct 19;394(10207):1451-66. აბსტრაქტი

9. US Preventive Services Task Force; Owens DK, Davidson KW, Krist AH, et al. Screening for hepatitis C virus infection in adolescents and adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2020 Mar 10;323(10):970-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Teshale EH, Hu DJ, Holmberg SD. The two faces of hepatitis E virus. Clin Infect Dis. 2010 Aug 1;51(3):328-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Jilani N, Das BC, Husain SA, et al. Hepatitis E virus infection and fulminant hepatic failure during pregnancy. J Gastroenterol Hepatol. 2007 May;22(5):676-82. აბსტრაქტი

12. Poles MA, Lew EA, Dieterich DT. Diagnosis and treatment of hepatic disease in patients with HIV. Gastroenterol Clin North Am. 1997 Jun;26(2):291-321. აბსტრაქტი

13. Whitty CJ, Chiodini PL, Lalloo DG. Investigation and treatment of imported malaria in non-endemic countries. BMJ. 2013 May 21;346:f2900. აბსტრაქტი

14. Wuerz T, Kane JB, Boggild AK, et al. A review of amoebic liver abscess for clinicians in a nonendemic setting. Can J Gastroenterol. 2012 Oct;26(10):729-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Costa F, Hagan JE, Calcagno J, et al. Global morbidity and mortality of leptospirosis: a systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2015 Sep 17;9(9):e0003898.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Centers for Disease Control and Prevention. Leptospirosis: risk of exposure. Jun 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

17. De Brito T, Aiello VD, da Silva LF, et al. Human hemorrhagic pulmonary leptospirosis: pathological findings and pathophysiological correlations. PLoS One. 2013 Aug 12;8(8):e71743.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Singal AK, Bataller R, Ahn J, et al. ACG clinical guideline: alcoholic liver disease. Am J Gastroenterol. 2018 Feb;113(2):175-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Lee WM. Drug-induced acute liver failure. Clin Liver Dis. 2013 Nov;17(4):575-86;viii.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Kullak-Ublick GA, Andrade RJ, Merz M, et al. Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment. Gut. 2017 Jun;66(6):1154-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Hoofnagle JH, Björnsson ES. Drug-induced liver injury - types and phenotypes. N Engl J Med. 2019 Jul 18;381(3):264-73. აბსტრაქტი

22. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019 Jun;70(6):1222-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Tujios SR, Lee WM. Acute liver failure induced by idiosyncratic reaction to drugs: challenges in diagnosis and therapy. Liver Int. 2018 Jan;38(1):6-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Björnsson ES. Drug-induced liver injury due to antibiotics. Scand J Gastroenterol. 2017 Jun-Jul;52(6-7):617-23. აბსტრაქტი

25. Navarro VJ, Barnhart H, Bonkovsky HL, et al. Liver injury from herbals and dietary supplements in the U.S. Drug-Induced Liver Injury Network. Hepatology. 2014 Oct;60(4):1399-408.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Nichols SD, Albert S, Shirley L, et al. Outcomes in patients with obstructive jaundice from metastatic colorectal cancer and implications for management. J Gastrointest Surg. 2014 Dec;18(12):2186-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Waller LP, Deshpande V, Pyrsopoulos N. Hepatocellular carcinoma: a comprehensive review. World J Hepatol. 2015 Nov 18;7(26):2648-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Birrer MJ, Young RC. Differential diagnosis of jaundice in lymphoma patients. Semin Liver Dis. 1987 Aug;7(3):269-77. აბსტრაქტი

29. Selmi C, Bowlus CL, Gershwin ME, et al. Primary biliary cirrhosis. Lancet. 2011 May 7;377(9777):1600-9. აბსტრაქტი

30. Poupon R. Primary biliary cirrhosis: a 2010 update. J Hepatol. 2010 May;52(5):745-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Molodecky NA, Kareemi H, Parab R, et al. Incidence of primary sclerosing cholangitis: a systematic review and meta-analysis. Hepatology. 2011 May;53(5):1590-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Hirschfield GM, Karlsen TH, Lindor KD, et al. Primary sclerosing cholangitis. Lancet. 2013 Nov 9;382(9904):1587-99. აბსტრაქტი

33. Chapman MH, Thorburn D, Hirschfield GM, et al. British Society of Gastroenterology and UK-PSC guidelines for the diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis. Gut. 2019 Aug;68(8):1356-78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Patil M, Sheth KA, Krishnamurthy AC, et al. A review and current perspective on Wilson disease. J Clin Exp Hepatol. 2013 Dec;3(4):321-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Kowdley KV, Brown KE, Ahn J, et al. ACG clinical guideline: hereditary hemochromatosis. Am J Gastroenterol. 2019 Aug;114(8):1202-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Björnsson E, Chari ST, Smyrk TC, et al. Immunoglobulin G4 associated cholangitis: description of an emerging clinical entity based on review of the literature. Hepatology. 2007 Jun;45(6):1547-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Schmidt-Hansen M, Berendse S, Hamilton W. Symptoms of pancreatic cancer in primary care: a systematic review. Pancreas. 2016 Jul;45(6):814-8. აბსტრაქტი

38. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End Results Program. Cancer stat facts: pancreatic cancer. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

39. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End Results Program. Cancer stat facts: common cancer sites. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

40. Kubo S, Takemura S, Tanaka S, et al. Occupational cholangiocarcinoma caused by exposure to 1,2-dichloropropane and/or dichloromethane. Ann Gastroenterol Surg. 2017 Nov 17;2(2):99-105.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Kumagai S, Sobue T, Makiuchi T, et al. Relationship between cumulative exposure to 1,2-dichloropropane and incidence risk of cholangiocarcinoma among offset printing workers. Occup Environ Med. 2016 Aug;73(8):545-52. აბსტრაქტი

42. Duraiswamy S, Sheffield JS, Mcintire D, et al. Updated etiology and significance of elevated bilirubin during pregnancy: changes parallel shift in demographics and vaccination status. Dig Dis Sci. 2017 Feb;62(2):517-25. აბსტრაქტი

43. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):406-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Rumsey S, Winders J, MacCormick AD. Diagnostic accuracy of Charcot's triad: a systematic review. ANZ J Surg. 2017 Apr;87(4):232-8. აბსტრაქტი

45. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. Sep 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

46. Stravitz RT, Lee WM. Acute liver failure. Lancet. 2019 Sep 7;394(10201):869-81. აბსტრაქტი

47. Nanchal R, Subramanian R, Karvellas CJ, et al. Guidelines for the management of adult acute and acute-on-chronic liver failure in the ICU: cardiovascular, endocrine, hematologic, pulmonary, and renal considerations. Crit Care Med. 2020 Mar;48(3):e173-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Karvellas CJ, Cavazos J, Battenhouse H, et al. Effects of antimicrobial prophylaxis and blood stream infections in patients with acute liver failure: a retrospective cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Nov;12(11):1942-9;e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Martin P, DiMartini A, Feng S, et al. Evaluation for liver transplantation in adults: 2013 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the American Society of Transplantation. Hepatology. 2014 Mar;59(3):1144-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practical guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017 May;66(5):1047-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Hernaez R, Solà E, Moreau R, et al. Acute-on-chronic liver failure: an update. Gut. 2017 Mar;66(3):541-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Sarin SK, Choudhury A. Management of acute-on-chronic liver failure: an algorithmic approach. Hepatol Int. 2018 Sep;12(5):402-16. აბსტრაქტი

53. Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37;e1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Jalan R, Saliba F, Pavesi M, et al. Development and validation of a prognostic score to predict mortality in patients with acute-on-chronic liver failure. J Hepatol. 2014 Nov;61(5):1038-47. აბსტრაქტი

55. British Society of Gastroenterology, British Society for the Study of the Liver. Decompensated cirrhosis care bundle – first 24 hours. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

56. Dunn W, Jamil LH, Brown LS, et al. MELD accurately predicts mortality in patients with alcoholic hepatitis. Hepatology. 2005 Feb;41(2):353-8. აბსტრაქტი

57. Pavlov CS, Varganova DL, Casazza G, et al. Glucocorticosteroids for people with alcoholic hepatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 9;(4):CD001511.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Louvet A, Naveau S, Abdelnour M, et al. The Lille model: a new tool for therapeutic strategy in patients with severe alcoholic hepatitis treated with steroids. Hepatology. 2007 Jun;45(6):1348-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Garcia-Saenz-de-Sicilia M, Duvoor C, Altamirano J. A day-4 Lille model predicts response to corticosteroids and mortality in severe alcoholic hepatitis. Am J Gastroenterol. 2017 Feb;112(2):306-15. აბსტრაქტი

60. Thursz MR, Richardson P, Allison M, et al; STOPAH trial. Prednisolone or pentoxifylline for alcoholic hepatitis. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1619-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. van Lingen R, Warshow U, Dalton HR, et al. Jaundice as a presentation of heart failure. J R Soc Med. 2005 Aug;98(8):357-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Centers for Disease Control and Prevention. Leptospirosis: fact sheet for clinicians. Jan 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

63. Bassari R, Koea JB. Jaundice associated pruritis: a review of pathophysiology and treatment. World J Gastroenterol. 2015 Feb 7;21(5):1404-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Stillman AE. Jaundice. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, eds. Clinical methods: the history, physical, and laboratory examinations. 3rd ed. Boston: Butterworths; 1990.სრული ტექსტი

65. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis C - questions and answers for health professionals. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

66. Berner MM, Kriston L, Bentele M, et al. The alcohol use disorders identification test for detecting at-risk drinking: a systematic review and meta-analysis. J Stud Alcohol Drugs. 2007 May;68(3):461-73. აბსტრაქტი

67. Crawford EF, Fulton JJ, Swinkels CM, et al. Diagnostic efficiency of the AUDIT-C in US veterans with military service since September 11, 2001. Drug Alcohol Depend. 2013 Sep 1;132(1-2):101-6. აბსტრაქტი

68. LeFevre ML, US Preventive Services Task Force. Screening for hepatitis B virus infection in nonpregnant adolescents and adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2014 Jul 1;161(1):58-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology. 2014 Aug;60(2):715-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Cohen JA, Kaplan MM. The SGOT/SGPT ratio - an indicator of alcoholic liver disease. Dig Dis Sci. 1979 Nov;24(11):835-8. აბსტრაქტი

71. Mitchell MC, Friedman LS, McClain CJ. Medical management of severe alcoholic hepatitis: expert review from the Clinical Practice Updates Committee of the AGA Institute. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Jan;15(1):5-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Forrest EH, Evans CD, Stewart S, et al. Analysis of factors predictive of mortality in alcoholic hepatitis and derivation and validation of the Glasgow alcoholic hepatitis score. Gut. 2005 Aug;54(8):1174-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006;55(suppl 6):vi1-vi12. აბსტრაქტი

74. European Association for the Study of the Liver. Clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53(3):397-417. აბსტრაქტი

75. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA. Ascites in cirrhosis: a review of management and complications. Neth J Med. 2007;65(8):283-288. აბსტრაქტი

76. Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J Hepatol. 2000;32(1):142-153. აბსტრაქტი

77. Bernardi M, Carceni P, Navickis RJ, et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Hepatology. 2012;55(4):1172-1181. აბსტრაქტი

78. National Institute for Health and Care Excellence. Suspected cancer: recognition and referral. Jan 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

79. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: jaundice. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

80. Kolodziejczyk E, Jurkiewicz E, Pertkiewicz J, et al. MRCP versus ERCP in the evaluation of chronic pancreatitis in children: which is the better choice? Pancreas. 2016 Sep;45(8):1115-9. აბსტრაქტი

81. Scaffidi MG, Luigiano C, Consolo P, et al. Magnetic resonance cholangio-pancreatography versus endoscopic retrograde cholangio-pancreatography in the diagnosis of common bile duct stones: a prospective comparative study. Minerva Med. 2009 Oct;100(5):341-8. აბსტრაქტი

82. National Institute for Health and Care Excellence. Pancreatic cancer in adults: diagnosis and management. Feb 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

83. Manes G, Paspatis G, Aabakken L, et al. Endoscopic management of common bile duct stones: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy. 2019 May;51(5):472-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Whitfield JB, Masson S, Liangpunsakul S, et al. Evaluation of laboratory tests for cirrhosis and for alcohol use, in the context of alcoholic cirrhosis. Alcohol. 2018 Feb;66:1-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. McMahon BJ, Alward WL, Hall DB, et al. Acute hepatitis B virus infection: relation of age to the clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. J Infect Dis. 1985 Apr;151(4):599-603. აბსტრაქტი

86. O'Grady JG, Alexander GJ, Hayllar KM, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology. 1989 Aug;97(2):439-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Roberts EA, Schilsky ML, American Association for Study of Liver Diseases (AASLD). Diagnosis and treatment of Wilson disease: an update. Hepatology. 2008 Jun;47(6):2089-111. აბსტრაქტი

88. Giannini EG, Sammito G, Farinati F, et al; Italian Liver Cancer (ITA.LI.CA) Group. Determinants of alpha-fetoprotein levels in patients with hepatocellular carcinoma: implications for its clinical use. Cancer. 2014 Jul 15;120(14):2150-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Longo M, Crosignani A, Battezzati PM, et al. Hyperlipidaemic state and cardiovascular risk in primary biliary cirrhosis. Gut. 2002 Aug;51(2):265-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას