ვენერიული ლიმფოგრანულომა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

de Vries HJC, de Barbeyrac B, de Vrieze NHN, et al. 2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jun 26;33(10):1821-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Centers for Disease Control and Prevention. Lymphogranuloma venereum among men who have sex with men - Netherlands, 2003-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 Oct 29;53(42):985-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Van der Bij AK, Spaargaren J, Morre SA, et al. Diagnostic and clinical implications of anorectal lymphogranuloma venereum in men who have sex with men: a retrospective case-control study. Clin Infect Dis. 2006 Jan 15;42(2):186-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Stamm WE. Lymphogranuloma venereum. In: Holmes KK, Sparling PF, Stamm WE, et al., eds. Sexually transmitted diseases. 4th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2007:595-606.

Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021 Jul 23;70(4):1-187.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Mabey D, Peeling RW. Lymphogranuloma venereum. Sex Transm Infect. 2002 Apr;78(2):90-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Thorsteinsson SB. Lymphogranuloma venereum: review of clinical manifestations, epidemiology, diagnosis, and treatment. Scand J Infect Dis Suppl. 1982;32:127-31. აბსტრაქტი

Annamuthodo H. Rectal lymphogranuloma venereum in Jamaica. Ann R Coll Surg Engl. 1961 Sep;29:141-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. de Vries HJC, de Barbeyrac B, de Vrieze NHN, et al. 2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jun 26;33(10):1821-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Aggarwal K, Jain VK, Gupta S. Bilateral groove sign with penoscrotal elephantiasis. Sex Transm Infect. 2002 Dec;78(6):458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Dosekun O, Edmonds S, Stockwell S, et al. Lymphogranuloma venereum detected from the pharynx in four London men who have sex with men. Int J STD AIDS. 2013 Jun;24(6):495-6. აბსტრაქტი

4. Riera-Monroig J, Fuertes de Vega I. Lymphogranuloma venereum presenting as an ulcer on the tongue. Sex Transm Infect. 2019 May;95(3):169-70. აბსტრაქტი

5. Gjurašin B, Lepej SŽ, Cole MJ, et al. Chlamydia trachomatis in cervical lymph node of man with lymphogranuloma venereum, Croatia, 2014. Emerg Infect Dis. 2018 Apr;24(4):806-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Charest L, Fafard J, Greenwald ZR. Asymptomatic urethral lymphogranuloma venereum: a case report. Int J STD AIDS. 2018 Jul;29(8):828-30. აბსტრაქტი

7. Myhre EB, Mardh P. Unusual manifestations of Chlamydia trachomatis infections. Scand J Infect Dis Suppl. 1982;32:122-6. აბსტრაქტი

8. Borsje A, van der Reijden W, Soetekouw R. Lymphogranuloma venereum presenting with erythema nodosum. Int J STD AIDS. 2016 Dec;27(14):1354-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Centers for Disease Control and Prevention. Lymphogranuloma venereum among men who have sex with men - Netherlands, 2003-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 Oct 29;53(42):985-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. de Voux A, Kent JB, Macomber K, et al. Notes from the field: cluster of lymphogranuloma venereum cases among men who have sex with men - Michigan, August 2015-April 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016 Sep 2;65(34):920-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Ceovic R, Gulin SJ. Lymphogranuloma venereum: diagnostic and treatment challenges. Infect Drug Resist. 2015;8:39-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. de Vrieze NH, van Rooijen M, van der Loeff MF, et al. Anorectal and inguinal lymphogranuloma venereum among men who have sex with men in Amsterdam, the Netherlands: trends over time, symptomatology and concurrent infections. Sex Transm Infect. 2013 Nov;89(7):548-52. აბსტრაქტი

13. Saxon C, Hughes G, Ison C. Asymptomatic lymphogranuloma venereum in men who have sex with men, United Kingdom. Emerg Infect Dis. 2016 Jan;22(1):112-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Viravan C, Dance DA, Ariyarit C, et al. A prospective clinical and bacteriologic study of inguinal buboes in Thai men. Clin Infect Dis. 1996 Feb;22(2):233-9. აბსტრაქტი

15. Brathwaite AR, Figueroa JP, Ward E. A comparison of prevalence rates of genital ulcers among persons attending a sexually transmitted disease clinic in Jamaica. West Indian Med J. 1997 Sep;46(3):67-71. აბსტრაქტი

16. Behets FM, Andriamiadana J, Randrianasolo D, et al. Chancroid, primary syphilis, genital herpes, and lymphogranuloma venereum in Antananarivo, Madagascar. J Infect Dis. 1999 Oct;180(4):1382-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Stevens RS. The cellular paradigm of chlamydial pathogenesis. Trends Microbiol. 2003;11:44-51. აბსტრაქტი

18. Elwell C, Mirrashidi K, Engel J. Chlamydia cell biology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol. 2016 Jun;14(6):385-400.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Bernstein DI, Hubbard T, Wenman WM, et al. Mediastinal and supraclavicular lymphadenitis and pneumonitis due to Chlamydia trachomatis serovars L1 and L2. N Engl J Med. 1984;24:1543-1546. აბსტრაქტი

20. D'Aunoy R, von Haam E. General reviews: venereal lymphogranuloma. Arch Pathol. 1939;27:1032-1082.

21. Van der Bij AK, Spaargaren J, Morre SA, et al. Diagnostic and clinical implications of anorectal lymphogranuloma venereum in men who have sex with men: a retrospective case-control study. Clin Infect Dis. 2006 Jan 15;42(2):186-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Stamm WE. Lymphogranuloma venereum. In: Holmes KK, Sparling PF, Stamm WE, et al., eds. Sexually transmitted diseases. 4th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2007:595-606.

23. Rönn MM, Ward H. The association between lymphogranuloma venereum and HIV among men who have sex with men: systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2011 Mar 18;11:70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Ahdoot A, Kotler DP, Suh JS, et al. Lymphogranuloma venereum in human immunodeficiency virus-infected individuals in New York City. J Clin Gastroenterol. 2006 May-Jun;40(5):385-90. აბსტრაქტი

25. Everett KD, Bush RM, Anderson AA. Emended description of the order Chlamydiales, proposal of Parachlamydiaceae fam. nov. and Simkaniaceae fam. nov., each containing one monotypic genus, revised taxonomy of the family Chlamydiaceae, including a new genus and five new species, and standards for the identification of organisms. Int J Syst Bacteriol. 1999 Apr;49 Pt 2:415-40. აბსტრაქტი

26. Wang SP, Kuo CC, Barnes RC, et al. Immunotyping of Chlamydia trachomatis with monoclonal antibodies. J Infect Dis. 1985 Oct;152(4):791-800. აბსტრაქტი

27. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the laboratory-based detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae: 2014. MMWR Recomm Rep. 2014 Mar 14;63(RR-02):1-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Soni S, Srirajaskanthan R, Lucas SB, et al. Lymphogranuloma venereum proctitis masquerading as inflammatory bowel disease in 12 homosexual men. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Jul;32(1):59-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Chou R, Evans C, Hoverman A, et al. Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection: evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2019 Jun 11;321(22):2214-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021 Jul 23;70(4):1-187.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Mabey D, Peeling RW. Lymphogranuloma venereum. Sex Transm Infect. 2002 Apr;78(2):90-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Singhrao T, Higham E, French P. Lymphogranuloma venereum presenting as perianal ulceration: an emerging clinical presentation? Sex Transm Infect. 2011 Mar;87(2):123-4. აბსტრაქტი

33. Becker LE. Lymphogranuloma venereum. Int J Dermatol. 1976 Jan-Feb;15(1):26-33. აბსტრაქტი

34. Thorsteinsson SB. Lymphogranuloma venereum: review of clinical manifestations, epidemiology, diagnosis, and treatment. Scand J Infect Dis Suppl. 1982;32:127-31. აბსტრაქტი

35. Wheeler HL, Agarwal S, Goh BT. Dark ground microscopy and treponemal serological tests in the diagnosis of early syphilis. Sex Transm Infect. 2004 Oct;80(5):411-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Klein EJ, Fisher LS, Chow AW, et al. Anorectal gonococcal infection. Ann Intern Med. 1977 Mar;86(3):340-6. აბსტრაქტი

37. Centers for Disease Control and Prevention. Bartonella infection. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

38. Centers for Disease Control and Prevention. Tularemia. March 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

39. Centers for Disease Control and Prevention. Plague. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

40. Quinn TC, Stamm WE, Goodell SE, et al. The polymicrobial origin of intestinal infections in homosexual men. N Engl J Med. 1983 Sep 8;309(10):576-82. აბსტრაქტი

41. Annamuthodo H. Rectal lymphogranuloma venereum in Jamaica. Ann R Coll Surg Engl. 1961 Sep;29:141-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. de Vries HJ, Smelov V, Ouburg S, et al. Anal lymphogranuloma venereum infection screening with IgA anti-Chlamydia trachomatis-specific major outer membrane protein serology. Sex Transm Dis. 2010 Dec;37(12):789-95. აბსტრაქტი

43. US Preventive Services Task Force., Davidson KW, Barry MJ, et al. Screening for chlamydia and gonorrhea: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2021 Sep 14;326(10):949-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Stoner BP, Cohen SE. Lymphogranuloma venereum 2015: clinical presentation, diagnosis, and treatment. Clin Infect Dis. 2015 Dec 15;61(suppl 8):S865-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Simons R, Candfield S, French P, et al. Observed treatment responses to short-course doxycycline therapy for rectal lymphogranuloma venereum in men who have sex with men. Sex Transm Dis. 2018 Jun;45(6):406-8. აბსტრაქტი

46. Blanco JL, Fuertes I, Bosch J, et al. Effective treatment of lymphogranuloma venereum proctitis with azithromycin. Clin Infect Dis. 2021 Aug 16;73(4):614-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. White J, O'Farrell N, Daniels D, et al. 2013 UK National Guideline for the management of lymphogranuloma venereum: Clinical Effectiveness Group of the British Association for Sexual Health and HIV (CEG/BASHH) Guideline development group. Int J STD AIDS. 2013 Aug;24(8):593-601.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Pal S, Peterson EM, Rappuoli R, et al. Immunization with the Chlamydia trachomatis major outer membrane protein, using adjuvants developed for human vaccines, can induce partial protection in a mouse model against a genital challenge. Vaccine. 2006 Feb 6;24(6):766-75. აბსტრაქტი

49. Singh SR, Hulett K, Pillai SR, et al. Mucosal immunization with recombinant MOMP genetically linked with modified cholera toxin confers protection against Chlamydia trachomatis infection. Vaccine. 2006 Feb 20;24(8):1213-24. აბსტრაქტი

50. Igietseme JU, Black CM, Caldwell HD. Chlamydial vaccines, strategies and status. BioDrugs. 2002;16(1):19-35. აბსტრაქტი

51. Fleming DT, Wasserheit JN. From epidemiological synergy to public health policy and practice: the contribution of other sexually transmitted diseases to sexual transmission of HIV infection. Sex Transm Infect. 1999 Feb;75(1):3-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Vall-Mayans M, Caballero E, Sanz B. The emergence of lymphogranuloma venereum in Europe. Lancet. 2009 Jul 25;374(9686):356. აბსტრაქტი

53. El Karoui K, Méchaï F, Ribadeau-Dumas F. Reactive arthritis associated with L2b lymphogranuloma venereum proctitis. Sex Transm Infect. 2009 Jun;85(3):180-1. აბსტრაქტი

54. Kober C, Richardson D, Bell C, et al. Acute seronegative polyarthritis associated with lymphogranuloma venereum infection in a patient with prevalent HIV infection. Int J STD AIDS. 2011 Jan;22(1):59-60. აბსტრაქტი

55. Pendle S, Gowers A. Reactive arthritis associated with proctitis due to Chlamydia trachomatis serovar L2b. Sex Transm Dis. 2012 Jan;39(1):79-80. აბსტრაქტი

56. Public Health Agency of Canada. Lymphogranuloma venereum (LGV) in Canada: recommendations for diagnosis and treatment and protocol for national enhanced surveillance. 2005 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას