ასციტის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Menon KV, Shah V, Kamath PS. The Budd-Chiari syndrome. N Engl J Med. 2004 Feb 5;350(6):578-85. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Krige JEJ, Beckingham IJ. Clinical review: ABC of disease of liver, pancreas and biliary system. Portal hypertension-2. Ascites, encephalopathy and other conditions. BMJ. 2001 Feb 17;322(7283):416-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. GBD 2017 Cirrhosis Collaborators. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Mar;5(3):245-266.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Ginès P, Cardenas A., Arroyo V, et al. Management of cirrhosis and ascites. N Engl J Med. 2004 Apr 15;350(16):1646-54. აბსტრაქტი

4. Sikuler E, Ackerman Z, Braun M, et al. Guidelines for diagnosis and management of cirrhotic ascites and its complications. The Israeli Association for the Study of the Liver [in Hebrew]. Harefuah. 2012 Dec;151(12):705-8. აბსტრაქტი

5. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Management of ascites in ovarian cancer patients. Nov 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Elkassem S, Dixon E, Conly J, et al. Primary peritonitis in a young healthy woman: an unusual case. Can J Surg. 2008 Apr;51(2):E40-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Runyon BA, Montano AA, Akriviadis EA, et al. The serum-ascites albumin gradient is superior to the exudate-transudate concept in the differential diagnosis of ascites. Ann Intern Med. 1992 Aug 1;117(3):215-20. აბსტრაქტი

8. Ge PS, Runyon BA. Treatment of Patients with Cirrhosis. N Engl J Med. 2016 Aug 25;375(8):767-77. აბსტრაქტი

9. Zhai M, Liu Z, Long J, et al. The incidence trends of liver cirrhosis caused by nonalcoholic steatohepatitis via the GBD study 2017. Sci Rep. 2021 Mar 4;11(1):5195.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Ricart E, Soriano G, Novella MT, et al. Amoxicillin-clavulanic acid versus cefotaxime in the therapy of bacterial infections in cirrhotic patients. J Hepatol. 2000 Apr;32(4):596-602. აბსტრაქტი

11. Felisart J, Rimola A, Arroyo V, et al. Cefotaxime is more effective than is ampicillin-tobramycin in cirrhotics with severe infections. Hepatology. 1985 May-Jun;5(3):457-62. აბსტრაქტი

12. Chen TA, Lo GH, Lai KH, et al. Single daily amikacin versus cefotaxime in the short-course treatment of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotics. World J Gastroenterol. 2005 Nov 21;11(43):6823-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Angeli P, Guarda S, Fasolato S, et al. Switch therapy with ciprofloxacin vs. intravenous ceftazidime in the treatment of spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis: similar efficacy at lower cost. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jan 1;23(1):75-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Strauss E, Caly WR. Spontaneous bacterial peritonitis: a therapeutic update. Expert Rev Anti Infect Ther. 2006 Apr;4(2):249-60. აბსტრაქტი

15. Runyon BA. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis. Hepatology. 1998 Jan;27(1):264-72. აბსტრაქტი

16. Aithal GP, Palaniyappan N, China L, et al. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2021 Jan;70(1):9-29.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Akriviadis EA. Hemoperitoneum in patients with ascites. Am J Gastroenterol. 1997 Apr;92(4):567-75. აბსტრაქტი

18. Tapping CR, Ling L, Razack A. PleurX drain use in the management of malignant ascites: safety, complications, long-term patency and factors predictive of success. Br J Radiol. 2012 May;85(1013):623-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Martin LG. Percutaneous placement and management of the Denver shunt for portal hypertensive ascites. AJR Am J Roentgenol. 2012 Oct;199(4):W449-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Israelsen M, Krag A, Allegretti AS, et al. Terlipressin versus other vasoactive drugs for hepatorenal syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 27;(9):CD011532.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Sanyal AJ, Boyer T, Garcia-Tsao G, et al. A randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of terlipressin for type 1 hepatorenal syndrome. Gastroenterology. 2008 May;134(5):1360-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):406-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Kim WR, Brown RS Jr, Terrault NA, et al. Burden of liver disease in the United States: summary of a workshop. Hepatology. 2002 Jul;36(1):227-42. აბსტრაქტი

24. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, et al. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol. 2013 Mar;58(3):593-608. აბსტრაქტი

25. Cattau E, Benjamin SB, Knuff TE, et al. The accuracy of the physical exam in the diagnosis of suspected ascites. JAMA. 1982 Feb 26;247(8):1164-6. აბსტრაქტი

26. Light, RW. Clinical practice. Pleural effusion. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7. აბსტრაქტი

27. Inadomi J, Cello JP, Koch J. Ultrasonographic determination of ascitic fluid. Hepatology. 1996 Sep;24(3):549-51. აბსტრაქტი

28. Moore KP, Wong F, Gines P, et al. The management of ascites in cirrhosis: report on the consensus conference of the International Ascites Club. Hepatology. 2003 Jul;38(1):258-66. აბსტრაქტი

29. Krige JE, Beckingham IJ. Clinical review: ABC diseases of liver, pancreas and biliary system. Portal hypertension - 1: varices. BMJ. 2001 Feb 10;322(7282):348-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Sakai H, Sheer TA, Mendler MH, et al. Choosing the location for non-image guided abdominal paracentesis. Liver Int. 2005 Oct;25(5):984-6. აბსტრაქტი

31. Pache I, Bilodeau M. Severe haemorrhage following abdominal paracentesis for ascites in patients with liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Mar 1;21(5):525-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Runyon BA. Paracentesis of ascitic fluid. A safe procedure. Arch Intern Med. 1986 Nov;146(11):2259-61. აბსტრაქტი

33. McVay PA, Toy PT. Lack of increased bleeding after paracentesis and thoracentesis in patients with mild coagulation abnormalities. Transfusion. 1991 Feb;31(2):164-71. აბსტრაქტი

34. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006 Oct;55 Suppl 6:vi1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. European Association for the Study of the Liver. Clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53(3):397-417.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA. Ascites in cirrhosis: a review of management and complications. Neth J Med. 2007;65(8):283-288. აბსტრაქტი

37. Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J Hepatol. 2000;32(1):142-153. აბსტრაქტი

38. Bernardi M, Carceni P, Navickis RJ, et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Hepatology. 2012 Apr;55(4):1172-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology. 2017 Jan;65(1):310-335. აბსტრაქტი

40. Walsh K, Alexander G. Alcoholic liver disease. Postgrad Med J. 2000 May;76(895):280-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):e137-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Davies MK, Gibbs CR, Lip GYH. Clinical review: ABC of heart failure. BMJ. 2000 Jan 29;320(7230):297-300.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Runyon BA. Cardiac ascites: a characterization. J Clin Gastroenterol. 1988 Aug;10(4):410-2. აბსტრაქტი

44. Orth SR. Ritz E. The nephrotic syndrome. N Engl J Med. 1998 Apr 23;338(17):1202-11. აბსტრაქტი

45. Aggarwal R, Ranjan P. Clinical review: preventing and treating hepatitis B infection. BMJ. 2004 Nov 6;329(7474):1080-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Kaplan MM, Gershwin ME. Primary biliary cirrhosis. N Engl J Med. 2005 Sep 22;353(12):1261-73. აბსტრაქტი

47. Lindor KD, Bowlus CL, Boyer J, et al. Primary biliary cholangitis: 2018 practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2019 Jan;69(1):394-419. აბსტრაქტი

48. Ryder SD, Beckingham IJ. ABC of diseases of liver pancreas and biliary system. Other causes of parenchymal liver disease. BMJ. 2001 Feb 3;322(7281):290-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Pietrangelo A. Hereditary hemochromatosis: a new look at an old disease. N Engl J Med. 2004 Jun 3;350(23):2383-97. აბსტრაქტი

50. Ryan A, Nevitt SJ, Tuohy O, et al. Biomarkers for diagnosis of Wilson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Nov 19;2019(11):CD012267.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Nishimura RA. Constrictive pericarditis in the modern era: a diagnostic dilemma. Heart. 2001 Dec;86(6):619-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Osterberg L, Vagelos R, Atwood JE. Case presentation and review: constrictive pericarditis. West J Med. 1998 Oct;169(4):232-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Oren RM, Grover-McKay M, Stanford W, et al. Accurate preoperative diagnosis of pericardial constriction using cine computed tomography. J Am Coll Cardiol. 1993 Sep;22(3):832-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Menon KV, Shah V, Kamath PS. The Budd-Chiari syndrome. N Engl J Med. 2004 Feb 5;350(6):578-85. აბსტრაქტი

55. Wood ML, Foulds IS, French MA. Protein losing enteropathy due to systemic lupus erythematosus. Gut. 1984 Sep;25(9):1013-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Harmon RL, Sugarbaker PH. Prognostic indicators in peritoneal carcinomatosis from gastrointestinal cancer. Int Semin Surg Oncol. 2005 Feb 8;2(1):3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Turlakow A, Yeung HW, Salmon AS, et al. Peritoneal carcinomatosis: role of 18F-FDG PET. J Nucl Med. 2003 Sep;44(9):1407-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Ross AG, Bartley PB, Sleigh AC, et al. Schistosomiasis. N Engl J Med. 2002 Apr 18;346(16):1212-20. აბსტრაქტი

59. Mills JA. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med. 1994 Jun 30;330(26):1871-9. აბსტრაქტი

60. Lewis M, Howdle PD. The neurology of liver failure. QJM. 2003 Sep;96(9):623-33. აბსტრაქტი

61. Wittmann DH, Schein M, Condon RE. Management of secondary peritonitis. Ann Surg. 1996 Jul;224(1):10-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. al Karawi MA, Mohamed AE, Yasawy MI, et al. Protean manifestation of gastrointestinal tuberculosis: Report on 130 patients. J Clin Gastroenterol. 1995 Apr;20(3):225-32. აბსტრაქტი

63. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-15; 1416. აბსტრაქტი

64. American Society for Clinical Pathology. Do not test for amylase in cases of suspected acute pancreatitis. Instead, test for lipase. September 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

65. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Ravdin IS, Morrison ME, Smyth CM. Bile peritonitis and bile ascites. Ann Surg. 1929 Jun;89(6):867-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს