სკრინინგი

ეპიდემიოლოგიური კვლევების ფარგლებს გარეთ უსიმპტომო მოსახლეობის შემოწმებას არანაირი დატვირთვა არ აქვს.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით