საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:CDC health information for international travel (Yellow Book) - influenza

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2014

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2010

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს