პროგნოზი

დადასტურებული მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ვირუსის ინფექციის მქონე პაციენტების დაახლოებით 53% (დაფიქსირებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში) გარდაიცვალა 2003 წლის შემდეგ.[26] პროგრესირებადი დაავადების შემთხვევებში, სიკვდილი გამოწვეული იყო მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომისა და მულტიორგანული უკმარისობის გამო. დაავადების ადრეული ამოცნობა და ოსელტამივირით მკურნალობის ადრეული დაწყება შეიძლება დაკავშირებული იყოს გაუმჯობესებულ შედეგებთან. თანმხლები რინორეა, როგორც ჩანს, მიუთითებს უკეთეს პროგნოზზე მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 მქონე ბავშვებისთვის.[24]

მართვა უნდა ეყრდნობოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ კლინიკური მკურნალობის გაიდლაინებს მწვავე რესპირატორული დისტრესის სინდრომისთვის, სეპტიკური შოკისთვის და სხვა კრიტიკული ავადმყოფობის მკურნალობისთვის. არცერთ კვლევას არ შეუფასებია გადარჩენილებს შორის ინფექციის გრძელვადიანი ნარჩენი შედეგები, მაგრამ გადარჩენილების უმეტესობას ჰქონდა მხოლოდ მსუბუქი დაავადება.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს