მეორეული პრევენცია

განკურნებულ პირებში რეკომდენირებულია ვაქცინაცია გრიპისა და პნევმოკოკის მიმართ.

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით