სეპტიური ართრიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Coakley G, Mathews C, Field M, et al. BSR and BHPR, BOA, RCGP and BSAC guidelines for management of the hot swollen joint in adults. Rheumatology (Oxford). 2006 Aug;45(8):1039-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Mathews CJ, Coakley G; British Society for Rheumatology. Hot joint update 2017. Mar 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, et al. Does this adult patient have septic arthritis? JAMA. 2007 Apr 4;297(13):1478-88. აბსტრაქტი

Ross JJ. Septic Arthritis of Native Joints. Infect Dis Clin North Am. 2017 Jun;31(2):203-18. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Tarkowski A. Infection and musculoskeletal conditions: Infectious arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006 Dec;20(6):1029-44. აბსტრაქტი

2. Kaandorp CJ, Dinant HJ, van de Laar MA, et al. Incidence and sources of native and prosthetic joint infection: a community based prospective survey. Ann Rheum Dis. 1997 Aug;56(8):470-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Weston VC, Jones AC, Bradbury N, et al. Clinical features and outcome of septic arthritis in a single UK health district 1982-1991. Ann Rheum Dis. 1999 Apr;58(4):214-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Gupta MN, Sturrock RD, Field M. A prospective 2-year study of 75 patients with adult-onset septic arthritis. Rheumatology (Oxford). 2001 Jan;40(1):24-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Gupta MN, Sturrock RD, Field M. Prospective comparative study of patients with culture proven and high suspicion of adult onset septic arthritis. Ann Rheum Dis. 2003 Apr;62(4):327-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Dubost JJ, Soubrier M, De Champs C, et al. No changes in the distribution of organisms responsible for septic arthritis over a 20 year period. Ann Rheum Dis. 2002 Mar;61(3):267-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Sharp JT, Lidsky MD, Duffy J, et al. Infectious arthritis. Arch Intern Med. 1979 Oct;139(10):1125-30. აბსტრაქტი

8. Meijers KA, Dijkmans BA, Hermans J, et al. Non-gonococcal infectious arthritis: a retrospective study. J Infect. 1987 Jan;14(1):13-20. აბსტრაქტი

9. Brook I, Frazier EH. Anaerobic osteomyelitis and arthritis in a military hospital: a 10-year experience. Am J Med. 1993 Jan;94(1):21-8. აბსტრაქტი

10. Horowitz DL, Katzap E, Horowitz S, et al. Approach to septic arthritis. Am Fam Physician. 2011 Sep 15;84(6):653-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Coakley G, Mathews C, Field M, et al. BSR and BHPR, BOA, RCGP and BSAC guidelines for management of the hot swollen joint in adults. Rheumatology (Oxford). 2006 Aug;45(8):1039-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. Sep 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

13. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Arnold SR, Elias D, Buckingham SC, et al. Changing patterns of acute hematogenous osteomyelitis and septic arthritis: emergence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Pediatr Orthop. 2006 Nov-Dec;26(6):703-8. აბსტრაქტი

15. Ahmed I, Gertner E. Safety of arthrocentesis and joint injection in patients receiving anticoagulation at therapeutic levels. Am J Med. 2012 Mar;125(3):265-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Bashir MA, Ray R, Sarda P, et al. Determination of a safe INR for joint injections in patients taking warfarin. Ann R Coll Surg Engl. 2015 Nov;97(8):589-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Primary Care Rheumatology Society. Joint and soft tissue injection guidelines. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

18. Mushtaq S, Choudhary R, Scanzello CR. Non-surgical treatment of osteoarthritis-related pain in the elderly. Curr Rev Musculoskelet Med. 2011 Sep;4(3):113-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Ahmed I, Gertner E. Safety of arthrocentesis and joint injection in patients receiving anticoagulation at therapeutic levels. Am J Med. 2012 Mar;125(3):265-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Bashir MA, Ray R, Sarda P, et al. Determination of a safe INR for joint injections in patients taking warfarin. Ann R Coll Surg Engl. 2015 Nov;97(8):589-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Neustadt DH. Intra-articular injections for osteoarthritis of the knee. Cleve Clin J Med. 2006 Oct;73(10):897-8, 901-4, 906-11. აბსტრაქტი

22. Sager R, Kutz A, Mueller B, et al. Procalcitonin-guided diagnosis and antibiotic stewardship revisited. BMC Med. 2017 Jan 24;15(1):15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Mathews CJ, Coakley G; British Society for Rheumatology. Hot joint update 2017. Mar 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

24. Nijhof MW, Oyen WJ, van Kampen A, et al. Evaluation of infections of the locomotor system with indium-111-labeled human IgG scintigraphy. J Nucl Med. 1997 Aug;38(8):1300-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Karchevsky M, Schweitzer ME, Morrison WB, et al. MRI findings of septic arthritis and associated osteomyelitis in adults. Am J Roentgenol. 2004 Jan;182(1):119-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Brennan-Olsen SL, Cook S, Leech MT, et al. Prevalence of arthritis according to age, sex and socioeconomic status in six low and middle income countries: analysis of data from the World Health Organization study on global AGEing and adult health (SAGE) wave 1. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Jun 21;18(1):271.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Yagupsky P, Press J. Use of the isolator 1.5 microbial tube for culture of synovial fluid from patients with septic arthritis. J Clin Microbiol. 1997 Sep;35(9):2410-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. von Essen R. Culture of joint specimens in bacterial arthritis. Impact of blood culture bottle utilization. Scand J Rheumatol. 1997;26(4):293-300. აბსტრაქტი

29. Margaretten ME, Kohlwes J, Moore D, et al. Does this adult patient have septic arthritis? JAMA. 2007 Apr 4;297(13):1478-88. აბსტრაქტი

30. Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus intravenous antibiotics for bone and joint infection. N Engl J Med. 2019 Jan 31;380(5):425-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Gjika E, Beaulieu JY, Vakalopoulos K, et al. Two weeks versus four weeks of antibiotic therapy after surgical drainage for native joint bacterial arthritis: a prospective, randomised, non-inferiority trial. Ann Rheum Dis. 2019 Aug;78(8):1114-21. PMID: 30992295.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Ding T, Ledingham J, Luqmani R, et al; Standards, Audit and Guidelines Working Group of BSR Clinical Affairs Committee and BHPR. BSR and BHPR rheumatoid arthritis guidelines on safety of anti-TNF therapies. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2217-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Ross JJ. Septic Arthritis of Native Joints. Infect Dis Clin North Am. 2017 Jun;31(2):203-18. აბსტრაქტი

34. Delgado-Noguera MF, Forero Delgadillo JM, Franco AA, et al. Corticosteroids for septic arthritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 21;11:CD012125.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Abram SGF, Alvand A, Judge A, et al. Mortality and adverse joint outcomes following septic arthritis of the native knee: a longitudinal cohort study of patients receiving arthroscopic washout. Lancet Infect Dis. 2020 Mar;20(3):341-49. აბსტრაქტი

36. Kaandorp CJ, Krijnen P, Moens HJ, et al. The outcome of bacterial arthritis:a prospective community-based study. Arthritis Rheum. 1997 May;40(5):884-92. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას