ახალი ტიპის მკურნალობა

პარციალური სითხით ვენტილაცია

პარციალური სითხით ვენტილაცია პერფტორნახშირბადის გამოყენებით ვენტილაციის პრობლემატური საშუალებაა, რომლეის კვლევაც ხორციელდებოდა დაახლოებით 400 პაციენტში, ორ რანდომიზებულ კვლევაში.[106][107] არცერთმა კვლევამ არ აჩვენა პარციალური სითხით ვენტილაციის რაიმე უპირატესობა. ვენტილაციის ეს მეთოდი არ არის რეკომენდებული მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის მქონე პაციენტებში.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს