ენდომეტრიოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Wheeler JM. Epidemiology of endometriosis-associated infertility J Reprod Med. 1989 Jan;34(1):41-6. აბსტრაქტი

Hughes E, Brown J, Collins JJ, et al. Ovulation suppression for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD000155. აბსტრაქტი

Sutton CJ, Pooley AS, Ewen SP, et al. Follow-up report on a randomized controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of pelvic pain associated with minimal to moderate endometriosis. 1997 Dec;68(6):1070-4. აბსტრაქტი

Abbott JA, Hawe J, Clayton RD, et al. The effects and effectiveness of laparoscopic excision of endometriosis: a prospective study with 2-5 year follow-up. Hum Reprod. 2003 Sep;18(9):1922-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Marcoux S, Maheux R, Bérubé S. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. Canadian Collaborative Group on Endometriosis. N Engl J Med. 1997 Jul 24;337(4):217-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. European Society of Human Reproduction and Embryology Endometriosis Guideline Development Group. Guideline on the management of women with endometriosis. Sept 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

2. Sangi-Haghpeykar H, Poindexter AN. Epidemiology of endometriosis among parous women. Obstet Gynecol. 1995 Jun;85(6):983-92. აბსტრაქტი

3. Wheeler JM. Epidemiology of endometriosis-associated infertility J Reprod Med. 1989 Jan;34(1):41-6. აბსტრაქტი

4. Missmer SA, Hankinson SE, Spiegelman D, et al. Reproductive history and endometriosis among premenopausal women. Obstet Gynecol. 2004 Nov;104(5 Pt 1):965-74. აბსტრაქტი

5. Guo SW, Wang Y. Sources of heterogeneities in estimating the prevalence of endometriosis in infertile and previously fertile women. Fertil Steril. 2006 Dec;86(6):1584-95. აბსტრაქტი

6. Laufer MR, Goitein L, Bush M, et al. Prevalence of endometriosis in adolescent girls with chronic pelvic pain not responding to conventional therapy. J Pediatr Adolesc Gynecol. 1997 Nov;10(4):199-202. აბსტრაქტი

7. Peterson CM, Johnstone EB, Hammoud AO, et al. Risk factors associated with endometriosis: importance of study population for characterizing disease in the ENDO Study. Am J Obstet Gynecol. 2013 Jun;208(6):451.e1-11. აბსტრაქტი

8. Marsh EE, Laufer MR. Endometriosis in premenarcheal girls who do not have an associated obstructive anomaly. Fertil Steril. 2005 Mar;83(3):758-60. აბსტრაქტი

9. Al Kadri H, Hassan S, Al-Fozan HM, et al. Hormone therapy for endometriosis and surgical menopause. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD005997. აბსტრაქტი

10. Berube S, Marcoux S, Maheux R. Characteristics related to the prevalence of minimal or mild endometriosis in infertile women. Canadian Collaborative Group on Endometriosis. Epidemiology. 1998 Sep;9(5):504-10. აბსტრაქტი

11. Vessey MP, Villard-Mackintosh L, Painter R. Epidemiology of endometriosis in women attending family planning clinics. BMJ. 1993 Jan 16;306(6871):182-4. აბსტრაქტი

12. Latthe P, Mignini L, Gray R, et al. Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. BMJ. 2006 Apr 1;332(7544):749-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Sampson JA. The development of the implantation theory for the origin of peritoneal endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 1940 Oct;40(4):549-57.

14. Halme J, Hammond MG, Hulka JF, et al. Retrograde menstruation in healthy women and in patients with endometriosis. Obstet Gynecol. 1984 Aug;64(2):151-4. აბსტრაქტი

15. Sidell N, Han SW, Parthasarathy S, et al. Regulation and modulation of abnormal immune responses in endometriosis. Ann N Y Acad Sci. 2002 Mar;955:159-73. აბსტრაქტი

16. Batt RE, Smith RA. Embryologic theory of histogenesis of endometriosis in peritoneal pockets. Obstet Gynecol Clin North Am. 1989 Mar;16(1):15-28. აბსტრაქტი

17. Halme J, Becker S, Haskill S, et al. Altered maturation and function of peritoneal macrophages: possible role in pathogenesis of endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 1987 Apr;156(4):783-9. აბსტრაქტი

18. Arici A. Local cytokines in endometrial tissue: the role of interleukin-8 in the pathogenesis of endometriosis. Ann N Y Acad Sci. 2002 Mar;955:101-9. აბსტრაქტი

19. Gupta S, Aqarwal A, Krajcir N, et al. Role of oxidative stress in endometriosis. Reprod Biomed Online. 2006 Jul;13(1):126-34. აბსტრაქტი

20. Sanfilippo JS, Wakim NG, Schikler KN, et al. Endometriosis in association with uterine anomaly. Am J Obstet Gynecol. 1986 Jan;154(1):39-43. აბსტრაქტი

21. Sinaii N, Cleary SD, Ballweg ML, et al. High rates of autoimmune and endocrine disorders, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and atopic diseases among women with endometriosis: a survey analysis. Hum Reprod. 2002 Oct;17(10):2715-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Simpson J, Elias S, Malinak LR, et al. Heritable aspects of endometriosis. I. Genetic studies. Am J Obstet Gynecol. 1980;137:327-31. აბსტრაქტი

23. Bischoff F, Simpson JL. Genetic basis of endometriosis. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1034:284-99. აბსტრაქტი

24. Khan KN, Kitajima M, Fujishita A, et al. Pelvic pain in women with ovarian endometrioma is mostly associated with coexisting peritoneal lesions. Hum Reprod. 2013 Jan;28(1):109-18. აბსტრაქტი

25. Brawn J, Morotti M, Zondervan KT, et al. Central changes associated with chronic pelvic pain and endometriosis. Hum Reprod Update. 2014 Sep-Oct;20(5):737-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Stratton P, Khachikyan I, Sinaii N, et al. Association of chronic pelvic pain and endometriosis with signs of sensitization and myofascial pain. Obstet Gynecol. 2015 Mar;125(3):719-28. აბსტრაქტი

27. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Endometriosis: diagnosis and management. July 2010 [internet publication].სრული ტექსტი

28. Andolf E, Thorsell M, Källén K. Caesarean section and risk for endometriosis: a prospective cohort study of Swedish registries. BJOG. 2013 Aug;120(9):1061-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. D'Hooghe TM, Debrock S, Hill JA, et al. Endometriosis and subfertility: is the relationship resolved? Semin Reprod Med. 2003 May;21(2):243-54. აბსტრაქტი

30. Lorencatto C, Petta CA, Navarro MJ, et al. Depression in women with endometriosis with and without chronic pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(1):88-92. აბსტრაქტი

31. Nisenblat V, Bossuyt PM, Shaikh R, et al. Blood biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 1;(5):CD012179.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. May KE, Villar J, Kirtley S, et al. Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers. Hum Reprod Update. 2011 Sep-Oct;17(5):637-53. აბსტრაქტი

33. Gupta D, Hull ML, Fraser I, et al. Endometrial biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 20;(4):CD012165.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline [NG73] Endometriosis: diagnosis and management. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

35. Marchino GL, Gennarelli G, Enria R, et al. Diagnosis of pelvic endometriosis with use of macroscopic versus histologic findings. Fertil Steril. 2005 Jul;84(1):12-5. აბსტრაქტი

36. Schenken RS, Guzick DS. Revised endometriosis classification: 1996. Fertil Steril. 1997 May;67(5):815-6. აბსტრაქტი

37. Tanahatoe SJ, Hompes PG, Lambalk CB. Investigation of the infertile couple: should diagnostic laparoscopy be performed in the infertility work up programme in patients undergoing intrauterine insemination? Hum Reprod. 2003 Jan;18(1):8-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Donnez J, Nisolle M, Smoes P, et al. Peritoneal endometriosis and "endometriotic" nodules of the rectovaginal septum are two different entities. Fertil Steril. 1996 Sep;66(3):362-8. აბსტრაქტი

39. Nisenblat V, Bossuyt PM, Farquhar C, et al. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 26;(2):CD009591.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Guerriero S, Ajossa S, Minguez JA, et al. Accuracy of transvaginal ultrasound for diagnosis of deep endometriosis in uterosacral ligaments, rectovaginal septum, vagina and bladder: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Nov;46(5):534-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Chapron C, Vieira M, Chopin N, et al. Accuracy of rectal endoscopic ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of rectal involvement for patients presenting with deeply infiltrating endometriosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004 Aug;24(2):175-9. აბსტრაქტი

42. Bazot M, Darai E, Hourani R, et al. Deep pelvic endometriosis: MR imaging for diagnosis and prediction of extension of disease. Radiology. 2004 Aug;232(2):379-89. აბსტრაქტი

43. Walter AJ, Hentz JG, Magtibay PM, et al. Endometriosis: correlation between histologic and visual findings at laparoscopy. Am J Obstet Gynecol. 2001 Jun;184(7):1407-11. აბსტრაქტი

44. Miller JD, Shaw RW, Casper RF, et al. Historical prospective cohort study of the recurrence of pain after discontinuation of treatment with danazol or a gonadotropin-releasing hormone agonist. Fertil Steril. 1998 Aug;70(2):293-6. აბსტრაქტი

45. Jarrell JF, Vilos GA, Allaire C, et al. Consensus guidelines for the management of chronic pelvic pain. J Obstet Gynaecol Can. 2005 Aug;27(8):781-826. აბსტრაქტი

46. Davis LJ, Kennedy S, Moore J, et al. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD001019.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Brown J, Kives S, Akhtar M. Progestagens and anti-progestagens for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;(3):CD002122.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Abou-Setta AM, Houston B, Al-Inany HG, et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;(1):CD005072.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Petta CA, Ferriani RA, Abrao MS, et al. Randomized clinical trial of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and a depot GnRH analogue for the treatment of chronic pelvic pain in women with endometriosis. Human Reprod. 2005 Jul;20(7):1993-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Selak V, Farquhar C, Prentice A, et al. Danazol for pelvic pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD000068.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Surrey ES, Hornstein MD. Prolonged GnRH agonist and add-back therapy for symptomatic endometriosis: long-term follow up. Obstet Gynecol. 2002 May;99(5 Pt 1):709-19. აბსტრაქტი

52. Brown J, Pan A, Hart RJ. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Dec 8;(12):CD008475.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Seracchioli R, Mabrouk M, Manuzzi L, et al. Post-operative use of oral contraceptive pills for prevention of anatomical relapse or symptom-recurrence after conservative surgery for endometriosis. Hum Reprod. 2009 Nov;24(11):2729-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Seracchioli R, Mabrouk M, Frasca C, et al. Long-term cyclic and continuous oral contraceptive therapy and endometrioma recurrence: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2010 Jan;93(1):52-6. აბსტრაქტი

55. Seracchioli R, Mabrouk M, Frasca C, et al. Long-term oral contraceptive pills and postoperative pain management after laparoscopic excision of ovarian endometrioma: a randomized controlled trial. Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):464-71. აბსტრაქტი

56. Muzii L, Di Tucci C, Achilli C, et al. Continuous versus cyclic oral contraceptives after laparoscopic excision of ovarian endometriomas: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2016 Feb;214(2):203-11. აბსტრაქტი

57. Dmitrovic R, Kunselman AR, Legro RS. Continuous compared with cyclic oral contraceptives for the treatment of primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Jun;119(6):1143-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Marjoribanks J, Ayeleke RO, Farquhar C, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 30;(7):CD001751.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Brown J, Crawford TJ, Allen C, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain in women with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 23;(1):CD004753.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Strowitzki T, Marr J, Gerlinger C, et al. Dienogest is as effective as leuprolide acetate in treating the painful symptoms of endometriosis: a 24-week, randomized, multicentre, open-label trial. Hum Reprod. 2010 Mar;25(3):633-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Bahamondes L, Petta CA, Fernandes A, et al. Use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with endometriosis, chronic pelvic pain and dysmenorrhea. Contraception. 2007 Jun;75(suppl 6):S134-9. აბსტრაქტი

62. Strowitzki T, Marr J, Gerlinger C, et al. Detailed analysis of a randomized, multicenter, comparative trial of dienogest versus leuprolide acetate in endometriosis. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Jun;117(3):228-33. აბსტრაქტი

63. Sagsveen M, Farmer JE, Prentice A, et al. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for endometriosis: bone mineral density. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD001297.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Guzick DS, Huang LS, Broadman BA, et al. Randomized trial of leuprolide versus continuous oral contraceptives in the treatment of endometriosis-associated pelvic pain. Fertil Steril. 2011 Apr;95(5):1568-73. აბსტრაქტი

65. Carr B, Dmowski WP, O'Brien C, et al. Elagolix, an oral GnRH antagonist, versus subcutaneous depot medroxyprogesterone acetate for the treatment of endometriosis: effects on bone mineral density. Reprod Sci. 2014 Nov;21(11):1341-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Taylor HS, Giudice LC, Lessey BA, et al. Treatment of Endometriosis-Associated Pain with Elagolix, an Oral GnRH Antagonist. N Engl J Med. 2017 May 19;377(1):28-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Hughes E, Brown J, Collins JJ, et al. Ovulation suppression for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD000155. აბსტრაქტი

68. Cottreau CM, Ness RB, Modugno F, et al. Endometriosis and its treatment with danazol or lupron in relation to ovarian cancer. Clin Cancer Res. 2003 Nov 1;9(14):5142-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Bromham DR, Booker MW, Rose GL, et al. Updating the clinical experience in endometriosis - the European perspective. Br J Obstet Gynaecol. 1995 Oct;102(suppl 12):12-6. აბსტრაქტი

70. Lu D, Song H, Li Y, et al. Pentoxifylline for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;(1):CD007677.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Koninckx PR, Ussia A, Adamyan L, et al. Deep endometriosis: definition, diagnosis, and treatment. Fertil Steril. 2012 Sep;98(3):564-71. აბსტრაქტი

72. Yap C, Furness S, Farquhar C, et al. Pre and post operative medical therapy for endometriosis surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD003678.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Sesti F, Capozzolo T, Pietropolli A, et al. Recurrence rate of endometrioma after laparoscopic cystectomy: a comparative randomized trial between post-operative hormonal suppression treatment or dietary therapy vs. placebo. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009 Nov;147(1):72-7. აბსტრაქტი

74. Sutton CJ, Pooley AS, Ewen SP, et al. Follow-up report on a randomized controlled trial of laser laparoscopy in the treatment of pelvic pain associated with minimal to moderate endometriosis. 1997 Dec;68(6):1070-4. აბსტრაქტი

75. Busacca M, Chiaffarino F, Candiani M, et al. Determinants of long-term clinically detected recurrence rates of deep, ovarian, and pelvic endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 2006 Aug;195(2):426-32. აბსტრაქტი

76. Koninckx PR, Meuleman C, Demeyere S, et al. Suggestive evidence that pelvic endometriosis is a progressive disease, whereas deeply infiltrating endometriosis is associated with pelvic pain. Fertil Steril. 1991 Apr;55(4):759-65. აბსტრაქტი

77. Chopin N, Vieira M, Borghese B, et al. Operative management of deeply infiltrating endometriosis: results on pelvic pain symptoms according to a surgical classification. J Minim Invasive Gynecol. 2005 Mar-Apr;12(2):106-12. აბსტრაქტი

78. Abbott JA, Hawe J, Clayton RD, et al. The effects and effectiveness of laparoscopic excision of endometriosis: a prospective study with 2-5 year follow-up. Hum Reprod. 2003 Sep;18(9):1922-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Fedele L, Bianchi S, Zanconato G, et al. Tailoring radicality in demolitive surgery for deeply infiltrating endometriosis. Am J Obstet Gynecol. 2005 Jul;193(1):114-7. აბსტრაქტი

80. Berker B, Lashay N, Davarpanah R, et al. Laparoscopic appendectomy in patients with endometriosis. J Minim Invasive Gynecol. 2005 May-Jun;12(3):206-9. აბსტრაქტი

81. Abrão MS, Petraglia F, Falcone T, et al. Deep endometriosis infiltrating the recto-sigmoid: critical factors to consider before management. Hum Reprod Update. 2015 May-Jun;21(3):329-39. აბსტრაქტი

82. Namnoum AB, Hickman TN, Goodman SB, et al. Incidence of symptom recurrence after hysterectomy for endometriosis. Fertil Steril. 1995 Nov;64(5):898-902. აბსტრაქტი

83. Duffy JM, Arambage K, Correa FJ, et al. Laparoscopic surgery for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 3;(4):CD011031.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Martin DC. Hysterectomy for treatment of pain associated with endometriosis. J Minim Invasive Gynecol. 2006 Nov-Dec;13(6):566-72. აბსტრაქტი

85. Surrey ES. Endometriosis and assisted reproductive technologies: maximizing outcomes. Semin Reprod Med. 2013 Mar;31(2):154-63. აბსტრაქტი

86. Marcoux S, Maheux R, Bérubé S. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. Canadian Collaborative Group on Endometriosis. N Engl J Med. 1997 Jul 24;337(4):217-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Vercellini P, Somigliana E, Vigano, et al. The effect of second-line surgery on reproductive performance of women with recurrent endometriosis: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(10):1074-82. აბსტრაქტი

88. Dubernard G, Piketty M, Rouzier R, et al. Quality of life after laparoscopic colorectal resection for endometriosis. Hum Reprod. 2006 May;21(5):1243-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Matalliotakis IM, Cakmak H, Mahutte N, et al. Women with advanced-stage endometriosis and previous surgery respond less well to gonadotropin stimulation, but have similar IVF implantation and delivery rates compared with women with tubal factor infertility. Fertil Steril. 2007 Dec;88(6):1568-72. აბსტრაქტი

90. Miller L, Hughes JP. Continuous combination oral contraceptive pills to eliminate withdrawal bleeding: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2003 Apr;101(4):653-61. აბსტრაქტი

91. Bulun SE, Gurates B, Fang Z, et al. Mechanisms of excessive estrogen formation in endometriosis. J Reprod Immunol. 2002 May-Jun;55(1-2):21-33. აბსტრაქტი

92. Dlugi AM, Miller JD, Knittle H. Lupron depot (leuprolide acetate for depot suspension) in the treatment of endometriosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Lupron Study Group. Fertil Steril. 1990 Sep;54(3):419-27. აბსტრაქტი

93. Ling FW. Randomized controlled trial of depot leuprolide in patients with chronic pelvic pain and clinically suspected endometriosis. Pelvic Pain Study Group. Obstet Gynecol. 1999 Jan;93(1):51-8. აბსტრაქტი

94. Shaw RW. A risk benefit assessment of drugs used in the treatment of endometriosis. Drug Saf. 1994 Aug;11(2):104-13. აბსტრაქტი

95. Fu J, Song H, Zhou M, et al. Progesterone receptor modulators for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 25;(7):CD009881.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Chwalisz K, Perez MC, Demanno D, et al. Selective progesterone receptor modulator development and use in the treatment of leiomyomata and endometriosis. Endocr Rev. 2005 May;26(3):423-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Kohler G, Faustmann TA, Gerlinger C, et al. A dose-ranging study to determine the efficacy and safety of 1, 2, and 4mg of dienogest daily for endometriosis. Int J Gynaecol Obstet. 2010 Jan;108(1):21-5. აბსტრაქტი

98. Lu D, Song H, Shi G. Anti-TNF-α treatment for pelvic pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;(3):CD008088.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Proctor ML, Latthe PM, Farquhar CM, et al. Surgical interruption of pelvic nerve pathways for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD001896.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. National Institute for Health and Care Excellence. Laparoscopic uterine nerve ablation (LUNA) for chronic pelvic pain. Oct 2007 [internet publication].სრული ტექსტი

101. Flower A, Liu JP, Lewith G, et al. Chinese herbal medicine for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 May 16;(5):CD006568.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Pattanittum P, Kunyanone N, Brown J, et al. Dietary supplements for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 22;(3):CD002124.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Ballweg ML. Impact of endometriosis on women's health: comparative historical data show that the earlier the onset, the more severe the disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004;18:201-218. აბსტრაქტი

104. Saraswat L, Ayansina DT, Cooper KG, et al. Pregnancy outcomes in women with endometriosis: a national record linkage study. BJOG. 2016 Feb 16 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Busacca M, Riparini J, Somigliana E, et al. Postsurgical ovarian failure after laparoscopic excision of bilateral endometriomas. Am J Obstet Gynecol. 2006 Aug;195(2):421-5. აბსტრაქტი

106. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Treatment of pelvic pain associated with endometriosis: a committee opinion. Fertil Steril. 2014;101:927-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს