საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2014

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2010

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2007

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2006

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::CDC health information for international travel (Yellow Book) - influenza

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით