სკრინინგი

ეპიდემიოლოგიური კვლევების ფარგლებს გარეთ უსიმპტომო მოსახლეობის შემოწმებას არანაირი დატვირთვა არ აქვს.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს