პნევმოთორაქსი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65(suppl 2):ii18-31. [This guideline has been archived by the British Thoracic Society. The British Thoracic Society website states that guidelines that are more than 5 years old are marked as archived because their recommendations have not been checked to confirm continued validity at the date of archival. The UK expert adviser of this topic has confirmed that these guidelines still reflect current practice in the UK.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Havelock T, Teoh R, Laws D, et al. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65(suppl 2):ii61-76. [This guideline has been archived by the British Thoracic Society. The British Thoracic Society website states that guidelines that are more than 5 years old are marked as archived because their recommendations have not been checked to confirm continued validity at the date of archival. The UK expert adviser of this topic has confirmed that these guidelines still reflect current practice in the UK.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Jantz MA, Pierson DJ. Pneumothorax and barotrauma. Clin Chest Med. 1994 Mar;15(1):75-91. აბსტრაქტი

2. Butler KH, Swencki SA. Chest pain: a clinical assessment. Radiol Clin North Am. 2006 Mar;44(2):165-79, vii. აბსტრაქტი

3. Berdon WE, Dee GJ, Abramson ST, et al. Localized pneumothorax adjacent to a collapsed lobe: a sign of bronchial obstruction. Radiology. 1984 Mar;150(3):691-4. აბსტრაქტი

4. Korom S, Canyurt H, Missbach A, et al. Catamenial pneumothorax revisited: clinical approach and systemic review of the literature. J Thorac Cardiovasc Surg. 2004 Oct;128(4):502-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Gupta D, Hansell A, Nichols T, et al. Epidemiology of pneumothorax in England. Thorax. 2000 Aug;55(8):666-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Bense L, Eklund G, Wiman LG. Smoking and the increased risk of contracting spontaneous pneumothorax. Chest. 1987 Dec;92(6):1009-12. აბსტრაქტი

7. Melton LJ 3rd, Hepper NG, Offord KP. Incidence of spontaneous pneumothorax in Olmsted County, Minnesota: 1950-1974. Am Rev Respir Dis. 1979 Dec;120(6):1379-82. აბსტრაქტი

8. Wolfman NT, Myers WS, Glauser SJ, et al. Validity of CT classification on management of occult pneumothorax: a prospective study. AJR Am J Roentgenol. 1998 Nov;171(5):1317-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Bridges KG, Welch G, Silver M, et al. CT detection of occult pneumothorax in multiple trauma patients. J Emerg Med. 1993 Mar-Apr;11(2):179-86. აბსტრაქტი

10. Enderson BL, Abdalla R, Frame SB, et al. Tube thoracostomy for occult pneumothorax: a prospective randomized study of its use. J Trauma. 1993 Nov;35(5):726-30. აბსტრაქტი

11. Abolnik IZ, Lossos IS, Gillis D, et al. Primary spontaneous pneumothorax in men. Am J Med Sci. 1993 May;305(5):297-303. აბსტრაქტი

12. Bense L, Eklund G, Wiman LG. Bilateral bronchial anomaly: a pathogenetic factor in spontaneous pneumothorax. Am Rev Respir Dis. 1992 Aug;146(2):513-6. აბსტრაქტი

13. Yellin A, Shiner RJ, Lieberman Y. Familial multiple bilateral pneumothorax associated with Marfan syndrome. Chest. 1991 Aug;100(2):577-8. აბსტრაქტი

14. Lenler-Petersen P, Grunnet N, Jespersen TW, et al. Familial spontaneous pneumothorax. Eur Respir J. 1990 Mar;3(3):342-5. აბსტრაქტი

15. Sharpe IK, Ahmad M, Braun W. Familial spontaneous pneumothorax and HLA antigens. Chest. 1980 Aug;78(2):264-8. აბსტრაქტი

16. Bass HN, LaGrave D, Mardach R, et al. Spontaneous pneumothorax in association with pyridoxine-responsive homocystinuria. J Inher Metab Dis. 1997 Nov;20(6):831-2. აბსტრაქტი

17. Tanaka F, Itoh M, Esaki H, et al. Secondary spontaneous pneumothorax. Ann Thorac Surg. 1993 Feb;55(2):372-6. აბსტრაქტი

18. Upadya A, Amoateng-Adjepong Y, Haddad RG. Recurrent bilateral spontaneous pneumothorax complicating chemotherapy for metastatic sarcoma. South Med J. 2003 Aug;96(8):821-3. აბსტრაქტი

19. Chan TB, Tan WC, Teoh PC. Spontaneous pneumothorax in medical practice in a general hospital. Ann Acad Med Singapore. 1985 Jul;14(3):457-61. აბსტრაქტი

20. Aktoğu S, Yorgancioglu A, Çirak K, et al. Clinical spectrum of pulmonary and pleural tuberculosis: a report of 5,480 cases. Eur Respir J. 1996 Oct;9(10):2031-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Stern H, Toole AL, Merino M. Catamenial pneumothorax. Chest. 1980 Sep;78(3):480-2. აბსტრაქტი

22. MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65(suppl 2):ii18-31. [This guideline has been archived by the British Thoracic Society. The British Thoracic Society website states that guidelines that are more than 5 years old are marked as archived because their recommendations have not been checked to confirm continued validity at the date of archival. The UK expert adviser of this topic has confirmed that these guidelines still reflect current practice in the UK.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Wait MA, Estrera A. Changing clinical spectrum of spontaneous pneumothorax. Am J Surg. 1992 Nov;164(5):528-31. აბსტრაქტი

24. Flume PA, Strange C, Ye X, et al. Pneumothorax in cystic fibrosis. Chest. 2005 Aug;128(2):720-8. აბსტრაქტი

25. Flume PA. Pneumothorax in cystic fibrosis. Curr Opin Pulm Med. 2011 Jul;17(4):220-5. აბსტრაქტი

26. Taveira-DaSilva AM, Pacheco-Rodriguez G, Moss J. The natural history of lymphangioleiomyomatosis: markers of severity, rate of progression and prognosis. Lymphat Res Biol. 2010 Mar;8(1):9-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Chiu HT, Garcia CK. Familial spontaneous pneumothorax. Curr Opin Pulm Med. 2006 Jul;12(4):268-72. აბსტრაქტი

28. Mendez JL, Nadrous HF, Vassallo R, et al. Pneumothorax in pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Chest. 2004 Mar;125(3):1028-32. აბსტრაქტი

29. Yamaguchi M, Shiota T, Kobashi Y. Erdheim-Chester disease presenting with pneumothorax. Respiration. 2011;82(6):552-6. აბსტრაქტი

30. Baumann MH, Strange C, Heffner JE, et al; AACP Pneumothorax Consensus Group. Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement. Chest. 2001 Feb;119(2):590-602.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Vukich DJ. Diseases of the pleural space. Emerg Med Clin North Am. 1989 May;7(2):309-24. აბსტრაქტი

32. National Patient Safety Agency. Alert: Blood control safety cannula and needle thoracostomy for tension pneumothorax. April 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

33. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax: time for a re-think? Emerg Med J. 2005 Jan;22(1):8-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Jones R, Hollingsworth J. Tension pneumothoraces not responding to needle thoracocentesis. Emerg Med J. 2002 Mar;19(2):176-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. O'Neill S. Spontaneous pneumothorax: aetiology, management and complications. Ir Med J. 1987 Nov;80(11):306-11. აბსტრაქტი

36. O'Connor AR, Morgan WE. Radiological review of pneumothorax. BMJ. 2005 Jun 25;330(7506):1493-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Wilkerson RG, Stone MB. Sensitivity of bedside ultrasound and supine anteroposterior chest radiographs for the identification of pneumothorax after blunt trauma. Acad Emerg Med. 2010 Jan;17(1):11-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Chan KK, Joo DA, McRae AD, et al. Chest ultrasonography versus supine chest radiography for diagnosis of pneumothorax in trauma patients in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 23;(7):CD013031.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Sharma A, Jindal P. Principles of diagnosis and management of traumatic pneumothorax. J Emerg Trauma Shock. 2008 Jan;1(1):34-41. აბსტრაქტი

40. Woodring JH, Baker MD, Stark P. Pneumothorax ex vacuo. Chest. 1996 Oct;110(4):1102-5. აბსტრაქტი

41. Carr JJ, Reed JC, Choplin RH, et al. Plain and computed radiography for detecting experimentally induced pneumothorax in cadavers: implications for detection in patients. Radiology. 1992 Apr;183(1):193-9. აბსტრაქტი

42. Tsang KW. Solutions for difficult diagnostic cases of acute exacerbations of chronic bronchitis. Chemotherapy. 2001;47(suppl 4):28-38;53-4. აბსტრაქტი

43. Lois M, Noppen M. Bronchopleural fistulas: an overview of the problem with special focus on endoscopic management. Chest. 2005 Dec;128(6):3955-65. აბსტრაქტი

44. Flores HA, Stewart RM. The multiply injured patient. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Spring;20(1):64-8. აბსტრაქტი

45. ATLS Subcommittee, American College of Surgeons’ Committee on Trauma, International ATLS working group. ATLS® advanced trauma life support: tenth edition. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2018.

46. Zhang M, Liu ZH, Yang JX, et al. Rapid detection of pneumothorax by ultrasonography in patients with multiple trauma. Crit Care. 2006;10(4):R112.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: blunt chest trauma. 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

48. Kirkpatrick AW, Sirois M, Laupland KB, et al. Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: the Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (EFAST). J Trauma. 2004 Aug;57(2):288-95. აბსტრაქტი

49. Soldati G, Testa A, Pignataro G, et al. The ultrasonographic deep sulcus sign in traumatic pneumothorax. Ultrasound Med Biol. 2006 Aug;32(8):1157-63. აბსტრაქტი

50. Alrajab S, Youssef AM, Akkus N, et al. Pleural ultrasound versus chest radiography for the diagnosis of pneumothorax: review of the literature and meta-analysis. Crit Care. 2013 Sep 23;17(5):R208.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Sahn SA, Heffner JE. Spontaneous pneumothorax. N Engl J Med. 2000 Mar 23;342(12):868-74. აბსტრაქტი

52. Tschopp JM, Rami-Porta R, Noppen M, et al. Management of spontaneous pneumothorax: state of the art. Eur Respir J. 2006 Sep;28(3):637-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Tschopp JM, Bintcliffe O, Astoul P, et al. ERS task force statement: diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. Eur Respir J. 2015 Aug;46(2):321-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Kelly AM. Review of management of primary spontaneous pneumothorax: is the best evidence clearer 15 years on? Emerg Med Australas. 2007 Aug;19(4):303-8. აბსტრაქტი

55. National Institute for Health and Care Excellence. Major trauma: assessment and initial management. 17 February 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

56. Henry S. Bulletin of the American College of Surgeons: ATLS 10th edition offers new insights into managing trauma patients. June 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

57. O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, et al; British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline Group; BTS Emergency Oxygen Guideline Development Group. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017 Jun;72(suppl 1):ii1-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Northfield TC. Oxygen therapy for spontaneous pneumothorax. BMJ. 1971 Oct 9;4(5779):86-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Zehtabchi S, Rios CL. Management of emergency department patients with primary spontaneous pneumothorax: needle aspiration or tube thoracostomy? Ann Emerg Med. 2008 Jan;51(1):91-100. აბსტრაქტი

60. Havelock T, Teoh R, Laws D, et al. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65(suppl 2):ii61-76. [This guideline has been archived by the British Thoracic Society. The British Thoracic Society website states that guidelines that are more than 5 years old are marked as archived because their recommendations have not been checked to confirm continued validity at the date of archival. The UK expert adviser of this topic has confirmed that these guidelines still reflect current practice in the UK.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Carson-Chahhoud KV, Wakai A, van Agteren JE, et al. Simple aspiration versus intercostal tube drainage for primary spontaneous pneumothorax in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 7;(9):CD004479.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Kim MJ, Park I, Park JM, et al. Systematic review and meta-analysis of initial management of pneumothorax in adults: intercostal tube drainage versus other invasive methods. PLoS One. 2017 Jun 22;12(6):e0178802.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Thelle A, Gjerdevik M, SueChu M, et al. Randomised comparison of needle aspiration and chest tube drainage in spontaneous pneumothorax. Eur Respir J. 2017 Apr 12;49(4):1601296.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Brown SGA, Ball EL, Perrin K, et al. Conservative versus interventional treatment for spontaneous pneumothorax. N Engl J Med. 2020 Jan 30;382(5):405-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Broaddus VC. Clearing the air - a conservative option for spontaneous pneumothorax. N Engl J Med. 2020 Jan 30;382(5):469-70. აბსტრაქტი

66. McMullan JT. NEJM Journal Watch: Don't just do something, stand there (watching spontaneous pneumothoraces). January 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

67. Vohra HA, Adamson L, Weeden DF. Does video-assisted thoracoscopic pleurectomy result in better outcomes than open pleurectomy for primary spontaneous pneumothorax? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2008 Aug;7(4):673-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Barker A, Maratos EC, Edmonds L, et al. Recurrence rates of video-assisted thoracoscopic versus open surgery in the prevention of recurrent pneumothoraces: a systematic review of randomised and non-randomised trials. Lancet. 2007 Jul 28;370(9584):329-35. აბსტრაქტი

69. Min X, Huang Y, Yang Y, et al. Mechanical pleurodesis does not reduce recurrence of spontaneous pneumothorax: a randomized trial. Ann Thorac Surg. 2014 Nov;98(5):1790-6. აბსტრაქტი

70. Lee S, Kim HR, Cho S, et al. Staple line coverage after bullectomy for primary spontaneous pneumothorax: a randomized trial. Ann Thorac Surg. 2014 Dec;98(6):2005-11. აბსტრაქტი

71. Havelock T, Teoh R, Laws D, et al. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65(suppl 2):ii61-76. აბსტრაქტი

72. British Thoracic Society. BTS pleural disease guideline 2010: quick reference guide. August 2010 [internet publication]სრული ტექსტი

73. Lamont T, Surkitt-Parr M, Scarpello J, et al. Insertion of chest drains: summary of a safety report from the National Patient Safety Agency. BMJ. 2009 Dec 2;339:b4923.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Akram AR, Hartung TK. Intercostal chest drains: a wake-up call from the National Patient Safety Agency rapid response report. J R Coll Physicians Edinb. 2009 Jan;39(2):117-20.სრული ტექსტი

75. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced trauma life support (ATLS) student course manual. 8th ed. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2008.

76. Laws D, Neville E, Duffy J; Pleural Diseases Group, Standards of Care Committee, British Thoracic Society. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax. 2003 May;58(suppl 2):ii53-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Hallifax RJ, Yousuf A, Jones HE, et al. Effectiveness of chemical pleurodesis in spontaneous pneumothorax recurrence prevention: a systematic review. Thorax. 2016 Nov 1;72(12):1121-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Dotson RL, Peterson CM, Doucette RC, et al. Medical therapy for recurring catamenial pneumothorax following pleurodesis. Obstet Gynecol. 1993 Oct;82(4 Pt 2 suppl):656-8. აბსტრაქტი

79. Nakitende D, Gottlieb M, Ruskis J, et al. Ultrasound for confirmation of thoracostomy tube placement by emergency medicine residents. Trauma (United Kingdom). 2015;19(1):35‐8.

80. Jenkins JA, Gharahbaghian L, Doniger SJ, et al. Sonographic identification of tube thoracostomy study (SITTS): confirmation of intrathoracic placement. West J Emerg Med. 2012 Sep;13(4):305-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Gobbel WG Jr, Rhea WG, Nelson IA, et al. Spontaneous pneumothorax. J Thorac Cardiovasc Surg. 1963 Sep;46:331-45.

82. Videm V, Pillgram-Larsen J, Ellingsen O, et al. Spontaneous pneumothorax in chronic obstructive pulmonary disease: complications, treatment and recurrences. Eur J Respir Dis. 1987 Nov;71(5):365-71. აბსტრაქტი

83. Rozenman J, Yellin A, Simansky DA, et al. Re-expansion pulmonary oedema following spontaneous pneumothorax. Respir Med. 1996 Apr;90(4):235-8. აბსტრაქტი

84. Rehse DH, Aye RW, Florence MG. Respiratory failure following talc pleurodesis. Am J Surg. 1999 May;177(5):437-40. აბსტრაქტი

85. Noppen M. Who's (still) afraid of talc? Eur Respir J. 2007 Apr;29(4):619-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას