შუა ყურის მწვავე ოტიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Uhari M, Mantysaari K, Niemela M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis. 1996 Jun;22(6):1079-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99. [Erratum in Pediatrics. 2014 Feb;133(2):346.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

National Institute for Health and Care Excellence. Respiratory tract infections - antibiotic prescribing: Prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care. July 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

Vouloumanou EK, Karageorgopoulos DE, Kazantzi MS, et al. Antibiotics versus placebo or watchful waiting for acute otitis media: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother. 2009 Jul;64(1):16-24. აბსტრაქტი

Spiro DM, Tay KY, Arnold DH, et al. Wait-and-see prescription for the treatment of acute otitis media: a randomized controlled trial. JAMA. 2006 Sep 13;296(10):1235-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis. 1989;160:83-94. აბსტრაქტი

2. Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. Pediatrics. 1997;99:318-333. აბსტრაქტი

3. Heikkinen T, Thint M, Chonmaitree T. Prevalence of various respiratory viruses in the middle ear during acute otitis media. N Engl J Med. 1999;340:260-264. აბსტრაქტი

4. Pitkaranta A, Virolainen A, Jero J, et al. Detection of rhinovirus, respiratory syncytial virus, and coronavirus infections in acute otitis media by reverse transcriptase polymerase chain reaction. Pediatrics. 1998;102:291-295. აბსტრაქტი

5. Sanyal MA, Henderson FW, Stempel EC, et al. Effect of upper respiratory tract infection on eustachian tube ventilatory function in the preschool child. J Pediatr. 1980;97:11-15. აბსტრაქტი

6. Winther B, Hayden FG, Arruda E, et al. Viral respiratory infection in schoolchildren: effects on middle ear pressure. Pediatrics. 2002;109:826-832. აბსტრაქტი

7. Gehanno P, Lenoir G, Barry B, et al. Evaluation of nasopharyngeal cultures for bacteriologic assessment of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J. 1996;15:329-332. აბსტრაქტი

8. Kero P, Piekkala P. Factors affecting the occurrence of acute otitis media during the first year of life. Acta Paediatr Scand. 1987 Jul;76(4):618-23. აბსტრაქტი

9. Uhari M, Mantysaari K, Niemela M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis. 1996 Jun;22(6):1079-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Casselbrant ML, Mandel EM, Kurs-Lasky M, et al. Otitis media in a population of black American and white American infants, 0-2 years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1995 Aug;33(1):1-16. აბსტრაქტი

11. Casselbrant ML, Mandel EM, Fall PA, et al. The heritability of otitis media: a twin and triplet study. JAMA. 1999 Dec 8;282(22):2125-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Curns AT, Holman RC, Shay DK, et al. Outpatient and hospital visits associated with otitis media among American Indian and Alaska Native children younger than 5 years. Pediatrics. 2002 Mar;109(3):E41-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Niemela M, Pihakari O, Pokka T, et al. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. Pediatrics. 2000 Sep;106(3):483-8. აბსტრაქტი

14. Culpepper L, Froom J, Bartelds AI, et al. Acute otitis media in adults: a report from the International Primary Care Network. J Am Board Fam Pract. 1993 Jul-Aug;6(4):333-9. აბსტრაქტი

15. Halsted C, Lepow ML, Balassanian H, et al. Otitis media. Clinical observations, microbiology, and evaluation of therapy. Am J Dis Child. 1968 May;115(5):542-51. აბსტრაქტი

16. Shaikh N, Hoberman A, Rockette HE, et al. Development of an algorithm for the diagnosis of otitis media. Acad Pediatr. 2012 May-Jun;12(3):214-8. აბსტრაქტი

17. Schwartz RH, Stool SE, Rodriguez WJ, et al. Acute otitis media: toward a more precise definition. Clin Pediatr (Phila). 1981 Sep;20(9):549-54. აბსტრაქტი

18. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e964-99. [Erratum in Pediatrics. 2014 Feb;133(2):346.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Arguedas A, Soley C, Kamicker BJ, et al. Single-dose extended-release azithromycin versus a 10-day regimen of amoxicillin/clavulanate for the treatment of children with acute otitis media. Int J Infect Dis. 2011 Apr;15(4):e240-8. აბსტრაქტი

20. Sjoukes A, Venekamp RP, van de Pol AC, et al. Paracetamol (acetaminophen) or non-steroidal anti-inflammatory drugs, alone or combined, for pain relief in acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 15;(12):CD011534.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T, et al. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. J Pediatr. 2003 Sep;143(3):377-85. აბსტრაქტი

22. National Institute for Health and Care Excellence. Respiratory tract infections - antibiotic prescribing: Prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care. July 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Vouloumanou EK, Karageorgopoulos DE, Kazantzi MS, et al. Antibiotics versus placebo or watchful waiting for acute otitis media: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother. 2009 Jul;64(1):16-24. აბსტრაქტი

24. Burke P, Bain J, Robinson D, et al. Acute red ear in children: controlled trial of non-antibiotic treatment in general practice. BMJ. 1991 Sep 7;303(6802):558-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Rosenfeld RM, Vertrees JE, Carr J, et al. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized trials. J Pediatr. 1994 Mar;124(3):355-67. აბსტრაქტი

26. Tähtinen PA, Laine MK, Huovinen P, et al. A placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. N Engl J Med. 2011 Jan 13;364(2):116-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE, et al. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. N Engl J Med. 2011 Jan 13;364(2):105-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, et al. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 23;(6):CD000219.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Hendley JO. Clinical practice. Otitis media. N Engl J Med. 2002 Oct 10;347(15):1169-74. აბსტრაქტი

30. Courter JD, Baker WL, Nowak KS, et al. Increased clinical failures when treating acute otitis media with macrolides: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2010 Mar;44(3):471-8. აბსტრაქტი

31. Casey JR, Block SL, Hedrick J, et al. Comparison of amoxicillin/clavulanic acid high dose with cefdinir in the treatment of acute otitis media. Drugs. 2012 Oct 22;72(15):1991-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE, et al. Shortened antimicrobial treatment for acute otitis media in young children. N Engl J Med. 2016 Dec 22;375(25):2446-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Little P, Gould C, Williamson I, et al. Pragmatic randomised controlled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. BMJ. 2001 Feb 10;322(7282):336-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Spiro DM, Tay KY, Arnold DH, et al. Wait-and-see prescription for the treatment of acute otitis media: a randomized controlled trial. JAMA. 2006 Sep 13;296(10):1235-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, et al. Predictors of pain and/or fever at 3 to 7 days for children with acute otitis media not treated initially with antibiotics: a meta-analysis of individual patient data. Pediatrics. 2007 Mar;119(3):579-85. აბსტრაქტი

36. Tähtinen PA, Laine MK, Ruohola A. Prognostic factors for treatment failure in acute otitis media. Pediatrics. 2017 Sep;140(3):e20170072. აბსტრაქტი

37. Sun D, McCarthy TJ, Liberman DB. Cost-effectiveness of watchful waiting in acute otitis media. Pediatrics. 2017 Apr;139(4):e20163086.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Bluestone CD. Role of surgery for otitis media in the era of resistant bacteria. Pediatr Infect Dis J. 1998 Nov;17(11):1090-8. აბსტრაქტი

39. Block SL. Tympanocentesis: why, when and how. Contemp Pediatr. 1999;16:103-27.

40. Bertin L, Pons G, d'Athis P, et al. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharmacol. 1996;10(4):387-92. აბსტრაქტი

41. US Food and Drug Administration. FDA news release: FDA takes action against unapproved prescription ear drop products. July 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

42. Hatakka K, Blomgren K, Pohjavuori S, et al. Treatment of acute otitis media with probiotics in otitis-prone children-a double-blind, placebo-controlled randomised study. Clin Nutr. 2007 Jun;26(3):314-21. აბსტრაქტი

43. Niittynen L, Pitkäranta A, Korpela R. Probiotics and otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Apr;76(4):465-70. აბსტრაქტი

44. Marchisio P, Santagati M, Scillato M, et al. Streptococcus salivarius 24SMB administered by nasal spray for the prevention of acute otitis media in otitis-prone children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Dec;34(12):2377-83. აბსტრაქტი

45. Bluestone CD. Clinical course, complications and sequelae of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J. 2000 May;19(5 suppl):S37-46. აბსტრაქტი

46. Koopman L, Hoes AW, Glasziou PP, et al. Antibiotic therapy to prevent the development of asymptomatic middle ear effusion in children with acute otitis media: a meta-analysis of individual patient data. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Feb;134(2):128-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, and American Academy of Pediatrics Subcommittee on Otitis Media With Effusion. Otitis media with effusion. Pediatrics. 2004 May;113(5):1412-29.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Bowatte G, Tham R, Allen KJ, et al. Breastfeeding and childhood acute otitis media: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015 Dec;104(467):85-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Eskola J, Kilpi T, Palmu A, et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med. 2001 Feb 8;344(6):403-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Kyaw MH, Lynfield R, Schaffner W, et al; Active Bacterial Core Surveillance of the Emerging Infections Program Network. Effect of introduction of the pneumococcal conjugate vaccine on drug-resistant Streptococcus pneumoniae. N Engl J Med. 2006 Apr 6;354(14):1455-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Pavia M, Bianco A, Nobile CG, et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in children younger than 24 months: a meta-analysis. Pediatrics. 2009 Jun;123(6):e1103-10. აბსტრაქტი

52. Fortanier AC, Venekamp RP, Boonacker CW, et al. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May 28;(5):CD001480.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Pichichero M, Kaur R, Scott DA, et al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination for protection against acute otitis media caused by Streptococcus pneumoniae in healthy young children: a prospective observational study. Lancet Child Adolesc Health. 2018 Aug;2(8):561-8. აბსტრაქტი

54. Clements DA, Langdon L, Bland C, et al. Influenza: a vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med. 1995 Oct;149(10):1113-7. აბსტრაქტი

55. Belshe RB, Gruber WC. Prevention of otitis media in children with live attenuated influenza vaccine given intranasally. Pediatr Infect Dis J. 2000 May;19(5 suppl):S66-71. აბსტრაქტი

56. Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL, et al. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. JAMA. 2003 Sep 24;290(12):1608-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Jansen AG, Sanders EA, Hoes AW, et al. Effects of influenza plus pneumococcal conjugate vaccination versus influenza vaccination alone in preventing respiratory tract infections in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2008 Dec;153(6):764-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Norhayati MN, Ho JJ, Azman MY. Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Oct 17;(10):CD010089.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Winther BB. Impact of oseltamivir treatment on the incidence and course of acute otitis media in children with influenza. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jun;74(6):684-8. აბსტრაქტი

60. Hayden FG. Influenza virus and rhinovirus-related otitis media: potential for antiviral intervention. Vaccine. 2000 Dec 8;19(suppl 1):S66-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Gibbs D. Oseltamivir effective for reducing influenza duration in children. Am Fam Physician. 2010 Nov 1;82(9):1140-1.სრული ტექსტი

62. Tapiainen T, Luotonen L, Kontiokari T, et al. Xylitol administered only during respiratory infections failed to prevent acute otitis media. Pediatrics. 2002 Feb;109(2):E19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Hautalahti O, Renko M, Tapiainen T, et al. Failure of xylitol given three times a day for preventing acute otitis media. Pediatr Infect Dis J. 2007 May;26(5):423-7. აბსტრაქტი

64. Azarpazhooh A, Lawrence HP, Shah PS, et al. Xylitol for preventing acute otitis media in children up to 12 years of age. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 3;(8):CD007095.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Danhauer JL, Johnson CE, Corbin NE, et al. Xylitol as a prophylaxis for acute otitis media: systematic review. Int J Audiol. 2010 Oct;49(10):754-61. აბსტრაქტი

66. Leach AJ, Morris PS. Antibiotics for the prevention of acute and chronic suppurative otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD004401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას