მწვავე მუცლის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Jung PJ, Merrell RC. Acute abdomen. Gastroenterol Clin North Am. 1988 Jun;17(2):227-44. აბსტრაქტი

Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Agency for Healthcare Research and Quality (US). Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis. December 2015 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Krajewski S, Brown J, Phang PT, et al. Impact of computed tomography of the abdomen on clinical outcomes in patients with acute right lower quadrant pain: a meta-analysis. Can J Surg. 2011 Feb;54(1):43-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Megibow AJ, Balthazar EJ, Cho KC, et al. Bowel obstruction: evaluation with CT. Radiology. 1991 Aug;180(2):313-8. აბსტრაქტი

Abbas S, Bissett I, Parry BR. Oral water soluble contrast for the management of adhesive small bowel obstruction. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004651.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Dominguez EP, Sweeney JF, Choi YU. Diagnosis and management of diverticulitis and appendicitis. Gastroenterol Clin North Am. 2006 Jun;35(2):367-91. აბსტრაქტი

Brandt LJ, Boley SJ. AGA technical review on intestinal ischemia. Gastroenterology. 2000 May;118(5):954-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Stollman NH, Raskin JB; Ad Hoc Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Diagnosis and management of diverticular disease of the colon in adults. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11):3110-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Flasar MH, Cross R, Goldberg E. Acute abdominal pain. Prim Care. 2006 Sep;33(3):659-84. აბსტრაქტი

2. Silen W. Cope's early diagnosis of the acute abdomen. 18th ed. New York, NY: Oxford Press; 1991.

3. Jung PJ, Merrell RC. Acute abdomen. Gastroenterol Clin North Am. 1988 Jun;17(2):227-44. აბსტრაქტი

4. Heading RC. Prevalence of upper gastrointestinal symptoms in the general population: a systematic review. Scand J Gastroenterol Suppl. 1999;231:3-8. აბსტრაქტი

5. Camilleri M, Dubois D, Coulie B, et al. Prevalence and socioeconomic impact of upper gastrointestinal disorders in the United States: results of the US Upper Gastrointestinal Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2005 Jun;3(6):543-52. აბსტრაქტი

6. Association of Surgeons of Great Britain and Ireland. Commissioning guide: emergency general surgery (acute abdominal pain). April 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

7. Stefanidis D, Richardson WS, Chang L, et al. The role of diagnostic laparoscopy for acute abdominal conditions: an evidence-based review. Surg Endosc. 2009 Jan;23(1):16-23. აბსტრაქტი

8. Maggio AQ, Reece-Smith AM, Tang TY, et al. Early laparoscopy versus active observation in acute abdominal pain: systematic review and meta-analysis. Int J Surg. 2008 Oct;6(5):400-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Guidelines for Diagnostic Laparoscopy. April 2010 [internet publication].სრული ტექსტი

10. Scott AJ, Mason SE, Arunakirinathan M, et al. Risk stratification by the Appendicitis Inflammatory Response score to guide decision-making in patients with suspected appendicitis. Br J Surg. 2015 Apr;102(5):563-72. აბსტრაქტი

11. Kharbanda AB, Vazquez-Benitez G, Ballard DW, et al. Development and validation of a novel Pediatric Appendicitis Risk Calculator (pARC). Pediatrics. 2018 Apr;141(4).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Manterola C, Vial M, Moraga J, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD005660.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Helfand M, Freeman M. Assessment and management of acute pain in adult medical inpatients: a systematic review. Pain Med. 2009 Oct;10(7):1183-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Chen EH, Mills AM. Abdominal pain in special populations. Emerg Med Clin North Am. 2011 May;29(2):449-58. აბსტრაქტი

15. Ragsdale L, Southerland L. Acute abdominal pain in the older adult. Emerg Med Clin North Am. 2011 May;29(2):429-48. აბსტრაქტი

16. Kilpatrick CC, Monga M. Approach to the acute abdomen in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2007 Sep;34(3):389-402. აბსტრაქტი

17. American College of Radiology. ACR–ACOG–AIUM–SRU practice parameter for the performance of obstetrical ultrasound. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

18. Foster NM, McGory ML, Zingmond DS, et al. Small bowel obstruction: a population-based appraisal. J Am Coll Surg. 2006 Aug;203(2):170-6. აბსტრაქტი

19. Ellis H. Intraabdominal and postoperative peritoneal adhesions. J Am Coll Surg. 2005 May;200(5):641-4. აბსტრაქტი

20. Gayet-Ageron A, Prieto-Merino D, Ker K, et al. Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe haemorrhage: a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. Lancet. 2018 Jan 13;391(10116):125-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Escobar GA, Upchurch GR. Management of ruptured abdominal aortic aneurysms. In: Cameron JL, Cameron AM, eds. Current surgical therapy, 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011:709-13.

22. Babu K. A study on efficacy of Alvarado scoring in early diagnosis of acute appendicitis. J Evid Based Med. 2016;3(20):848-56.

23. Cooper JG, West RM, Clamp SE, et al. Does computer-aided clinical decision support improve the management of acute abdominal pain? A systematic review. Emerg Med J. 2011 Jul;28(7):553-7. აბსტრაქტი

24. Akbulut S, Caliskan A, Ekin A, et al. Left-sided acute appendicitis with situs inversus totalis: review of 63 published cases and report of two cases. J Gastrointest Surg. 2010 Sep;14(9):1422-8. აბსტრაქტი

25. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Choosing Wisely. American Society for Clinical Pathology: testing for amylase. 14 September 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Avanesov M, Löser A, Keller S, et al. Diagnosing acute pancreatitis - clinical and radiological characterisation of patients without threefold increase of serum lipase. Eur J Radiol. 2017 Oct;95:278-85. აბსტრაქტი

29. Agency for Healthcare Research and Quality (US). Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis. December 2015 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Krajewski S, Brown J, Phang PT, et al. Impact of computed tomography of the abdomen on clinical outcomes in patients with acute right lower quadrant pain: a meta-analysis. Can J Surg. 2011 Feb;54(1):43-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: right lower quadrant pain-suspected appendicitis. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

32. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: left lower quadrant pain-suspected diverticulitis. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

33. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: acute nonlocalized abdominal pain. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

34. National Institute for Health and Care Excellence. Diverticular disease: diagnosis and management. 27 November 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

35. Lindelius A, Törngren S, Pettersson H, et al. Role of surgeon-performed ultrasound on further management of patients with acute abdominal pain: a randomised controlled clinical trial. Emerg Med J. 2009 Aug;26(8):561-6. აბსტრაქტი

36. Lindelius A, Törngren S, Nilsson L, et al. Randomized clinical trial of bedside ultrasound among patients with abdominal pain in the emergency department: impact on patient satisfaction and health care consumption. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009 Nov 27;17:60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Oppenheimer DC, Rubens DJ. Sonography of acute cholecystitis and its mimics. Radiol Clin North Am. 2019 May;57(3):535-48. აბსტრაქტი

38. Gaitan HG, Reveiz L, Farquhar C, et al. Laparoscopy for the management of acute lower abdominal pain in women of childbearing age. Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 22;(5):CD007683.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Dominguez LCS. Early laparoscopy for the evaluation of nonspecific abdominal pain: a critical appraisal of the evidence. Surg Endosc. 2011 Jan;25(1):10-8. აბსტრაქტი

40. Balthazar EJ, George W; Holmes Lecture. CT of small-bowel obstruction. AJR Am J Roentgenol. 1994 Feb;162(2):255-61. აბსტრაქტი

41. Megibow AJ, Balthazar EJ, Cho KC, et al. Bowel obstruction: evaluation with CT. Radiology. 1991 Aug;180(2):313-8. აბსტრაქტი

42. Abbas S, Bissett I, Parry BR. Oral water soluble contrast for the management of adhesive small bowel obstruction. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004651.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Rabinovici R, Simansky DA, Kaplan O, et al. Cecal volvulus. Dis Colon Rectum. 1990 Sep;33(9):765-9. აბსტრაქტი

44. Shaff MI, Himmelfarb E, Sacks GA, et al. The whirl sign: a CT finding in volvulus of the large bowel. J Comput Assist Tomogr. 1985 Mar-Apr;9(2):410. აბსტრაქტი

45. Sorantin E, Lindbichler F. Management of intussusception. Eur Radiol. 2004 Mar;14(suppl 4):L146-54. აბსტრაქტი

46. del-Pozo G, Albillos JC, Tejedor D, et al. Intussusception in children: current concepts in diagnosis and enema reduction. Radiographics. 1999 Mar-Apr;19(2):299-319. აბსტრაქტი

47. Shiels WE 2nd, Maves CK, Hedlund GL, et al. Air enema for diagnosis and reduction of intussusception: clinical experience and pressure correlates. Radiology. 1991 Oct;181(1):169-72. აბსტრაქტი

48. American College of Radiology. ACR-SPR practice parameter for the performance of pediatric fluoroscopic contrast enema examinations. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

49. Byrne AT, Geoghegan T, Govender P, et al. The imaging of intussusception. Clin Radiol. 2005 Jan;60(1):39-46. აბსტრაქტი

50. Ko CW, Lee SP. Gastrointestinal disorders of the critically ill: biliary sludge and cholecystitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2003 Jun;17(3):383-96. აბსტრაქტი

51. Ziessman HA. Acute cholecystitis, biliary obstruction, and biliary leakage. Semin Nucl Med. 2003 Oct;33(4):279-96. აბსტრაქტი

52. Mirvis SE, Vainright JR, Nelson AW, et al. The diagnosis of acute acalculous cholecystitis: a comparison of sonography, scintigraphy, and CT. AJR Am J Roentgenol. 1986 Dec;147(6):1171-5. აბსტრაქტი

53. Shuman WP, Rogers JV, Rudd TG, et al. Low sensitivity of sonography and cholescintigraphy in acalculous cholecystitis. AJR Am J Roentgenol. 1984 Mar;142(3):531-4. აბსტრაქტი

54. Talley NJ, Vakil NB, Moayyedi P. American Gastroenterological Association technical review on the evaluation of dyspepsia. Gastroenterology. 2005 Nov;129(5):1756-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG clinical guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2017 Feb;112(2):212-39. აბსტრაქტი

56. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III consensus report. Gut. 2007 Jun;56(6):772-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendicitis. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):28-37. აბსტრაქტი

58. Howell JM, Eddy OL, Lukens TW, et al; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of emergency department patients with suspected appendicitis. Ann Emerg Med. 2010 Jan;55(1):71-116.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Anderson SW, Soto JA, Lucey BC, et al. Abdominal 64-MDCT for suspected appendicitis: the use of oral and IV contrast material versus IV contrast material only. AJR Am J Roentgenol. 2009 Nov;193(5):1282-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Dominguez EP, Sweeney JF, Choi YU. Diagnosis and management of diverticulitis and appendicitis. Gastroenterol Clin North Am. 2006 Jun;35(2):367-91. აბსტრაქტი

61. Basaran A, Basaran M. Diagnosis of acute appendicitis during pregnancy: a systematic review. Obstet Gynecol Surv. 2009 Jul;64(7):481-8. აბსტრაქტი

62. Chen SC, Chen KM, Wang SM, et al. Abdominal sonography screening of clinically diagnosed or suspected appendicitis before surgery. World J Surg. 1998 May;22(5):449-52. აბსტრაქტი

63. Lipscomb GH, Stovall TG, Ling FW. Nonsurgical treatment of ectopic pregnancy. N Engl J Med. 2000 Nov 2;343(18):1325-9. აბსტრაქტი

64. Servaes S, Zurakowski D, Laufer MR, et al. Sonographic findings of ovarian torsion in children. Pediatr Radiol. 2007 May;37(5):446-51. აბსტრაქტი

65. Hartnell GG. Imaging of aortic aneurysms and dissection: CT and MRI. J Thorac Imaging. 2001 Jan;16(1):35-46. აბსტრაქტი

66. Bansal RC, Chandrasekaran K, Ayala K, et al. Frequency and explanation of false negative diagnosis of aortic dissection by aortography and transesophageal echocardiography. J Am Coll Cardiol. 1995 May;25(6):1393-401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Nienaber CA, von Kodolitsch Y, Nicolas V, et al. The diagnosis of thoracic aortic dissection by noninvasive imaging procedures. N Engl J Med. 1993 Jan 7;328(1):1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Kuhn M, Bonnin RL, Davey MJ, et al. Emergency department ultrasound scanning for abdominal aortic aneurysm: accessible, accurate, and advantageous. Ann Emerg Med. 2000 Sep;36(3):219-23. აბსტრაქტი

69. Kanasaki S, Furukawa A, Fumoto K, et al. Acute mesenteric ischemia: multidetector CT findings and endovascular management. Radiographics. 2018 May-Jun;38(3):945-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Mohammed MF, Elbanna KY, Mohammed AME, et al. Practical applications of dual-energy computed tomography in the acute abdomen. Radiol Clin North Am. 2018 Jul;56(4):549-63. აბსტრაქტი

71. Brandt LJ, Boley SJ. AGA technical review on intestinal ischemia. Gastroenterology. 2000 May;118(5):954-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Murray MJ, Gonze MD, Nowak LR, et al. Serum D(-)-lactate levels as an aid to diagnosing acute intestinal ischemia. Am J Surg. 1994 Jun;167(6):575-8. აბსტრაქტი

73. Hager WD, Eschenbach DA, Spence MR, et al. Criteria for diagnosis and grading of salpingitis. Obstet Gynecol. 1983 Jan;61(1):113-4. აბსტრაქტი

74. Mirhashemi R, Schoell WM, Estape R, et al. Trends in the management of pelvic abscesses. J Am Coll Surg. 1999 May;188(5):567-72. აბსტრაქტი

75. Taylor KJ, Wasson JF, De Graaff C, et al. Accuracy of grey-scale ultrasound diagnosis of abdominal and pelvic abscesses in 220 patients. Lancet. 1978 Jan 14;1(8055):83-4. აბსტრაქტი

76. Badalov N, Baradarian R, Iswara K, et al. Drug-induced acute pancreatitis: an evidence-based review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Jun;5(6):648-61. აბსტრაქტი

77. Leung TK, Lee CM, Lin SY, et al. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II scoring system in predicting acute pancreatitis outcome. World J Gastroenterol. 2005 Oct 14;11(38):6049-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Stollman NH, Raskin JB; Ad Hoc Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Diagnosis and management of diverticular disease of the colon in adults. Am J Gastroenterol. 1999 Nov;94(11):3110-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Roberts P, Abel M, Rosen L, et al; The Standards Task Force American Society of Colon and Rectal Surgeons. Practice parameters for sigmoid diverticulitis. Dis Colon Rectum. 1995 Feb;38(2):125-32. აბსტრაქტი

80. Shrier D, Skucas J, Weiss S. Diverticulitis: an evaluation by computed tomography and contrast enema. Am J Gastroenterol. 1991 Oct;86(10):1466-71. აბსტრაქტი

81. Verbanck J, Lambrecht S, Rutgeerts L, et al. Can sonography diagnose acute colonic diverticulitis in patients with acute intestinal inflammation? A prospective study. J Clin Ultrasound. 1989 Nov-Dec;17(9):661-6. აბსტრაქტი

82. Zielke A, Hasse C, Nies C, et al. Prospective evaluation of ultrasonography in acute colonic diverticulitis. Br J Surg. 1997 Mar;84(3):385-8. აბსტრაქტი

83. Ross M, Brown M, McLaughlin K, et al. Emergency physician-performed ultrasound to diagnose cholelithiasis: a systematic review. Acad Emerg Med. 2011 Mar;18(3):227-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. ASGE Standards of Practice Committee, Buxbaum JL, Abbas Fehmi SM, et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2019 Jun;89(6):1075-1105;e15. აბსტრაქტი

85. Straley CM, Cecil EJ, Herriman MP. Gatifloxacin interference with opiate urine drug screen. Pharmacotherapy. 2006 Mar;26(3):435-9. აბსტრაქტი

86. de Paula M, Saiz LC, González-Revaldería J, et al. Rifampicin causes false-positive immunoassay results for urine opiates. Clin Chem Lab Med. 1998 Apr;36(4):241-3. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას