პარაცეტამოლის ზედოზირება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Manyike PT, Kharasch ED, Kalhorn TF, et al. Contribution of CYP2E1 and CYP3A to acetaminophen reactive metabolite formation. Clin Pharmacol Ther. 2000 Mar;67(3):275-82. აბსტრაქტი

Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics. 1975 Jun;55(6):871-6. აბსტრაქტი

Flanagan RJ, Mant TG. Coma and metabolic acidosis early in severe acute paracetamol poisoning. Hum Toxicol. 1986 May;5(3):179-82. აბსტრაქტი

Chiew AL, Gluud C, Brok J, et al. Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 23;(2):CD003328.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Harrison PM, Keays R, Bray GP, et al. Improved outcome of paracetamol-induced fulminant hepatic failure by late administration of acetylcysteine. Lancet. 1990 Jun 30;335(8705):1572-3. აბსტრაქტი

Prescott LF, Illingworth RN, Critchley JA, et al. Intravenous N-acetylcysteine: the treatment of choice for paracetamol poisoning. Br Med J. 1979 Nov 3;2(6198):1097-100.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Smilkstein MJ, Knapp GL, Kulig KW, et al. Efficacy of oral N-acetylcysteine in the treatment of acetaminophen overdose: analysis of the national multicenter study (1976 to 1985). N Engl J Med. 1988 Dec 15;319(24):1557-62. აბსტრაქტი

Keays P, Harrison PM, Wendon JA, et al. Intravenous acetylcysteine in paracetamol induced fulminant hepatic failure: a prospective controlled trial. BMJ. 1991 Oct 26;303(6809):1026-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

O'Grady JG, Alexander GJ, Hayllar KM, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology. 1989 Aug;97(2):439-45. აბსტრაქტი

Schmidt LE, Knudsen TT, Dalhoff K, et al. Effect of acetylcysteine on prothrombin index in paracetamol poisoning without hepatocellular injury. Lancet. 2002 Oct 12;360(9340):1151-2. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Gunnell D, Murray V, Hawton K. Use of paracetamol (acetaminophen) for suicide and nonfatal poisoning: worldwide patterns of use and misuse. Suicide Life Threat Behav. 2000 Winter;30(4):313-26. აბსტრაქტი

2. Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI. Impact of restricting paracetamol pack sizes on paracetamol poisoning in the United Kingdom: a review of the literature. Drug Saf. 2007;30(6):465-79. აბსტრაქტი

3. Morgan OW, Griffiths C, Majeed A. Interrupted time-series analysis of regulations to reduce paracetamol (acetaminophen) poisoning. PLoS Med. 2007 Apr;4(4):e105.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Sheen CL, Dillon JF, Bateman DN, et al. Paracetamol-related deaths in Scotland, 1994-2000. Br J Clin Pharmacol. 2002 Oct;54(4):430-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Kaufman DW, Kelly JP, Rosenberg L, et al. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Slone survey. JAMA. 2002 Jan 16;287(3):337-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Hawton K, Harriss L. Deliberate self-harm in young people: characteristics and subsequent mortality in a 20-year cohort of patients presenting to hospital. J Clin Psychiatry. 2007 Oct;68(10):1574-83. აბსტრაქტი

7. Gummin DD, Mowry JB, Spyker DA, et al. 2016 annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 34th annual report. Clin Toxicol (Phila). 2017 Dec;55(10):1072-1252.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Daly FF, O'Malley GF, Heard K, et al. Prospective evaluation of repeated supratherapeutic acetaminophen (paracetamol) ingestion. Ann Emerg Med. 2004 Oct;44(4):393-8. აბსტრაქტი

9. Heard K, Sloss D, Weber S, et al. Overuse of over-the-counter analgesics by emergency department patients. Ann Emerg Med. 2006 Sep;48(3):315-8. აბსტრაქტი

10. Vogel J, Heard KJ, Carlson C, et al. Dental pain as a risk factor for accidental acetaminophen overdose: a case-control study. Am J Emerg Med. 2011 Nov;29(9):1125-9. აბსტრაქტი

11. Berling I, Anscombe M, Isbister GK. Intravenous paracetamol toxicity in a malnourished child. Clin Toxicol (Phila). 2012 Jan;50(1):74-6. აბსტრაქტი

12. Beringer RM, Thompson JP, Parry S, et al. Intravenous paracetamol overdose: two case reports and a change to national treatment guidelines. Arch Dis Child. 2011 Mar;96(3):307-8. აბსტრაქტი

13. Manyike PT, Kharasch ED, Kalhorn TF, et al. Contribution of CYP2E1 and CYP3A to acetaminophen reactive metabolite formation. Clin Pharmacol Ther. 2000 Mar;67(3):275-82. აბსტრაქტი

14. Prescott LF. Kinetics and metabolism of paracetamol and phenacetin. Br J Clin Pharmacol. 1980 Oct;10 Suppl 2:291-8S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Tsutsumi M, Lasker JM, Shimizu M, et al. The intralobular distribution of ethanol-inducible P450IIE1 in rat and human liver. Hepatology. 1989 Oct;10(4):437-46. აბსტრაქტი

16. Bond GR, Hite LK. Population-based incidence and outcome of acetaminophen poisoning by type of ingestion. Acad Emerg Med. 1999 Nov;6(11):1115-20. აბსტრაქტი

17. Makin AJ, Wendon J, Williams R. A 7-year experience of severe acetaminophen-induced hepatotoxicity (1987-1993). Gastroenterology. 1995 Dec;109(6):1907-16. აბსტრაქტი

18. Schiødt FV, Rochling FA, Casey DL, et al. Acetaminophen toxicity in an urban county hospital. N Engl J Med. 1997 Oct 16;337(16):1112-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Kalsi SS, Dargan PI, Waring WS, et al. A review of the evidence concerning hepatic glutathione depletion and susceptibility to hepatotoxicity after paracetamol overdose. Open Access Emerg Med. 2011 Dec 23;3:87-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Buckley NA, Gunnell D. Does restricting pack size of paracetamol (acetaminophen) reduce suicides? PLoS Med. 2007 Apr;4(4):e152.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Hawton K, Bergen H, Simkin S, et al. Effect of withdrawal of co-proxamol on prescribing and deaths from drug poisoning in England and Wales: time series analysis. BMJ. 2009 Jun 18;338:b2270.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Prescott LF, Critchley JA. The treatment of acetaminophen poisoning. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 1983;23:87-101. აბსტრაქტი

23. Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics. 1975 Jun;55(6):871-6. აბსტრაქტი

24. Flanagan RJ, Mant TG. Coma and metabolic acidosis early in severe acute paracetamol poisoning. Hum Toxicol. 1986 May;5(3):179-82. აბსტრაქტი

25. Roth B, Woo O, Blanc P. Early metabolic acidosis and coma after acetaminophen ingestion. Ann Emerg Med. 1999 Apr;33(4):452-6. აბსტრაქტი

26. Hamlyn AN, Douglas AP, James O. The spectrum of paracetamol (acetaminophen) overdose: clinical and epidemiological studies. Postgrad Med J. 1978 Jun;54(632):400-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Prescott LF, Proudfoot AT, Cregeen RJ. Paracetamol-induced acute renal failure in the absence of fulminant liver damage. Br Med J (Clin Res Ed). 1982 Feb 6;284(6313):421-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Davidson DG, Eastham WN. Acute liver necrosis following overdose of paracetamol. Br Med J. 1966 Aug 27;2(5512):497-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Clark R, Borirakchanyavat V, Davidson AR, et al. Hepatic damage and death from overdose of paracetamol. Lancet. 1973 Jan 13;1(7794):66-70. აბსტრაქტი

30. Lesna M, Watson AJ, Douglas AP, et al. Evaluation of paracetamol-induced damage in liver biopsies: acute changes and follow-up findings. Virchows Arch A Pathol Anat Histol. 1976 Jul 21;370(4):333-44. აბსტრაქტი

31. Portmann B, Talbot IC, Day DW, et al. Histopathological changes in the liver following a paracetamol overdose: correlation with clinical and biochemical parameters. J Pathol. 1975 Nov;117(3):169-81. აბსტრაქტი

32. Baeg NJ, Bodenheimer HC Jr, Burchard K. Long-term sequellae of acetaminophen-associated fulminant hepatic failure: relevance of early histology. Am J Gastroenterol. 1988 May;83(5):569-71. აბსტრაქტი

33. BNF Joint Formulary Committee. British National Formulary. 75th ed. London: BMJ Group and Pharmaceutical Press; 2018.

34. Chiew AL, Fountain JS, Graudins A, et al. Summary statement: new guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand. Med J Aust. 2015 Sep 7;203(5):215-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Ferenci P, Lockwood A, Mullen K, et al. Hepatic encephalopathy - definition, nomenclature, diagnosis, and quantification: final report of the working party at the 11th World Congresses of Gastroenterology, Vienna, 1998. Hepatology. 2002 Mar;35(3):716-21. აბსტრაქტი

36. Lucanie R, Chiang WK, Reilly R. Utility of acetaminophen screening in unsuspected suicidal ingestions. Vet Hum Toxicol. 2002 Jun;44(3):171-3. აბსტრაქტი

37. Sporer KA, Khayam-Bashi H. Acetaminophen and salicylate serum levels in patients with suicidal ingestion or altered mental status. Am J Emerg Med. 1996 Sep;14(5):443-6. აბსტრაქტი

38. Heard KJ. Acetylcysteine for acetaminophen poisoning. N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):285-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Chiew AL, Gluud C, Brok J, et al. Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdose. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 23;(2):CD003328.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Chiew AL, Isbister GK, Kirby KA, et al. Massive paracetamol overdose: an observational study of the effect of activated charcoal and increased acetylcysteine dose (ATOM-2). Clin Toxicol (Phila). 2017 Dec;55(10):1055-65. აბსტრაქტი

41. Dart RC, Erdman AR, Olson KR, et al; American Association of Poison Control Centers. Acetaminophen poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol (Phila). 2006;44(1):1-18. აბსტრაქტი

42. Bateman DN, Dear JW, Thanacoody HK, et al. Reduction of adverse effects from intravenous acetylcysteine treatment for paracetamol poisoning: a randomised controlled trial. Lancet. 2014 Feb 22;383(9918):697-704. აბსტრაქტი

43. Harrison PM, Keays R, Bray GP, et al. Improved outcome of paracetamol-induced fulminant hepatic failure by late administration of acetylcysteine. Lancet. 1990 Jun 30;335(8705):1572-3. აბსტრაქტი

44. Prescott LF, Illingworth RN, Critchley JA, et al. Intravenous N-acetylcysteine: the treatment of choice for paracetamol poisoning. Br Med J. 1979 Nov 3;2(6198):1097-100.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Smilkstein MJ, Knapp GL, Kulig KW, et al. Efficacy of oral N-acetylcysteine in the treatment of acetaminophen overdose: analysis of the national multicenter study (1976 to 1985). N Engl J Med. 1988 Dec 15;319(24):1557-62. აბსტრაქტი

46. Yip L, Dart RC, Hurlbut KM. Intravenous administration of oral N-acetylcysteine. Crit Care Med. 1998 Jan;26(1):40-3. აბსტრაქტი

47. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Treating paracetamol overdose with intravenous acetylcysteine: new guidance. Dec 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

48. Chiew AL, Isbister GK, Page CB, et al. Modified release paracetamol overdose: a prospective observational study (ATOM-3). Clin Toxicol (Phila). 2018 Sep;56(9):810-9. აბსტრაქტი

49. European Medicines Agency. Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market: recommendation endorsed due to the difficulty in managing overdose. Dec 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

50. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Intravenous N-acetylcysteine (NAC) for paracetamol overdose: reminder of authorised dose regimen; possible need for continued treatment with NAC. 19 January 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Keays P, Harrison PM, Wendon JA, et al. Intravenous acetylcysteine in paracetamol induced fulminant hepatic failure: a prospective controlled trial. BMJ. 1991 Oct 26;303(6809):1026-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Bernal W, Donaldson N, Wyncoll D, et al. Blood lactate as an early predictor of outcome in paracetamol-induced acute liver failure: a cohort study. Lancet. 2002 Feb 16;359(9306):558-63. აბსტრაქტი

53. O'Grady JG, Alexander GJ, Hayllar KM, et al. Early indicators of prognosis in fulminant hepatic failure. Gastroenterology. 1989 Aug;97(2):439-45. აბსტრაქტი

54. Craig DG, Ford AC, Hayes PC, et al. Systematic review: prognostic tests of paracetamol-induced acute liver failure. Aliment Pharmacol Ther. 2010 May;31(10):1064-76. აბსტრაქტი

55. Bailey B, McGuigan MA. Management of anaphylactoid reactions to intravenous N-acetylcysteine. Ann Emerg Med. 1998 Jun;31(6):710-5. აბსტრაქტი

56. Pakravan N, Waring WS, Sharma S, et al. Risk factors and mechanisms of anaphylactoid reactions to acetylcysteine in acetaminophen overdose. Clin Toxicol (Phila). 2008 Sep;46(8):697-702. აბსტრაქტი

57. Appelboam AV, Dargan PI, Knighton J. Fatal anaphylactoid reaction to N-acetylcysteine: caution in patients with asthma. Emerg Med J. 2002 Nov;19(6):594-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Yarema M, Chopra P, Sivilotti ML, et al. Anaphylactoid reactions to intravenous N-acetylcysteine during treatment for acetaminophen poisoning. J Med Toxicol. 2018 Jun;14(2):120-7. [Erratum in: J Med Toxicol. 2018 Jun;14(2):173.] აბსტრაქტი

59. Benson BE, Hoppu K, Troutman WG, et al; American Academy of Clinical Toxicology; European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. Clin Toxicol (Phila). 2013 Mar;51(3):140-6. აბსტრაქტი

60. Farid NR, Glynn JP, Kerr DN. Haemodialysis in paracetamol self-poisoning. Lancet. 1972 Aug 26;2(7774):396-8. აბსტრაქტი

61. Cattermole GN. Should N-acetylcysteine be administered orally or intravenously for the treatment of paracetamol overdose? Hong Kong J Emerg Med. 2009 Apr;16(2):106-16.სრული ტექსტი

62. Wong A, Gunja N, McNulty R, et al. Analysis of an 8-hour acetylcysteine infusion protocol for repeated supratherapeutic ingestion (RSTI) of paracetamol. Clin Toxicol (Phila). 2018 Mar;56(3):199-203. აბსტრაქტი

63. Dear JW, Clarke JI, Francis B, et al. Risk stratification after paracetamol overdose using mechanistic biomarkers: results from two prospective cohort studies. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Feb;3(2):104-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Craig DG, Bates CM, Davidson JS, et al. Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes following paracetamol-induced hepatotoxicity. Br J Clin Pharmacol. 2012 Feb;73(2):285-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Sandilands EA, Bateman DN. Adverse reactions associated with acetylcysteine. Clin Toxicol (Phila). 2009 Feb;47(2):81-8. აბსტრაქტი

66. Schmidt LE, Knudsen TT, Dalhoff K, et al. Effect of acetylcysteine on prothrombin index in paracetamol poisoning without hepatocellular injury. Lancet. 2002 Oct 12;360(9340):1151-2. აბსტრაქტი

67. Knudsen TT, Thorsen S, Jensen SA, et al. Effect of intravenous N-acetylcysteine infusion on haemostatic parameters in healthy subjects. Gut. 2005 Apr;54(4):515-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას