კრიტერიუმები

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC): შუალედური გზამკვლევი შემთხვევის განსაზღვრების შესახებ ადამიანებში მაღალპათოგენური ფრინველის ვირუსის (H5N1) შემთხვევებისთვის აშშ-ში[85]

დადასტურებული შემთხვევა:

 • მაღალპათოგენური ფრინველის ვირუსით (HPAI H5N1) ინფიცირებული პაციენტი; დადასტურებულია CDC-ს გრიპის ლაბორატორიაში ან CDC-ს მიერ სერტიფიცირებულ საზოგადოებრივ ლაბორატორიაში, რომელიც იმ მეთოდებს იყენებს, რომლებიც CDC-სთან და ეროვნულ-ტერიტორიულ ეპიდემიოლოგთა საბჭოსთან (CSTE) შეთანხმებულია.

 • ფრინველის A გრიპის (H5N1) დადასტურება შესაძლებელია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ლაბორატორიაში CDC-ს მიერ დადასტურებული პროტოკოლებით, ან სურსათისა და წამლის სააგენტოს (FDA) მიერ ავტორიზებული ტესტებით.

სავარაუდო შემთხვევა:

 • გრიპისმაგვარი ავადმყოფობა პაციენტში, რომელიც აკმაყოფილებს ექსპოზიციის კრიტერიუმებს (იხ. ქვემოთ) და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური ტესტირება (რეალურ დროში უკუტრანსკრიპტაზას პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით) დადებითია A გრიპზე, უარყოფითია H1-ზე, უარყოფითია H1pdm09-ზე და უარყოფითია H3-ზე, შესაბამისად ქვეტიპირება შეუძლებელია.

შემთხვევა, რომელიც გამოკვლევას ექვემდებარება:

 • გრიპისმაგვარი ავადმყოფობა პაციენტში, რომელიც აკმაყოფილებს ექსპოზიციის რომელიმე კრიტერიუმს (იხ. ქვემოთ) და ლაბორატორიული ტესტების შედეგები უცნობია ან ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია.

ექსპოზიციის კრიტერიუმები:

 • პაციენტები, რომლებიც ახლახანს მოგზაურობდნენ (ავადმყოფობის დაწყებამდე <10 დღით ადრე) იმ რეგიონებში, სადაც HPAI H5N1 ადამიანებში დაფიქსირდა ან რეგიონებში, სადაც HPAI H5N1 ცხოველებში ცირკულირებს; ან

 • პაციენტები, რომლებსაც ახლახანს (ავადმყოფობის დაწყებამდე <10 დღით ადრე) ახლო კონტაქტი ჰქონდათ HPAI H5N1 ვირუსის დადასტურებულ ან შესაძლო შემთხვევასთან ადამიანში. ახლო კონტაქტი შეიძლება ჩაითვალოს 2 მ (6 ფუტი) მანძილზე ადამიანთან ყოფნით, რომელიც დადასტურებულად ან შესაძლოდ არის ავად გრიპით (ავადმყოფობის დაწყებამდე 1 დღით ადრე და ავადმყოფობის აღმოფხვრამდე პერიოდში). ეს მოიცავს სამედიცინო პერსონალსაც, რომელიც უვლის დადასტურებულ ან შესაძლო შემთხვევას, ასევე მსგავსი შემთხვევის ოჯახის წევრებს, პირებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ პაციენტთან ან 1 დღის განმავლობაში ახლო კონტაქტში იმყოფებოდნენ, ასევე სხვებს, ახლო ფიზიკური კონტაქტის შემთხვევაში; ან

 • დაუცველი ექსპოზიცია HPAI H5N1 ვირუსთან ლაბორატორიაში.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია: A გრიპის ვირუსის (H5N1) შემთხვევის განსაზღვრება ადამიანებში[86]

პაციენტი, რომელიც გამოკვლევას ექვემდებარება:

 • ადამიანი, რომლის გამოკვლევაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ორგანოებმა გადაწყვიტეს შესაძლო H5N1 ინფექციის აღმოჩენის მიზნით.

H5N1-ის შესაძლო შემთხვევა:

 • ადამიანი, რომელიც უჩივის ქვემო სასუნთქი გზების აუხსნელ მწვავე ავადმყოფობას ცხელებით >38C (>100.4F) და ხველას, სუნთქვის უკმარისობას ან გაძნელებას და სიმპტომების გამოვლენამდე 7 დღით ადრე ერთ ან მეტ ჩამოთვლილ ექსპოზიციას:

  • ახლო კონტაქტი (1 მ მანძილზე [3.2 ფუტი], მაგ. მოვლა, საუბარი ან შეხება) ადამიანთან, რომელსაც შესაძლოდ, საეჭვოდ ან დადასტურებულად აქვს H5N1 ვირუსი

  • ექსპოზიცია შინაურ და გარეულ ფრინველებთან (შეხება, დაკვლა, ბეწვისგან გაწმენდა, ყასბობა, მომზადება საკვებად) ან მათ ნარჩენებთან ან გარემოსთან, რომელიც დაბინძურებულია მათი ფეკალიებით რეგიონში, სადაც H5N1 ინფექციები გავრცელებულია ცხოველებში ან ადამიანებში ბოლო 1 თვის განმავლობაში

  • უმი ან თერმულად არასაკმარისად დამუშავებული ფრინველის ხორცის ან პროდუქტების მიღება რეგიონში, სადაც ბოლო 1 თვის განმავლობაში დადასტურებულად ან შესაძლოდ ცირკულირებს H5N1 ინფექცია

  • ახლო კონტაქტი ფრინველთან, რომელსაც დადასტურებულად აქვს H5N1 (მაგ. ჩიტები, კატები, ღორები)

  • შეხება ნიმუშებთან (ცხოველის ან ადამიანის), რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს H5N1 ვირუსს, ლაბორატორიაში ან სხვა პირობებში.

საეჭვო H5N1 შემთხვევა (შეატყობინეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას):

 • საეჭვო შემთხვევის განმარტება 1: ადამიანი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაძლო შემთხვევის კრიტერიუმებს და ერთ ან მეტ ჩამოთვლილ დამატებით კრიტერიუმს:

  • ინფილტრატები ან მწვავე პნევმონიის ნიშნები გულმკერდის რენტგენზე + რესპირატორული უკმარისობის ნიშნები (ჰიპოქსემია, მძიმე ტაქიპნოე); ან

  • ლაბორატორიულად დადასტურებულია A გრიპის ვირუსი, მაგრამ H5N1 -ის დასამტკიცებლად ინფორმაცია არასაკმარისია.

 • საეჭვო შემთხვევის განმარტება 2: ადამიანი, რომელიც აუხსნელი მწვავე რესპირატორული ავადმყოფობით გარდაიცვალა და ეპიდემიოლოგიურად (დრო, ადგილი) კავშირში იყო H5N1-ის დადასტურებულ შემთხვევასთან.

დადასტურებული H5N1 შემთხვევა (შეატყობინეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას):

 • ადამიანი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაძლო ან საეჭვო შემთხვევის განმარტებას და ეროვნულ, რეგიონულ ან საერთაშორისო ლაბორატორიაში, სადაც H5N1 ვირუსის დამადასტურებელი კვლევები აღიარებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, მიღებულია დადებითი შედეგი შემდეგი ანალიზებიდან ერთ-ერთზე:

  • H5N1 ვირუსის გამოყოფა

  • დადებითი H5 PCR, ორი განსხვავებული PCR სამიზნეს გამოყენებით (მაგ. პრაიმერები A გრიპის და H5 ჰემაგლუტინინისთვის)

  • H5N1-ის ანტისხეულების ტიტრის ოთხმაგი ან მეტი ზრდა მწვავე ნიმუშების ტესტირებისას (შეგროვებულია სიმპტომების გამოვლენიდან 7 დღის ან ნაკლების შემდეგ) და გამოჯანმრთელების ფაზის შრატის ნიმუში. გამოჯანმრთელების ფაზის შრატში გამანეიტრალებელი ანტისხეულების ტიტრი ასევე უნდა იყოს 1:80 ან მეტი

  • მიკრონეიტრალიზაციის ანტისხეულების ტიტრი H5N1-ზე 1:80 ან მეტი შრატის ერთ ნიმუშში, რომელიც შეგროვებულია სიმპტომების გამოვლენიდან მე-14 ან მეტი დღის შემდეგ და დადებითი შედეგი სხვადასხვა სეროლოგიური კვლევით: მაგ. ცხენის ერითროციტის ჰემაგლუტინაციის ინჰიბირების ტიტრი 1:160 ან მეტი, ან H5-სპეციფიკური ვესტერნ ბლოტის დადებითი შედეგი.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს