საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

ბოლო გამოქვეყნება:2016

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::American Thoracic Society; European Society of Intensive Care Medicine; Society of Critical Care Medicine

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::Faculty of Intensive Care Medicine; Intensive Care Society

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით