ჰემოლიტიკური ურემიული სინდრომი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Fakhouri F, Zuber J, Frémeaux-Bacchi V, et al. Haemolytic uraemic syndrome. Lancet. 2017 Aug 12;390(10095):681-96. აბსტრაქტი

Banatvala N, Griffin PM, Greene KD, et al. The United States national prospective hemolytic uremic syndrome study: microbiologic, serologic, clinical and epidemiologic findings. J Infect Dis. 2001 Apr 1;183(7):1063-70. აბსტრაქტი

Boyce TG, Swerdlow DL, Griffin PM. Escherichia coli O157:H7 and the hemolytic uremic syndrome. N Engl J Med. 1995 Aug 10;333(6):364-8. აბსტრაქტი

Rathbone J, Kaltenthaler E, Richards A, et al. A systematic review of eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome (aHUS). BMJ Open. 2013 Nov 4;3(11):e003573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Loirat C, Fakhouri F, Ariceta G, et al. An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):15-39. აბსტრაქტი

Rathbone J, Kaltenthaler E, Richards A, et al. A systematic review of eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome (aHUS). BMJ Open. 2013;3:e003573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Mead PS, Griffin PM. Escherichia coli O157:H7. Lancet. 1998 Oct 10;352(9135):1207-12. აბსტრაქტი

2. Keir LS, Saleem MA. Current evidence for the role of complement in the pathogenesis of Shiga toxin haemolytic uraemic syndrome. Pediatr Nephrol. 2014 Oct;29(10):1895-902. აბსტრაქტი

3. Nester CM, Andreoli SP. Renal involvement in children with HUS. In: Avner E, Harmon W, et al. (eds). Pediatric nephrology. 7th ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2016.

4. Fakhouri F, Zuber J, Frémeaux-Bacchi V, et al. Haemolytic uraemic syndrome. Lancet. 2017 Aug 12;390(10095):681-96. აბსტრაქტი

5. Atkinson JP, Liszewski MK, Richards A, et al. Hemolytic uremic syndrome: an example of insufficient complement regulation on self-tissue. Ann NY Acad Sci. 2005 Nov;1056:144-52. აბსტრაქტი

6. Banatvala N, Griffin PM, Greene KD, et al. The United States national prospective hemolytic uremic syndrome study: microbiologic, serologic, clinical and epidemiologic findings. J Infect Dis. 2001 Apr 1;183(7):1063-70. აბსტრაქტი

7. Bell BP, Goldoft M, Griffin PM, et al. A multistate outbreak of Escherichia coli 0157:H7-associated bloody diarrhea and hemolytic uremic syndrome from hamburgers. The Washington experience. JAMA. 1994 Nov 2;272(17):1349-53. აბსტრაქტი

8. Noris M, Remuzzi G. Hemolytic uremic syndrome. J Am Soc Nephrol. 2005 Apr;16(4):1035-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Zimmerhackl LB, Besbas N, Jungraithmayr T, et al; European Study Group for Haemolytic Uraemic Syndromes and Related Disorders. Epidemiology, clinical presentation and pathophysiology of atypical and recurrent hemolytic uremic syndrome. Semin Thromb Hemost. 2006 Mar;32(2):113-20. აბსტრაქტი

10. Boyce TG, Swerdlow DL, Griffin PM. Escherichia coli O157:H7 and the hemolytic uremic syndrome. N Engl J Med. 1995 Aug 10;333(6):364-8. აბსტრაქტი

11. Tarr PI, Gordon CA, Chandler WL. Shiga-toxin-producing Escherichia coli and haemolytic uraemic syndrome. Lancet. 2005 Mar 19-25;365(9464):1073-86. აბსტრაქტი

12. Public Health England. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) data: 2017. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

13. Cochran JB, Panzarino VM, Maes LY, et al. Pneumococcus-induced T-antigen activation in hemolytic uremic syndrome and anemia. Pediatr Nephrol. 2004 Mar;19(3):317-21. აბსტრაქტი

14. Warwicker P, Goodship TH, Donne RL, et al. Genetic studies into inherited and sporadic hemolytic uremic syndrome. Kidney Int. 1998 Apr;53(4):836-44. აბსტრაქტი

15. Blake-Haskins JA, Lechleider RJ, Kreitman RJ. Thrombotic microangiopathy with targeted cancer agents. Clin Cancer Res. 2011 Sep 15;17(18):5858-66. აბსტრაქტი

16. Carter AO, Borczyk AA, Carlson JA, et al. A severe outbreak of Escherichia coli O157:H7-associated hemorrhagic colitis in a nursing home. N Engl J Med. 1987 Dec 10;317(24):1496-500. აბსტრაქტი

17. Pavia At, Nichols CR, Green DP, et al. Hemolytic-uremic syndrome during an outbreak of Escherichia coli O157:H7 infections in institutions for mentally retarded persons: clinical and epidemiologic observations. J Pediatr. 1990 Apr;116(4):544-51. აბსტრაქტი

18. Belongia EA, Osterholm MT Soler JT, et al. Transmission of Escherichia coli O157:H7 infection in Minnesota child day-care facilities. JAMA. 1993 Feb 17;269(7):883-8. აბსტრაქტი

19. Pettitt AR, Clark RE. Thrombotic microangiopathy following bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 1994 Oct;14(4):495-504. აბსტრაქტი

20. Moake JL, Byrnes JJ. Thrombotic microangiopathies associated with drugs and bone marrow transplantation. Hematol Oncol Clin North Am. 1996 Apr;10(2):485-97. აბსტრაქტი

21. Schriber JR, Herzig GP. Transplantation-associated thrombotic thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome. Semin Hematol. 1997 Apr;34(2):126-33. აბსტრაქტი

22. Al-Nouri ZL, Reese JA, Terrell DR, et al. Drug-induced thrombotic microangiopathy: a systematic review of published reports. Blood. 2015 Jan 22;125(4):616-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Medina PJ, Sipols JM, George JN. Drug-associated thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Curr Opin Hematol. 2001 Sep;8(5):286-93. აბსტრაქტი

24. Weiner CP. Thrombotic microangiopathy in pregnancy and the postpartum period. Semin Hematol. 1987 Apr;24(2):119-29. აბსტრაქტი

25. McCrae KR, Cines DB. Thrombotic microangiopathy during pregnancy. Semin Hematol. 1997 Apr;34(2):148-58. აბსტრაქტი

26. McCrae KR. Thrombocytopenia in pregnancy: differential diagnosis, pathogenesis and management. Blood Rev. 2003 Mar;17(1):7-14. აბსტრაქტი

27. Karch H, Janetzki-Mittmann C, Aleksic S, et al. Isolation of enterohemorrhagic Escherichia coli O157 strain from patients with hemolytic uremic syndrome by using immunomagnetic separation, DNA based methods and direct culture. J Clin Microbiol. 1996 Mar;34(3):516-9. აბსტრაქტი

28. Slutsker L, Ries AA, Greene KD, et al. Escherichia coli O157:H7 diarrhea in the United States: clinical and epidemiologic features. Ann Intern Med. 1997 Apr 1;126(7):505-13. აბსტრაქტი

29. Cataland SR, Wu HM. How I treat: the clinical differentiation and initial treatment of adult patients with atypical hemolytic uremic syndrome. Blood. 2014 Apr 17;123(16):2478-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Remuzzi G, Ruggenenti P. The hemolytic uremic syndrome. Kidney Int. 1995 Jul;48(1):2-19. აბსტრაქტი

31. Gerber A, Karch H, Allerberger F, et al. Clinical course and the role of Shiga toxin-producing Escherichia coli infection in the hemolytic-uremic syndrome in pediatric patients, 1997-2000, in Germany and Austria: a prospective study. J Infect Dis. 2002 Aug 15;186(4):493-500. აბსტრაქტი

32. Kavanagh D, Richards A, Fremeaux-Bacchi V, et al. Screening for complement system abnormalities in patients with atypical hemolytic uremic syndrome. Clin J Am Soc Nephrol. 2007 May;2(3):591-6. აბსტრაქტი

33. Veyradier A, Obert B, Houllier A, et al. Specific von Willebrand factor-cleaving protease in thrombotic microangiopathies: a study of 111 cases. Blood. 2001 Sep 15;98(6):1765-72. აბსტრაქტი

34. Mannucci PM. Thrombotic thrombocytopenic purpura and the hemolytic uremic syndrome: much progress and many remaining issues. Haematologica. 2007 Jul;92(7):878-80. აბსტრაქტი

35. Sevitt LH, Naish P, Baker LR, et al. The significance of microangiopathic haemolytic anaemia in accelerated hypertension. Br J Haematol. 1973 Apr;24(4):503-10. აბსტრაქტი

36. Musio F, Bohen EM, Yuan CM, et al. Review of thrombotic thrombocytopenic purpura in the setting of systemic lupus erythematosus. Semin Arthritis Rheum. 1998 Aug;28(1):1-19. აბსტრაქტი

37. Asherson RA, Cervera R, Piette JC, et al. Catastrophic antiphospholipid syndrome: clinical and laboratory features of 50 patients. Medicine (Baltimore). 1998 May;77(3):195-207. აბსტრაქტი

38. Merrill JT, Asherson RA. Catastrophic antiphospholipid syndrome. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006 Feb;2(2):81-9. აბსტრაქტი

39. Michael M, Elliott EJ, Ridley GF, et al. Interventions for haemolytic uraemic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD003595.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Hickey CA, Beattie TJ, Cowieson J, et al. Early volume expansion during diarrhea and relative nephroprotection during subsequent hemolytic uremic syndrome. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011 Oct;165(10):884-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Tarr PI, Neill MA. Escherichia coli O157:H7. Gastroenterol Clin North Am. 2001 Sep;30(3):735-51. აბსტრაქტი

42. Siegler RL. The hemolytic uremic syndrome. Pediatr Clin North Am. 1995 Dec;42(6):1505-29. აბსტრაქტი

43. Caletti MG, Lejarraga H, Kelmansky D, et al. Two different therapeutic regimes in patients with sequelae of hemolytic-uremic syndrome. Pediatr Nephrol. 2004 Oct;19(10):1148-52. აბსტრაქტი

44. Van Dyck M, Proesmans W. Renoprotection by ACE inhibitors after severe hemolytic uremic syndrome. Pediatr Nephrol. 2004 Jun;19(6):688-90. აბსტრაქტი

45. Cimolai N, Morrison BJ, Carter JE. Risk factors for the central nervous system manifestations of gastroenteritis-associated hemolytic-uremic syndrome. Pediatrics. 1992 Oct;90(4):616-21. აბსტრაქტი

46. Bell WR, Braine HG, Ness PM, et al. Improved survival in thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. N Engl J Med. 1991 Aug 8;325(6):398-403. აბსტრაქტი

47. Siegler RL, Pavia AT, Christofferson RD. A 20-year population-based study of postdiarrheal hemolytic uremic syndrome in Utah. Pediatrics. 1994 Jul;94(1):35-40. აბსტრაქტი

48. Rowe PC, Orrbine E, Lior H, et al. Risk of hemolytic uremic syndrome after sporadic Escherichia coli O157:H7 infection: results of a Canadian collaborative study. J Pediatr. 1998 May;132(5):777-82. აბსტრაქტი

49. Upadhyaya K, Barwick K, Fishaut M, et al. The importance of nonrenal involvement in hemolytic-uremic syndrome. Pediatrics. 1980 Jan;65(1):115-20. აბსტრაქტი

50. Grodinsky S, Telmesani A, Robson WL, et al. Gastrointestinal manifestations of hemolytic uremic syndrome: recognition of pancreatitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1990 Nov;11(4):518-24. აბსტრაქტი

51. Rigamonti D, Simonetti GD. Direct cardiac involvement in childhood hemolytic-uremic syndrome: case report and review of the literature. Eur J Pediatr. 2016 Dec;175(12):1927-31. აბსტრაქტი

52. Rathbone J, Kaltenthaler E, Richards A, et al. A systematic review of eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome (aHUS). BMJ Open. 2013 Nov 4;3(11):e003573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Legendre CM, Licht C, Muus P, et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2013 Jun 6;368(23):2169-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Licht C, Greenbaum LA, Muus P, et al. Efficacy and safety of eculizumab in atypical hemolytic uremic syndrome from 2-year extensions of phase 2 studies. Kidney Int. 2015 May;87(5):1061-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Menne J, Delmas Y, Fakhouri F, et al. Outcomes in patients with atypical hemolytic uremic syndrome treated with eculizumab in a long-term observational study. BMC Nephrol. 2019 Apr 10;20(1):125.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Loirat C, Fakhouri F, Ariceta G, et al. An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):15-39. აბსტრაქტი

57. Ferraris JR, Ramirez JA, Ruiz S, et al. Shiga toxin-associated hemolytic uremic syndrome: absence of recurrence after renal transplantation. Pediatr Nephrol. 2002 Oct;17(10):809-14. აბსტრაქტი

58. Rathbone J, Kaltenthaler E, Richards A, et al. A systematic review of eculizumab for atypical haemolytic uraemic syndrome (aHUS). BMJ Open. 2013;3:e003573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Legendre CM, Licht C, Muus P, et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2013;368:2169-2181.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Mody RK, Gu W, Griffin PM, et al. Postdiarrheal hemolytic uremic syndrome in United States children: clinical spectrum and predictors of in-hospital death. J Pediatr. 2015 Apr;166(4):1022-9. აბსტრაქტი

61. Sheth KJ, Swick HM, Haworth N. Neurological involvement in hemolytic-uremic syndrome. Ann Neurol. 1986 Jan;19(1):90-3. აბსტრაქტი

62. Constantinescu AR, Bitzan M, Weiss LS, et al. Non-enteropathic hemolytic uremic syndrome: causes and short-term course. Am J Kidney Dis. 2004 Jun;43(6):976-82. აბსტრაქტი

63. Murgo A. Thrombotic microangiopathy in the cancer patient including those induced by chemotherapeutic agents. Semin Hematol. 1987 Jul;24(3):161-77. აბსტრაქტი

64. Fuge R, Bird JM, Fraser A, et al. The clinical features, risk factors and outcome of thrombotic thrombocytopenic purpura occurring after bone marrow transplantation. Br J Haematol. 2001 Apr;113(1):58-64. აბსტრაქტი

65. Kwaan HC, Gordon LI. Thrombotic microangiopathy in the cancer patient. Acta Haemat. 2001;106(1-2):52-6. აბსტრაქტი

66. Ohali M, Shalev H, Schlesinger M, et al. Hypocomplementemic autosomal recessive hemolytic uremic syndrome with decreased factor H. Pediatr Nephrol. 1998 Oct;12(8):619-24. აბსტრაქტი

67. Rougier N, Kazatchkine MD, Rougier JP, et al. Human complement factor H deficiency associated with hemolytic uremic syndrome. J Am Soc Nephrol. 1998 Dec;9(12):2318-26. აბსტრაქტი

68. Landau D. Shalev J, Levy-Finer G, et al. Familial hemolytic uremic syndrome associated with complement factor H deficiency. J Pediatr. 2001 Mar;138(3):412-7. აბსტრაქტი

69. Ruggenenti P, Noris M, Remuzzi G. Thrombotic microangiopathy, hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Kidney Int. 2001 Sep;60(3):831-46. აბსტრაქტი

70. Brandt JR, Fouser LS, Watkins LS, et al. Escherichia coli O157:H7-associated hemolytic-uremic syndrome after ingestion of contaminated hamburgers. J Pediatr. 1994 Oct;125(4):519-26. აბსტრაქტი

71. Tapper D, Tarr P, Avner E, et al. Lessons learned in the management of hemolytic uremic syndrome in children. J Pediatr Surg. 1995 Feb;30(2):158-63. აბსტრაქტი

72. Brandt JR, Joseph MW, Fouser LS, et al. Cholelithiasis following Escherichia coli O157:H7-associated hemolytic uremic syndrome. Pediatr Nephrol. 1998 Apr;12(3):222-5. აბსტრაქტი

73. McNamara LA, Topaz N, Wang X, et al. High risk for invasive meningococcal disease among patients receiving eculizumab (Soliris) despite receipt of meningococcal vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Jul 14;66(27):734-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს