მიდგომა

ვინაიდან ARDS დიაგნოზი ეფუძნება უფრო კლინიკურ კრიტერიუმებს ვიდრე პათოლოგიურ დიაგნოზს, ARDS მხედველობაში უნდა მივიღოთ ყველა კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტში. იმ პაციენტთა 40%, რომლებიც აკმაყოფილებენ ARDS-ის კრიტერიუმებს, არასოდეს ჰქონიათ დასმული ამ მდგომარეობის დიაგნოზი.[31][32] თუ პაციენტებს უვითარდებათ ახალი ბილატერალური ინფილტრატები, რაც ჩანს გულმკერდის რენტგენოგრაფიაზე, მათ შესაძლოა ჰქონდეთ ან უვითარდებოდეთ მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის განვითარებაზე პაციენტების გამოკლვევის მნიშვნელობა ძირითადად განისაზღვრება გადარჩენის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რისი მიღწევაც შესაძლებელია მცირე სუნთქვითი მოცულობით, პლატო-წნევა-შეზღუდული ვენტილაციური სტრატეგიით.

ანამნეზი.

ანამნეზის შეკრება ისე უნდა წარიმართოს, რომ განისაზღვროს არსებობს თუ არა ARDS გამომწვევი ფონური მდგომარეობა, როგორიცაა სეფსისი, პნევმონია, კუჭის შიგთავსის ასპირაცია, პანკრეატიტი, სისხლის ტრანსფუზია ან მძიმე ტრავმა. ფონური მიზეზი შესაძლოა გამოსავალის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი იყოს; სეფსისით გამოწვეული ARDS მქონე პაციენტებს შორის, ზოგადად, ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობაა. საჭიროა მკურნალობის სპეციფიკური მეთოდები, რომლებიც მიმართულია ფონურ მიზეზზე, განსაკუთრებული ყურადღებით წყაროს იდენტიფიკაციაზე და მკურნალობაზე სეფსისის კონტექსტში. სიმპტომები, რომლებიც მწვავე რესპირატორულ დისტრეს სინდრომზე მიუთითებს, მოიცავს ქოშინს და ჰიპოქსემიას, რაც იწვევს სუნთქვის მწვავე უკმარისობას და ხველას ფილტვის შეშუპებითი სითხის ქაფიანი ამონახველით. ანამნეზმა ასევე უნდა მოგვცეს ინფორმაცია იმ დაავადების შესახებ, რომელიც შესაძლოა გავდეს მწვავე რესპირატორულ დისტრეს სინდრომს, როგორიცაა გაულის უკმარისობით გამოწვეული ფილტვის შეშუპება, ფილტვის ვასკულიტით განპირობებული დიფუზური ალვეოლური სისხლდენა, სისხლძარღვების კოლაგენური დაავადება ან მწვავე ეოზინოფილური პნევმონია.[33]

გამოკვლევა

გასინჯვისას ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებს ARDS დიაგნოზს, არის სუნთქვის მწვავე ჰიპოქსიური უკმარისობა, რაც საჭიროებს ჟანგბადის მაღალ დონეს და/ან დადებითი წნევა ამოსუნთქვის ბოლოს (PEEP) ჟანგბადით >90%-ზე გაჯერების შესანარჩუნებლად. როგორც ჩასუნთქვის პიკური წნევა ისე ჩასუნთქვის საბოლოო პლატოს წნევა ასევე მომატებულია. ფილტვების გასინჯვით შესაძლოა გამოვლინდეს ბაზილარული ან დიფუზური ხიხინი.[34] განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ინფექციის გამომწვევის დადგენას, თუ ვფიქრობთ, რომ მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის გამომწვევი არის სეფსისი.

ანალიზი

ძირითადი კვლევები მოიცავს არტერიული სისხლის ანალიზს აირებზე ჟანგბადის პარციალური წნევის, არტერიული (PaO₂)/ჩასუნთქული ჟანგბადის თანაფარდობის გამოსათვლელად. მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის სკრინინგის დროს შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ჟანგბადის გაჯერება შესუნთქული ჟანგბადის ფრაქციაზე (SpO₂/FiO₂), რადგანაც SpO₂ 97%-ზე ნაკლებია (ოქსიჰემოგლობინის დისოციაციის მრუდზე პლატოზე დაბალია). ნაჩვენებია, რომ SpO₂/FiO₂ თანაფარდობა 315 კორელაციაშია PaO₂/FiO₂ 300-თან.[35] SpO₂/FiO₂ თანაფარდობის გამოყენებით ხდება PaO₂/FiO₂ თანაფარდობით დიაგნოსტირებული პაციენტების მსგავსი კლინიკური გამოსავალის მქონე პაციენტების იდენტიფიცირება.[36]

გულმკერდის რენტგენოგრამა უნდა ჩატარდეს ორმხრივი ინფილტრატების სანახავად, რომლებიც შეესაბამება ფილტვის შეშუპებას და სრულად არ არის ახსნილი ატელექტაზით ან ფილტვის ექსუდატებით. თუ პოტენციური მიზეზია გულის უკმარისობა და რადიოგრაფიით გამოვლენილი ბილატრეალური ინფილტრატებით, თავის ტვინის ნატრიურეზული პეპტიდის (BNP) კონცენტრაციებს უნდა მიექცეს ყურადღება. BNP 100 ნანოგრამი/ლ (100 პიკოგრამი/მლ) ნაკლები კონცენტრაციები არ მიუთითებს გულის უკმარისობაზე, ხოლო BNP >500 ნანოგრამი/ლ (>500 პიკოგრამი/მლ) კონცენტრაციები მიუთითებს. ექოკარდიოგრამა უნდა ჩატარდეს, თუ BNP კონცენტრაციების შედეგების გაგების შემდეგ გულის უკმარისობა ჯერ კიდევ შესაძლებელი დიაგნოზია, განსაკუთრებით, თუ არ არსებობს ARDS რისკ-ფაქტორები. თუ BNP და ექოკარდიოგრამა არ არის დამაჯერებელი, ფილტვის არტერიის კათეტერის ჩასმა (მარცხენა პარკუჭის ბოლო-დიასტოლური წნევის დასადგენად) შეიძლება სასარგებლო იყოს გულის უკმარისობის დიფერენცირებისთვის ARDS-ისგან. თუმცა, ფილტვის არტერიაში კათეტერის ჩადგმის რუტინულად გამოყენება ყველა პაციენტში არ არის ნაჩვენები.[37]com.bmj.content.model.Caption@691bbd70[Figure caption and citation for the preceding image starts]: ARDS მქონე პაციანტებში ბილატერალური ინფილტრატების გულმკერდის რენტგენოგრაფიული სურათიექიმ ლორეინ ვეარის პირადი კოლექციიდან; გამოიყენება ნებართვით [Citation ends].

სისხლის, ნახველის და შარდის კულტივირება უნდა ჩატარდეს სეფსისის არსებობის გამოკვლევის მიზნით. პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ARDS სავარაუდო პნევმონიის გამო და პაციენტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ განსაზღვრული განმწყობი მდგომარეობები, რეკომენდებულია ბრონქოალვეოლური ლავაჟი (BAL) ან ენდოტრაქეული ასპირაცია გრამის წესით შეღებვისთვის და კულტურებისთვის.[38] ბრონქოალვეოლური ლავაჟი ასევე გვეხმარება რადიოგრაფიულად ARDS-ის მსგავსი ბილატერალური ინფილტრატის მქონე მწვავე რესპირატორული უკმარისობის სხვა გამომწვევების განსაზღვრაში, როგორიცაა დიფუზური ალვეოლური სისლხდენა ან მწვავე ეოზინოფილური პნევმონია. საუკეთესო სადიაგნოსტიკო კვლევა არის ბიოფსია ღია ფილტვიდან. ეს არ გამოიყენება რუტინულად კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში ავადობისა და სიკვდილობის მაღალი რისკის გამო, მაგრამ ის შესაძლოა დაგვეხმაროს, როდესაც დიაგნოზი გაურკვეველია.[39][40]

საჭიროა შრატის ლიპაზისა და ამილაზას ტესტები სავარაუდო მწვავე პანკრეატიტის მქონე პაციენტებში.

ARDS დიაგნოსტირების ან მკურნალობისთვის არ არის აუცილებელი გულ-მკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT) რუტინულად ჩატარება. ის უფრო სენსიტურია, ვიდრე გულმკერდის რენტგენოგრაფია და შესაძლოა უფრო სასარგებლო იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში პნევმონიის ან ფილტვის ფონური დაავადების დიაგნოსტიკისთვის.[41] კომპიუტერულმა ტომოგრაფიამ აჩვენა, რომ მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი გავლენას ახდენს ფილტვების პარენქიმაზე ჰეტეროგენულად, რომლის დროსაც პირველ რიგში ზიანდება ფილტვის დამოკიდებული ნაწილები.[34] თუმცა, მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის დროს ინფილტრატების ჰეტეროგენულობის შესაფასებლად გულ-მკერდის CT -ს ჩატარება რუტინულად არ არის ნაჩვენები.


სხივის არტერიის პუნქტურა- ანიმაციური დემონსტრაციასხივის არტერიის პუნქტურა- ანიმაციური დემონსტრაცია

ბარძაყის არტერიის პუნქციის ანიმაციური დემონსტრირებაბარძაყის არტერიის პუნქციის ანიმაციური დემონსტრირება

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს