არაჰოჯკინის ლიმფომა

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Armitage JO. Treatment of non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 1993 Apr 8;328(14):1023-30. აბსტრაქტი

2. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood. 2016 May 19;127(20):2375-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Cancer Research UK. Non-Hodgkin lymphoma incidence statistics. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin. 2019 Jan;69(1):7-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Cerhan JR, Slager SL. Familial predisposition and genetic risk factors for lymphoma. Blood. 2015 Nov 12;126(20):2265-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Teras LR, DeSantis CE, Cerhan JR, et al. 2016 US lymphoid malignancy statistics by World Health Organization subtypes. CA Cancer J Clin. 2016 Nov 12;66(6):443-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Epstein M, Barr YM, Achong BG. A second virus-carrying tissue culture strain (EB2) of lymphoblasts from Burkitt's lymphoma. Pathol Biol. 1964 Dec;12:1233-4. აბსტრაქტი

8. MacMahon EM, Glass JD, Hayward SD, et al. Epstein-Barr virus in AIDS-related primary central nervous system lymphoma. Lancet. 1991 Oct 19;338(8773):969-73. აბსტრაქტი

9. Cabrera ME, Eizuru Y, Itoh T, et al. Nasal natural killer/T-cell lymphoma and its association with type i/XhoI loss strain Epstein-Barr virus in Chile. J Clin Pathol. 2007 Jun;60(6):656-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Hermine O, Lefrere F, Bronowicki JP, et al. Regression of splenic lymphoma with villous lymphocytes after treatment of hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 2002 Jul 11;347(2):89-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Nieters A, Kallinowski B, Brennan P, et al. Hepatitis C and risk of lymphoma: results of the European multicenter case-control study EPILYMPH. Gastroenterology. 2006 Dec;131(6):1879-86. აბსტრაქტი

12. Poiesz BJ, Ruscetti FW, Gazdar AF, et al. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci U S A. 1980 Dec;77(12):7415-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Nador R, Cesarman E, Chadburn A, et al. Primary effusion lymphoma: a distinct clinicopathologic entity associated with the Kaposi's sarcoma-associated herpes virus. Blood. 1996 Jul 15;88(2):645-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Nakamura S, Yao T, Aoyagi K, et al. Helicobacter pylori and primary gastric lymphoma: a histopathologic and immunohistochemical analysis of 237 patients. Cancer. 1997 Jan 1;79(1):3-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Garbe C, Stein H, Gollnick H, et al. Cutaneous B-cell lymphoma in chronic Borrelia burgdorferi infection: report of 2 cases and a review of the literature [in German]. Hautarzt. 1988 Nov;39(11):717-26. აბსტრაქტი

16. Melenotte C, Million M, Audoly G, et al. B-cell non-Hodgkin lymphoma linked to Coxiella burnetii. Blood. 2016 Jan 7;127(1):113-21. აბსტრაქტი

17. Sugai S. Sjogren's syndrome, glomerulonephritis and malignant lymphoma. Intern Med. 2007;46(4):155-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Starkebaum G. Rheumatoid arthritis and lymphoma: risky business for B cells. J Rheumatol. 2007 Feb;34(2):243-6. აბსტრაქტი

19. Löfström B, Backlin C, Sundström C, et al. A closer look at non-Hodgkin's lymphoma cases in a national Swedish systemic lupus erythematosus cohort: a nested case-control study. Ann Rheum Dis. 2007 Dec;66(12):1627-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Harris OD, Cooke WT, Thompson H, et al. Malignancy in adult celiac disease and idiopathic steatorrhea. Am J Med. 1967 Jun;42(6):899-912. აბსტრაქტი

21. Katz BZ, Pahl E, Crawford SE, et al. Case-control study of risk factors for the development of post-transplant lymphoproliferative disease in a pediatric heart transplant cohort. Pediatr Transplant. 2007 Feb;11(1):58-65. აბსტრაქტი

22. Desar IM, Keuter M, Raemaekers JM, et al. Extranodal marginal zone (MALT) lymphoma in common variable immunodeficiency. Neth J Med. 2006 May;64(5):136-40. აბსტრაქტი

23. Sullivan KE, Mullen CA, Blaese RM, et al. A multiinstitutional survey of the Wiskott-Aldrich syndrome. J Pediatr. 1994 Dec;125(6 Pt 1):876-85. აბსტრაქტი

24. Salinas F, Ortega G, Molina M, et al. Ataxia-telangiectasia with immunodeficiency and malignant lymphoma: report of two cases [in Spanish]. Med Clin (Barc). 1981 Feb 10;76(3):109-12. აბსტრაქტი

25. Yamak B, Hicsonmez G, Ozsoylu S, et al. An infant with Chediak-Higashi syndrome and lymphoma. Clin Pediatr (Phila). 1972 May;11(5):277-80. აბსტრაქტი

26. Becher R. Klinefelter's syndrome and malignant lymphoma. Cancer Genet Cytogenet. 1986 Apr 1;21(3):271-3. აბსტრაქტი

27. Hardell L, Eriksson M. A case-control study of non-Hodgkin lymphoma and exposure to pesticides. Cancer. 1999 Mar 15;85(6):1353-60. აბსტრაქტი

28. Woods JS, Polissar L, Severson RK, et al. Soft tissue sarcoma and non-Hodgkin's lymphoma in relation to phenoxyherbicide and chlorinated phenol exposure in western Washington. J Natl Cancer Inst. 1987 May;78(5):899-910. აბსტრაქტი

29. Loch-Wilkinson A, Beath KJ, Knight RJW, et al. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma in Australia and New Zealand: high-surface-area textured implants are associated with increased risk. Plast Reconstr Surg. 2017 Oct;140(4):645-54. აბსტრაქტი

30. Doren EL, Miranda RN, Selber JC, et al. US epidemiology of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. Plast Reconstr Surg. 2017 May;139(5):1042-50. აბსტრაქტი

31. de Boer M, van Leeuwen FE, Hauptmann M, et al. Breast implants and the risk of anaplastic large-cell lymphoma in the breast. JAMA Oncol. 2018 Mar 1;4(3):335-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Leberfinger AN, Behar BJ, Williams NC, et al. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: a systematic review. JAMA Surg. 2017 Dec 1;152(12):1161-8. აბსტრაქტი

33. US Food and Drug Administration. Medical device reports of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. Aug 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

34. US Food and Drug Administration. Breast implant associated-anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL): letter to health care providers. Feb 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

35. Kridel R, Mottok A, Farinha P, et al. Cell of origin of transformed follicular lymphoma. Blood. 2015 Oct 29;126(18):2118-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Clayberger C, Krensky AM. T-cell and NK-cell immunity. In: Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ, eds. Hematology: basic principles and practice. 4th ed. Oxford, UK: Churchill Livingstone; 2005:135-47.

37. Song JY, Yu J, Chan WC. Gene expression profiling in non-Hodgkin lymphomas. In: Evens AM, Blum KA (eds). Cancer treatment research 165. Non-Hodgkin lymphoma: pathology, imaging, and current therapy. Switzerland: Springer International Publishing; 2015:97-123. აბსტრაქტი

38. Tosolini M, Algans C, Pont F, et al. Large-scale microarray profiling reveals four stages of immune escape in non-Hodgkin lymphomas. Oncoimmunology. 2016 Jul;5(7):e1188246.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Barrington SF, Mikhaeel NG, Kostakoglu L, et al. Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma: consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. J Clin Oncol. 2014 Sep 20;32(27):3048-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Tilly H, Gomes da Silva M, Vitolo U, et al. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2015 Sep;26(suppl 5):v116-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Vitolo U, Seymour JF, Martelli M, et al. Extranodal diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and primary mediastinal B-cell lymphoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v91-102.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Terasawa T, Lau J, Bardet S, et al. Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography for interim response assessment of advanced-stage Hodgkin's lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma: a systematic review. J Clin Oncol. 2009 Apr 10;27(11):1906-14. აბსტრაქტი

43. Reddy KR, Beavers KL, Hammond SP, et al. American Gastroenterological Association Institute guideline on the prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy. Gastroenterology. 2015 Jan;148(1):215-9. აბსტრაქტი

44. Lavi R, Yarnitsky D, Rowe JM, et al. Standard vs atraumatic Whitacre needle for diagnostic lumbar puncture: a randomized trial. Neurology. 2006 Oct 24;67(8):1492-4. აბსტრაქტი

45. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic lumbar puncture needles: after all these years, are we still missing the point? Neurologist. 2009 Jan;15(1):17-20. აბსტრაქტი

46. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Mar 24;391(10126):1197-204. აბსტრაქტი

47. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):713-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;(3):CD009199.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Nguyen L, Papenhausen P, Shao H. The Role of c-MYC in B-Cell Lymphomas: Diagnostic and Molecular Aspects. Genes (Basel). 2017 Apr 5;8(4):.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Fraga M, Forteza J. Diagnosis of Hodgkin's disease: an update on histopathological and immunophenotypical features. Histol Histopathol. 2007 Aug;22(8):923-35. აბსტრაქტი

52. Petri M. Review of classification criteria for systemic lupus erythematosus. Rheum Dis Clin North Am. 2005 May;31(2):245-54. აბსტრაქტი

53. Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB, et al. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. J Clin Oncol. 1989 Nov;7(11):1630-6. აბსტრაქტი

54. Miller TP, Dahlberg S, Cassady JR, et al. Chemotherapy alone compared with chemotherapy plus radiotherapy for localized intermediate- and high-grade non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 1998 Jul 2;339(1):21-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Armitage JO. How I treat patients with diffuse large B-cell lymphoma. Blood. 2007 Jul 1;110(1):29-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Sehn LH, Donaldson J, Chanabhai M, et al. Introduction of combined CHOP plus rituximab therapy dramatically improved outcome of diffuse large B-cell lymphoma in British Columbia. J Clin Oncol. 2005 Aug 1;23(22):5027-33. აბსტრაქტი

57. Arkenau HT, Chong G, Cunningham D, et al. The role of intrathecal chemotherapy prophylaxis in patients with diffuse large B-cell lymphoma. Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):541-5. აბსტრაქტი

58. Schmitz N, Zeynalova S, Nickelsen M, et al. CNS International Prognostic Index: a risk model for CNS relapse in patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with R-CHOP. J Clin Oncol. 2016 Sep 10;34(26):3150-6. აბსტრაქტი

59. Kewalramani T, Zelenetz AD, Nimer SD, et al. Rituximab and ICE as second-line therapy prior to autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma. Blood. 2004 May 15;103(10):3684-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N, et al. Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era. J Clin Oncol. 2010 Sep 20;28(27):4184-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Crump M, Kuruvilla J, Couban S, et al. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive lymphomas: NCIC-CTG LY.12. J Clin Oncol. 2014 Nov 1;32(31):3490-6. აბსტრაქტი

62. Balducci L, Al-Halawani H, Charu V, et al. Elderly cancer patients receiving chemotherapy benefit from first-cycle pegfilgrastim. Oncologist. 2007 Dec;12(12):1416-24. აბსტრაქტი

63. Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, et al. Recommendations for the use of WBC growth factors: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2015 Oct 1;33(28):3199-212. აბსტრაქტი

64. Gleeson M, Hawkes EA, Cunningham D, et al. Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisolone (R-CHOP) in the management of primary mediastinal B-cell lymphoma: a subgroup analysis of the UK NCRI R-CHOP 14 versus 21 trial. Br J Haematol. 2016 Nov;175(4):668-72. აბსტრაქტი

65. Ferreri AJ, Cwynarski K, Pulczynski E, et al. Chemoimmunotherapy with methotrexate, cytarabine, thiotepa, and rituximab (MATRix regimen) in patients with primary CNS lymphoma: results of the first randomisation of the International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) phase 2 trial. Lancet Haematol. 2016 May;3(5):e217-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Bromberg JE, Issa S, Bakunina K, et al. Rituximab in patients with primary CNS lymphoma (HOVON 105/ALLG NHL 24): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study. Lancet Oncol. 2019 Feb;20(2):216-28. აბსტრაქტი

67. Morris PG, Correa DD, Yahalom J, et al. Rituximab, methotrexate, procarbazine, and vincristine followed by consolidation reduced-dose whole-brain radiotherapy and cytarabine in newly diagnosed primary CNS lymphoma: final results and long-term outcome. J Clin Oncol. 2013 Nov 1;31(31):3971-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Ferreri AJ, Reni M, Pasini F, et al. A multicenter study of treatment of primary CNS lymphoma. Neurology. 2002 May 28;58(10):1513-20. აბსტრაქტი

69. Boulanger E, Gérard L, Gabarre J, et al. Prognostic factors and outcome of human herpesvirus 8-associated primary effusion lymphoma in patients with AIDS. J Clin Oncol. 2005 Jul 1;23(19):4372-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Ribrag V, Koscielny S, Bosq J, et al. Rituximab and dose-dense chemotherapy for adults with Burkitt's lymphoma: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016 Jun 11;387(10036):2402-11. აბსტრაქტი

71. Geisler CH, Kolstad A, Laurell A, et al; Nordic Lymphoma Group. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in vivo-purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. Blood. 2008 Oct 1;112(7):2687-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Howard OM, Gribben JG, Neuber DS, et al. Rituximab and CHOP induction therapy for newly diagnosed mantle-cell lymphoma: molecular complete responses are not predictive of progression-free survival. J Clin Oncol. 2002 Mar 1;20(5):1288-94. აბსტრაქტი

73. Lenz G, Dreyling M, Hoster E, et al. Immunochemotherapy with rituximab and cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone significantly improves response and time to treatment failure, but not long-term outcome in patients with previously untreated mantle cell lymphoma: results of a prospective randomized trial of the German Low Grade Lymphoma Study Group (GLSG). J Clin Oncol. 2005 Mar 20;23(9):1984-92. აბსტრაქტი

74. Khouri IF, Romaguera J, Kantarjian H, et al. Hyper-CVAD and high-dose methotrexate/cytarabine followed by stem-cell transplantation: an active regimen for aggressive mantle-cell lymphoma. J Clin Oncol. 1998 Dec;16(12):3803-9. აბსტრაქტი

75. Fisher RI, Bernstein SH, Kahl BS, et al. Multicenter phase II study of bortezomib in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma. J Clin Oncol. 2006 Oct 20;24(30):4867-74. აბსტრაქტი

76. Griffiths R, Mikhael J, Gleeson M, et al. Addition of rituximab to chemotherapy alone as first-line therapy improves overall survival in elderly patients with mantle cell lymphoma. Blood. 2011 Nov 3;118(18):4808-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Hermine O, Hoster E, Walewski J, et al. Addition of high-dose cytarabine to immunochemotherapy before autologous stem-cell transplantation in patients aged 65 years or younger with mantle cell lymphoma (MCL Younger): a randomised, open-label, phase 3 trial of the European Mantle Cell Lymphoma Network. Lancet. 2016 Aug 6;388(10044):565-75. აბსტრაქტი

78. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, et al. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2013 Apr 6;381(9873):1203-10. აბსტრაქტი

79. Robak T, Huang H, Jin J, et al. Bortezomib-based therapy for newly diagnosed mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2015 Mar 5;372(10):944-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Robak T, Jin J, Pylypenko H, et al. Frontline bortezomib, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (VR-CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) in transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall survival results of a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol. 2018 Nov;19(11):1449-1458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Kluin-Nelemans HC, Hoster E, Hermine O, et al. Treatment of older patients with mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2012 Aug 9;367(6):520-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Robinson KS, Williams ME, van der Jagt RH, et al. Phase II multicenter study of bendamustine plus rituximab in patients with relapsed indolent B-cell and mantle cell non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Sep 20;26(27):4473-9. აბსტრაქტი

83. Visco C, Finotto S, Zambello R, et al. Combination of rituximab, bendamustine, and cytarabine for patients with mantle-cell non-Hodgkin lymphoma ineligible for intensive regimens or autologous transplantation. J Clin Oncol. 2013 Apr 10;31(11):1442-9. აბსტრაქტი

84. Wang ML, Rule S, Martin P, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2013 Aug 8;369(6):507-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Goy A, Sinha R, Williams ME, et al. Single-agent lenalidomide in patients with mantle-cell lymphoma who relapsed or progressed after or were refractory to bortezomib: phase II MCL-001 (EMERGE) study. J Clin Oncol. 2013 Oct 10;31(29):3688-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Hess G, Herbrecht R, Romaguera J, et al. Phase III study to evaluate temsirolimus compared with investigator's choice therapy for the treatment of relapsed or refractory mantle cell lymphoma. J Clin Oncol. 2009 Aug 10;27(23):3822-9. აბსტრაქტი

87. Dreyling M, Jurczak W, Jerkeman M, et al. Ibrutinib versus temsirolimus in patients with relapsed or refractory mantle-cell lymphoma: an international, randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):770-8. აბსტრაქტი

88. Trneny M, Lamy T, Walewski J, et al.Lenalidomide versus investigator's choice in relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL-002; SPRINT): a phase 2, randomised, multicentre trial. Lancet Oncol. 2016 Mar;17(3):319-31. აბსტრაქტი

89. Di Sabatino A, Biagi F, Gobbi PG, et al. How I treat enteropathy-associated T-cell lymphoma. Blood. 2012 Mar 15;119(11):2458-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Jantunen E, Boumendil A, Finel H, et al. Autologous stem cell transplantation for enteropathy-associated T-cell lymphoma: a retrospective study by the EBMT. Blood. 2013 Mar 28;121(13):2529-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. d'Amore F, Relander T, Lauritzsen GF, et al. Up-front autologous stem-cell transplantation in peripheral T-cell lymphoma: NLG-T-01. J Clin Oncol. 2012 Sep 1;30(25):3093-9. აბსტრაქტი

92. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):229-40. აბსტრაქტი

93. Kaminski MS, Tuck M, Estes J, et al. Tositumomab and iodine I-131 tositumomab for previously untreated, advanced-stage, follicular lymphoma: median 10 year follow-up results. 51st ASH annual meeting abstracts. Blood. 2009 Nov 20;114(22):3759.სრული ტექსტი

94. O'Connor OA, Pro B, Pinter-Brown L, et al. Pralatrexate in patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma: Results from the pivotal PROPEL study. J Clin Oncol. 2011 Mar 20;29(9):1182-9. აბსტრაქტი

95. Siegert W, Nerl C, Agthe A, et al. Angioimmunoblastic lymphadenopathy (AILD)-type T-cell lymphoma: prognostic impact of clinical observations and laboratory findings at presentation. Ann Oncol. 1995 Sep;6(7):659-64. აბსტრაქტი

96. Marcus R, Davies A, Ando K, et al. Obinutuzumab for the first-line treatment of follicular lymphoma. N Engl J Med. 2017 Oct 5;377(14):1331-44. აბსტრაქტი

97. Brice P, Bastion Y, Lepage E, et al. Comparison in low-tumor-burden follicular lymphomas between an initial no-treatment policy, prednimustine, or interferon alfa: a randomized study from the Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires. J Clin Oncol. 1997 Mar;15(3):1110-7. აბსტრაქტი

98. Ardeshna KM, Qian W, Smith P, et al. Rituximab versus a watch-and-wait approach in patients with advanced-stage, asymptomatic, non-bulky follicular lymphoma: an open-label randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014 Apr;15(4):424-35. აბსტრაქტი

99. Federico M, Luminari S, Dondi A, et al. R-CVP versus R-CHOP versus R-FM for the initial treatment of patients with advanced-stage follicular lymphoma: results of the FOLL05 trial conducted by the Fondazione Italiana Linfomi. J Clin Oncol. 2013 Apr 20;31(12):1506-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Luminari S, Ferrari A, Manni M, et al. Long-term results of the FOLL05 trial comparing R-CVP versus R-CHOP versus R-FM for the initial treatment of patients with advanced-stage symptomatic follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2018 Mar 1;36(7):689-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Jäger G, Quehenberger F, Linkesch W, et al. CHOP chemotherapy followed by Rituximab consolidation as first line treatment in patients with follicular lymphoma: long-term follow-up of a phase 2 trial. Eur J Haematol. 2007 May;78(5):453-5. აბსტრაქტი

102. Buske C, Kneba M, Lengfelder E, et al. Front-line combined immuno-chemotherapy (R-CHOP) significantly improves the time to treatment failure and overall survival in elderly patients with advanced stage follicular lymphoma: results of a prospective randomized trial of the German Low Grade Lymphoma Study Group (GLSG). ASH annual meeting abstracts 2006. Oral sessions: abstract 482. Blood. 2006 Nov 16;108(11):482.სრული ტექსტი

103. Cheung MC, Haynes AE, Meyer RM, et al. Rituximab in lymphoma: a systematic review and consensus practice guideline from Cancer Care Ontario. Cancer Treat Rev. 2007 Apr;33(2):161-76. აბსტრაქტი

104. Marcus R, Imrie K, Solal-Celigny P, et al. Phase III study of R-CVP compared with cyclophosphamide, vincristine, and prednisone alone in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Oct 1;26(28):4579-86. აბსტრაქტი

105. Hochster H, Weller E, Gascoyne RD, et al. Maintenance rituximab after cyclophosphamide, vincristine, and prednisone prolongs progression-free survival in advanced indolent lymphoma: results of the randomized phase III ECOG1496 Study. J Clin Oncol. 2009 Apr 1;27(10):1607-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Salles G, Seymour JF, Offner F, et al. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA): a phase 3, randomised controlled trial. Lancet. 2011 Jan 1;377(9759):42-51. აბსტრაქტი

107. Bachy E, Seymour JF, Feugier P, et al. Sustained progression-free survival benefit of rituximab maintenance in patients with follicular lymphoma: long-term results of the PRIMA Study. J Clin Oncol. 2019 Nov 1;37(31):2815-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Flinn IW, van der Jagt R, Kahl B, et al. First-Line Treatment of Patients With Indolent Non-Hodgkin Lymphoma or Mantle-Cell Lymphoma With Bendamustine Plus Rituximab Versus R-CHOP or R-CVP: Results of the BRIGHT 5-Year Follow-Up Study. J Clin Oncol. 2019 Apr 20;37(12):984-991.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Morschhauser F, Fowler NH, Feugier P, et al. Rituximab plus lenalidomide in advanced untreated follicular lymphoma. N Engl J Med. 2018 Sep 6;379(10):934-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. van Oers MH, Klasa R, Marcus RE, et al. Rituximab maintenance improves clinical outcome of relapsed/resistant follicular non-Hodgkin lymphoma in patients both with and without rituximab during induction: results of a prospective randomized phase 3 intergroup trial. Blood. 2006 Nov 15;108(10):3295-301.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Sehn LH, Chua N, Mayer J, et al. Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):1081-93. აბსტრაქტი

112. National Institute for Health and Care Excellence. Obinutuzumab with bendamustine for treating follicular lymphoma after rituximab. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

113. Leonard JP, Jung SH, Johnson J, et al. Randomized trial of lenalidomide alone versus lenalidomide plus rituximab in patients with recurrent follicular lymphoma: CALGB 50401 (Alliance). J Clin Oncol. 2015 Nov 1;33(31):3635-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Leonard JP, Trneny M, Izutsu K, et al. AUGMENT: a phase III study of lenalidomide plus rituximab versus placebo plus rituximab in relapsed or refractory indolent lymphoma. J Clin Oncol. 2019 May 10;37(14):1188-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. Czuczman MS, Koryzna A, Mohr A, et al. Rituximab in combination with fludarabine chemotherapy in low-grade or follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2005 Feb 1;23(4):694-704. აბსტრაქტი

116. Hagemeister FB, McLaughlin P, Fayad L. Rituximab, fludarabine, mitoxantrone, and dexamethasone (R-FND) for relapsed indolent lymphomas (RIL). ASH annual meeting abstracts 2005. Poster session: abstract 941. Blood. 2005 Nov 16;106(11):941.სრული ტექსტი

117. McLaughlin P, Hagemeister FB, Romaguera JE, et al. Fludarabine, mitoxantrone, and dexamethasone: an effective new regimen for indolent lymphoma. J Clin Oncol. 1996 Apr;14(4):1262-8. აბსტრაქტი

118. Fisher RI, Kaminski MS, Wahl RL, et al. Tositumomab and iodine-131 tositumomab produces durable complete remissions in a subset of heavily pretreated patients with low-grade and transformed non-Hodgkin's lymphomas. J Clin Oncol. 2005 Oct 20;23(30):7565-73. აბსტრაქტი

119. Kaminski MS, Tuck M, Estes J, et al. 131I-tositumomab therapy as initial treatment for follicular lymphoma. N Engl J Med. 2005 Feb 3;352(5):441-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

120. Coiffier B, Pro B, Prince HM, et al. Final results from a pivotal, multicenter, international, open-label, phase 2 study of romidepsin in progressive or relapsed peripheral T-cell lymphoma (PTCL) following prior systemic therapy. ASH annual meeting abstracts 2010. Lymphoma - chemotherapy, excluding pre-clinical models: aggressive non-Hodgin lymphoma therapy. Abstract 114. Blood. 2010 Nov 19;116(21):114.სრული ტექსტი

121. Morschhauser F, Radford J, Van Hoof A, et al. Phase III trial of consolidation therapy with yttrium-90-ibritumomab tiuxetan compared with no additional therapy after first remission in advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Nov 10;26(32):5156-64. აბსტრაქტი

122. van Oers MH, Van Glabbeke M, Giurgea L, et al. Rituximab maintenance treatment of relapsed/resistant follicular non-hodgkin's lymphoma: long-term outcome of the EORTC 20981 phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol. 2010 Jun 10;28(17):2853-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

123. Gopal AK, Kahl BS, de Vos S, et al. PI3Kδ inhibition by idelalisib in patients with relapsed indolent lymphoma. N Engl J Med. 2014 Mar 13;370(11):1008-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

124. US Food and Drug Administration. FDA alerts healthcare professionals about clinical trials with Zydelig (idelalisib) in combination with other cancer medicines. March 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

125. European Medicines Agency. PRAC concludes review of Zydelig and issues updated recommendations for use. July 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

126. Montalban C, Santon A, Boixeda D, et al. Treatment of low-grade gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in stage I with Helicobacter pylori eradication: long-term results after sequential histologic and molecular follow-up. Haematologica. 2001 Jun;86(6):609-17. აბსტრაქტი

127. Liu H, Ruskon-Fourmestraux A, Lavergne-Slove A, et al. Resistance of t(11;18) positive gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma to Helicobacter pylori eradication therapy. Lancet. 2001 Jan 6;357(9249):39-40. აბსტრაქტი

128. Chaudhary N, Ozer H, Huard D. Successful treatment of Helicobacter pylori-negative gastric MALT lymphoma with rituximab. Dig Dis Sci. 2006 Apr;51(4):775-8. აბსტრაქტი

129. Hymes KB. Choices in the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. Oncology (Williston Park). 2007 Feb;21(2 suppl 1):18-23. აბსტრაქტი

130. Miller JD, Kirkland EB, Domingo DS, et al. Review of extracorporeal photopheresis in early-stage (IA, IB, and IIA) cutaneous T-cell lymphoma. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2007 Oct;23(5):163-71. აბსტრაქტი

131. Duvic M, Hymes K, Heald P, et al. Bexarotene is effective and safe for treatment of refractory advanced-stage cutaneous T-cell lymphoma: multinational phase II-III trial results. J Clin Oncol. 2001 May 1;19(9):2456-71. აბსტრაქტი

132. Moskowitz AJ, Horwitz SM. Targeting histone deacetylases in T-cell lymphoma. Leuk Lymphoma. 2017 Jun;58(6):1306-1319.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

133. Foss F, Advani R, Duvic M, et al. A Phase II trial of Belinostat (PXD101) in patients with relapsed or refractory peripheral or cutaneous T-cell lymphoma. Br J Haematol. 2015 Mar;168(6):811-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

134. Talpur R, Thompson A, Gangar P, et al. Pralatrexate alone or in combination with bexarotene: long-term tolerability in relapsed/refractory mycosis fungoides. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014 Aug;14(4):297-304.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

135. Kim YH, Tavallaee M, Sundram U et al. Phase II investigator-initiated study of brentuximab vedotin in mycosis fungoides and Sézary syndrome with variable CD30 expression level: a multi-institution collaborative project. J Clin Oncol. 2015 Nov 10;33(32):3750-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

136. Prince HM, Kim YH, Horwitz SM, et al. Brentuximab vedotin or physician's choice in CD30-positive cutaneous T-cell lymphoma (ALCANZA): an international, open-label, randomised, phase 3, multicentre trial. Lancet. 2017 Aug 5;390(10094):555-66. აბსტრაქტი

137. Coiffier B, Lepage E, Briere J, et al. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002 Jan 24;346(4):235-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

138. Siegert W, Agthe A, Griesser H, et al. Treatment of angioimmunoblastic lymphadenopathy (AILD)-type T-cell lymphoma using prednisone with or without the COPBLAM/IMVP-16 regimen: a multicenter study. Ann Intern Med. 1992 Sep 1;117(5):364-70. აბსტრაქტი

139. Advani RH, Buggy JJ, Sharman JP, et al. Bruton tyrosine kinase inhibitor ibrutinib (PCI-32765) has significant activity in patients with relapsed/refractory B-cell malignancies. J Clin Oncol. 2013 Jan 1;31(1):88-94. აბსტრაქტი

140. Noy A, de Vos S, Thieblemont C, et al. Targeting Bruton tyrosine kinase with ibrutinib in relapsed/refractory marginal zone lymphoma. Blood. 2017 Apr 20;129(16):2224-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

141. European Medicines Agency. Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 30 August – 2 September 2021. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

142. European Medicines Agency. Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 25-28 October 2021. Oct 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

143. Wang M, Rule S, Zinzani PL, et al. Acalabrutinib in relapsed or refractory mantle cell lymphoma (ACE-LY-004): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet. 2018 Feb 17;391(10121):659-67. აბსტრაქტი

144. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL et al. Axicabtagene ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory large B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2017 Dec 28;377(26):2531-44. აბსტრაქტი

145. Kochenderfer JN, Dudley ME, Kassim SH, et al. Chemotherapy-refractory diffuse large B-cell lymphoma and indolent B-cell malignancies can be effectively treated with autologous T cells expressing an anti-CD19 chimeric antigen receptor. J Clin Oncol. 2015 Feb 20;33(6):540-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

146. Locke FL, Neelapu SS, Bartlett NL, et al. Phase 1 results of ZUMA-1: a multicenter study of KTE-C19 anti-CD19 CAR T cell therapy in refractory aggressive lymphoma. Mol Ther. 2017 Jan 4;25(1):285-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

147. Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA, et al. Long-term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. Lancet Oncol. 2019 Jan;20(1):31-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

148. Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, et al. Tisagenlecleucel in Adult Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2019 Jan 3;380(1):45-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

149. Lesokhin AM, Ansell SM, Armand P, et al. Preliminary results of a phase I study of nivolumab (BMS-936558) in patients with relapsed or refractory lymphoid malignancies. 56th ASH Annual Meeting abstracts. 624. Lymphoma: therapy with biologic agents, including pre-clinical models: targeting PD1 and CD30 in Hodgkin lymphoma and NHL. Blood. 2014 Dec 6;124(21):291.სრული ტექსტი

150. Chen R, Zinzani PL, Fanale MA, et al. Phase II study of the efficacy and safety of pembrolizumab for relapsed/refractory classic Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol. 2017 Jul 1;35(19):2125-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

151. Armand P, Rodig S, Melnichenko V, et al. Pembrolizumab in Relapsed or Refractory Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2019 Dec 1;37(34):3291-3299.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

152. Kim YH, Bagot M, Pinter-Brown L, et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Sep;19(9):1192-1204.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

153. Xu PP, Fu D, Li JY, et al. Anthracycline dose optimisation in patients with diffuse large B-cell lymphoma: a multicentre, phase 3, randomised, controlled trial. Lancet Haematol. 2019 Jun;6(6):e328-e337.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

154. Dreyling MH, Santoro A, Leppa S, et al. Copanlisib in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma. 2017 ASCO Annual Meeting I: hematologic malignancies - lymphoma and chronic lymphocytic leukemia. Abstract 7535. J Clin Oncol. 2017 May;35(suppl 15):7535.სრული ტექსტი

155. US Food and Drug Administration. Drug safety communication: FDA warns about possible increased risk of death and serious side effects with cancer drug Copiktra (duvelisib). June 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

156. ClinicalTrials.gov. A phase 3 study of duvelisib versus ofatumumab in patients with relapsed or refractory CLL/SLL (DUO). ClinicalTrials.gov identifier: NCT02004522. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

157. Kolstad A, Madsbu U, Beasley M, et al. 177 lu-lilotomab satetraxetan, a novel CD37-targeted antibody-radionuclide conjugate in relapsed non-Hodgkin's lymphoma (NHL): updated results of an ongoing phase I/II study (LYMRIT 37-01). 59th ASH Annual Meeting abstracts. 623: mantle cell, follicular, and other indolent b-cell lymphoma - clinical studies: poster II. Blood. 2017 Dec 7;130(Suppl 1):2769.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

158. Kolstad A, Madsbu U, Beasley M, et al. LYMRIT 37-01: a phase I/II study of 177lu-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antibody-radionuclide-conjugate (ARC) for the treatment of relapsed non-Hodgkin's lymphoma (NHL) - analysis with 6-month follow-up. 60th ASH Annual Meeting abstracts. 623: mantle cell, follicular, and other indolent b-cell lymphoma - clinical studies: poster II. Blood. 2018 Nov 29;132(Suppl 1):2879.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

159. Palanca-Wessels MC, Czuczman M, Salles G, et al. Safety and activity of the anti-CD79B antibody-drug conjugate polatuzumab vedotin in relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukaemia: a phase 1 study. Lancet Oncol. 2015 Jun;16(6):704-15. აბსტრაქტი

160. Tilly H, Morschhauser F, Bartlett NL, et al. Polatuzumab vedotin in combination with immunochemotherapy in patients with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma: an open-label, non-randomised, phase 1b-2 study. Lancet Oncol. 2019 Jul;20(7):998-1010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

161. Tam CS, Anderson MA, Pott C, et al. Ibrutinib plus Venetoclax for the Treatment of Mantle-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2018 Mar 29;378(13):1211-1223.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

162. Parikh A, Gopalakrishnan S, Freise KJ, et al. Exposure-response evaluations of venetoclax efficacy and safety in patients with non-Hodgkin lymphoma. Leuk Lymphoma. 2018 Apr;59(4):871-879.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

163. Harb WA, Lakhani N, Logsdon A, et al. The BCL2 targeted deoxyribonucleic acid inhibitor (DNAi) PNT 2258 is active in patients with relapsed or refractory non-Hodgkin’s lymphoma. 56th ASH Annual Meeting abstracts. 623. Lymphoma: chemotherapy, excluding pre-clinical models: poster I. Blood. 2014 Dec 6;124(21);1716.სრული ტექსტი

164. Younes A, Berdeja JG, Patel MR, et al. Safety, tolerability, and preliminary activity of CUDC-907, a first-in-class, oral, dual inhibitor of HDAC and PI3K, in patients with relapsed or refractory lymphoma or multiple myeloma: an open-label, dose-escalation, phase 1 trial. Lancet Oncol. 2016 May;17(5):622-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

165. Oki Y, Kelly KR, Flinn I, et al. CUDC-907 in relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma, including patients with MYC-alterations: results from an expanded phase I trial. Haematologica. 2017 Nov;102(11):1923-1930.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

166. ClinicalTrials.gov. Cellular immunotherapy treatment antigen-directed for EBV lymphoma (CITADEL). Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

167. ClinicalTrials.gov. A phase 1b/2 open-label, dose escalation and expansion study of orally administered VRx-3996 and valganciclovir in subjects with Epstein-Barr virus-associated lymphoid malignancies. Jul 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

168. Porcu P, Haverkos B, Brem E, et al. A phase Ib/II study of oral nanatinostat (N) and valganciclovir (VG) in subjects with Epstein-Barr virus (EBV)-associated lymphomas. 2019 ASCO Annual Meeting I. Hematologic malignancies - lymphoma and chronic lymphocytic leukemia. Abstract 7551. J Clin Oncol. 2019 May 20;37(15 Suppl):7551.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

169. Press OW, Unger JM, LeBlanc ML, et al. A phase III randomized intergroup trial (S0016) comparing CHOP plus rituximab with CHOP plus iodine-131-tositumomab for front-line treatment of follicular lymphoma: results of subset analyses and a comparison of prognostic models. 2012 ASCO Annual Meeting. Lymphoma: hematologic malignancies - lymphoma and chronic lymphocytic leukemia. Abstract 8001. J Clin Oncol. 2012 Jun 2;30(suppl):8001.სრული ტექსტი

170. Barr PM, Li H, Burack WR, et al. R-CHOP, radioimmunotherapy, and maintenance rituximab in untreated follicular lymphoma (SWOG S0801): a single-arm, phase 2, multicentre study. Lancet Haematol. 2018 Mar;5(3):e102-e108.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

171. Damaj G, Gressin R, Bouabdallah K, et al. Results from a prospective, open-label, phase II trial of bendamustine in refractory or relapsed T-cell lymphomas: the BENTLY trial. J Clin Oncol. 2013 Jan 1;31(1):104-10. აბსტრაქტი

172. Reboursiere E, Le Bras F, Herbaux C, et al. Bendamustine for the treatment of relapsed or refractory peripheral T cell lymphomas: A French retrospective multicenter study. Oncotarget. 2016 Dec 20;7(51):85573-85583.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

173. Batlevi CL, Crump M, Andreadis C, et al. A phase 2 study of mocetinostat, a histone deacetylase inhibitor, in relapsed or refractory lymphoma. Br J Haematol. 2017 Aug;178(3):434-441.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

174. Shi Y, Dong M, Hong X, et al. Results from a multicenter, open-label, pivotal phase II study of chidamide in relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma. Ann Oncol. 2015 Aug;26(8):1766-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

175. Shi Y, Jia B, Xu W, et al. Chidamide in relapsed or refractory peripheral T cell lymphoma: a multicenter real-world study in China. J Hematol Oncol. 2017 Mar 15;10(1):69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

176. The International Non-Hodgkin's Lymphoma Prognostic Factors Project. A predictive model for aggressive non-Hodgkin's lymphoma. N Engl J Med. 1993 Sep 30;329(14):987-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

177. Solal-Céligny P, Roy P, Colombat P, et al. Follicular lymphoma international prognostic index. Blood. 2004 Sep 1;104(5):1258-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

178. Wu HJ, Zhang QY, Chen DF et al. Comparison of rituximab plus CHOP regimen and CHOP regimen alone for treatment of newly diagnosed patients with diffuse large B-cell lymphoma [in Chinese]. Ai Zheng. 2005 Dec;24(12):1498-502. აბსტრაქტი

179. Savage KJ, Al-Rajhi N, Voss N, et al. Favorable outcome of primary mediastinal large B-cell lymphoma in a single institution: the British Columbia experience. Ann Oncol. 2006 Jan;17(1):123-30. აბსტრაქტი

180. Ferreri AJ, Abrey LE, Blay J-Y, et al. Management of primary central nervous system lymphoma: a summary statement from the 8th International Conference on Malignant Lymphoma. J Clin Oncol. 2003 Jun 15;21(12):2407-14. აბსტრაქტი

181. Simonelli C, Spina M, Cinelli R, et al. Clinical features and outcome of primary effusion lymphoma in HIV-infected patients: a single-institution study. J Clin Oncol. 2003 Nov 1;21(21):3948-54. აბსტრაქტი

182. Gale J, Simmonds PD, Mead GM, et al. Enteropathy-type intestinal T-cell lymphoma: clinical features and treatment of 31 patients in a single center. J Clin Oncol. 2000 Feb;18(4):795-803. აბსტრაქტი

183. Scarisbrick JJ, Prince HM, Vermeer MH, et al. Cutaneous Lymphoma International Consortium study of outcome in advanced stages of mycosis fungoides and Sézary syndrome: effect of specific prognostic markers on survival and development of a prognostic model. J Clin Oncol. 2015 Nov 10;33(32):3766-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

184. Wilcox RA. Cutaneous T-cell lymphoma: 2016 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2016 Jan;91(1):151-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

185. Liu Qi, Fayad L, Cabanillas F, et al. Improvement of overall and failure-free survival in stage IV follicular lymphoma: 25 years of treatment experience at The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center. J Clin Oncol. 2006 Apr 1;24(10):1582-9. აბსტრაქტი

186. Hsu C, Hsiung CA, Su IJ, et al. A revisit of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated hepatitis B reactivation in non-Hodgkin's lymphoma: a randomized trial. Hepatology. 2008 Mar;47(3):844-53. აბსტრაქტი

187. Huang YH, Hsiao LT, Hong YC, et al. Randomized controlled trial of entecavir prophylaxis for rituximab-associated hepatitis B virus reactivation in patients with lymphoma and resolved hepatitis B. J Clin Oncol. 2013 Aug 1;31(22):2765-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას