ხილული ჰემატურიის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Morey AF, Broghammer JA, Hollowell CMP, et al. Urotrauma guideline 2020: AUA guideline. J Urol. 2021 Jan;205(1):30-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Barocas DA, Boorjian SA, Alvarez RD, et al. Microhematuria: AUA/SUFU guideline. J Urol. 2020 Oct;204(4):778-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Morey AF, Brandes S, Dugi DD 3rd, et al; Urotrauma: AUA guideline. J Urol. 2014 Aug;192(2):327-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Nielsen M, Qaseem A. Hematuria as a marker of occult urinary tract cancer: advice for high-value care from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2016 Apr 5;164(7):488-97.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Kaag MG, Raman JD. Clinical guidelines: Clearing murky water - a guideline-based approach to haematuria. Nat Rev Urol. 2016 Apr 13;13(5):243-4. აბსტრაქტი

3. Loo RK, Lieberman SF, Slezak JM, et al. Stratifying risk of urinary tract malignant tumors in patients with asymptomatic microscopic hematuria. Mayo Clin Proc. 2013 Jan 9;88(2):129-38. აბსტრაქტი

4. Edwards TJ, Dickinson AJ, Natale S, et al. A prospective analysis of the diagnostic yield resulting from 4020 patients at a protocol-driven haematuria clinic. BJU Int. 2006 Feb;97(2):301-5. აბსტრაქტი

5. Buntinx F, Wauters H. The diagnostic value of macroscopic haematuria in diagnosing urological cancers: a meta-analysis. Fam Pract. 1997 Feb;14(1):63-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Hicks D, Li CY. Management of macroscopic haematuria in the emergency department. Postgrad Med J. 2008 Oct;84(996):539-44. აბსტრაქტი

7. National Institute for Health and Care Excellence. Suspected cancer: recognition and referral. Sept 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Dulku G, Shivananda A, Chakera A, et al. Painless visible haematuria in adults: an algorithmic approach guiding management. Cureus. 2019 Nov 13;11(11):e6140.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Jefferies ER, Brewster SF, BAUS Section on Oncology. Urological recommendations from the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Guideline, June 2015: Suspected cancer: recognition and referral. BJU Int. 2015 Nov 14;117(6):857-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Tanagho EA, McAninch JW. Smith's general urology, 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2003.

11. Morey AF, Broghammer JA, Hollowell CMP, et al. Urotrauma guideline 2020: AUA guideline. J Urol. 2021 Jan;205(1):30-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Avey G, Blackmore CC, Wessells H, et al. Radiographic and clinical predictors of bladder rupture in blunt trauma patients with pelvic fracture. Acad Radiol. 2006 May;13(5):573-9. აბსტრაქტი

13. Velazquez N, Fantus RJ, Fantus RJ, et al. Blunt trauma pelvic fracture-associated genitourinary and concomitant lower gastrointestinal injury: incidence, morbidity, and mortality. World J Urol. 2020 Jan;38(1):231-8. აბსტრაქტი

14. Macey MR, Raynor MC. Medical and surgical treatment modalities for lower urinary tract symptoms in the male patient secondary to benign prostatic hyperplasia: a review. Semin Intervent Radiol. 2016 Sep;33(3):217-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Foley SJ, Soloman LZ, Wedderburn AW, et al. A prospective study of the natural history of hematuria associated with benign prostatic hyperplasia and the effect of finasteride. J Urol. 2000 Feb;163(2):496-8. აბსტრაქტი

16. Nyman MA, Schwenk NM, Silverstein MD. Management of urinary retention: rapid versus gradual decompression and risk of complications. Mayo Clin Proc. 1997 Oct;72(10):951-6. აბსტრაქტი

17. Subiela JD, Balla A, Bollo J, et al. Endovascular management of ureteroarterial fistula: single institution experience and systematic literature review. Vasc Endovascular Surg. 2018 Feb 26;52(4):275-86. აბსტრაქტი

18. Jiang S, Wang Y, Zhang Z, et al. Accuracy of hematuria for predicting non-diabetic renal disease in patients with diabetes and kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Sep;143:288-300. აბსტრაქტი

19. De Costa C, McLaughlin K, Noseworthy TW. Criteria for referring patients with renal disease for nephrology consultation: a review of the literature. J Nephrol. 2010 Jul-Aug;23(4):399-407. აბსტრაქტი

20. Bhatt NR, Davis NF, Nolan WJ, et al. Incidence of visible hematuria among antithrombotic agents: a systematic review of over 175,000 patients. Urology. 2018 Apr;114:27-32. აბსტრაქტი

21. Mariani AJ. The evaluation of adult hematuria: a clinical update. In: AUA update series 1998; volume XVII, lesson 24. Houston, TX: AUA Office of Education; 1998:185-92.

22. Leapman MS, Hall SJ, Stone NN, et al. Haematuria after prostate brachytherapy. BJU Int. 2013 Jan 29;111(8):E319-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Barnes H, Holland AE, Westall GP, et al. Cyclophosphamide for connective tissue disease-associated interstitial lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 3;(1):CD010908.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Moharamzadeh P, Ojaghihaghighi S, Amjadi M, et al. Effect of tranexamic acid on gross hematuria: a pilot randomized clinical trial study. Am J Emerg Med. 2017 Sep 9;35(12):1922-5. აბსტრაქტი

25. Lucca I, Klatte T, Fajkovic H, et al. Gender differences in incidence and outcomes of urothelial and kidney cancer. Nat Rev Urol. 2015 Oct;12(10):585-92. აბსტრაქტი

26. Yeoh M, Lai NK, Anderson D, et al. Macroscopic haematuria - a urological approach. Aust Fam Physician. 2013 Mar;42(3):123-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Moloney F, Murphy KP, Twomey M, et al. Haematuria: an imaging guide. Adv Urol. 2014;2014:414125.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Luciano RL, Perazella MA. Aristolochic acid nephropathy: epidemiology, clinical presentation, and treatment. Drug Saf. 2015 Jan;38(1):55-64. აბსტრაქტი

29. Sing RI, Singal RK. What is significant hematuria for the primary care physician? Can J Urol. 2012 Oct;19(suppl 1):36-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Bagnall P. Haematuria: classification, causes and investigations. Br J Nurs. 2014 Nov 6-26;23(20):1074-8. აბსტრაქტი

31. Tasian GE, Jemielita T, Goldfarb DS, et al. Oral antibiotic exposure and kidney stone disease. J Am Soc Nephrol. 2018 May 10;29(6):1731-40. აბსტრაქტი

32. Barocas DA, Boorjian SA, Alvarez RD, et al. Microhematuria: AUA/SUFU guideline. J Urol. 2020 Oct;204(4):778-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Grossfeld GD, Litwin MS, Wolf JS, et al. Evaluation of asymptomatic microscopic hematuria in adults: the American Urological Association best practice policy - part II: patient evaluation, cytology, voided markers, imaging, cystoscopy, nephrology evaluation, and follow-up. Urology. 2001 Apr;57(4):604-10. აბსტრაქტი

34. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: hematuria. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

35. National Institute for Health and Care Excellence. Renal and ureteric stones: assessment and management. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

36. Kravchick S, Cherniavsky E, Verchovsky G, et al. Multidetector computed tomographic urography (MDCTU): its practical role in diagnosis of upper tract urothelial cancer in patients 50 years and older with different types of hematuria. Pathol Oncol Res. 2019 Jan;25(1):249-54. აბსტრაქტი

37. Chlapoutakis K, Theocharopoulos N, Yarmenitis S, et al. Performance of computed tomographic urography in diagnosis of upper urinary tract urothelial carcinoma, in patients presenting with hematuria: systematic review and meta-analysis. Eur J Radiol. 2010 Feb;73(2):334-8. აბსტრაქტი

38. Wang LJ, Wong YC, Huang CC, et al. Multidetector computerized tomography urography is more accurate than excretory urography for diagnosing transitional cell carcinoma of the upper urinary tract in adults with hematuria. J Urol. 2010 Jan;183(1):48-55. აბსტრაქტი

39. Van Der Molen AJ, Cowan NC, Mueller-Lisse UG, et al; CT Urography Working Group of the European Society of Urogenital Radiology (ESUR). CT urography: definition, indications and techniques: a guideline for clinical practice. Eur Radiol. 2008 Jan;18(1):4-17. აბსტრაქტი

40. Mehran R, Nikolsky E. Contrast-induced nephropathy: definition, epidemiology, and patients at risk. Kidney Int Suppl. 2006 Apr;(100):S11-5. აბსტრაქტი

41. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: hematuria - child. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

42. Paner GP, Zehnder P, Amin AM, et al. Urothelial neoplasms of the urinary bladder occurring in young adult and pediatric patients: a comprehensive review of literature with implications for patient management. Adv Anat Pathol. 2011 Jan;18(1):79-89. აბსტრაქტი

43. Silverman SG, Leyendecker JR, Amis ES Jr. What is the current role of CT urography and MR urography in the evaluation of the urinary tract? Radiology. 2009 Feb;250(2):309-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Yecies T, Bandari J, Macleod L, et al. Evaluation of the risks and benefits of computed tomography urography for assessment of gross hematuria. Urology. 2019 Nov;133:40-5. აბსტრაქტი

45. Sourtzis S, Thibeau JF, Damry N, et al. Radiologic investigation of renal colic: unenhanced helical CT compared with excretory urography. AJR Am J Roentgenol. 1999 Jun;172(6):1491-4. აბსტრაქტი

46. Willis SR, Ahmed HU, Moore CM, et al. Multiparametric MRI followed by targeted prostate biopsy for men with suspected prostate cancer: a clinical decision analysis. BMJ Open. 2014 Jun 15;4(6):e004895.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Drost FH, Osses DF, Nieboer D, et al. Prostate MRI, with or without MRI-targeted biopsy, and systematic biopsy for detecting prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 25;(4):CD012663.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Ngo B, Papa N, Perera M, et al. Bladder cancer diagnosis during haematuria investigation - implications for practice guidelines. BJU Int. 2017 May;119 Suppl 5:53-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Escudier B, Porta C, Schmidinger M, et al. Renal cell carcinoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019 May 1;30(5):706-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Pappas PG. Laboratory in the diagnosis and management of urinary tract infections. Med Clin North Am. 1991 Mar;75(2):313-25. აბსტრაქტი

51. Bellmunt J, Orsola A, Leow JJ, et al. Bladder cancer: ESMO practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2014 Sep;25 Suppl 3:iii40-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Maier U, Simak R, Neuhold N. The clinical value of urinary cytology: 12 years of experience with 615 patients. J Clin Pathol. 1995 Apr;48(4):314-7. აბსტრაქტი

53. National Institute for Health and Care Excellence. Prostate cancer: diagnosis and management. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Harada T, Abe T, Kato F, et al. Five-point Likert scaling on MRI predicts clinically significant prostate carcinoma. BMC Urol. 2015 Sep 4;15:91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Morey AF, McAninch JW, Tiller BK, et al. Single shot intraoperative excretory urography for the immediate evaluation of renal trauma. J Urol. 1999 Apr;161(4):1088-92. აბსტრაქტი

56. Nagy KK, Brenneman FD, Krosner SM, et al. Routine preoperative "one-shot" intravenous pyelography is not indicated in all patients with penetrating abdominal trauma. J Am Coll Surg. 1997;185(6):530-3. აბსტრაქტი

57. Morey AF, Brandes S, Dugi DD 3rd, et al; Urotrauma: AUA guideline. J Urol. 2014 Aug;192(2):327-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: penetrating trauma – lower abdomen and pelvis. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Colville DJ, Savige J. Alport syndrome. A review of the ocular manifestations. Ophthalmic Genet. 1997 Dec;18(4):161-73. აბსტრაქტი

60. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: Diagnosis - Rapid diagnostics for tuberculosis detection. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

61. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):111-115.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Warshauer DM, McCarthy SM, Street L, et al. Detection of renal masses: sensitivities and specificities of excretory urography/linear tomography, US, and CT. Radiology. 1988 Nov;169(2):363-5. აბსტრაქტი

63. Dong XQ, Shen Y, Xu LW, et al. Contrast-enhanced ultrasound for detection and diagnosis of renal clear cell carcinoma. Chin Med J (Engl). 2009 May 20;122(10):1179-83. აბსტრაქტი

64. Heidenreich A, Ravery V; European Society of Oncological Urology. Preoperative imaging in renal cell cancer. World J Urol. 2004 Nov;22(5):307-15. აბსტრაქტი

65. Silverman SG, Israel GM, Herts BR, et al. Management of the incidental renal mass. Radiology. 2008 Oct;249(1):16-31. აბსტრაქტი

66. Swartz MA, Porter MP, Lin DW, et al. Incidence of primary urethral carcinoma in the United States. Urology. 2006 Dec 4;68(6):1164-8. აბსტრაქტი

67. Grellety T, Houédé N, Hoepffner JL, et al. Hemorrhagic cystitis in patients treated with cabazitaxel: a radiation recall syndrome? Ann Oncol. 2014 Apr 1;25(6):1248-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას