მონიტორინგი

მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომისგან განკურნეებულ პაციენტებს არ ესაჭიროებათ ხანგრძლივვადიანი მონიტორინგი, თუ არ გაუგრძელდათ დისპნოე. ამ შემთხვევაში, მეთვალყურეობისთვის, ყოველწლიურად ტარდება ფილტვის ფუნქციური სინჯები.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს