ქოლერა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Sack DA, Sack RB, Nair GB, et al. Cholera. Lancet. 2004 Jan 17;363(9404):223-33. აბსტრაქტი

Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, et al. Cholera. Lancet. 2012 Jun 3;379(9835):2466-76. აბსტრაქტი

Das JK, Tripathi A, Ali A, et al. Vaccines for the prevention of diarrhea due to cholera, shigella, ETEC and rotavirus. BMC Public Health. 2013 Sep 17;13(suppl 3):S11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bhattacharya SK, Sur D, Ali M, et al. 5 year efficacy of a bivalent killed whole-cell oral cholera vaccine in Kolkata, India: a cluster-randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013 Dec;13(12):1050-6. აბსტრაქტი

Ali M, Sur D, You YA, et al. Herd protection by a bivalent killed whole-cell oral cholera vaccine in the slums of Kolkata, India. Clin Infect Dis. 2013 Apr;56(8):1123-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Leibovici-Weissman Y, Neuberger A, Bitterman R, et al. Antimicrobial drugs for treating cholera. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 19;(6):CD008625.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Nelson EJ, Nelson DS, Salam MA, et al. Antibiotics for both moderate and severe cholera. N Engl J Med. 2011 Jan 6;364(1):5-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Sack DA, Sack RB, Nair GB, et al. Cholera. Lancet. 2004 Jan 17;363(9404):223-33. აბსტრაქტი

2. Siddique AK, Nair GB, Alam M, et al. El Tor cholera with severe disease: a new threat to Asia and beyond. Epidemiol Infect. 2010 Mar;138(3):347-52. აბსტრაქტი

3. World Health Organization. Fact sheet on cholera. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Diop SA, Manga NM, Dia NM, et al. Cholera and pregnancy: epidemiological, clinical, and evolutionary aspects [in French]. Med Mal Infect. 2007 Dec;37(12):816-20. აბსტრაქტი

5. Tran NT, Taylor R, Antierens A, et al. Cholera in pregnancy: a systematic review and meta-analysis of fetal, neonatal, and maternal mortality. 2015 Jul 15;10(7):e0132920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. World Health Organization. Cholera, 2015. Wkly Epidemiol Rec. 2016 Sep 23;91(38):433-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Ali M, Lopez AL, You YA, et al. The global burden of cholera. Bull World Health Organ. 2012 Mar 1;90(3):209-18A.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Ali M, Nelson AR, Lopez AL, et al. Updated global burden of cholera in endemic countries. PLoS Negl Trop Dis. 2015 Jun 4;9(6):e0003832. აბსტრაქტი

9. Emch M, Feldacker C, Islam MS, et al. Seasonality of cholera from 1974 to 2005: a review of global patterns. Int J Health Geogr. 2008 Jun 1;7:31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. World Health Organization. Statement from UNICEF Executive Director Anthony Lake and WHO Director-General Margaret Chan on the cholera outbreak in Yemen as suspected cases exceed 200,000. Jun 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Griffith DC, Kelly-Hope LA, Miller MA. Review of reported cholera outbreaks worldwide, 1995-2005. Am J Trop Med Hyg. 2006 Nov;75(5):973-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Zuckerman JN, Rombo L, Fisch A. The true burden and risk of cholera: implications for prevention and control. Lancet Infect Dis. 2007 Aug;7(8):521-30. აბსტრაქტი

13. World Health Organization. Ending cholera: a global roadmap to 2030. Oct 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

14. World Health Organization. Cholera, 2018. Wkly Epidemiol Rec. 2019 Nov 29;94(48):561-80.სრული ტექსტი

15. World Health Organization. Cholera, 2007. Wkly Epidemiol Rec. 2008 Aug 1;83(31):269-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Mahalanabis D, Faruque AS, Albert MJ, et al. An epidemic of cholera due to Vibrio cholerae O139 in Dhaka, Bangladesh: clinical and epidemiological features. Epidemiol Infect. 1994 Jun;112(3):463-71. აბსტრაქტი

17. Morris JG Jr. Cholera and other types of vibriosis: a story of human pandemics and oysters on the half shell. Clin Infect Dis. 2003 Jul 15;37(2):272-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Li M, Shimada T, Morris JG Jr, et al. Evidence for the emergence of non-O1 and non-O139 Vibrio cholerae strains with pathogenic potential by exchange of O-antigen biosynthesis regions. Infect Immun. 2002 May;70(5):2441-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Engel MF, Muijsken MA, Mooi-Kokenberg E, et al. Vibrio cholerae non-O1 bacteraemia: description of three cases in the Netherlands and a literature review. Euro Surveill. 2016 Apr 14;21(15).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Holbourn KP, Shone CC, Acharya KR. A family of killer toxins: exploring the mechanism of ADP-ribosylating toxins. FEBS J. 2006 Oct;273(20):4579-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Paneth N. Assessing the contributions of John Snow to epidemiology: 150 years after removal of the broad street pump handle. Epidemiology. 2004 Sep;15(5):514-6. აბსტრაქტი

22. Ries AA, Vugia DJ, Beingolea L, et al. Cholera in Piura, Peru: a modern urban epidemic. J Infect Dis. 1992 Dec;166(6):1429-33. აბსტრაქტი

23. Motarjemi Y, Käferstein F, Moy G, et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for diarrhoea and associated malnutrition. Bull World Health Organ. 1993;71(1):79-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Gundry S, Wright J, Conroy R. A systematic review of the health outcomes related to household water quality in developing countries. J Water Health. 2004 Mar;2(1):1-13. აბსტრაქტი

25. Wright J, Gundry S, Conroy R. Household drinking water in developing countries: a systematic review of microbiological contamination between source and point-of-use. Trop Med Int Health. 2004 Jan;9(1):106-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Rabbani GH, Greenough WB 3rd. Food as a vehicle of transmission of cholera. J Diarrhoeal Dis Res. 1999 Mar;17(1):1-9. აბსტრაქტი

27. Albert MJ. Epidemiology and molecular biology of Vibrio cholerae O139 Bengal. Indian J Med Res. 1996 Jul;104:14-27. აბსტრაქტი

28. Hashizume M, Wagatsuma Y, Faruque AS, et al. Factors determining vulnerability to diarrhoea during and after severe floods in Bangladesh. J Water Health. 2008 Sep;6(3):323-32. აბსტრაქტი

29. Evans CA, Gilman RH, Rabbani GH, et al. Gastric acid secretion and enteric infection in Bangladesh. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1997 Nov-Dec;91(6):681-5. აბსტრაქტი

30. Nalin DR, Levine RJ, Levine MM, et al. Cholera, non-vibrio cholera, and stomach acid. Lancet. 1978 Oct 21;2(8095):856-9. აბსტრაქტი

31. Richterman A, Sainvilien DR, Eberly L, et al. Individual and household risk factors for symptomatic cholera infection: a systematic review and meta-analysis. J Infect Dis. 2018 Oct 15;218(suppl 3):S154-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Berger SA, Young NA, Edberg SC. Relationship between infectious diseases and human blood type. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1989 Aug;8(8):681-9. აბსტრაქტი

33. Cohen MB, Giannella RA, Losonsky GA, et al. Validation and characterization of a human volunteer challenge model for cholera by using frozen bacteria of the new Vibrio cholerae epidemic serotype, O139. Infect Immun. 1999 Dec;67(12):6346-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Harris JB, Khan AI, LaRocque RC, et al. Blood group, immunity, and risk of infection with Vibrio cholerae in an area of endemicity. Infect Immun. 2005 Nov;73(11):7422-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Palmer DL, Koster FT, Alam AK, et al. Nutritional status: a determinant of severity of diarrhea in patients with cholera. J Infect Dis. 1976 Jul;134(1):8-14. აბსტრაქტი

36. von Seidlein L, Wang XY, Macuamule A, et al. Is HIV infection associated with an increased risk for cholera? Findings from a case-control study in Mozambique. Trop Med Int Health. 2008 May;3(5):683-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Colombara DV, Cowgill KD, Faruque AS. Risk factors for severe cholera among children under five in rural and urban Bangladesh, 2000-2008: a hospital-based surveillance study. PLoS One. 2013;8(1):e54395.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Sinclair D, Abba K, Zaman K, et al. Oral vaccines for preventing cholera. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD008603.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Saha A, Chowdhury MI, Khanam F, et al. Safety and immunogenicity study of a killed bivalent (O1 and O139) whole-cell oral cholera vaccine Shanchol, in Bangladeshi adults and children as young as 1 year of age. Vaccine. 2011 Oct 26;29(46):8285-92. აბსტრაქტი

40. Sur D, Kanungo S, Sah B, et al. Efficacy of a low-cost, inactivated whole-cell oral cholera vaccine: results from 3 years of follow-up of a randomized, controlled trial. PLoS Negl Trop Dis. 2011 Oct;5(10):e1289.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Phares CR, Date K, Travers P, et al. Mass vaccination with a two-dose oral cholera vaccine in a long-standing refugee camp, Thailand. Vaccine. 2016 Jan 2;34(1):128-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Qadri F, Ali M, Chowdhury F, et al. Feasibility and effectiveness of oral cholera vaccine in an urban endemic setting in Bangladesh: a cluster randomised open-label trial. Lancet. 2015 Oct 3;386(10001):1362-71. აბსტრაქტი

43. Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, et al. Cholera. Lancet. 2012 Jun 3;379(9835):2466-76. აბსტრაქტი

44. Clemens JD, Nair GB, Ahmed T, et al. Cholera. Lancet. 2017 Sep 23;390(10101):1539-49. აბსტრაქტი

45. Bi Q, Ferreras E, Pezzoli L, et al. Protection against cholera from killed whole-cell oral cholera vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2017 Oct;17(10):1080-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Lopez AL, Deen J, Azman AS, et al. Immunogenicity and protection from a single dose of internationally available killed oral cholera vaccine: a systematic review and metaanalysis. Clin Infect Dis. 2018 Jun 1;66(12):1960-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Hill DR, Ford L, Lalloo DG. Oral cholera vaccines: use in clinical practice. Lancet Infect Dis. 2006 Jun;6(6):361-73. აბსტრაქტი

48. Sur D, Lopez AL, Kanungo S, et al. Efficacy and safety of a modified killed-whole-cell oral cholera vaccine in India: an interim analysis of a cluster-randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2009 Nov 14;374(9702):1694-702. აბსტრაქტი

49. Masuet Aumatell C, Ramon Torrell JM, Zuckerman JN. Review of oral cholera vaccines: efficacy in young children. Infect Drug Resist. 2011 Sep 14;4:155-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Das JK, Tripathi A, Ali A, et al. Vaccines for the prevention of diarrhea due to cholera, shigella, ETEC and rotavirus. BMC Public Health. 2013 Sep 17;13(suppl 3):S11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Bhattacharya SK, Sur D, Ali M, et al. 5 year efficacy of a bivalent killed whole-cell oral cholera vaccine in Kolkata, India: a cluster-randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013 Dec;13(12):1050-6. აბსტრაქტი

52. International Medical Corps (IMC) & International Rescue Committee (IRC). Guidance note on the use of oral cholera vaccines. Mar 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

53. World Health Organization. Cholera vaccines: WHO position paper - Recommendations. Vaccine. 2010 Jul 5;28(30):4687-8. აბსტრაქტი

54. Martin S, Lopez AL, Bellos A, et al. Post-licensure deployment of oral cholera vaccines: a systematic review. Bull World Health Organ. 2014 Dec 1;92(12):881-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Ali M, Sur D, You YA, et al. Herd protection by a bivalent killed whole-cell oral cholera vaccine in the slums of Kolkata, India. Clin Infect Dis. 2013 Apr;56(8):1123-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical update: cholera vaccine for travelers. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

57. Libman M, CATMAT. Summary of the Committee to Advise on Tropical Medicine and Travel (CATMAT) statement on travellers' diarrhea. Can Commun Dis Rep. 2015 Nov 5;41(11):272-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Wong KK, Burdette E, Mahon BE, et al. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Cholera Vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 May 12;66(18):482-5. აბსტრაქტი

59. Chen WH, Cohen MB, Kirkpatrick BD, et al. Single-dose live oral cholera vaccine CVD 103-HgR protects against human experimental infection with Vibrio cholerae O1 El Tor. Clin Infect Dis. 2016 Jun 1;62(11):1329-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Cabrera A, Lepage JE, Sullivan KM, et al. Vaxchora: a single-dose oral cholera vaccine. Ann Pharmacother. 2017 Jul;51(7):584-9. აბსტრაქტი

61. Graves PM, Deeks JJ, Demicheli V, et al. Vaccines for preventing cholera: killed whole cell or other subunit vaccines (injected). Cochrane Database Syst Rev. 2010 Aug 4;(8):CD000974.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Vugia DJ, Rodriguez M, Vargas R, et al. Epidemic cholera in Trujillo, Peru 1992: utility of a clinical case definition and shift in Vibrio cholerae O1 serotype. Am J Trop Med Hyg. 1994 May;50(5):566-9. აბსტრაქტი

63. Swerdlow DL, Ries AA. Cholera in the Americas. Guidelines for the clinician. JAMA. 1992 Mar 18;267(11):1495-9. აბსტრაქტი

64. Sack DA, Tacket CO, Cohen MB, et al. Validation of a volunteer model of cholera with frozen bacteria as the challenge. Infect Immun. 1998 May;66(5):1968-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Kaushik JS, Gupta P, Faridi MM, et al. Single dose azithromycin versus ciprofloxacin for cholera in children: a randomized controlled trial. Indian Pediatr. 2010 Apr;47(4):309-15. აბსტრაქტი

66. Chatterjee A, Mahalanabis D, Jalan KN, et al. Plasma specific gravity and haematocrit values as indices of the degree of dehydration in infantile diarrhoea. Indian J Med Res. 1979 Aug;70:229-32. აბსტრაქტი

67. Cook GC. Gastroenterological emergencies in the tropics. Baillieres Clin Gastroenterol. 1991 Dec;5(4):861-86. აბსტრაქტი

68. Wang F, Butler T, Rabbani GH, et al. The acidosis of cholera. Contributions of hyperproteinemia, lactic acidemia, and hyperphosphatemia to an increased serum anion gap. N Engl J Med. 1986 Dec 18;315(25):1591-5. აბსტრაქტი

69. Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory testing for cholera. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

70. Mandell, GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 6th ed. New York, NY: Elsevier/Churchill Livingstone; 2005.

71. Nato F, Boutonnier A, Rajerison M, et al. One-step immunochromatographic dipstick tests for rapid detection of Vibrio cholerae O1 and O139 in stool samples. Clin Vaccine Immunol. 2003 May;10(3):476-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Ramamurthy T, Pal A, Bag PK, et al. Detection of cholera toxin gene in stool specimens by polymerase chain reaction: comparison with bead enzyme-linked immunosorbent assay and culture method for laboratory diagnosis of cholera. J Clin Microbiol. 1993 Nov;31(11):3068-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Mundy LS, Shanholtzer CJ, Willard KE, et al. An evaluation of three commercial fecal transport systems for the recovery of enteric pathogens. Am J Clin Pathol. 1991 Sep;96(3):364-7. აბსტრაქტი

74. Harris JR, Cavallaro EC, de Nobrega AA, et al. Field evaluation of crystal VC(R) rapid dipstick test for cholera during a cholera outbreak in Guinea-Bissau. Trop Med Int Health. 2009 Sep;114(9):1117-21. აბსტრაქტი

75. Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory methods for the diagnosis of epidemic dysentery and cholera. 1999 [internet publication].სრული ტექსტი

76. Shirai H, Nishibuchi M, Ramamurthy T, et al. Polymerase chain reaction for detection of the cholera enterotoxin operon of Vibrio cholerae. J Clin Microbiol. 1991 Nov;29(11):2517-21. [Erratum in: J Clin Microbiol. 1992 Jun;30(6):1620.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Khuntia HK, Pal BB, Chhotray GP. Quadruplex PCR for simultaneous detection of serotype, biotype, toxigenic potential, and central regulating factor of Vibrio cholerae. J Clin Microbiol. 2008 Jul;46(7):2399-401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Yamazaki W, Seto K, Taguchi M, et al. Sensitive and rapid detection of cholera toxin-producing Vibrio cholerae using a loop-mediated isothermal amplification. BMC Microbiol. 2008 Jun 12;8:94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Ryan U, Paparini A, Oskam C. New technologies for detection of enteric parasites. Trends Parasitol. 2017 Jul;33(7):532-46. აბსტრაქტი

80. Saha D, Karim MM, Khan WA, et al. Single-dose azithromycin for the treatment of cholera in adults. N Engl J Med. 2006 Jun 8;354(23):2452-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Weil AA, Khan AI, Chowdhury F, et al. Clinical outcomes in household contacts of patients with cholera in Bangladesh. Clin Infect Dis. 2009 Nov 15;49(10):1473-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Faruque AS, Mahalanabis D, Islam A, et al. Common diarrhea pathogens and the risk of dehydration in young children with acute watery diarrhea: a case-control study. Am J Trop Med Hyg. 1993 Jul;49(1):93-100. აბსტრაქტი

83. Alam M, Hasan NA, Sultana M, et al. Diagnostic limitations to accurate diagnosis of cholera. J Clin Microbiol. 2010 Nov;48(11):3918-22. აბსტრაქტი

84. WHO Global Task Force on Cholera Control. Acute diarrhoeal diseases in complex emergencies: critical steps. 2010 [internet publication].სრული ტექსტი

85. Musekiwa A, Volmink J. Oral rehydration salt solution for treating cholera: <= 270 mOsm/L solutions vs >= 310 mOsm/L solutions. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD003754.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Gregorio GV, Gonzales ML, Dans LF, et al. Polymer-based oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 13;(12):CD006519.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Roy SK, Islam A, Ali R, et al. A randomized clinical trial to compare the efficacy of erythromycin, ampicillin and tetracycline for the treatment of cholera in children. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1998 Jul-Aug;92(4):460-2. აბსტრაქტი

88. Kabir I, Khan WA, Haider R, et al. Erythromycin and trimethoprim-sulphamethoxazole in the treatment of cholera in children. J Diarrhoeal Dis Res. 1996 Dec;14(4):243-7. აბსტრაქტი

89. Leibovici-Weissman Y, Neuberger A, Bitterman R, et al. Antimicrobial drugs for treating cholera. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 19;(6):CD008625.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Nelson EJ, Nelson DS, Salam MA, et al. Antibiotics for both moderate and severe cholera. N Engl J Med. 2011 Jan 6;364(1):5-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the use of antibiotics for the treatment of cholera. Jan 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Williams PCM, Berkley JA. Guidelines for the management of paediatric cholera infection: a systematic review of the evidence. Paediatr Int Child Health. 2018 Nov;38(suppl 1):S16-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Alam AN, Alam NH, Ahmed T, et al. Randomised double blind trial of single dose doxycycline for treating cholera in adults. BMJ. 1990 Jun 23;300(6740):1619-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Khan WA, Bennish ML, Seas C, et al. Randomised controlled comparison of single-dose ciprofloxacin and doxycycline for cholera caused by Vibrio cholerae O1 or O139. Lancet. 1996 Aug 3;348(9023):296-300. აბსტრაქტი

95. Roy SK, Hossain MJ, Khatun W, et al. Zinc supplementation in children with cholera in Bangladesh: randomised controlled trial. BMJ. 2008 Feb 2;336(7638):266-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Canani RB, Cirillo P, Buccigrossi V, et al. Zinc inhibits cholera toxin-induced, but not Escherichia coli heat-stable enterotoxin-induced, ion secretion in human enterocytes. J Infect Dis. 2005 Apr 1;191(7):1072-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. World Health Organization. Vitamin A supplementation in infants and children 6-59 months of age. 2011 [internet publication].სრული ტექსტი

98. Ghana VAST Study Team. Vitamin A supplementation in northern Ghana: effects on clinic attendances, hospital admissions, and child mortality. Lancet. 1993 Jul 3;342(8862):7-12. აბსტრაქტი

99. Bhandari N, Bahl R, Sazawal S, et al. Breast-feeding status alters the effect of vitamin A treatment during acute diarrhea in children. J Nutr. 1997 Jan;127(1):59-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Imdad A, Mayo-Wilson E, Herzer K, et al. Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from six months to five years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 11;(3):CD008524.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Utsalo SJ, Eko FO, Umoh F, et al. Faecal excretion of Vibrio cholerae during convalescence of cholera patients in Calabar, Nigeria. Eur J Epidemiol. 1999 Apr;15(4):379-81. აბსტრაქტი

102. Echevarría J, Seas C, Carrillo C, et al. Efficacy and tolerability of ciprofloxacin prophylaxis in adult household contacts of patients with cholera. Clin Infect Dis. 1995 Jun;20(6):1480-4. აბსტრაქტი

103. Reveiz L, Chapman E, Ramon-Pardo P, et al. Chemoprophylaxis in contacts of patients with cholera: systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2011 Nov 15;6(11):e27060.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას