ახალი ტიპის მკურნალობა

კონვალესცენტური პლაზმა

2006 წლის ივნისში, მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ვირუსის ინფექციის მქონე 31 წლის მამრობითი სქესის პაციენტს მკურნალობდნენ კონვალესცენტური პლაზმით, რომელიც იყო მოპოვებული პაციენტისგან, რომელიც გამოჯანმრთელდა მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ინფექციის შემდეგ. მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ვირუსული დატვირთვა რესპირატორული ნიმუშებიდან შემცირდა კონვალესცენტური პლაზმის 3 დოზის შემდეგ, 32 საათის შემდეგ ვირუსი აღარ ფიქსირდებოდა.[105] დაფიქსირდა მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 მქონე ორი სხვა პაციენტი, რომლებმაც მიიღეს კონვალესცენტური პლაზმა მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 გადატანილი პაციენტისგან ან H5N1 ვაქცინის მიმღებიდან.[106] ერთი სისტემური მიმოხილვის მიხედვით, რომელიც შეისწავლიდა კონვალესცენტური პლაზმისა და ჰიპერიმუნური იმუნოგლობულინის ეფექტურობას ვირუსული ეტიოლოგიის მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციების მკურნალობისას, მსგავსი მკურნალობა უსაფრთხოა და შეიძლება შემცირდეს სიკვდილობა.[107] კონვალესცენტური პლაზმით თერაპია ექსპერიმენტულია და ჯერჯერობით არ არის დამტკიცებული კლინიკური გამოყენებისათვის.

ნეირამინიდაზას ინტრავენური ინჰიბიტორები

შემუშავდა ნეირამინიდაზას ინჰიბიტორების პარენტერალური ფორმები. ესენია: ინტრავენური პერამივირი და ოსელტამივირისა და ზანამივირის ინტრავენური ფორმები, თუმცა აღნიშნული მედიკამენტები არ არის ლიცენზირებული ან ხელმისაწვდომი უმეტეს ქვეყნებში. ინტრავენური პერამივირი ამჟამად დამტკიცებულია აშშ-სა და ევროპაში 2 ან მეტი წლის ასაკის პაციენტებში გამოსაყენებლად, რომელთაც მწვავე გაურთულებელი გრიპი აქვთ და სიმპტომები 2 ან ნაკლები დღით ადრეა გამოვლენილი. ინტრავენური ზანამივირი ამჟამად ხელმისაწვდომია მზრუნველობითი თერაპიის ფარგლებში, ახალი პრეპარატების გამოკვლევის პროგრამით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას იძლევა იმის თაობაზე, რომ ინტრავენური ნეირამინიდაზას ინჰიბიტორები გამოიყენებოდეს შესაბამისი სასწრაფო გამოყენების დებულებების თანახმად. ინტრავენური ნეირამინიდაზას ინჰიბიტორები არ არის რეკომენდებული კლინიკური კვლევების კონტექსტის ფარგლებს გარეთ გამოსაყენებლად.[88]

ლანინამივირი

ახალი ინჰალაციური ხანგრძლივი მოქმედების ნეირამინიდაზას ინჰიბიტორი, რომელიც დამტკიცდა იაპონიაში ადამიანის გრიპის წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. ქიმიური თვალსაზრისით ზანამივირის მსგავსია და გარდაიქმნება მის აქტიურ ფორმაში ფილტვებში, სადაც პრეპარატის უფრო მაღალი კონცენტრაცია მუდმივია, რაც იძლევა ერთჯერადი დოზით სეზონური გრიპის მკურნალობის საშუალებას. ცოტა რამ არის ცნობილი ლანინამივირის კლინიკურ ეფექტურობაზე მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 წინააღმდეგ და ამჟამად იგი არ არის რეკომენდებული.[108]

რიბავირინი

მიუხედავად იმისა, რომ უმეტეს ქვეყნებში არ არის ლიცენზირებული გრიპის მკურნალობისთვის, ოსელტამივირთან ერთად გამოყენებისას იგი ზრდის მიზნობრივ ეფექტურობას მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ვირუსების წინააღმდეგ თაგვების მოდელებში.[109] თუმცა, მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის მქონე პაციენტების კვლევამ, რომლებიც მკურნალობდნენ რიბავირინით, აჩვენა მჭიდრო კავშირი მაღალი დოზის თერაპიასა და პროგრესულ ჰემოლიზურ ანემიას შორის.[110] ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პანელის დასკვნით, მის ეფექტურობაზე და უსაფრთხოებაზე არსებული მონაცემები არასაკმარისია გრიპის მკურნალობისათვის გამოსაყენებლად.[88]

კორტიკოსტეროიდები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ უწევს რეკომენდაციას კორტიკოსტეროიდების გამოყენებას მაღალპათოგენური ფრინველის გრიპის H5N1 ადამიანებში დაავადების მართვისას. სეზონური გრიპის ვირუსის ინფექციის შემთხვევაში კვლევებმა აჩვენეს, რომ კორტიკოსტეროიდის გამოყენება დაკავშირებულია პერსისტულ ვირუსულ რეპლიკაციასთან 7 დღის განმავლობაში სიმპტომის გამოვლინების შემდეგ.[111] ერთმა კვლევამ დააფიქსირა, რომ გლუკოკორტიკოიდების ადრეული გამოყენება წარმოადგენს კრიტიკული დაავადებისა და სიკვდილის (2009 წლის H1N1 ვირუსის ინფექციით) რისკფაქტორს.[112] თუმცა, კორტიკოსტეროიდები გამოიყენება სხვა ჩვენების არსებობისას (მაგალითად, ასთმის გამწვავება, თირკმელზედა ჯირკვლის უკმარისობა, ნაადრევი მშობიარობა).

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს