ნახშირჟანგით მოწამვლა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, et al. Practice recommendations in the diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 1;186(11):1095-101.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Kao LW, Nanagas KA. Carbon monoxide poisoning. Med Clin North Am. 2005 Nov;89(6):1161-94. აბსტრაქტი

Wolf SJ, Maloney GE, Shih RD, et al; American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee (Writing Committee) on Carbon Monoxide Poisoning. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with acute carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med. 2017 Jan;69(1):98-107.e6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, et al. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. N Engl J Med. 2002 Oct 3;347(14):1057-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Rose JJ, Wang L, Xu Q, et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management, and future directions of therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 1;195(5):596-606.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, et al. Practice recommendations in the diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 1;186(11):1095-101.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Hampson NB. U.S. Mortality due to carbon monoxide poisoning, 1999-2014. Accidental and intentional deaths. Ann Am Thorac Soc. 2016 Oct;13(10):1768-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Hampson NB, Hauff NM. Risk factors for short-term mortality from carbon monoxide poisoning treated with hyperbaric oxygen. Crit Care Med. 2008 Sep;36(9):2523-7. აბსტრაქტი

5. Hopkins RO, Weaver LK, et al.; Undersea & Hyperbaric Medical Society 2008 Annual Scientific Meeting. Cognitive outcomes 6 years after acute carbon monoxide poisoning [abstract]. June 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Hsiao CL, Kuo HC, Huang CC. Delayed encephalopathy after carbon monoxide intoxication--long-term prognosis and correlation of clinical manifestations and neuroimages. Acta Neurol Taiwan. 2004 Jun;13(2):64-70. აბსტრაქტი

7. Weaver LK, Hopkins RO, Churchill SK, et al.; Undersea & Hyperbaric Medical Society 2008 Annual Scientific Meeting. Neurological outcomes 6 years after acute carbon monoxide poisoning [abstract]. June 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Hampson NB, Rudd RA, Hauff NM. Increased long-term mortality among survivors of acute carbon monoxide poisoning. Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1941-7. აბსტრაქტი

9. Hampson NB, Bodwin D. Toxic CO-ingestions in intentional carbon monoxide poisoning. J Emerg Med. 2013 Mar;44(3):625-30. აბსტრაქტი

10. Berl WG, Halpin B. Human fatalities from unwanted fires. Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Fire Problems Program, APL/JHW FPP. Baltimore, MD;1978.სრული ტექსტი

11. Kao LW, Nanagas KA. Carbon monoxide poisoning. Med Clin North Am. 2005 Nov;89(6):1161-94. აბსტრაქტი

12. Aubard Y, Magne I. Carbon monoxide poisoning in pregnancy. BJOG. 2000 Jul;107(7):833-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Walker E, Hay A. Carbon monoxide poisoning. BMJ. 1999 Oct 23;319(7217):1082-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Iqbal S, Law HZ, Clower JH, et al. Hospital burden of unintentional carbon monoxide poisoning in the United States, 2007. Am J Emerg Med. 2012 Jun;30(5):657-64. აბსტრაქტი

15. Hampson NB. Trends in the incidence of carbon monoxide poisoning in the United States. Am J Emerg Med. 2005 Nov;23(7):838-41. აბსტრაქტი

16. Huang CC, Ho CH, Chen YC, et al. Demographic and clinical characteristics of carbon monoxide poisoning: nationwide data between 1999 and 2012 in Taiwan. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017 Jul 14;25(1):70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Braubach M, Algoet A, Beaton M, et al. Mortality associated with exposure to carbon monoxide in WHO European Member States. Indoor Air. 2013 Apr;23(2):115-25. აბსტრაქტი

18. Nuytten LD, Dhondt EL, Sabbe MB, et al. Is there an evolution in the epidemiology and follow-up of carbon monoxide poisoning victims? Eur J Emerg Med. 1999 Dec;6(4):331-6. აბსტრაქტი

19. Handa PK, Tai DY. Carbon monoxide poisoning: a five year review at Tan Tock Seng Hospital, Singapore. Ann Acad Med Singapore. 2005 Nov;34(10):611-4. აბსტრაქტი

20. Iqbal S, Clower JH, Hernandez SA, et al. A review of disaster-related carbon monoxide poisoning: surveillance, epidemiology, and opportunities for prevention. Am J Public Health. 2012 Oct;102(10):1957-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Kao LW, Nanagas KA. Toxicity associated with carbon monoxide. Clin Lab Med. 2006 Mar;26(1):99-125. აბსტრაქტი

22. Tomaszewski C. Carbon monoxide. In: Ford MD, Delaney KA, Ling LJ, et al., eds. Clinical toxicology. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2001;657-667.

23. Hampson NB, Dunn SL; UHMCS/CDC CO Poisoning Surveillance Group. Symptoms of carbon monoxide poisoning do not correlate with the initial carboxyhemoglobin level. Undersea Hyperb Med. Mar-Apr 2012;39(2):657-65. აბსტრაქტი

24. Hall J. Guyon and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2010.

25. Gnaiger E, Lassnig B, Kuznetsov A, et al. Mitochondrial oxygen affinity, respiratory flux control and excess capacity of cytochrome c oxidase. J Exp Biol. 1998 Apr;201(pt 8):1129-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Wald G, Allen DW. The equilibrium between cytochrome oxidase and carbon monoxide. J Gen Physiol. 1957 Mar 20;40(4):593-608.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Lo Iacono L, Boczkowski J, Zini R, et al. A carbon monoxide-releasing molecule (CORM-3) uncouples mitochondrial respiration and modulates the production of reactive oxygen species. Free Radic Biol Med. 2011 Jun 1;50(11):1556-64. აბსტრაქტი

28. Raub JA, Mathieu-Nolf M, Hampson NB, et al. Carbon monoxide poisoning - a public health perspective. Toxicology. 2000 Apr 7;145(1):1-14. აბსტრაქტი

29. Harrison RJ. Chemicals and gases. Prim Care. 2000 Dec;27(4):917-82. აბსტრაქტი

30. Baud FJ. Cyanide: critical issues in diagnosis and treatment. Hum Exp Toxicol. 2007 Mar;26(3):191-201. აბსტრაქტი

31. Mahmud M, Kales SN. Methylene chloride poisoning in a cabinet worker. Environ Health Perspect. 1999;107:769-772. აბსტრაქტი

32. Hampson NB. Carboxyhemoglobin: a primer for clinicians. Undersea Hyperb Med. 2018 Mar-Apr;45(2):165-71. აბსტრაქტი

33. Wolf SJ, Maloney GE, Shih RD, et al; American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee (Writing Committee) on Carbon Monoxide Poisoning. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with acute carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med. 2017 Jan;69(1):98-107.e6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Touger M, Birnbaum A, Wang J, et al. Performance of the RAD-57 pulse CO-oximeter compared with standard laboratory carboxyhemoglobin measurement. Ann Emerg Med. 2010 Oct;56(4):382-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. White SR, Penney DG. Initial study: effects of insulin and glucose treatment on neurologic outcome after CO poisoning. Ann Emerg Med. 1994;23:606-7. 

36. Parkinson RB, Hopkins RO, Cleavinger HB, et al. White matter hyperintensities and neuropsychological outcome following carbon monoxide poisoning. Neurology. 2002 May 28;58(10):1525-32. აბსტრაქტი

37. Shprecher D, Mehta L. The syndrome of delayed post-hypoxic leukoencephalopathy. NeuroRehabilitation. 2010;26(1):65-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Beppu T. The role of MR imaging in assessment of brain damage from carbon monoxide poisoning: a review of the literature. AJNR Am J Neuroradiol. April 2014;35(4):625-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. American College of Radiology. ACR-ASNR-SPR Practice parameter for the performance and interpretation of magnetic resonance spectroscopy of the central nervous system. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

40. Hampson NB. Noninvasive pulse CO-oximetry expedites evaluation and management of patients with carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):2021-4. აბსტრაქტი

41. Macmillan CS, Wildsmith JA, Hamilton WF. Reversible increase in QT dispersion during carbon monoxide poisoning. Acta Anaesthesiol Scand. 2001 Mar;45(3):396-7. აბსტრაქტი

42. Dallas ML, Yang Z, Boyle JP, et al. Carbon monoxide induces cardiac arrhythmia via induction of the late Na+ current. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Oct 1;186(7):648-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Cha YS, Cha KC, Kim OH, et al. Features and predictors of myocardial injury in carbon monoxide poisoned patients. Emerg Med J. 2014 Mar;31(3):210-5. აბსტრაქტი

44. Nelson LS, Hoffman RS. Carbon monoxide. In: Marx J, Hockberger R, Walls R, eds. Rosen's emergency medicine: concepts and clinical practice, 6th ed. St Louis, MO: Mosby, Inc; 2006.

45. Rose JJ, Nouraie M, Gauthier MC, et al. Clinical outcomes and mortality impact of hyperbaric oxygen therapy in patients with carbon monoxide poisoning. Crit Care Med. 2018 Jul;46(7):e649-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Huang CC, Ho CH, Chen YC, et al. Hyperbaric oxygen therapy is associated with lower short- and long-term mortality in patients with carbon monoxide poisoning. Chest. 2017 Nov;152(5):943-53. აბსტრაქტი

47. Juurlink DN, Buckley NA, Eddleston M. Better studies are needed to guide treatment of carbon monoxide poisoning. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 1;195(5):694.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Hampson NB, Moon RE, Weaver LK. Another perspective on ACEP policy on critical issues in carbon monoxide poisoning: Invited commentary. Undersea Hyperb Med. 2017 Mar-Apr;44(2):89-92. აბსტრაქტი

49. Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, et al. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. N Engl J Med. 2002 Oct 3;347(14):1057-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Cowl CT. Justifying hyperbaric oxygen delivery for carbon monoxide poisoning: time to respond to pressure with a large-scale randomized controlled trial. Chest. 2017 Nov;152(5):911-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. US Food and Drug Administration. FDA News Release: FDA allows marketing of new device to help treat carbon monoxide poisoning. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

52. Takeuchi A, Vesely A, Rucker J, et al. A simple "new" method to accelerate clearance of carbon monoxide. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Jun;161(6):1816‐9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Varon J, Marik PE. Carbon monoxide poisoning. Internet J Emerg Intensive Care Med. 1997;1(2).

54. Tomaszewski C. Carbon monoxide poisoning: early awareness and intervention can save lives. Postgrad Med. 1999 Jan;105(1):39-40, 43-8, 50. აბსტრაქტი

55. Henry CR, Satran D, Lindgren B, et al. Myocardial injury and long-term mortality following moderate to severe carbon monoxide poisoning. JAMA. 2006 Jan 25;295(4):398-402.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Shen CH, Lin JY, Pan KT, et al. Predicting poor outcome in patients with interntional carbon monoxide poisoning and acute respiratory failure: a retrospective study. J Med Sci. June 2015;35(3):105-10.სრული ტექსტი

57. Thom S, Taber R, Mendiguren I, et al. Delayed neuropsychologic sequelae after carbon monoxide poisoning: prevention by treatment with hyperbaric oxygen. Ann Emerg Med. 1995;25:474-480. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას