რევმატიული ცხელება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

World Health Organization. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: report of a WHO Expert Consultation. 2004 [internet publication].სრული ტექსტი

Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 19;131(20):1806-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Denny F, Wannamaker LW, Brink WR, et al. Prevention of rheumatic fever; treatment of preceding streptococci infection. J Am Med Assoc. 1950 May 13;143(2):151-3. აბსტრაქტი

Manyemba J, Mayosi BM. Penicillin for secondary prevention of rheumatic fever. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD002227.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. World Health Organization. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: report of a WHO Expert Consultation. 2004 [internet publication].სრული ტექსტი

2. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 19;131(20):1806-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Punukollu M, Mushet N, Linney M, et al. Neuropsychiatric manifestations of Sydenham's chorea: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2016 Jan;58(1):16-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, et al. The global burden of group A streptococcal diseases. Lancet Infect Dis. 2005 Nov;5(11):685-94. აბსტრაქტი

5. Watkins DA, Johnson CO, Colquhoun SM, et al. Global, regional, and national burden of rheumatic heart disease, 1990-2015. N Engl J Med. 2017 Aug 24;377(8):713-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Miyake CY, Gauvreau K, Tani LY, et al. Characteristics of children discharged from hospitals in the United States in 2000 with the diagnosis of acute rheumatic fever. Pediatrics. 2007 Sep;120(3):503-8. აბსტრაქტი

7. Milne RJ, Lennon DR, Stewart JM, et al. Incidence of acute rheumatic fever in New Zealand children and youth. J Paediatr Child Health. 2012 Aug;48(8):685-91. აბსტრაქტი

8. Quinn RW. Comprehensive review of morbidity and mortality trends for rheumatic fever, streptococcal disease, and scarlet fever: the decline of rheumatic fever. J Pediatr. 1994 Jan;124(1):9-16. აბსტრაქტი

9. Veasy LG, Tani LY, Hill HR. Persistence of acute rheumatic fever in the intermountain area of the United States. J Pediatr. 1994 Jan;124(1):9-16. აბსტრაქტი

10. Veasy LG, Wiedmeier SE, Orsmond GS, et al. Resurgence of acute rheumatic fever in the intermountain area of the United States. N Engl J Med. 1987 Feb 19;316(8):421-7. აბსტრაქტი

11. Johnson DR, Stevens DL, Kaplan EL. Epidemiologic analysis of group A streptococcal serotypes associated with severe systemic infections, rheumatic fever, or uncomplicated pharyngitis. J Infect Dis. 1992 Aug;166(2):374-82. აბსტრაქტი

12. Centers for Disease Control and Prevention. Group A Streptococcal Disease. Acute rheumatic fever. July 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

13. Carapetis JR, Currie BJ, Mathews JD. Cumulative incidence of rheumatic fever in an endemic region: a guide to the susceptibility of the population? Epidemiol Infect. 2000 Apr;124(2):239-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Wilson MG, Schweitzer MD, Lubschez R. The familial epidemiology of rheumatic fever: genetic and epidemiologic studies. J Peds. 1943;22:468-92.

15. Engel ME, Stander R, Vogel J, et al. Genetic susceptibility to acute rheumatic fever: a systematic review and meta-analysis of twin studies. PLoS One. 2011;6(9):e25326.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Harel L, Zeharia A, Kodman Y, et al. Presence of the d8/17 B-cell marker in children with rheumatic fever in Israel. Clin Genet. 2002 Apr;61(4):293-8. აბსტრაქტი

17. Harrington Z, Visvanathan K, Skinner NA, et al. B-cell antigen D8/17 is a marker of rheumatic fever susceptibility in Aboriginal Australians and can be tested in remote settings. Med J Aust. 2006 May 15;184(10):507-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Khanna AK, Buskirk DR, Williams RC Jr, et al. Presence of a non-HLA B cell antigen in rheumatic fever patients and their families as defined by a monoclonal antibody. J Clin Invest. 1989 May;83(5):1710-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Weisz JL, McMahon WM, Moore JC, et al. D8/17 and CD19 expression on lymphocytes of patients with acute rheumatic fever and Tourette's disorder. Clin Diagn Lab Immunol. 2004 Mar;11(2):330-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Chun LT, Reddy DV, Yamamoto LG. Rheumatic fever in children and adolescents in Hawaii. Pediatrics. 1987 Apr;79(4):549-52. აბსტრაქტი

21. Chun LT, Reddy V, Rhoads GG. Occurrence and prevention of rheumatic fever among ethnic groups of Hawaii. Am J Dis Child. 1984 May;138(5):476-8. აბსტრაქტი

22. Pearce N, Pomare E, Marshall S, et al. Mortality and social class in Maori and nonMaori New Zealand men: changes between 1975-7 and 1985-7. N Z Med J. 1993 May 26;106(956):193-6. აბსტრაქტი

23. Carapetis JR, Wolff DR, Currie BJ. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease in the top end of Australia's Northern Territory. Med J Aust. 1996 Feb 5;164(3):146-9. აბსტრაქტი

24. McDonald M, Currie BJ, Carapetis JR. Acute rheumatic fever: a chink in the chain that links the heart to the throat? Lancet Infect Dis. 2004 Apr;4(4):240-5. აბსტრაქტი

25. Guilherme L, Kalil J, Cunningham M. Molecular mimicry in the autoimmune pathogenesis of rheumatic heart disease. Autoimmunity. 2006 Feb;39(1):31-9. აბსტრაქტი

26. Carapetis JR, Beaton A, Cunningham MW, et al. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. Nat Rev Dis Primers. 2016 Jan 14;2:15084.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Galvin JE, Hemric ME, Ward K, et al. Cytotoxic mAb from rheumatic carditis recognizes heart valves and laminin. J Clin Invest. 2000 Jul;106(2):217-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Martin WJ, Steer AC, Smeesters PR, et al. Post-infectious group A streptococcal autoimmune syndromes and the heart. Autoimmun Rev. 2015 Aug;14(8):710-25. აბსტრაქტი

29. Kumar V, Fausto N, Abbas A. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2004.

30. Kumar P, Garhwal S, Chaudhary V. Rheumatic heart disease: a school survey in a rural area of Rajasthan. Indian Heart J. 1992 Jul-Aug;44(4):245-6. აბსტრაქტი

31. Jaine R, Baker M, Venugopal K. Acute rheumatic fever associated with household crowding in a developed country. Pediatr Infect Dis J. 2011 Apr;30(4):315-9. აბსტრაქტი

32. Steer AC, Carapetis JR, Nolan TM, et al. Systematic review of rheumatic heart disease prevalence in children in developing countries: the role of environmental factors. J Paediatr Child Health. 2002 Jun;38(3):229-3. აბსტრაქტი

33. Coffey PM, Ralph AP, Krause VL. The role of social determinants of health in the risk and prevention of group A streptococcal infection, acute rheumatic fever and rheumatic heart disease: A systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2018 Jun;12(6):e0006577.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Wannamaker LW. The epidemiology of streptococcal infections. In: McCarty M, ed. Streptococcal infections. New York: Columbia University Press; 1954.

35. Taranta A, Torodsag S, Metrakoset, et al. Rheumatic fever in monozygotic and dizygotic twins. Circulation. 1959;20:778.

36. Kemeny E, Husby GW, Williams RC Jr, et al. Tissue distribution of antigen(s) defined by monoclonal antibody D8/17 reacting with B lymphocytes of patients with rheumatic heart disease. Clin Immunol Immunopathol. 1994 Jul;72(1):35-43. აბსტრაქტი

37. Kaur S, Kumar D, Grover A, et al. Ethnic differences in expression of susceptibility marker(s) in rheumatic fever/rheumatic heart disease patients. Int J Cardiol. 1998 Mar 13;64(1):9-14. აბსტრაქტი

38. Guedez Y, Kotby A, El-Demellawy M, et al. HLA class II associations with rheumatic heart disease are more evident and consistent among clinically homogeneous patients. Circulation. 1999 Jun 1;99(21):2784-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Parks T, Mirabel MM, Kado J, et al; Pacific Islands Rheumatic Heart Disease Genetics Network. Association between a common immunoglobulin heavy chain allele and rheumatic heart disease risk in Oceania. Nat Commun. 2017 May 11;8:14946.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Gray LA, D'Antoine HA, Tong SYC, et al. Genome-wide analysis of genetic risk factors for rheumatic heart disease in Aboriginal Australians provides support for pathogenic molecular mimicry. J Infect Dis. 2017 Dec 12;216(11):1460-70. აბსტრაქტი

41. Azevedo PM, Merriman TR, Topless RK, et al. Association study involving polymorphisms in IL-6, IL-1RA, and CTLA4 genes and rheumatic heart disease in New Zealand population of Māori and Pacific ancestry. Cytokine. 2016 Sep;85:201-6. აბსტრაქტი

42. Denny F, Wannamaker LW, Brink WR, et al. Prevention of rheumatic fever; treatment of preceding streptococci infection. J Am Med Assoc. 1950 May 13;143(2):151-3. აბსტრაქტი

43. Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, et al. Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute streptococcal pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American Academy of Pediatrics. Circulation. 2009 Mar 24;119(11):1541-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, et al. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;(8):CD004872.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Lennon D, Kerdemelidis M, Arroll B. Meta-analysis of trials of streptococcal throat treatment programs to prevent rheumatic fever. Pediatr Infect Dis J. 2009 Jul;28(7):e259-64. აბსტრაქტი

46. Lennon D, Stewart J, Farrell E, et al. School-based prevention of acute rheumatic fever: a group randomized trial in New Zealand. Pediatr Infect Dis J. 2009 Sep;28(9):787-94. აბსტრაქტი

47. New Zealand Ministry of Health. Reducing rheumatic fever. November 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

48. Lennon D, Anderson P, Kerdemelidis M, et al. First presentation acute rheumatic fever is preventable in a community setting: a school-based intervention. Pediatr Infect Dis J. 2017 Dec;36(12):1113-8. აბსტრაქტი

49. Carapetis J, Steer A. Prevention of rheumatic fever. Pediatr Infect Dis J. 2010 Jan;29(1):91-2;author reply 92. აბსტრაქტი

50. Jones TD. The diagnosis of rheumatic fever. J Am Med Assoc. 1944;126:481-4.

51. Reményi B, Wilson N, Steer A, et al. World Heart Federation criteria for echocardiographic diagnosis of rheumatic heart disease - an evidence-based guideline. Nat Rev Cardiol. 2012 Feb 28;9(5):297-309.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Vasan RS, Shrivastava S, Vijayakumar M, et al. Echocardiographic evaluation of patients with acute rheumatic fever and rheumatic carditis. Circulation. 1996 Jul 1;94(1):73-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Steer AC, Kado J, Jenney AW, et al. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease in Fiji: prospective surveillance, 2005-2007. Med J Aust. 2009 Feb 2;190(3):133-5. აბსტრაქტი

54. Feinstein AR, Spagnuolo M, Wood HF, et al. Rheumatic fever in children and adolescents. A long-term epidemiologic study of subsequent prophylaxis, streptococcal infections, and clinical sequelae. VI. Clinical features of streptococcal infections and rheumatic recurrences. Ann Intern Med. 1964 Feb;60(suppl 5):68-86. აბსტრაქტი

55. Carapetis JR, Currie BJ. Rheumatic chorea in northern Australia: a clinical and epidemiological study. Arch Dis Child. 1999 Apr;80(4):353-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. RHDAustralia (ARF/RHD writing group); National Heart Foundation of Australia; Cardiac Society of Australia and New Zealand. Australian guideline for prevention, diagnosis and management of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (3rd ed). 2020 [internet publication]სრული ტექსტი

57. Carapetis JR, Currie BJ. Rheumatic fever in a high incidence population: the importance of monoarthritis and low grade fever. Arch Dis Child. 2001 Sep;85(3):223-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Veasy LG. Time to take soundings in acute rheumatic fever. Lancet. 2001 Jun 23;357(9273):1994-5. აბსტრაქტი

59. Narula J, Kaplan EL. Echocardiographic diagnosis of rheumatic fever. Lancet. 2001 Dec 8;358(9297):2000.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Abernethy M, Bass N, Sharpe N, et al. Doppler echocardiography and the early diagnosis of carditis in acute rheumatic fever. Aust N Z J Med. 1994 Oct;24(5):530-5. აბსტრაქტი

61. Vijayalakshmi IB, Vishnuprabhu RO, Chitra N, et al. The efficacy of echocardiographic criterions for the diagnosis of carditis in acute rheumatic fever. Cardiol Young. 2008 Dec;18(6):586-92. აბსტრაქტი

62. Martin DR, Voss LM, Walker SJ, et al. Acute rheumatic fever in Auckland, New Zealand: spectrum of associated group A streptococci different from expected. Pediatr Infect Dis J. 1994 Apr;13(4):264-9. აბსტრაქტი

63. Upton A, Lowe C, Stewart J, et al. In vitro comparison of four rapid antigen tests for group A streptococcus detection. N Z Med J. 2014 Jul 18;127(1398):77-83. აბსტრაქტი

64. Cohen JF, Bertille N, Cohen R, et al. Rapid antigen detection test for group A streptococcus in children with pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 4;7:CD010502.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Wang F, Tian Y, Chen L, et al. Accurate Detection of Streptococcus pyogenes at the Point of Care Using the cobas Liat Strep A Nucleic Acid Test. Clin Pediatr (Phila). 2017 Oct;56(12):1128-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Parker KG, Gandra S, Matushek S, et al. Comparison of 3 Nucleic Acid Amplification Tests and a Rapid Antigen Test with Culture for the Detection of Group A Streptococci from Throat Swabs. J Appl Lab Med. 2019 Sep;4(2):164-69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Gentles TL, Colan SD, Wilson NJ, et al. Left ventricular mechanics during and after acute rheumatic fever: contractile dysfunction is closely related to valve regurgitation. J Am Coll Cardiol. 2001 Jan;37(1):201-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Tubridy-Clark M, Carapetis JR. Subclinical carditis in rheumatic fever: a systematic review. Int J Cardiol. 2007 Jun 25;119(1):54-8. აბსტრაქტი

69. Wilson NJ, Neutze JM. Echocardiographic diagnosis of subclinical carditis in acute rheumatic fever. Int J Cardiol. 1995 Jun 2;50(1):1-6. აბსტრაქტი

70. Upton A, Farrell E, Stewart J, e al. Disappointing performance of rapid antigen detection tests for group A streptococcus in the Auckland school-based sore throat programme. N Z Med J. 2014 Feb 14;127(1389):103-5. აბსტრაქტი

71. Kaplan EL, Rothermel CD, Johnson DR. Antistreptolysin O and anti-deoxyribonuclease B titers: normal values for children ages 2 to 12 in the United States. Pediatrics. 1998 Jan;101(1 Pt 1):86-8. აბსტრაქტი

72. Danchin MH, Carlin JB, Devenish W, et al. New normal ranges of antistreptolysin O and anti-deoxyribonuclease B titres for Australian children. J Paediatr Child Health. 2005 Nov;41(11):583-6. აბსტრაქტი

73. American Heart Association. Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones Criteria, 1992 update. Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young of the American Heart Association. JAMA. 1992 Oct 21;268(15):2069-73. [Erratum in: JAMA. 1993 Jan 27;269(4):476.] აბსტრაქტი

74. Rutstein DD. Report of the committee on standards and criteria for programs of care of the council of rheumatic fever and congenital heart disease of the American Heart Association: Jones criteria (modified) for guidance in the diagnosis of rheumatic fever. Circulation. 1956 Apr;13(4):617-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Stollerman GH, Markowitz M, Taranta A, et al. Committee report: Jones criteria (revised) for guidance in the diagnosis of rheumatic fever. Circulation. 1965 Oct;32(4):664-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Committee of rheumatic fever and bacterial endocarditis of the American Heart Association: Jones criteria (revised) for guidance in the diagnosis of rheumatic fever. Circulation. 1984 Jan;69(1):204A-8A. აბსტრაქტი

77. Carapetis JR. Rheumatic heart disease in developing countries. N Engl J Med. 2007 Aug 2;357(5):439-41. აბსტრაქტი

78. WHO global programme for the prevention of rheumatic fever/rheumatic heart disease in sixteen developing countries (AGFUND supported). Meeting of national programme managers. 4-6 November, 1986. Geneva: World Health Organisation; 1987. Report No.: WHO/CVD/87.1.

79. Marijon E, Ou P, Celermajer DS, et al. Prevelance of rheumatic heart disease detected by echocardiographic screening. N Engl J Med. 2007 Aug 2;357(5):470-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Rothenbühler M, O'Sullivan CJ, Stortecky S, et al. Active surveillance for rheumatic heart disease in endemic regions: a systematic review and meta-analysis of prevalence among children and adolescents. Lancet Glob Health. 2014 Dec;2(12):e717-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Yacoub M, Mayosi B, ElGuindy A, et al. Eliminating acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. Lancet. 2017 Jul 15;390(10091):212-3. აბსტრაქტი

82. Cilliers A, Adler AJ, Saloojee H. Anti-inflammatory treatment for carditis in acute rheumatic fever. Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 28;(5):CD003176.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA requires labeling changes for prescription opioid cough and cold medicines to limit their use to adults 18 years and older. January 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

84. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Codeine: restricted use as analgesic in children and adolescents after European safety review. Drug Safety Update. 2013;6:S1.სრული ტექსტი

85. European Medicines Agency. Restrictions on use of codeine for pain relief in children - CMDh endorses PRAC recommendation. June 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

86. Mortimer EA Jr, Vaisman S, Vigneau A, et al. The effect of penicillin on acute rheumatic fever and valvular heart disease. N Engl J Med. 1959 Jan 15;260(3):101-12. აბსტრაქტი

87. Illingworth RS, Lorber J, Holt KS, et al. Acute rheumatic fever in children: a comparison of six forms of treatment in 200 cases. Lancet. 1957 Oct 5;273(6997):653-9. აბსტრაქტი

88. Bywaters EG, Thomas GT. Bed rest, salicylates, and steroid in rheumatic fever. Br Med J. 1961 Jun 10;1(5240):1628-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Dorfman A, Gross JI, Lorincz AE. The treatment of acute rheumatic fever. Pediatrics. 1961 May;27:692-706. აბსტრაქტი

90. Hashkes PJ, Tauber T, Somekh E, et al; Pediatric Rheumatlogy Study Group of Israel. Naproxen as an alternative to aspirin for the treatment of arthritis of rheumatic fever: a randomized trial. J Pediatr. 2003 Sep;143(3):399-401. აბსტრაქტი

91. Çetin İİ, Ekici F, Kocabaş A, et al. The efficacy and safety of naproxen in acute rheumatic fever: The comparative results of 11-year experience with acetylsalicylic acid and naproxen. Turk J Pediatr. 2016;58(5):473-9. აბსტრაქტი

92. Albert DA, Harel L, Karrison T. The treatment of rheumatic carditis: a review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 1995 Jan;74(1):1-12. აბსტრაქტი

93. Voss LM, Wilson NJ, Neutze JM, et al. Intravenous immunoglobulin in acute rheumatic fever: a randomized controlled trial. Circulation. 2001 Jan 23;103(3):401-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Pena J, Mora E, Cardozo J, et al. Comparison of the efficacy of carbamazepine, haloperidol and valproic acid in the treatment of children with Sydenham's chorea: clinical follow-up of 18 patients. Arq Neuropsiquiatr. 2002 Jun;60(2-B):374-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. European Medicines Agency. New measures to avoid valproate exposure in pregnancy endorsed. March 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

96. Walker K, Brink A, Lawrenson J, et al. Treatment of sydenham chorea with intravenous immunoglobulin. J Child Neurol. 2012 Feb;27(2):147-55. აბსტრაქტი

97. Mohammad SS, Nosadini M, Grattan-Smith P, et al. Intravenous immunoglobulin in acute Sydenham's chorea: a systematic review. J Paediatr Child Health. 2015 Dec;51(12):1235-8. აბსტრაქტი

98. Feinstein AR, Stern EK, Spagnuolo M. The prognosis of acute rheumatic fever. Am Heart J. 1964 Dec;68:817-34. აბსტრაქტი

99. Sanyal SK, Berry AM, Duggal S, et al. Sequelae of the initial attack of acute rheumatic fever in children from north India. A prospective 5-year follow-up study. Circulation. 1982 Feb;65(2):375-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Stollerman GH. Rheumatic fever and streptococcal infection. New York: Grune & Stratton; 1975.

101. Manyemba J, Mayosi BM. Penicillin for secondary prevention of rheumatic fever. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD002227.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Karthikeyan G, Devasenapathy N, Zühlke L, et al. Digoxin and clinical outcomes in the Global Rheumatic Heart Disease Registry. Heart. 2018 Sep 12 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

103. Heart Foundation of New Zealand. New Zealand guidelines for rheumatic fever: diagnosis, management and secondary prevention of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease: 2014 update. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

104. Working Group on Pediatric Acute Rheumatic Fever and Cardiology Chapter of Indian Academy of Pediatrics, Saxena A, Kumar RK, et al. Consensus guidelines on pediatric acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. Indian Pediatr. 2008 Jul;45(7):565-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Spinetto H, Lennon D, Horsburgh M. Rheumatic fever recurrence prevention: a nurse-led programme of 28-day penicillin in an area of high endemnicity. J Paediatr Child Health. 2011 Apr;47(4):228-34. აბსტრაქტი

106. Kumar RK, Antunes MJ, Beaton A, et al. Contemporary Diagnosis and Management of Rheumatic Heart Disease: Implications for Closing the Gap: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020 Nov 17;142(20):e337-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Tompkins DG, Boxerbaum B, Liebman J. Long-term prognosis of rheumatic fever patients receiving regular intramuscular benzathine penicillin. Circulation. 1972 Mar;45(3):543-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Tompkins RK, Burnes DC, Cable WE. An analysis of the cost-effectiveness of pharyngitis management and acute rheumatic fever prevention. Ann Intern Med. 1977 Apr;86(4):481-92. აბსტრაქტი

109. Dajani A, Taubert K, Ferrieri P, et al. Treatment of acute streptococcal pharyngitis and prevention of rheumatic fever: a statement for health professionals. Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the American Heart Association. Pediatrics. 1995 Oct;96(4 Pt 1):758-64. აბსტრაქტი

110. Lue HC, Wu MH, Hsieh KH, et al, Rheumatic fever recurrences: controlled study of 3-week versus 4-week benzathine penicillin prevention programs. J Pediatr. 1986 Feb;108(2):299-304. აბსტრაქტი

111. National Institute for Health and Care Excellence. Prophylaxis against infective endocarditis: antimicrobial prophylaxis against infective endocarditis in adults and children undergoing interventional procedures. July 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

112. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021 Feb 2;143(5):e72-e227.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Baskerville CA, Hanrahan BB, Burke AJ, et al. Infective endocarditis and rheumatic heart disease in the north of Australia. Heart Lung Circ. 2012 Jan;21(1):36-41. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას