თანმხლები დაავადებების მართვა COVID-19-ის კონტექსტში

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Poon LC, Yang H, Kapur A, et al. Global interim guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: information for healthcare professionals. Int J Gynaecol Obstet. 2020 Jun;149(3):273-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Allotey J, Stallings E, Bonet M, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2021 Mar 12:70(10);355-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Delahoy MJ, Whitaker M, O’Halloran A, et al. Characteristics and maternal and birth outcomes of hospitalized pregnant women with laboratory-confirmed COVID-19 — COVID-NET, 13 states, March 1–August 22, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Sep 25;69(38):1347-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. International Federation of Gynecology and Obstetrics. Safe motherhood and COVID-19 – March 2021 update. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Epelboin S, Labrosse J, De Mouzon J, et al. Obstetrical outcomes and maternal morbidities associated with COVID-19 in pregnant women in France: a national retrospective cohort study. PLoS Med. 2021 Nov 30;18(11):e1003857.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Ellington S, Strid P, Tong VT, et al. Characteristics of women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status - United States, January 22-June 7, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020 Jun 26;69(25):769-75.სრული ტექსტი

7. Royal College of Midwives and Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Knight M, Bunch K, Vousden N, et al. Characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital with confirmed SARS-CoV-2 infection in UK: national population based cohort study. BMJ. 2020 Jun 8;369:m2107.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Ahlberg M, Neovius M, Saltvedt S, et al. Association of SARS-CoV-2 test status and pregnancy outcomes. JAMA. 2020 Sep 23;324(17):1782-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Woodworth KR, Olsen EO, Neelam V, et al. Birth and infant outcomes following laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection in pregnancy - SET-NET, 16 jurisdictions, March 29-October 14, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Nov 6;69(44):1635-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Jering KS, Claggett BL, Cunningham JW, et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalized women giving birth with and without COVID-19. JAMA Intern Med. 2021 May 1;181(5):714-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021 Nov;225(5):522.e1-522.e11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Piekos SN, Roper RT, Hwang YM, et al. The effect of maternal SARS-CoV-2 infection timing on birth outcomes: a retrospective multicentre cohort study. Lancet Digit Health. 2022 Jan 13;4(2):e95-104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Marchand G, Patil AS, Masoud AT, et al. Systematic review and meta-analysis of COVID maternal and neonatal clinical features and pregnancy outcomes to June 3rd 2021. AJOG Glob Rep. 2022 Feb;2(1):100049.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Metz TD, Clifton RG, Hughes BL, et al. Association of SARS-CoV-2 infection with serious maternal morbidity and mortality from obstetric complications. JAMA. 2022 Feb 22;327(8):748-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Ferrara A, Hedderson M, Zhu Y, et al. Perinatal complications in individuals in California with or without SARS-CoV-2 infection during pregnancy. JAMA Intern Med. 2022 May 1;182(5):503-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. McClymont E, Albert AY, Alton GD, et al. Association of SARS-CoV-2 infection during pregnancy with maternal and perinatal outcomes. JAMA. 2 May 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Panagiotakopoulos L, Myers TR, Gee J, et al. SARS-CoV-2 infection among hospitalized pregnant women: reasons for admission and pregnancy characteristics — eight U.S. health care centers, March 1–May 30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Sep 23;69(38):1355-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Khoury R, Bernstein PS, Debolt C, et al. Characteristics and outcomes of 241 births to women with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection at five New York City medical centers. Obstet Gynecol. 2020 Aug;136(2):273-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Metz TD, Clifton RG, Hughes BL, et al. Disease severity and perinatal outcomes of pregnant patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol. 2021 Apr 1;137(4):571-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Flaherman VJ, Afshar Y, Boscardin J, et al. Infant outcomes following maternal infection with SARS-CoV-2: first report from the PRIORITY study. Clin Infect Dis. 2021 Nov 2;73(9):e2810-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Norman M, Navér L, Söderling J, et al. Association of maternal SARS-CoV-2 infection in pregnancy with neonatal outcomes. JAMA. 2021 May 25;325(20):2076-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. DeSisto CL, Wallace BL, Simeone RM, et al. Risk for stillbirth among women with and without COVID-19 at delivery hospitalization - United States, March 2020-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Nov 26;70(47):1640-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Allotey J, Chatterjee S, Kew T, et al. SARS-CoV-2 positivity in offspring and timing of mother-to-child transmission: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2022 Mar 16;376:e067696.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. International Federation of Gynecology and Obstetrics. COVID-19 vaccination for pregnant and breastfeeding women. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

26. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). COVID-19 vaccination considerations for obstetric–gynecologic care. Jun 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Centers for Disease Control and Prevention. Information about COVID-19 vaccines for people who are pregnant or breastfeeding. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

28. UK Health Security Agency. COVID-19: the green book, chapter 14a: Coronavirus (COVID-19) vaccination information for public health professionals. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Prasad S, Kalafat E, Blakeway H, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness and perinatal outcomes of COVID-19 vaccination in pregnancy. Nat Commun. 2022 May 10;13(1):2414.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Fell DB, Dhinsa T, Alton GD, et al. Association of COVID-19 vaccination in pregnancy with adverse peripartum outcomes. JAMA. 2022 Apr 19;327(15):1478-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Magnus MC, Örtqvist AK, Dahlqwist E, et al. Association of SARS-CoV-2 vaccination during pregnancy with pregnancy outcomes. JAMA. 2022 Apr 19;327(15):1469-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary findings of mRNA Covid-19 vaccine safety in pregnant persons. N Engl J Med. 2021 Jun 17;384(24):2273-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Zauche L, Wallace B, Smoots AN, et al. Receipt of mRNA Covid-19 vaccines and risk of spontaneous abortion. N Engl J Med. 2021 Oct 14;385(16):1533-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Kharbanda EO, Haapala J, DeSilva M, et al. Spontaneous abortion following COVID-19 vaccination during pregnancy. JAMA. 2021 Oct 26;326(16):1629-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN. et al. Covid-19 vaccination during pregnancy and first-trimester miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):2008-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 31). Aug 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

37. Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 vaccine during pregnancy and preterm or small-for-gestational-age at birth - eight integrated health care organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 7;71(1):26-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Vousden N, Ramakrishnan R, Bunch K, et al. Severity of maternal infection and perinatal outcomes during periods of SARS-CoV-2 wildtype, alpha, and delta variant dominance in the UK: prospective cohort study. BMJ Medicine. 2022 Mar 9;1:e000053.სრული ტექსტი

39. Adhikari EH, MacDonald L, SoRelle JA, et al. COVID-19 cases and disease severity in pregnancy and neonatal positivity associated with Delta (B.1.617.2) and Omicron (B.1.1.529) variant predominance. JAMA. 2022 Apr 19;327(15):1500-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. DeSilva M, Haapala J, Vazquez-Benitez G, et al. Evaluation of acute adverse events after Covid-19 vaccination during pregnancy. N Engl J Med. 2022 Jul 14;387(2):187-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Hillson K, Costa Clemens S, Madhi SA, et al. Fertility rates and birth outcomes after ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccination. Lancet. 2021 Nov 6;398(10312):1683-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Aharon D, Lederman M, Ghofranian A, et al. In vitro fertilization and early pregnancy outcomes after coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination. Obstet Gynecol. 25 Jan 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Magee LA, von Dadelszen P, Kalafat E, et al. COVID-19 vaccination in pregnancy-number needed to vaccinate to avoid harm. Lancet Infect Dis. 2021 Dec;21(12):1627.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Gill L, Jones C. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antibodies in neonatal cord blood after vaccination in pregnancy. Obstet Gynecol. 2021 May 1;137(5):894-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Perl S, Uzan-Yulzari A, Klainer H, et al. SARS-CoV-2–specific antibodies in breast milk after COVID-19 vaccination of breastfeeding women. JAMA. 2021 May 18;325(19):2013-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Gray KJ, Bordt EA, Atyeo C, et al. COVID-19 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021 Sep;225(3):303.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Flannery DD, Gouma S, Dhudasia MB, et al. Assessment of maternal and neonatal cord blood SARS-CoV-2 antibodies and placental transfer ratios. JAMA Pediatr. 2021 Jun 1;175(6):594-600.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Kugelman N, Nahshon C, Shaked-Mishan P, et al. Maternal and neonatal severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G levels after the Pfizer-BioNTech booster dose for Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination during the second trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 2022 Aug 1;140(2):187-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Halasa NB, Olson SM, Staat MA, et al. Effectiveness of maternal vaccination with mRNA COVID-19 vaccine during pregnancy against COVID-19-associated hospitalization in infants aged <6 months - 17 states, July 2021-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Feb 18;71(7):264-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Carlsen EØ, Magnus MC, Oakley L, et al. Association of COVID-19 vaccination during pregnancy with incidence of SARS-CoV-2 infection in infants. JAMA Intern Med. 2022 Aug 1;182(8):825-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Halasa NB, Olson SM, Staat MA, et al. Maternal vaccination and risk of hospitalization for Covid-19 among infants. N Engl J Med. 2022 Jul 14;387(2):109-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Berthelot N, Lemieux R, Garon-Bissonnette J, et al. Uptrend in distress and psychiatric symptomatology in pregnant women during the coronavirus disease 2019 pandemic. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Jul;99(7):848-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Papworth R, Harris A, Durcan G, et al. Maternal mental health during a pandemic. A rapid evidence review of Covid-19's impact. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

54. American College of Obstetricians and Gynecologists. COVID-19 FAQs for obstetrician-gynecologists, obstetrics. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

55. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: living guidance. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

56. American Academy of Pediatrics. FAQs: management of infants born to mothers with suspected or confirmed COVID-19. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

57. Salvatore CM, Han JY, Acker KP, et al. Neonatal management and outcomes during the COVID-19 pandemic: an observation cohort study. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Oct;4(10):721-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Dumitriu D, Emeruwa UN, Hanft E, et al. Outcomes of neonates born to mothers with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection at a large medical center in New York City. JAMA Pediatr. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Ronchi A, Pietrasanta C, Zavattoni M, et al. Evaluation of rooming-in practice for neonates born to mothers with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in Italy. JAMA Pediatr. 2021 Mar 1;175(3):260-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Resuscitation Council UK. COVID-19 resources: newborn life support. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

61. Centers for Disease Control and Prevention. Care for breastfeeding women. Interim guidance on breastfeeding and breast milk feeds in the context of COVID-19. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

62. Chambers C, Krogstad P, Bertrand K, et al. Evaluation for SARS-CoV-2 in breast milk from 18 infected women. JAMA. 2020 Oct 6;324(13):1347-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. MacKenna B, Kennedy NA, Mehrkar A, et al. Risk of severe COVID-19 outcomes associated with immune-mediated inflammatory diseases and immune-modifying therapies: a nationwide cohort study in the OpenSAFELY platform. Lancet Rheumatol. 2022 Jul;4(7):e490-506.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. International Psoriasis Council. IPC statement on the coronavirus (COVID-19) outbreak. Sep 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

65. Gelfand JM, Armstrong AW, Bell S, et al. National psoriasis foundation COVID-19 task force guidance statements. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

66. Specialist Pharmacy Service. Using COVID-19 vaccines in patient taking immunosuppressive medicines. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

67. Kasperkiewicz M, Schmidt E, Fairley JA, et al. Expert recommendations for the management of autoimmune bullous diseases during the COVID-19 pandemic. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jul;34(7):e302-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Wollenberg A, Flohr C, Simon D, et al. European task force on atopic dermatitis statement on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) infection and atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jun;34(6):e241-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Temporary advice for management of oral retinoid medicines during the COVID-19 pandemic. Jun 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

70. Gralnek IM, Hassan C, Beilenhoff U, et al. ESGE and ESGENA position statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic. Endoscopy. 2020 Jun;52(6):483-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Chiu PW, Ng SC, Inoue H, et al. Practice of endoscopy during COVID-19 pandemic: position statements of the Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy (APSDE-COVID statements). Gut. 2020 Jun;69(6):991-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Gralnek I, Hassan C, Beilenhoff U, et al. ESGE and ESGENA position statement on gastrointestinal endoscopy and COVID-19: an update on guidance during the post-lockdown phase and selected results from a membership survey. Endoscopy. 2020 Oct;52(10):891-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. World Health Organization. Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19). Feb 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

74. Ng WH, Tipih T, Makoah N, et al. Comorbidities in SARS-CoV-2 patients: a systematic review and meta-analysis. mBio. 2021 Feb 9;12(1):e03647-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Wang Q, Berger NA, Xu R. Analyses of risk, racial disparity, and outcomes among US patients with cancer and COVID-19 infection. JAMA Oncol. 2021 Feb 1;7(2):220-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Pinato DJ, Zambelli A, Aguilar-Company J, et al. Clinical portrait of the SARS-CoV-2 epidemic in European cancer patients. Cancer Discov. 2020 Oct 1;10(10):1465-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Jee J, Foote MB, Lumish M, et al. Chemotherapy and COVID-19 outcomes in patients with cancer. J Clin Oncol. 2020 Aug 14:JCO2001307.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Chavez-MacGregor M, Lei X, Zhao H, et al. Evaluation of COVID-19 mortality and adverse outcomes in US patients with or without cancer. JAMA Oncol. 2022 Jan 1;8(1):69-78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Lee LYW, Cazier JB, Starkey T, et al. COVID-19 prevalence and mortality in patients with cancer and the effect of primary tumour subtype and patient demographics: a prospective cohort study. Lancet Oncol. 2020 Oct;21(10):1309-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Fair Health. Risk factors for COVID-19 mortality among privately insured patients: a claims data analysis. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

81. OnCovid Study Group; Pinato DJ, Patel M, et al. Time-dependent COVID-19 mortality in patients with cancer: an updated analysis of the OnCovid registry. JAMA Oncol. 2022 Jan 1;8(1):114-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Mukkada S, Bhakta N, Chantada GL, et al. Global characteristics and outcomes of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents with cancer (GRCCC): a cohort study. Lancet Oncol. 2021 Aug 26;22(10):1416-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Pinato DJ, Tabernero J, Bower M, et al. Prevalence and impact of COVID-19 sequelae on treatment and survival of patients with cancer who recovered from SARS-CoV-2 infection: evidence from the OnCovid retrospective, multicentre registry study. Lancet Oncol. 2021 Dec;22(12):1669-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid guideline: delivery of systemic anticancer treatments. Feb 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

85. Weinkove R, McQuilten ZK, Adler J, et al. Managing haematology and oncology patients during the COVID-19 pandemic: interim consensus guidance. Med J Aust. 2020 Jun;212(10):481-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. National Institute for Health and Care Excellence. Interim treatment change options during the COVID-19 pandemic, endorsed by NHS England. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

87. European Society for Medical Oncology. Cancer patient management during the COVID-19 pandemic. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

88. Curigliano G, Banerjee S, Cervantes A, et al. Managing cancer patients during the COVID-19 pandemic: an ESMO interdisciplinary expert consensus. Ann Oncol. 2020 Oct;31(10):1320-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) treatment guidelines. National Institutes of Health. May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

90. American Society of Clinical Oncology. COVID-19 vaccines & patients with cancer. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

91. UK Chemotherapy Board. Clinicians FAQs and guidance on COVID-19 vaccine for patients receiving systemic anti-cancer therapy. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Goshen-Lago T, Waldhorn I, Holland R, et al. Serologic status and toxic effects of the SARS-CoV-2 BNT162b2 vaccine in patients undergoing treatment for cancer. JAMA Oncol. 2021 Oct 1;7(10):1507-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Fendler A, Shepherd ST, Au L, et al. Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study. Nat Cancer. 2021 Dec;2(12):1305-20.სრული ტექსტი

94. Oosting SF, van der Veldt A, GeurtsvanKessel CH, et al. mRNA-1273 COVID-19 vaccination in patients receiving chemotherapy, immunotherapy, or chemoimmunotherapy for solid tumours: a prospective, multicentre, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2021 Dec;22(12):1681-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Lee LYW, Starkey T, Ionescu MC, et al. Vaccine effectiveness against COVID-19 breakthrough infections in patients with cancer (UKCCEP): a population-based test-negative case-control study. Lancet Oncol. 2022 Jun;23(6):748-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Pinato DJ, Aguilar-Company J, Ferrante D, et al. Outcomes of the SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) variant outbreak among vaccinated and unvaccinated patients with cancer in Europe: results from the retrospective, multicentre, OnCovid registry study. Lancet Oncol. 2022 Jul;23(7):865-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Wang W, Kaelber DC, Xu R, et al. Breakthrough SARS-CoV-2 infections, hospitalizations, and mortality in vaccinated patients with cancer in the US between December 2020 and November 2021. JAMA Oncol. 8 Apr 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Schmidt AL, Labaki C, Hsu CY, et al. COVID-19 vaccination and breakthrough infections in patients with cancer. Ann Oncol. 2022 Mar;33(3):340-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Yahalom J, Dabaja BS, Ricardi U, et al. ILROG emergency guidelines for radiation therapy of hematological malignancies during the COVID-19 pandemic. Blood. 2020 May 21;135(21):1829-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Guckenberger M, Belka C, Bezjak A, et al. Practice recommendations for lung cancer radiotherapy during the COVID-19 pandemic: an ESTRO-ASTRO consensus statement. Radiother Oncol. 2020 May;146:223-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Liao Z, Rivin Del Campo E, Salem A, et al. Optimizing lung cancer radiation treatment worldwide in COVID-19 outbreak. Lung Cancer. 2020 Aug;146:230-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. COVID-19 and people with neuromuscular disorders: World Muscle Society position and advice. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

103. Jia N, Zhang G, Sun X, et al. Influence of angiotensin converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers on the risk of all-cause mortality and other clinical outcomes in patients with confirmed COVID-19: a systemic review and meta-analysis. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021 Sep;23(9):1651-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Asiimwe IG, Pushpakom S, Turner RM, et al. Cardiovascular drugs and COVID-19 clinical outcomes: a living systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2021 Dec;87(12):4534-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Asiimwe I, Pushpakom S, Turner R, et al. Cardiovascular drugs and COVID-19 clinical outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Clin Pharmacol. 24 Mar 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Peñalvo J, Genbrugge E, Mertens E, et al. Insights into the association of ACEIs/ARBs use and COVID-19 prognosis: a multistate modelling study of nationwide hospital surveillance data from Belgium. BMJ Open. 2021 Sep 16;11(9):e053393.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Khodneva Y, Malla G, Clarkson S, et al. What is the association of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors with COVID-19 outcomes: retrospective study of racially diverse patients? BMJ Open. 2022 Apr 12;12(4):e053961.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. British Cardiovascular Society and British Society for Heart Failure. BSH & BCS joint statement on ACEi or ARB in relation to COVID-19. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

109. European Society of Cardiology Council on Hypertension. Position statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-inhibitors and angiotensin receptor blockers. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

110. American Heart Association, Heart Failure Society of America, American College of Cardiology. Patients taking ACE-i and ARBs who contract COVID-19 should continue treatment, unless otherwise advised by their physician. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

111. Kario K, Morisawa M, Sukonthasarn A, et al. COVID-19 and hypertension-evidence and practical management: guidance from the HOPE Asia Network. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020 Jul;22(7):1109-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. World Health Organization. Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic: interim guidance, 26 March 2020. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

113. Centers for Disease Control and Prevention. Schedule changes during the COVID-19 pandemic. Feb 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

114. Public Health England. Statement from Joint Committee on Vaccination and Immunisation on immunisation prioritisation. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

115. Causey K, Fullman N, Sorensen R, et al. Estimating global and regional disruptions to routine childhood vaccine coverage during the COVID-19 pandemic in 2020: a modelling study. Lancet. 2021 Aug 7;398(10299):522-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Santoli JM, Lindley MC, DeSilva MB, et al. Effects of the COVID-19 pandemic on routine pediatric vaccine ordering and administration - United States, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 May 15;69(19):591-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Patel Murthy B, Zell E, Kirtland K, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on administration of selected routine childhood and adolescent vaccinations - 10 U.S. jurisdictions, March-September 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jun 11;70(23):840-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. UK Health Security Agency. COVID-19: impact on childhood vaccinations: data to August 2021. Oct 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

119. World Health Organization. COVID-19 pandemic fuels largest continued backslide in vaccinations in three decades. Jul 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

120. American Academy of Pediatrics. Guidance on providing pediatric well-care during COVID-19. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

121. Centers for Disease Control and Prevention. Frequently asked influenza (flu) questions: 2021-2022 season. May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

122. UK Health Security Agency. National flu immunisation programme 2022 to 2023 letter. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

123. Department of Health and Socail Care. Statement of amendments to annual flu letter – 21 July 2022. Jul 2022 [internet publicaton].სრული ტექსტი

124. Joint Committee of Vaccination and Immunisation: statement on the delivery of the HPV vaccine. Jul 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

125. Anticoagulation Forum. Managing anticoagulation during the COVID-19 pandemic: frequently asked questions. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

126. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Warfarin and other anticoagulants - monitoring of patients during the COVID-19 pandemic. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

127. NHS National Patient Safety Alert. Inappropriate anticoagulation of patients with a mechanical heart valve. Jul 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

128. National Institutes of Health. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) treatment guidelines: antithrombotic therapy in patients with COVID-19. May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

129. National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid guideline: managing COVID-19. Jun 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

130. Speed V, Patel RK, Byrne R, et al. A perfect storm: root cause analysis of supra-therapeutic anticoagulation with vitamin K antagonists during the COVID-19 pandemic. Thromb Res. 2020 Aug;192:73-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

131. Handy A, Banerjee A, Wood A, et al. Evaluation of antithrombotic use and COVID-19 outcomes in a nationwide atrial fibrillation cohort. Heart. 10 Mar 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

132. Center for the Study of Traumatic Stress. Taking care of patients during the coronavirus outbreak: a guide for psychiatrists. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

133. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Coronavirus (COVID-19). Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

134. Royal College of Psychiatrists. COVID-19: providing medication. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

135. Kahl KG, Correll CU. Management of patients with severe mental illness during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA Psychiatry. 2020 Sep 1;77(9):977-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

136. Yalçın N, Ak S, Demirkan K. Do psychotropic drugs used during COVID-19 therapy have an effect on the treatment process? Eur J Hosp Pharm. 2021 Jan;28(1):e2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

137. Mental Health Foundation. The COVID-19 pandemic, financial inequality and mental health. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

138. Vai B, Mazza MG, Delli Colli C, et al. Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality, hospitalisation, and intensive care unit admission: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2021 Sep;8(9):797-812.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

139. Fond G, Nemani K, Etchecopar-Etchart D, et al. Association between mental health disorders and mortality among patients with COVID-19 in 7 countries: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021 Nov 1;78(11):1208-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

140. Ceban F, Nogo D, Carvalho IP, et al. Association between mood disorders and risk of COVID-19 infection, hospitalization, and death: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021 Oct 1;78(10):1079-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

141. Tzur Bitan D, Kridin K, Dov Cohen A, et al. COVID-19 hospitalisation, mortality, vaccination, and postvaccination trends among people with schizophrenia in Israel: a longitudinal cohort study. Lancet Psychiatry. 2021 Oct;8(10):901-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

142. Murphy S, O'Reilly D, Owen R, et al. Variations in COVID-19 vaccination uptake among people in receipt of psychotropic drugs: cross-sectional analysis of a national population-based prospective cohort. Br J Psychiatry. 7 Mar 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

143. Wilke J, Hollander K, Mohr L, et al. Drastic reductions in mental well-being observed globally during the COVID-19 pandemic: results from the ASAP survey. Front Med (Lausanne). 2021 Mar 26;8:578959.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

144. COVID-19 Mental Disorders Collaborators. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021 Nov 6;398(10312):1700-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

145. Czeisler MÉ , Lane RI, Petrosky E, et al. Mental health, substance use, and suicidal ideation during the COVID-19 pandemic — United States, June 24–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Aug 14;69:1049–57.სრული ტექსტი

146. Bryant-Genevier, Rao CY, Lopes-Cardozo B, et al. Symptoms of depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and suicidal ideation among state, tribal, local, and territorial public health workers during the COVID-19 pandemic - United States, March-April 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Dec 3;70(48):1680-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

147. Czeisler ME, Board A, Thierry JM, et al. Mental health and substance use among adults with disabilities during the COVID-19 pandemic - United States, February-March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Aug 27;70(34):1142-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

148. Czeisler ME, Rohan EA, Melillo S, et al. Mental health among parents of children aged <18 years and unpaid caregivers of adults during the COVID-19 pandemic - United States, December 2020 and February-⁠March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jun 18;70(24):879-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

149. Iob E, Steptoe A, Fancourt D. Abuse, self-harm and suicidal ideation in the UK during the COVID-19 pandemic. Br J Psychiatry. 2020 Oct;217(4):543-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

150. Public Health England. COVID-19: mental health and wellbeing surveillance report. Important findings so far. May 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

151. Pierce M, McManus S, Hope H, et al. Mental health responses to the COVID-19 pandemic: a latent class trajectory analysis using longitudinal UK data. Lancet Psychiatry. 2021 Jul;8(7):610-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

152. Wathelet M, Duhem S, Vaiva G, et al. Factors associated with mental health disorders among university students in France confined during the COVID-19 pandemic. JAMA Netw Open. 2020 Oct 1;3(10):e2025591.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

153. Wong SYS, Zhang D, Sit RWS, et al. Impact of COVID-19 on loneliness, mental health, and health service utilisation: a prospective cohort study of older adults with multimorbidity in primary care. Br J Gen Pract. 2020 Oct 29;70(700):e817-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

154. Zaninotto P, Iob E, Demakakos P, et al. Immediate and longer-term changes in the mental health and well-being of older adults in England during the COVID-19 pandemic. JAMA Psychiatry. 2021 Dec 22;e213749.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

155. Di Gessa G, Price D. The impact of shielding during the COVID-19 pandemic on mental health: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing. Br J Psychiatry. 4 Apr 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

156. Das-Munshiabe J, Chang CK, Bakolisf I, et al. All-cause and cause-specific mortality in people with mental disorders and intellectual disabilities, before and during the COVID-19 pandemic: cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2021 Dec;11:100228.სრული ტექსტი

157. Pirkis J, John A, Shin S, et al. Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries. Lancet Psychiatry. 2021 Jul;8(7):579-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

158. Grocke-Dewey M, Hardison-Moody A, Haynes-Maslow L, et al. Examining the relationship between physical activity and mental health during the COVID-19 pandemic across five U.S. States. Prev Med Rep. 2021 Dec;24:101537.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

159. Xie Y, Xu E, Al-Aly Z. Risks of mental health outcomes in people with covid-19: cohort study. BMJ. 2022 Feb 16;376:e068993.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

160. Clift AK, Ranger TA, Patone M, et al. Neuropsychiatric ramifications of severe COVID-19 and other severe acute respiratory infections. JAMA Psychiatry. 2022 Jul 1;79(7):690-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

161. The Childhood Trust. Children in lockdown: the consequences of the coronavirus crisis for children living in poverty. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

162. American Academy of Pediatrics. Interim guidance on supporting the emotional and behavioral health needs of children, adolescents, and families during the COVID-19 pandemic. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

163. Bignardi G, Dalmaijer ES, Anwyl-Irvine AL, et al. Longitudinal increases in childhood depression symptoms during the COVID-19 lockdown. Arch Dis Child. 2020 Dec 9;106(8):791-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

164. Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, et al. Rapid systematic review: the impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Nov;59(11):1218-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

165. Rider EA, Ansari E, Varrin PH, et al. Mental health and wellbeing of children and adolescents during the covid-19 pandemic. BMJ. 2021 Aug 24;374:n1730.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

166. NHS Digital. Mental health of children and young people in England, 2020: wave 1 follow up to the 2017 survey. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

167. Robinson J. Peaks in number of young people prescribed antidepressants coincide with lockdowns. PJ. 2021 Jun;306(7950):306.სრული ტექსტი

168. Thorisdottir IE, Asgeirsdottir B, Kristjansson AL, et al. Depressive symptoms, mental wellbeing, and substance use among adolescents before and during the COVID-19 pandemic in Iceland: a longitudinal, population-based study. Lancet Psychiatry. 2021 Aug;8(8):663-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

169. Leeb RT, Bitsko RH, Radhakrishnan L, et al. Mental health-related emergency department visits among children aged <18 years during the COVID-19 pandemic - United States, January 1-October 17, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Nov 13;69(45):1675-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

170. Radhakrishnan L, Leeb RT, Bitsko RH, et al. Pediatric emergency department visits associated with mental health conditions before and during the COVID-19 pandemic - United States, January 2019-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Feb 25;71(8):319-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

171. Yard E, Radhakrishnan L, Ballesteros MF, et al. Emergency department visits for suspected suicide attempts among persons aged 12-25 years before and during the COVID-19 pandemic - United States, January 2019-May 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jun 18;70(24):888-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

172. Charpignon ML, Ontiveros J, Sundaresan S, et al. Evaluation of suicides among US adolescents during the COVID-19 pandemic. JAMA Pediatr. 25 Apr 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

173. Jones SE, Ethier KA, Hertz M, et al. Mental health, suicidality, and connectedness among high school students during the COVID-19 pandemic - adolescent behaviors and experiences survey, United States, January-June 2021. MMWR Suppl. 2022 Apr 1;71(3):16-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

174. American Academy of Pediatrics. AAP-AACAP-CHA declaration of a national emergency in child and adolescent mental health. Oct 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

175. Verlenden J, Pampati S, Rasberry C, et al. Association of children’s mode of school instruction with child and parent experiences and well-being during the COVID-19 pandemic — COVID Experiences Survey, United States, October 8-November 13, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Mar 19;70(11):369-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

176. Kratzer S, Pfadenhauer LM, Biallas RL, et al. Unintended consequences of measures implemented in the school setting to contain the COVID-19 pandemic: a scoping review. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Jun 6;(6):CD015397.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

177. Kisely S, Warren N, McMahon L, et al. Occurrence, prevention, and management of the psychological effects of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid review and meta-analysis. BMJ. 2020 May 5;369:m1642.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

178. Schwartz R, Sinskey JL, Anand U, et al. Addressing postpandemic clinician mental health : a narrative review and conceptual framework. Ann Intern Med. 2020 Dec 15;173(12):981-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

179. Barello S, Palamenghi L, Graffigna G. Burnout and somatic symptoms among frontline healthcare professionals at the peak of the Italian COVID-19 pandemic. Psychiatry Res. 2020 Aug;290:113129.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

180. NHS England. NHS staff survey results. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

181. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): coping with stress. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

182. Centers for Disease Control and Prevention. Emergency responders: tips for taking care of yourself. Mar 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

183. World Health Organization. WHO briefing note: mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

184. Rosenthal CM, Thompson LA. Child abuse awareness month during the coronavirus disease 2019 pandemic. JAMA Pediatr. 2020 Aug 1;174(8):812.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

185. American Academy of Pediatrics. Caring for children and youth with special health care needs during the COVID-19 pandemic. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

186. Klein JD, Koletzko B, El-Shabrawi MH, et al. Promoting and supporting children's health and healthcare during COVID-19 - International Paediatric Association position statement. Arch Dis Child. 2020 Jul;105(7):620-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

187. Royal College of Paediatrics and Child Health. Safeguarding, looked after children and vulnerable children processes in England, Wales and Northern Ireland. Apr 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

188. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Valproate pregnancy prevention programme: temporary advice for management during coronavirus (COVID-19). May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

189. Lakkireddy DR, Chung MK, Gopinathannair R, et al. Guidance for cardiac electrophysiology during the coronavirus (COVID-19) pandemic from the Heart Rhythm Society COVID-19 Task Force; Electrophysiology Section of the American College of Cardiology; and the Electrocardiography and Arrhythmias Committee of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Circulation. 2020 May 26;141(21):e823-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

190. Kumar S, Haqqani H, Wynn G, et al. Position statement on the management of cardiac electrophysiology and cardiac Implantable electronic devices in Australia during the COVID-19 pandemic: a living document. Heart, Lung and Circulation. 2020 Jun 01;29(6):E57-68.სრული ტექსტი

191. Task Force for the management of COVID-19 of the European Society of Cardiology. ESC guidance for the diagnosis and management of cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: part 2-care pathways, treatment, and follow-up. Eur Heart J. 2022 Mar 14;43(11):1059-103.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

192. Royal College of Psychiatrists. COVID-19: eating disorder services. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

193. American Academy of Pediatrics. Obesity management and treatment during COVID-19. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

194. Boelaert K, Visser WE, Taylor PN, et al. Endocrinology in the time of COVID-19: management of hyperthyroidism and hypothyroidism. Eur J Endocrinol. 2020 Jul;183(1):G33-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

195. Jeffery MM, D'Onofrio G, Paek H, et al. Trends in emergency department visits and hospital admissions in health care systems in 5 states in the first months of the COVID-19 pandemic in the US. JAMA Intern Med. 2020 Oct 1;180(10):1328-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

196. Baum A, Schwartz MD. Admissions to veterans affairs hospitals for emergency conditions during the COVID-19 pandemic. JAMA. 2020 Jun 5;324(1):96-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

197. Radhakrishnan L, Carey K, Hartnett KP, et al. Pediatric emergency department visits before and during the COVID-19 pandemic - United States, January 2019-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Feb 25;71(8):313-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

198. Bodilsen J, Brønnum Nielsen P, Søgaard M, et al. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ. 2021 May 24;373:n1135.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

199. Farrow L, Gardner W, Tang C, et al. Impact of COVID-19 on opioid use in those awaiting hip and knee arthroplasty: a retrospective cohort study. BMJ Qual Saf. 14 Sep 2021 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

200. Carr MJ, Steeg S, Webb RT, et al. Effects of the COVID-19 pandemic on primary care-recorded mental illness and self-harm episodes in the UK: a population-based cohort study. Lancet Public Health. 2021 Feb;6(2):e124-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

201. Williams R, Jenkins DA, Ashcroft DM, et al. Diagnosis of physical and mental health conditions in primary care during the COVID-19 pandemic: a retrospective cohort study. Lancet Public Health. 2020 Oct;5(10):e543-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

202. Topriceanu CC, Wong A, Moon JC, et al. Evaluating access to health and care services during lockdown by the COVID-19 survey in five UK national longitudinal studies. BMJ Open. 2021 Mar 18;11(3):e045813.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

203. Mafham MM, Spata E, Goldacre R, et al. COVID-19 pandemic and admission rates for and management of acute coronary syndromes in England. Lancet. 2020 Aug 8;396(10248):381-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

204. Kwok CS, Gale CP, Kinnaird T, et al. Impact of COVID-19 on percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Heart. 2020 Dec;106(23):1805-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

205. Wu J, Mamas MA, Mohamed MO, et al. Place and causes of acute cardiovascular mortality during the COVID-19 pandemic. Heart. 2021 Jan;107(2):113-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

206. Solomon MD, Nguyen-Huynh M, Leong TK, et al. Changes in patterns of hospital visits for acute myocardial infarction or ischemic stroke during COVID-19 surges. JAMA. 2021 Jul 6;326(1):82-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

207. Wadhera R, Figueroa JF, Rodriguez F, et al. Racial and ethnic disparities in heart and cerebrovascular disease deaths during the COVID-19 pandemic in the United States. Circulation. 2021 Jun 15;143(24):2346-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

208. Mesnier J, Cottin Y, Coste P, et al. Hospital admissions for acute myocardial infarction before and after lockdown according to regional prevalence of COVID-19 and patient profile in France: a registry study. Lancet Public Health. 2020 Oct;5(10):e536-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

209. Mohammad MA, Koul S, Olivecrona GK, et al. Incidence and outcome of myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention during COVID-19 pandemic. Heart. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

210. Rattka M, Dreyhaupt J, Winsauer C, et al. Effect of the COVID-19 pandemic on mortality of patients with STEMI: a systematic review and meta-analysis. Heart. 2020 Dec 17 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

211. Holt A, Gislason GH, Schou M, et al. New-onset atrial fibrillation: incidence, characteristics, and related events following a national COVID-19 lockdown of 5.6 million people. Eur Heart J. 2020 Jun 1;41(32):3072-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

212. You Y, Niu Y, Sun F, et al. Impact of COVID-19 pandemic on haemorrhagic stroke admissions: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2021 Dec 14;11(12):e050559.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

213. Nadarajah R, Wu J, Hurdus B, et al. The collateral damage of COVID-19 to cardiovascular services: a meta-analysis. European Heart Journal. 2022 May 30:ehac227.სრული ტექსტი

214. Kamrath C, Mönkemöller K, Biester T, et al. Ketoacidosis in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes during the COVID-19 pandemic in Germany. JAMA. 2020 Aug 25;324(8):801-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

215. Rabbone I, Schiaffini R, Cherubini V, et al. Has COVID-19 delayed the diagnosis and worsened the presentation of type 1 diabetes in children? Diabetes Care. 2020 Nov;43(11):2870-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

216. Unsworth R, Wallace S, Oliver NS, et al. New-onset type 1 diabetes in children during COVID-19: multicenter regional findings in the U.K. Diabetes Care. 2020 Nov;43(11):e170-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

217. Carr MJ, Wright AK, Leelarathna L, et al. Impact of COVID-19 on diagnoses, monitoring, and mortality in people with type 2 diabetes in the UK. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jul;9(7):413-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

218. Misra S, Barron E, Vamos E, et al. Temporal trends in emergency admissions for diabetic ketoacidosis in people with diabetes in England before and during the COVID-19 pandemic: a population-based study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Oct;9(10):671-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

219. Patel SY, McCoy RG, Barnett ML, et al. Diabetes care and glycemic control during the COVID-19 pandemic in the United States. JAMA Intern Med. 2021 Oct 1;181(10):1412-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

220. Hatoun J, Correa ET, Donahue SMA, et al. Social distancing for COVID-19 and diagnoses of other infectious diseases in children. Pediatrics. 2020 Oct;146(4):e2020006460.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

221. Olsen SJ, Azziz-Baumgartner E, Budd AP, et al. Decreased influenza activity during the COVID-19 pandemic — United States, Australia, Chile, and South Africa, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Sep 18;69(37):1305-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

222. Kadambari S, Goldacre R, Morris E, et al. Indirect effects of the covid-19 pandemic on childhood infection in England: population based observational study. BMJ. 2022 Jan 12;376:e067519.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

223. Fakih MG, Bufalino A, Sturm L, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, central-line-associated bloodstream infection (CLABSI), and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): the urgent need to refocus on hardwiring prevention efforts. Infect Control Hosp Epidemiol. 2022 Jan;43(1):26-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

224. Ray LC, Collins JP, Griffin PM, et al. Decreased incidence of infections caused by pathogens transmitted commonly through food during the COVID-19 pandemic - Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 10 U.S. Sites, 2017-2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Sep 24;70(38):1332-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

225. Hogan AB, Jewell BL, Sherrard-Smith E, et al. Potential impact of the COVID-19 pandemic on HIV, tuberculosis, and malaria in low-income and middle-income countries: a modelling study. Lancet Glob Health. 2020 Sep;8(9):e1132-e1141.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

226. DiNenno EA, Delaney KP, Pitasi MA, et al. HIV testing before and during the COVID-19 Pandemic - United States, 2019-2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jun 24;71(25):820-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

227. Centers for Disease Control and Prevention. HIV Testing Dropped Sharply Among Key Groups During First Year of COVID-19 Pandemic. June 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

228. World Health Organization. COVID-19 highlights urgent need to reboot global effort to end tuberculosis. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

229. Teglia F, Angelini M, Astolfi L, et al. Global association of COVID-19 pandemic measures with cancer screening: a systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol. 2022 Jul 7 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

230. Lai AG, Pasea L, Banerjee A, et al. Estimated impact of the COVID-19 pandemic on cancer services and excess 1-year mortality in people with cancer and multimorbidity: near real-time data on cancer care, cancer deaths and a population-based cohort study. BMJ Open. 2020 Nov 17;10(11):e043828.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

231. Morris EJA, Goldacre R, Spata E, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the detection and management of colorectal cancer in England: a population-based study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar;6(3):199-208.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

232. COVIDSurg Collaborative. Effect of COVID-19 pandemic lockdowns on planned cancer surgery for 15 tumour types in 61 countries: an international, prospective, cohort study. Lancet Oncol. 2021 Nov;22(11):1507-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

233. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Farquhar C, et al. Interventions commonly available during pandemics for heavy menstrual bleeding: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 23;7:CD013651.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

234. Medicines and Healthcare products Regulation Agency. Coronavirus vaccine - weekly summary of Yellow Card reporting. Jul 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

235. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. RCOG/FSRH respond to reports of 30,000 women’s periods affected after COVID-19 vaccine. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

236. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. COVID-19 vaccines: updates for August 2021. Aug 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

237. European Medicines Agency Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 7-10 June 2022. Jun 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

238. Campanile FC, Podda M, Arezzo A, et al. Acute cholecystitis during COVID-19 pandemic: a multisocietary position statement. World J Emerg Surg. 2020 Jun 8;15(1):38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

239. Lin L, Wang X, Ren J, et al. Risk factors and prognosis for COVID-19-induced acute kidney injury: a meta-analysis. BMJ Open. 2020 Nov 10;10(11):e042573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

240. Nugent J, Aklilu A, Yamamoto Y, et al. Assessment of acute kidney injury and longitudinal kidney function after hospital discharge among patients with and without COVID-19. JAMA Netw Open. 2021 Mar 1;4(3):e211095.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

241. Nephrology Journal Club. Acute kidney injury. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

242. Zeidan AM, Boddu PC, Patnaik MM, et al. Special considerations in the management of adult patients with acute leukaemias and myeloid neoplasms in the COVID-19 era: recommendations from a panel of international experts. Lancet Haematol. 2020 Aug;7(8):e601-e612.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

243. American Society of Hematology. COVID-19 and adult ALL: frequently asked questions. Jan 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

244. Maneikis K, Šablauskas K, Ringelevičiūtė U, et al. Immunogenicity of the BNT162b2 COVID-19 mRNA vaccine and early clinical outcomes in patients with haematological malignancies in Lithuania: a national prospective cohort study. Lancet Haematol. 2021 Aug;8(8):e583-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

245. Sun C, Pleyer C, Wiestner A. COVID-19 vaccines for patients with haematological conditions. Lancet Haematol. 2021 May;8(5):e312-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

246. Passamonti F, Cattaneo C, Arcaini L, et al. Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 severity in patients with haematological malignancies in Italy: a retrospective, multicentre, cohort study. Lancet Haematol. 2020 Oct;7(10):e737-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

247. National Cancer Research Institute Acute Myelogenous Leukaemia working party. Recommendations for the management of patients with AML during the COVID-19 outbreak. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

248. Arlt W, Baldeweg SE, Pearce SHS, et al. Endocrinology in the time of COVID-19: management of adrenal insufficiency. Eur J Endocrinol. 2020 Jul;183(1):G25-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

249. British Society for Allergy and Immunology. Modifications for adult allergy services during the COVID-19 pandemic. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

250. Cardinale F, Ciprandi G, Barberi S, et al. Consensus statement of the Italian society of pediatric allergy and immunology for the pragmatic management of children and adolescents with allergic or immunological diseases during the COVID-19 pandemic. Ital J Pediatr. 2020 Jun 16;46(1):84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

251. Shah PB, Welt FGP, Mahmud E, et al. Triage considerations for patients referred for structural heart disease intervention during the COVID-19 pandemic: an ACC/SCAI position statement. JACC Cardiovasc Interv. 2020 Jun 22;13(12):1484-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

252. Shah BN, Schlosshan D, McConkey HZR, et al. Outpatient management of heart valve disease following the COVID-19 pandemic: implications for present and future care. Heart. 2020 Oct;106(20):1549-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

253. American Society of Hematology. COVID-19 and aplastic anemia: frequently asked questions. May 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

254. European Society for Blood and Marrow Transplantation. COVID-19 - bone marrow failure and PNH recommendations on behalf of the Severe Aplastic Anemia Working Party, European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

255. NHS England. Eltrombopag as bridging therapy to haematopoietic stem cell transplant in severe or very severe aplastic anaemia during the COVID19 pandemic (in adults) (RPS 2006). Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

256. Pike A, McKinley C, Forrest B, et al. COVID-19 vaccination antibody responses in patients with aplastic anaemia and paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Lancet Haematol. 2022 Aug;9(8):e553-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

257. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention, 2022. [internet publication].სრული ტექსტი

258. Dolby T, Nafilyan V, Morgan A, et al. Relationship between asthma and severe COVID-19: a national cohort study. Thorax. 30 Mar 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

259. Shi T, Pan J, Vasileiou E, et al. Risk of serious COVID-19 outcomes among adults with asthma in Scotland: a national incident cohort study. Lancet Respir Med. 2022 Apr;10(4):347-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

260. Bloom C, Drake T, Docherty A, et al. Risk of adverse outcomes in patients with underlying respiratory conditions admitted to hospital with COVID-19: a national, multicentre prospective cohort study using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol UK. Lancet Respir Med. 2021 Jul;9(7):699-711.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

261. Aveyard P, Gao M, Lindson N, et al. Association between pre-existing respiratory disease and its treatment, and severe COVID-19: a population cohort study. Lancet Respir Med. 2021 Aug;9(8):909-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

262. Licskai C, Yang CL, Ducharme FM, et al. Addressing therapeutic questions to help Canadian physicians optimize asthma management for their patients during the COVID-19 pandemic. Can J Resp Crit Care Sleep Med. 2020 Apr 30;4(2):73-6.სრული ტექსტი

263. European Lung Foundation. COVID-19 and lung disease Q&A. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

264. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical questions about COVID-19: questions and answers. Jun 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

265. Houston SA, McDonald CM, Tyan CC, et al. Bronchoscopy during the COVID-19 pandemic: a Canadian Thoracic Society position statement. Jun 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

266. Virant FS, Randolph C, Nanda A, et al. Pulmonary procedures during the COVID-19 pandemic: a work group Report of the AAAAI Asthma Diagnosis and Treatment (ADT) interest section. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Jun;10(6):1474-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

267. British Thoracic Society. Advice for healthcare professionals treating people with asthma (adults) in relation to COVID-19. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

268. Broadhurst R, Peterson R, Wisnivesky JP, et al. Asthma in COVID-19 hospitalizations: an overestimated risk factor? Ann Am Thorac Soc. 2020 Dec;17(12):1645-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

269. Davies GA, Alsallakh MA, Sivakumaran S, et al. Impact of COVID-19 lockdown on emergency asthma admissions and deaths: national interrupted time series analyses for Scotland and Wales. Thorax. 2021 Sep;76(9):867-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

270. Shah SA, Quint JK, Nwaru BI, et al. Impact of COVID-19 national lockdown on asthma exacerbations: interrupted time-series analysis of English primary care data. Thorax. 2021 Sep;76(9):860-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

271. Cortese S, Asherson P, Sonuga-Barke E, et al. ADHD management during the COVID-19 pandemic: guidance from the European ADHD Guidelines Group. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jun;4(6):412-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

272. Elliott J, Bodinier B, Whitaker M, et al. COVID-19 mortality in the UK Biobank cohort: revisiting and evaluating risk factors. Eur J Epidemiol. 2021 Mar;36(3):299-309.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

273. American Association for the Study of Liver Diseases. Clinical best practice advice for hepatology and liver transplant providers during the COVID-19 pandemic: AASLD expert panel consensus statement. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

274. Boettler T, Marjot T, Newsome PN, et al. Impact of COVID-19 on the care of patients with liver disease: EASL-ESCMID position paper after 6 months of the pandemic. JHEP Rep. 2020 Oct;2(5):100169.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

275. British Society of Gastroenterology. A joint statement on vaccination for Sars-CoV-2 in patients with liver disease. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

276. American Society of Breast Surgeons. Recommendations for prioritization, treatment and triage of patients with breast cancer during the COVID-19 pandemic. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

277. Association of Breast Surgery. Recommendations on delivery of breast services during the COVID-19 pandemic. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

278. Association of Breast Surgery and UK Breast Cancer Group. Joint statement on neoadjuvant chemotherapy during the COVID-19 pandemic. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

279. American College of Cardiology. Delivery of cardio-oncology care during the COVID-19 pandemic. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

280. Edmonds CE, Zuckerman SP, Conant EF. Management of unilateral axillary lymphadenopathy detected on breast MRI in the era of coronavirus disease (COVID-19) vaccination. AJR Am J Roentgenol. 2021 Oct;217(4):831-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

281. Robinson KA, Maimone S, Gococo-Benore DA, et al. Incidence of axillary adenopathy in breast imaging after COVID-19 vaccination. JAMA Oncol. 2021 Sep 1;7(9):1395-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

282. Royal College of Paediatrics and Child Health. National guidance for the management of children with bronchiolitis and lower respiratory tract infections during COVID-19. May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

283. UK and Ireland Neuroendocrine Tumour Society. COVID-19 pandemic strategy for the interim management of patients with neuroendocrine tumours/neuroendocrine cancer. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

284. International Liaison Committee on Resuscitation. COVID-19: practical guidance for implementation. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

285. Resuscitation Council UK. Resuscitation Council UK statement on COVID-19 in relation to CPR and resuscitation in acute hospital settings. Aug 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

286. Hsu A, Sasson C, Kudenchuk PJ, et al. 2021 Interim guidance to health care providers for basic and advanced cardiac life support in adults, children, and neonates with suspected or confirmed COVID-19. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2021 Oct;14(10):e008396.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

287. Resuscitation of the drowned person in the era of COVID-19 disease: a common ground for recommendations, identification of research needs and a global call to action. Position Statement of the International Drowning Researchers' Alliance, International Life Saving Federation Medical Committee and International Maritime Rescue Federation. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

288. Position Statement: cardiopulmonary resuscitation of patients with confirmed or suspected COVID-19 - 2020. Brazilian Association of Emergency Medicine (ABRAMEDE), Brazilian Society of Cardiology (SBC), Brazilian Association of Intensive Care Medicine (AMIB), and Brazilian Society of Anesthesiology (SBA). Jul 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

289. Manto M, Dupre N, Hadjivassiliou M, et al. Management of patients with cerebellar ataxia during the COVID-19 pandemic: current concerns and future implications. Cerebellum. 2020 Aug;19(4):562-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

290. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19), pregnancy and women’s health. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

291. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers. Lancet. 2019 Mar 2;393(10174):899-909.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

292. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Guidance for maternal medicine services in the coronavirus (COVID-19) pandemic. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

293. Yonas E, Alwi I, Pranata R, et al. Effect of heart failure on the outcome of COVID-19 - A meta analysis and systematic review. Am J Emerg Med. 2021 Aug;46:204-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

294. Bhatt AS, Jering KS, Vaduganathan M, et al. Clinical outcomes in patients with heart failure hospitalized with COVID-19. JACC Heart Fail. 2021 Jan;9(1):65-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

295. CAPACITY-COVID Collaborative Consortium and LEOSS Study Group. Clinical presentation, disease course, and outcome of COVID-19 in hospitalized patients with and without pre-existing cardiac disease: a cohort study across 18 countries. Eur Heart J. 2022 Mar 14;43(11):1104-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

296. Rey JR, Caro-Codón J, Rosillo SO, et al. Heart failure in COVID-19 patients: prevalence, incidence and prognostic implications. 2020 Dec;22(12):2205-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

297. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: people at increased risk and other people who need to take extra precautions. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

298. Fang X, Li S, Yu H, et al. Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Aging (Albany NY). 2020 Jul 13;12(13):12493-12503.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

299. Svensson P, Hofmann R, Häbel H, et al. Association between cardiometabolic disease and severe COVID-19: a nationwide case-control study of patients requiring invasive mechanical ventilation. BMJ Open. 2021 Feb 17;11(2):e044486.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

300. Biswas M, Rahaman S, Biswas TK, et al. Association of sex, age, and comorbidities with mortality in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Intervirology. 9 Dec 2020 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

301. Selvaskandan H, Hull KL, Adenwalla S, et al. Risk factors associated with COVID-19 severity among patients on maintenance haemodialysis: a retrospective multicentre cross-sectional study in the UK. BMJ Open. 2022 May 30;12(5):e054869.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

302. Carr EJ, Wu M, Harvey R, et al. Neutralising antibodies after COVID-19 vaccination in UK haemodialysis patients. Lancet. 2021 Sep 18;398(10305):1038-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

303. Sibbel S, McKeon K, Luo J, et al. Real-world effectiveness and immunogenicity of BNT162b2 and mRNA-1273 SARS-CoV2 vaccines in patients on hemodialysis. J Am Soc Nephrol. 2022 Jan;33(1):49-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

304. Hsu CM, Weiner DE, Manley HJ, et al. Seroresponse to SARS-CoV-2 vaccines among maintenance dialysis patients over 6 months. Clin J Am Soc Nephrol. 2022 Mar;17(3):403-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

305. Scarfò L, Chatzikonstantinou T, Rigolin GM, et al. COVID-19 severity and mortality in patients with chronic lymphocytic leukemia: a joint study by ERIC, the European Research Initiative on CLL, and CLL Campus. Leukemia. 2020 Sep;34(9):2354-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

306. American Society of Hematology. COVID-19 and CLL: frequently asked questions. Feb 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

307. Di Ciaccio P, McCaughan G, Trotman J, et al. Australian and New Zealand consensus statement on the management of lymphoma, chronic lymphocytic leukaemia and myeloma during the COVID-19 pandemic. Intern Med J. 2020 Jun;50(6):667-79.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

308. Herishanu Y, Avivi I, Aharon A, et al. Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2021 Jun 10;137(23):3165-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

309. American Society of Hematology. COVID-19 and CML: frequently asked questions. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

310. Noor FM, Islam M. Prevalence and associated risk factors of mortality among COVID-19 patients: a meta-analysis. J Community Health. 2020 Dec;45(6):1270-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

311. Rabbani G, Shariful Islam SM, Rahman MA, et al. Pre-existing COPD is associated with an increased risk of mortality and severity in COVID-19: a rapid systematic review and meta-analysis. Expert Rev Respir Med. 2021 Jan 7;1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

312. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: 2022 report. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

313. British Thoracic Society. COPD and COVID-19 for healthcare professionals. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

314. British Thoracic Society. Pulmonary rehabilitation resource pack. Jun 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

315. Tan JY, Conceicao EP, Wee LE, et al. COVID-19 public health measures: a reduction in hospital admissions for COPD exacerbations. Thorax. 2021 May;76(5):512-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

316. Shanthanna H, Strand NH, Provenzano DA, et al. Caring for patients with pain during the COVID-19 pandemic: consensus recommendations from an international expert panel. Anaesthesia. 2020 Jul;75(7):935-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

317. Drake TM, Fairfield CJ, Pius R, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug use and outcomes of COVID-19 in the ISARIC Clinical Characterisation Protocol UK cohort: a matched, prospective cohort study. Lancet Rheumatol. 2021 Jul;3(7):e498-506.სრული ტექსტი

318. Tuan WJ, Spotts H, Zgierska AE, et al. COVID-19 outcomes among adult patients treated with long-term opioid therapy for chronic non-cancer pain in the USA: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2021 Nov 26;11(11):e056436.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

319. Bosworth ML, Ayoubkhani D, Nafilyan V, et al. Deaths involving COVID-19 by self-reported disability status during the first two waves of the COVID-19 pandemic in England: a retrospective, population-based cohort study. Lancet Public Health. 2021 Nov;6(11):e817-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

320. Klimek L, Jutel M, Bousquet J, et al. Management of patients with chronic rhinosinusitis during the COVID-19 pandemic - An EAACI Position Paper. Allergy. 2021 Mar;76(3):677-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

321. Vultaggio A, Agache I, Akdis CA, et al. Considerations on biologicals for patients with allergic disease in times of the COVID-19 pandemic: An EAACI statement. Allergy. 2020 Nov;75(11):2764-74. აბსტრაქტი

322. Große K, Kramer M, Trautwein C, et al. SARS-CoV-2 as an extrahepatic precipitator of acute-on-chronic liver failure. Liver Int. 2020 Jul;40(7):1792-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

323. Chandok N, Watt KD. Pain management in the cirrhotic patient: the clinical challenge. Mayo Clin Proc. 2010 May;85(5):451-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

324. Wong GL, Wong VW, Thompson A, et al. Management of patients with liver derangement during the COVID-19 pandemic: an Asia-Pacific position statement. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug;5(8):776-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

325. Marjot T, Webb GJ, Barritt AS, et al. SARS-CoV-2 vaccination in patients with liver disease: responding to the next big question. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar;6(3):156-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

326. John BV, Deng Y, Scheinberg A, et al. Association of BNT162b2 mRNA and mRNA-1273 vaccines with COVID-19 infection and hospitalization among patients with cirrhosis. JAMA Intern Med. 2021 Oct 1;181(10):1306-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

327. US Food and Drug Administration. Safety alert regarding use of fecal microbiota for transplantation and additional safety protections pertaining to SARS-CoV-2 and COVID-19. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

328. Trovato CM, Montuori M, Cucchiara S, et al. ESPGHAN 'biopsy-sparing' guidelines for celiac disease in children with low antitransglutaminase during COVID-19. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020 Dec;32(12):1523-6. აბსტრაქტი

329. Centers for Disease Control and Prevention. Fungal diseases and COVID-19. Mar 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

330. Alsaied T, Aboulhosn JA, Cotts TB, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic implications in pediatric and adult congenital heart disease. J Am Heart Assoc. 2020 Jun 16;9(12):e017224.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

331. Diller GP, Gatzoulis MA, Broberg CS, et al. Coronavirus disease 2019 in adults with congenital heart disease: a position paper from the ESC working group of adult congenital heart disease, and the International Society for Adult Congenital Heart Disease. Eur Heart J. 2021 May 14;42(19):1858-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

332. Ehwerhemuepha L, Roth B, Patel AK, et al. Association of congenital and acquired cardiovascular conditions with COVID-19 severity among pediatric patients in the US. JAMA Netw Open. 2022 May 2;5(5):e2211967.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

333. Radke RM, Frenzel T, Baumgartner H, et al. Adult congenital heart disease and the COVID-19 pandemic. Heart. 2020;106:1302-09.სრული ტექსტი

334. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. FSRH CEU advice to support the provision of effective contraception during the COVID-19 outbreak. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

335. British Society of Gastroenterology. Expanded consensus advice for the management of IBD during the COVID-19 pandemic. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

336. International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease. Care of the IBD patient requiring hospitalization or surgery during the COVID-19 pandemic. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

337. International Organisation for the study of inflammatory bowel disease. IOIBD recommendations: best practice guidance for when to restart IBD therapy in patients who have suspected or confirmed COVID-19. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

338. Remzi FH, Panis Y, Spinelli A, et al. International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease recommendations for surgery in patients with inflammatory bowel disease during the COVID-19 pandemic. Dis Colon Rectum. 2020 Jul;63(7):870-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

339. British Society of Gastroenterology. BSG inflammatory bowel disease section and clinical research group position statement on SARS-CoV2 vaccination. Sep 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

340. Syversen SW, Jyssum I, Tveter AT, et al. Immunogenicity and safety of standard and third dose SARS-CoV-2 vaccination in patients on immunosuppressive therapy. Arthritis Rheumatol. 4 May 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

341. Alexander JL, Kennedy NA, Ibraheim H, et al. COVID-19 vaccine-induced antibody responses in immunosuppressed patients with inflammatory bowel disease (VIP): a multicentre, prospective, case-control study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr;7(4):342-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

342. Sperger J, Shah K, Lu M, et al. Development and validation of multivariable prediction models for adverse COVID-19 outcomes in IBD patients. BMJ Open. 2021 Nov 12;11(11):e049740.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

343. Newell-Price J, Nieman L, Reincke M, et al. Endocrinology in the time of COVID-19: Management of Cushing's syndrome. Eur J Endocrinol. 2020 Jul;183(1):G1-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

344. Pivonello R, Ferrigno R, Isidori A, et al. COVID-19 and Cushing's syndrome: recommendations for a special population with endogenous glucocorticoid excess. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Aug;8(8):654-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

345. Papadavid E, Scarisbrick J, Ortiz Romero P, et al. Management of primary cutaneous lymphoma patients during COVID-19 pandemic: EORTC CLTF guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Aug;34(8):1633-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

346. Wang Q, Davis PB, Gurney ME, et al. COVID-19 and dementia: Analyses of risk, disparity, and outcomes from electronic health records in the US. Alzheimers Dement. 2021 Aug;17(8):1297-306.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

347. European Academy of Neurology. Dementia Scientific Panel report - COVID-19. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

348. Livingston G, Rostamipour H, Gallagher P, et al. Prevalence, management, and outcomes of SARS-CoV-2 infections in older people and those with dementia in mental health wards in London, UK: a retrospective observational study. Lancet Psychiatry. 2020 Dec;7(12):1054-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

349. McGurnaghan SJ, Weir A, Bishop J, et al. Risks of and risk factors for COVID-19 disease in people with diabetes: a cohort study of the total population of Scotland. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Feb;9(2):82-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

350. Gregory JM, Slaughter JC, Duffus SH, et al. COVID-19 severity is tripled in the diabetes community: a prospective analysis of the pandemic's impact in type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care. 2021 Feb;44(2):526-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

351. Longmore DK, Miller JE, Bekkering S, et al. Diabetes and overweight/obesity are independent, nonadditive risk factors for in-hospital severity of COVID-19: an international, multicenter retrospective meta-analysis. Diabetes Care. 2021 Jun;44(6):1281-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

352. Barrett CE, Park J, Kompaniyets L, et al. Intensive care unit admission, mechanical ventilation, and mortality among patients with type 1 diabetes hospitalized for COVID-19 in the U.S. Diabetes Care. 2021 Aug;44(8):1788-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

353. Hartmann-Boyce J, Rees K, Perring JC, et al. Risks of and from SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in people with diabetes: a systematic review of reviews. Diabetes Care. 2021 Dec;44(12):2790-811.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

354. Holman N, Knighton P, Kar P, et al. Risk factors for COVID-19-related mortality in people with type 1 and type 2 diabetes in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Oct;8(10):823–33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

355. Schlesinger S, Neuenschwander M, Lang A, et al. Risk phenotypes of diabetes and association with COVID-19 severity and death: a living systematic review and meta-analysis. Diabetologia. 2021 Jul;64(7):1480-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

356. Wong R, Hall M, Vaddavalli R, et al. Glycemic control and clinical outcomes in U.S. patients with COVID-19: data from the National COVID Cohort Collaborative (N3C) database. Diabetes Care. 24 Feb 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

357. Mahamat-Saleh Y, Fiolet T, Rebeaud M, et al. Diabetes, hypertension, body mass index, smoking and COVID-19-related mortality: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Open. 2021 Oct 25;11(10):e052777.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

358. Bae S, Kim SR, Kim MN, et al. Impact of cardiovascular disease and risk factors on fatal outcomes in patients with COVID-19 according to age: a systematic review and meta-analysis. Heart. 2021 Mar;107(5):373-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

359. Association of British Clinical Diabetologists. Concise advice on inpatient diabetes during COVID19 - front door guidance. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

360. Coppelli A, Giannarelli R, Aragona M, et al. Hyperglycemia at hospital admission is associated with severity of the prognosis in patients hospitalized for COVID-19: the Pisa COVID-19 study. Diabetes Care. 2020 Oct;43(10):2345-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

361. Klonoff DC, Messler JC, Umpierrez GE, et al. Association between achieving inpatient glycemic control and clinical outcomes in hospitalized patients with COVID-19: a multicenter, retrospective hospital-based analysis. Diabetes Care. 2021 Feb;44(2):578-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

362. American Diabetes Association. COVID-19: if you do get sick, know what to do. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

363. Diabetes and Primary Care. At a glance fact sheet: COVID-19 and diabetes. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

364. Sathish T, Kapoor N, Cao Y, et al. Proportion of newly diagnosed diabetes in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2021 Mar;23(3):870-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

365. Barrett C, Koyama A, Alvarez P, et al. Risk for newly diagnosed diabetes >30 days after SARS-CoV-2 infection among persons aged <18 Years - United States, March 1, 2020-June 28, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 14;71(2):59-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

366. Bornstein SR, Rubino F, Khunti K, et al. Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Jun;8(6):546-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

367. National Inpatient Diabetes Covid-19 Response Group. COncise adVice on Inpatient Diabetes (COVID:Diabetes): dexamethasone/glucocorticosteroid therapy in Covid-19 patients: implications and guidance for the management of blood glucose in people with and without diabetes. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

368. Dennis JM, Mateen BA, Sonabend R, et al. Type 2 diabetes and COVID-19-related mortality in the critical care setting: a national cohort study in England, March-July 2020. Diabetes Care. 2020 Oct 23:dc201444.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

369. Chen Y, Yang D, Cheng B, et al. Clinical characteristics and outcomes of patients with diabetes and COVID-19 in association with glucose-lowering medication. Diabetes Care. 2020 Jul;43(7):1399-407.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

370. Mirani M, Favacchio G, Carrone F, et al. Impact of comorbidities and glycemia at admission and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors in patients with type 2 diabetes with COVID-19: a case series from an academic hospital in Lombardy, Italy. Diabetes Care. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

371. Wander PL, Lowy E, Beste LA, et al. Prior glucose-lowering medication use and 30-Day outcomes among 64,892 veterans with diabetes and COVID-19. Diabetes care. 2021 Dec;44(12):2708-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

372. Agarwal S, Schechter C, Southern W, et al. Preadmission diabetes-specific risk factors for mortality in hospitalized patients with diabetes and coronavirus disease 2019. Diabetes Care. 2020 Oct;43(10):2339-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

373. Yang W, Sun X, Zhang J, et al. The effect of metformin on mortality and severity in COVID-19 patients with diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 22 Jun 2021 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

374. Ganesh A, Randall MD. Does metformin affect outcomes in COVID-19 patients with new or pre-existing diabetes mellitus? A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 4 Feb 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

375. Patoulias D, Doumas M. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and COVID-19-related deaths among patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Endocrinol Metab (Seoul). 2021 Aug;36(4):904-8. აბსტრაქტი

376. Kahkoska AR, Abrahamsen TJ, Alexander GC, et al. Association between glucagon-like peptide 1 receptor agonist and sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor use and COVID-19 outcomes. Diabetes Care. 2021 Jul;44(7):1564-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

377. Hariyanto TI, Intan D, Hananto JE, et al. Pre-admission glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1RA) and mortality from coronavirus disease 2019 (Covid-19): a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Diabetes Res Clin Pract. 2021 Sep;179:109031.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

378. Steenblock C, Schwarz PE, Ludwig B, et al. COVID-19 and metabolic disease: mechanisms and clinical management. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Nov;9(11):786-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

379. British Association of Dermatologists. Covid-19 (Coronavirus): statement on dry skin and frequent handwashing to reduce Covid-19 risk. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

380. European Academy of Neurology. Impact of COVID-19 on management of epilepsy. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

381. European Reference Network for Rare or Low Prevalence Complex Diseases. COVID-19 and epilepsy - ERN EpiCARE recommendations. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

382. Alsagaff MY, Mulia EPB, Maghfirah I, et al. Association of calcium channel blocker use with clinical outcome of COVID-19: A meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. Sep-Oct 2021;15(5):102210.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

383. British Society for Allergy and Clinical Immunology. Modifications for paediatric allergy services during COVID-19 pandemic. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

384. Klimek L, Jutel M, Akdis C, et al. Handling of allergen immunotherapy in the COVID-19 pandemic: an ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Jul;75(7):1546-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

385. Mackie SL, Brouwer E, Conway R, et al. Clinical pathways for patients with giant cell arteritis during the COVID-19 pandemic: an international perspective. Lancet Rheumatol. 2021 Jan;3(1):e71-e82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

386. American College of Rheumatology. COVID-19 Vaccine Clinical Guidance for Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (RMDs). Feb 2022.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

387. Landewé RBM, Kroon FPB, Alunno A, et al. EULAR recommendations for the management and vaccination of people with rheumatic and musculoskeletal diseases in the context of SARS-CoV-2: the November 2021 update. Ann Rheum Dis. 23 Feb 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

388. National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid guideline: haematopoietic stem cell transplantation. Jul 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

389. European Society for Blood and Marrow transplantation. COVID-19 and BMT. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

390. American Society of Hematology. COVID-19 and multiple myeloma: frequently asked questions. Jan 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

391. Sharma A, Bhatt NS, St Martin A, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in haematopoietic stem-cell transplantation recipients: an observational cohort study. Lancet Haematol. 2021 Mar;8(3):e185-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

392. Lupo-Stanghellini MT, Messina C, Marktel S, et al. Following-up allogeneic transplantation recipients during the COVID-19 pandemic. Lancet Haematol. 2020 May 22;S2352-3026(20)30176-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

393. Aydillo T, Gonzalez-Reiche AS, Aslam S, et al. Shedding of viable SARS-CoV-2 after immunosuppressive therapy for cancer. N Engl J Med. 2020 Dec 24;383(26):2586-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

394. Ji D, Qin E, Xu J, et al. Non-alcoholic fatty liver diseases in patients with COVID-19: a retrospective study. J Hepatol. 2020 Aug;73(2):451-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

395. Barry A, Apisarnthanarax S, O'Kane GM, et al. Management of primary hepatic malignancies during the COVID-19 pandemic: recommendations for risk mitigation from a multidisciplinary perspective. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug;5(8):765-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

396. Vizcarra P, Pérez-Elías MJ, Quereda C, et al. Description of COVID-19 in HIV-infected individuals: a single-centre, prospective cohort. Lancet HIV. 2020 Aug;7(8):e554-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

397. Gervasoni C, Meraviglia P, Riva A, et al. Clinical features and outcomes of HIV patients with coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 Nov 19;71(16):2276-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

398. Byrd KM, Beckwith CG, Garland JM, et al. SARS-CoV-2 and HIV coinfection: clinical experience from Rhode Island, United States. J Int AIDS Soc. 2020 Jul 19;23(7):e25573.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

399. Del Amo J, Polo R, Moreno S, et al. Incidence and severity of COVID-19 in HIV-positive persons receiving antiretroviral therapy: a cohort study. Ann Intern Med. 2020 Oct 6;173(7):536-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

400. Nomah DK, Reyes-Urueña J, Díaz Y, et al. Sociodemographic, clinical, and immunological factors associated with SARS-CoV-2 diagnosis and severe COVID-19 outcomes in people living with HIV: a retrospective cohort study. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e701-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

401. Spinelli M, Lynch K, Yun C, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence, and IgG concentration and pseudovirus neutralising antibody titres after infection, compared by HIV status: a matched case-control observational study. Lancet HIV. 2021 Jun;8(6):e334-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

402. Yang X, Sun J, Patel RC, et al. Associations between HIV infection and clinical spectrum of COVID-19: a population level analysis based on US National COVID Cohort Collaborative (N3C) data. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e690-700.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

403. Mirzaei H, McFarland W, Karamouzian M, et al. COVID-19 among people living with HIV: a systematic review. AIDS Behav. 2021 Jan;25(1):85-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

404. Tesoriero JM, Swain CE, Pierce J, et al. COVID-19 outcomes among persons living with or without diagnosed HIV infection in New York State. JAMA Netw Open. 2021 Feb 1;4(2):e2037069.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

405. Boulle A, Davies MA, Hussey H, et al. Risk factors for COVID-19 death in a population cohort study from the Western Cape Province, South Africa. Clin Infect Dis. Aug 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

406. Chanda D, Minchella PA, Kampamba D, et al. COVID-19 severity and COVID-19-associated deaths among hospitalized patients with HIV infection - Zambia, March-December 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jun 4;70(22):807-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

407. US Department of Health and Human Services. Guidance for COVID-19 and persons with HIV. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

408. European AIDS Clinical Society (EACS) and British HIV Association (BHIVA). EACS & BHIVA statement on risk of COVID-19 for people living with HIV (PLWH). Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

409. Infectious Disease Society of America and HIV Medicine Association. COVID-19: special considerations for people living with HIV. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

410. European AIDS Clinical Society. COVID-19 and HIV. BHIVA, DAIG, EACS, GESIDA & Polish Scientific AIDS Society. Statement on risk of COVID-19 for people living with HIV (PLWH). May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

411. Netto LC, Ibrahim KY, Picone CM, et al. Safety and immunogenicity of CoronaVac in people living with HIV: a prospective cohort study. Lancet HIV. 2022 May;9(5):e323-e331.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

412. Guidance for the management of patients with lymphoma during the COVID19 health emergency: a statement from a panel of UK lymphoma experts. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

413. American Society of Hematology. COVID-19 and Hodgkin lymphoma: frequently asked questions. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

414. Canadian Thoracic Society. Optimizing care for patients with interstitial lung disease during the COVID-19 pandemic. Aug 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

415. American Society for Hematology. COVID-19 and ITP: frequently asked questions. Apr 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

416. Stowe J, Tessier, E, Zhao H, et al. Interactions between SARS-CoV-2 and Influenza and the impact of coinfection on disease severity: A test negative design. Int J Epidemiol. 2021;50(4):1124-33.სრული ტექსტი

417. Swets MC, Russell CD, Harrison EM, et al. SARS-CoV-2 co-infection with influenza viruses, respiratory syncytial virus, or adenoviruses. Lancet. Apr 16;399(10334):1463-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

418. Gleason J, Ross W, Alexander Fossi A, et al. The devastating impact of Covid-19 on individuals with intellectual disabilities in the United States. NEJM Catalyst. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

419. Williamson E, McDonald HI, Bhaskaran K, et al. Risks of covid-19 hospital admission and death for people with learning disability: population based cohort study using the OpenSAFELY platform. BMJ. 2021 Jul 14;374:n1592.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

420. Alexander R, Ravi A, Barclay H, et al. Guidance for the treatment and management of COVID-19 among people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2020 Jun 10 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

421. Sultan S, Altayar O, Siddique SM, et al. AGA Institute rapid review of the GI and liver manifestations of COVID-19, meta-analysis of international data, and recommendations for the consultative management of patients with COVID-19. Gastroenterology. 2020 Jul;159(1):320-34.e27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

422. European Academy of Neurology. Headache in COVID-19 pandemic. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

423. Moorthy A, Gaikwad R, Krishna S, et al. SARS-CoV-2, Uncontrolled diabetes and corticosteroids-an unholy trinity in invasive fungal infections of the maxillofacial region? A retrospective, multi-centric analysis. J Maxillofac Oral Surg. 2021 Mar 6;20(3):1-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

424. John TM, Jacob CN, Kontoyiannis DP, et al. When uncontrolled diabetes mellitus and severe COVID-19 converge: the perfect storm for mucormycosis. J Fungi (Basel). 2021 Apr 15;7(4):298.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

425. Joshi S, Telang R, Tambe M, et al. Outbreak of mucormycosis in coronavirus disease patients, Pune, India. Emerg Infect Dis. 2021 Sep 29;28(1).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

426. Mejía-Santos H, Montoya S, Chacón-Fuentes R, et al. Notes from the field: mucormycosis cases during the COVID-19 pandemic - Honduras, May-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Dec 17;70(50):1747-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

427. Dulski TM, DeLong M, Garner K, et al. Notes from the field: COVID-19-associated mucormycosis - Arkansas, July-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Dec 17;70(50):1750-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

428. Muthu V, Agarwal R, Patel A, et al. Definition, diagnosis, and management of COVID-19-associated pulmonary mucormycosis: Delphi consensus statement from the Fungal Infection Study Forum and Academy of Pulmonary Sciences, India. Lancet Infect Dis. 4 Apr 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

429. Department of Health Research Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Evidence based advisory in the time of Covid-19. Screening, diagnosis & management of mucormycosis. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

430. Terpos E, Engelhardt M, Cook G, et al. Management of patients with multiple myeloma in the era of COVID-19 pandemic: a consensus paper from the European Myeloma Network (EMN). Leukemia. 2020 Aug;34(8):2000-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

431. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency guidance. Immunomodulatory drugs: temporary pregnancy prevention guidance during coronavirus (COVID-19). May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

432. Terpos E, Trougakos IP, Gavriatopoulou M, et al. Low neutralizing antibody responses against SARS-CoV-2 in elderly myeloma patients after the first BNT162b2 vaccine dose. Blood. 2021 Jul 1;137(26):3674-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

433. Ludwig H, Sonneveld P, Facon T, et al. COVID-19 vaccination in patients with multiple myeloma: a consensus of the European Myeloma Network. Lancet Haematol. 2021 Dec;8(12):e934-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

434. Association of British Neurologists. ABN guidance on the use of disease-modifying therapies in multiple sclerosis in response to the COVID-19 pandemic. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

435. National Multiple Sclerosis Society. MS treatment guidelines during coronavirus. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

436. Louapre C, Collongues N, Stankoff B, et al. Clinical characteristics and outcomes in patients with coronavirus disease 2019 and multiple sclerosis. JAMA Neurol. 2020 Jun 26;77(9):1-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

437. Salter A, Fox RJ, Newsome SD, et al. Outcomes and risk factors associated with SARS-CoV-2 infection in a North American registry of patients with multiple sclerosis. JAMA Neurol. 2021 Jun 1;78(6):699-708.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

438. MS Society Medical Advisers consensus statement on MS treatments and COVID-19 vaccines. Jan 2022 [Internet publication].სრული ტექსტი

439. Achiron A, Mandel M, Dreyer-Alster S, et al. Humoral immune response to COVID-19 mRNA vaccine in patients with multiple sclerosis treated with high-efficacy disease-modifying therapies. Ther Adv Neurol Disord. 2021 Apr 22;14:17562864211012835.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

440. Disanto G, Sacco R, Bernasconi E, et al. Association of disease-modifying treatment and anti-CD20 infusion timing with humoral response to 2 SARS-CoV-2 vaccines in patients with multiple sclerosis. JAMA Neurol. 2021 Dec 1;78(12):1529-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

441. Brill L, Rechtman A, Zveik O, et al. Humoral and T-cell response to SARS-CoV-2 vaccination in patients with multiple sclerosis treated with ocrelizumab. JAMA Neurol. 2021 Dec 1;78(12):1510-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

442. König M, Torgauten HM, Tran TT, et al. Immunogenicity and safety of a third SARS-CoV-2 vaccine dose in patients with multiple sclerosis and weak immune response after COVID-19 vaccination. JAMA Neurol. 2022 Mar 1;79(3):307-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

443. Madelon N, Heikkilä N, Sabater Royo I, et al. Omicron-specific cytotoxic T-cell responses after a third dose of mRNA COVID-19 vaccine among patients with multiple sclerosis treated with ocrelizumab. JAMA Neurol. 2022 Apr 1;79(4):399-404.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

444. American Society for Hematology. COVID-19 and aggressive lymphoma: frequently asked questions. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

445. Katsoularis I, Fonseca-Rodríguez O, Farrington P, et al. Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. Lancet. 2021 Aug 14;398(10300):599-607.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

446. Chieffo A, Stefanini GG, Price S, et al. EAPCI position statement on invasive management of acute coronary syndromes during the COVID-19 pandemic. Eur Heart J. 2020 May 14;41(19):1839-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

447. Zaman S, MacIsaac AI, Jennings GLR, et al. Cardiovascular disease and COVID-19: Australian/New Zealand consensus statement. Med J Aust. 2020 Apr 3;213(4):182-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

448. Rashid M, Timmis 3A, Kinnaird T, et al. Racial differences in management and outcomes of acute myocardial infarction during COVID-19 pandemic. Heart. 2021 May;107(9):734-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

449. Public Health England. Excess weight and COVID-19: insights from new evidence. Jul 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

450. Hendren NS, de Lemos JA, Ayers C, et al. Association of body mass index and age with morbidity and mortality in patients hospitalized with COVID-19: results from the American Heart Association COVID-19 cardiovascular disease registry. Circulation. 2021 Jan 12;143(2):135-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

451. Popkin BM, Du S, Green WD, et al. Individuals with obesity and COVID-19: a global perspective on the epidemiology and biological relationships. Obes Rev. 2020 Nov;21(11):e13128.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

452. Kompaniyets L, Goodman A, Belay B, et al. Body mass index and risk for COVID-19-related hospitalization, intensive care unit admission, invasive mechanical ventilation, and death - United States, March-December 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Mar 12;70(10):355-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

453. Arulanandam B, Beladi H, Chakrabarti A. COVID-19 mortality and the overweight: cross-country evidence. Public Health Pract (Oxf). 2021 Nov;2:100179.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

454. Gao M, Piernas C, Astbury NM, et al. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jun;9(6):350-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

455. Holt H, Talaei M, Greenig M, et al. Risk factors for developing COVID-19: a population-based longitudinal study (COVIDENCE UK). Thorax. 30 Nov 2021 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

456. Aminian A, Bena J, Pantalone KM, et al. Association of obesity with post-acute sequelae of COVID-19 (PASC). Diabetes Obes Metab. 2021 Sep;23(9):2183-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

457. Piernas C, Patone M, Astbury NM, et al. Associations of BMI with COVID-19 vaccine uptake, vaccine effectiveness, and risk of severe COVID-19 outcomes after vaccination in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Aug;10(8):571-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

458. Lange SJ, Kompaniyets L, Freedman DS, et al. Longitudinal trends in body mass index before and during the COVID-19 pandemic among persons aged 2-19 years - United States, 2018-2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Sep 17;70(37):1278-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

459. Wanga V, Gerdes M, Shi D, et al. Characteristics and clinical outcomes of children and adolescents aged <18 years hospitalized with COVID-19 - six hospitals, United States, July-August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Dec 31;70(5152):1766-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

460. Maas MB, Kim M, Malkani RG, et al. Obstructive sleep apnea and risk of COVID-19 infection, hospitalization and respiratory failure. Sleep Breath. 2020 Sep 29:1-3 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

461. Cariou B, Hadjadj S, Wargny M, et al. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia. 2020 Aug;63(8):1500-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

462. Miller MA, Cappuccio FP. A systematic review of COVID-19 and obstructive sleep apnoea. Sleep Med Rev. 2020 Sep 8;55:101382 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

463. European Rhinologic Society. Information for rhinologists on COVID-19. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

464. Gittoes NJ, Criseno S, Appelman-Dijkstra NM, et al. Endocrinology in the time of COVID-19: management of calcium disorders and osteoporosis. Eur J Endocrinol. 2020 Aug;183(2):G57-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

465. Yu EW, Tsourdi E, Clarke BL, et al. Osteoporosis management in the era of COVID-19. J Bone Miner Res. 2020 Jun;35(6):1009-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

466. Mikuls TR, Johnson SR, Fraenkel L, et al. American College of Rheumatology guidance for the management of rheumatic disease in adult patients during the COVID‐19 pandemic: version 3. 2021 Feb;73(2):e1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

467. Wahezi DM, Lo MS, Rubinstein TB, et al. American College of Rheumatology guidance for the management of pediatric rheumatic disease during the COVID-19 pandemic: version 2. Arthritis Rheumatol. 2021 Aug;73(8):e46-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

468. Center to Advance Palliative Care. COVID-19 response training. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

469. Jones CM, Radhakrishna G, Aitken K, et al. Considerations for the treatment of pancreatic cancer during the COVID-19 pandemic: the UK consensus position. Br J Cancer. 2020 Sep;123(5):709-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

470. Miocinovic S, Ostrem JL, Okun MS, et al. Recommendations for deep brain stimulation device management during a pandemic. J Parkinsons Dis. 2020 Jul 28;10(3):903-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

471. Zaorsky NG, Yu JB, McBride SM, et al. Prostate cancer radiotherapy recommendations in response to COVID-19. Adv Radiat Oncol. 2020 Apr 1;5(4):659-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

472. Abhishek A, Boyton RJ, Peckham N, et al. Effect of a 2-week interruption in methotrexate treatment versus continued treatment on COVID-19 booster vaccine immunity in adults with inflammatory conditions (VROOM study): a randomised, open label, superiority trial. Lancet Respir Med. 2022 Jun 27 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

473. American Society for Hematology. COVID-19 and VTE-anticoagulation: frequently asked questions. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

474. British Transplantation Society and Renal Association. Guidance on management of transplant recipients diagnosed with or suspected of having COVID-19. Jul 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

475. Boyarsky BJ, Werbel WA, Avery RK, et al. Antibody response to 2-Dose SARS-CoV-2 mRNA vaccine series in solid organ transplant recipients. JAMA. 2021 Jun 1;325(21):2204-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

476. Marion O, Del Bello A, Abravanel F, et al. Safety and immunogenicity of anti-SARS-CoV-2 messenger RNA vaccines in recipients of solid organ transplants. Ann Intern Med. 2021 Sep;174(9):1336-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

477. Kumar D, Ferreira VH, Hall VG, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants in transplant recipients after two and three doses of mRNA-1273 vaccine : secondary analysis of a randomized trial. Ann Intern Med. 2022 Feb;175(2):226-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

478. Reindl-Schwaighofer R, Heinzel A, Mayrdorfer M, et al. Comparison of SARS-CoV-2 antibody response 4 weeks after homologous vs heterologous third vaccine dose in kidney transplant recipients: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2022 Feb 1;182(2):165-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

479. Lee AR, Wong SY, Chai LY, et al. Efficacy of covid-19 vaccines in immunocompromised patients: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2022 Mar 2;376:e068632.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

480. Zahradka I, Petr V, Modos I, et al. Association between SARS-CoV-2 Messenger RNA Vaccines and lower infection rates in kidney transplant recipients : a registry-based report. Ann Intern Med. 3 May 2022 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

481. D'Silva KM, Jorge A, Cohen A, et al. COVID-19 outcomes in patients with systemic autoimmune rheumatic diseases compared to the general population: a US multicenter, comparative cohort study. Arthritis Rheumatol. 2021 Jun;73(6):914-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

482. England BR, Roul P, Yang Y, et al. Risk of COVID-19 in rheumatoid arthritis: a national Veterans Affairs matched cohort study in at-risk individuals. Arthritis Rheumatol. 2021 Dec;73(12):2179-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

483. Gianfrancesco MA, Leykina LA, Izadi Z, et al. Association of race and ethnicity with COVID-19 outcomes in rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance Physician Registry. Arthritis Rheumatol. 2021 Mar;73(3):374-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

484. Haberman RH, Castillo R, Chan A, et al. COVID-19 in patients with inflammatory arthritis: a prospective study on the effects of comorbidities and disease-modifying antirheumatic drugs on clinical outcomes. Arthritis Rheumatol. 2020 Dec;72(12):1981-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

485. Panamerican League of Associations for Rheumatology. Recommendations for patients on coronavirus. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

486. British Society for Rheumatology. COVID-19: guidance. May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

487. British Society for Rheumatology. Corticosteroid guidance. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

488. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Central Alerting System. Ibuprofen and coronavirus (COVID-19). Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

489. National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid evidence summary: long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for people with or at risk of COVID-19. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

490. US Food and Drug Administration. FDA advises patients on use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for COVID-19. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

491. European Medicines Agency. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

492. European League Against Rheumatism. EULAR guidance for patients COVID-19 outbreak. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

493. Arthritis and Musculoskeletal alliance. Principles for COVID-19 vaccination in musculoskeletal and rheumatology for clinicians. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

494. Sweiss NJ, Korsten P, Syed HJ, et al. When the game changes: guidance to adjust sarcoidosis management during the coronavirus disease 2019 pandemic. Chest. 2020 Sep;158(3):892-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

495. Panepinto JA, Brandow A, Mucalo L, et al. Coronavirus disease among persons with sickle cell disease, United States, March 20-May 21, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Oct;26(10):2473-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

496. Clift AK, Saatci D, Coupland CAC, et al. Sickle cell disorders and severe COVID-19 outcomes: a cohort study. Ann Intern Med. 2021 Oct;174(10):1483-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

497. Verma A, Huffman JE, Gao L, et al. Association of kidney comorbidities and acute kidney failure with unfavorable outcomes after COVID-19 in individuals with the sickle cell trait. JAMA Intern Med. 2022 Aug 1;182(8):796-804.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

498. Sickle Cell Disease Association of America. Sickle cell disease and COVID-19: provider advisory. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

499. World Health Organization. Smoking and COVID-19: scientific brief. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

500. Hopkinson NS, Rossi N, El-Sayed Moustafa J, et al. Current smoking and COVID-19 risk: results from a population symptom app in over 2.4 million people. Thorax. 2021 Jul;76(7):714-22. აბსტრაქტი

501. Clift AC, von Ende A, Tan P, et al. Smoking and COVID-19 outcomes: an observational and Mendelian randomisation study using the UK Biobank cohort. Thorax. 2022 Jan;77(1):65-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

502. Saad M, Kennedy KF, Imran H, et al. Association between COVID-19 diagnosis and in-hospital mortality in patients hospitalized with ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA. 2021 Nov 16;326(19):1940-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

503. AHA/ASA Stroke Council Leadership. Temporary emergency guidance to US stroke centers during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: on behalf of the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council Leadership. Stroke. 2020 Jun;51(6):1910-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

504. Stauffer WM, Alpern JD, Walker PF. COVID-19 and dexamethasone: a potential strategy to avoid steroid-related strongyloides hyperinfection. JAMA. 2020 Jul 30;324(7):623-4.სრული ტექსტი

505. Wainwright JJ, Mikre M, Whitley P, et al. Analysis of drug test results before and after the US declaration of a national emergency concerning the COVID-19 outbreak. JAMA. 2020 Sep 18;324(16):1674-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

506. Ochalek TA, Cumpston KL, Wills BK, et al. Nonfatal opioid overdoses at an urban emergency department during the COVID-19 pandemic. JAMA. 2020 Sep 18;324(16):1673-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

507. Mason M, Arukumar P, Feinglass J, et al. The pandemic stay-at-home order and opioid-involved overdose fatalities. JAMA. 2021 Jun 22;325(24):2495-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

508. Friedman J, Beletsky L, Schriger DL. Overdose-related cardiac arrests observed by emergency medical services during the US COVID-19 epidemic. JAMA Psychiatry. 2021 May 1;78(5):562-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

509. Centers for Disease Control and Prevention. Increase in fatal drug overdoses across the United States driven by synthetic opioids before and during the COVID-19 pandemic. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

510. Pollard MS, Tucker JS, Green HD. Changes in adult alcohol use and consequences during the COVID-19 pandemic in the US. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2022942.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

511. White AM, Castle IJ, Powell PA, et al. Alcohol-related deaths during the COVID-19 pandemic. JAMA. 2022 May 3;327(17):1704-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

512. U.S. Food and Drug Administration. Possible false RPR reactivity with BioPlex 2200 Syphilis Total & RPR test kit following a COVID-19 vaccine - letter to clinical laboratory staff and health care providers. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

513. Fernandez-Ruiz R, Masson M, Kim MY, et al. Leveraging the United States epicenter to provide insights on COVID-19 in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2020 Dec;72(12):1971-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

514. Rutherford MA, Scott J, Karabayas M, et al. Risk factors for severe outcomes in patients with systemic vasculitis and COVID-19: a binational, registry-based cohort study. Arthritis Rheumatol. 2021 Sep;73(9):1713-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

515. The Transplantation Society. Guidance on coronavirus for transplant clinicians. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

516. American Society for Haematology. COVID-19 and thalassemia: frequently asked questions. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

517. Farmakis D, Giakoumis A, Cannon L, et al. COVID-19 and thalassaemia: a position statement of the Thalassaemia International Federation. Eur J Haematol. 2020 Oct;105(4):378-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

518. American Society for Hematology. COVID-19 and thrombotic thrombocytopenic purpura: frequently asked questions. Apr 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

519. Wang Q, Guo S, Wei X, et al. Global prevalence, treatment and outcome of tuberculosis and COVID-19 coinfection: a systematic review and meta-analysis (from November 2019 to March 2021). BMJ Open. 2022 Jun 20;12(6):e059396.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

520. Dheda D, Perumal T, Moultrie H, et al. The intersecting pandemics of tuberculosis and COVID-19: population-level and patient-level impact, clinical presentation, and corrective interventions. Lancet Respir Med. 2022 Mar 23 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

521. Centers for Disease Control and Prevention. Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. Jun 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

522. NHS England. COVID-19: Provision of tuberculosis services update. Feb 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

523. International Uveitis Study Group. Evolving consensus experience of the IUSG-IOIS-FOIS with uveitis in the time of COVID-19 infection. Apr 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

524. Hung JCH, Li KKW. Implications of COVID-19 for uveitis patients: perspectives from Hong Kong. Eye (Lond). 2020;34(7):1163-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

525. Mao R, Qiu Y, He JS, et al. Manifestations and prognosis of gastrointestinal and liver involvement in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Jul;5(7):667-78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

526. Pan L, Mu M, Yang P, et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study. Am J Gastroenterol. 2020 May;115(5):766-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

527. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

528. Zheng S, Fan J, Yu F, et al. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study. BMJ. 2020 Apr 21;369:m1443.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

529. British Society for Haematology. BSH advice on vitamin B12 replacement during the COVID-19 pandemic. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

530. Hurst EA, Mellanby RJ, Handel I, et al. Vitamin D insufficiency in COVID-19 and influenza A, and critical illness survivors: a cross-sectional study. BMJ Open. 2021 Oct 22;11(10):e055435.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

531. Dror AA, Morozov N, Daoud A, et al. Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness. PLoS One. 2022 Feb 3;17(2):e0263069.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

532. National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid guideline: vitamin D. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას