ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology. 2014 Aug;60(2):715-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2022 Sep;77(3):807-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bajaj JS, O'Leary JG, Lai JC, et al. Acute-on-chronic liver failure clinical guidelines. Am J Gastroenterol. 2022 Feb 1;117(2):225-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology. 2014 Aug;60(2):715-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol. 2022 Sep;77(3):807-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Mandiga P, Foris LA, Bollu PC. Hepatic encephalopathy. StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2022.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Jepsen P, Ott P, Andersen PK, et al. Clinical course of alcoholic liver cirrhosis: a Danish population-based cohort study. Hepatology. 2010 May;51(5):1675-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Elsaid MI, Rustgi VK. Epidemiology of hepatic encephalopathy. Clin Liver Dis. 2020 May;24(2):157-74. აბსტრაქტი

6. Sharma BC, Sharma P, Agrawal A, et al. Secondary prophylaxis of hepatic encephalopathy: an open-label randomized controlled trial of lactulose versus placebo. Gastroenterology. 2009 Sep;137(3):885-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Tarantino G, Citro V, Esposito P, et al. Blood ammonia levels in liver cirrhosis: a clue for the presence of portosystemic collateral veins. BMC Gastroenterol. 2009 Mar 17;9:21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Haj M, Rockey DC. Ammonia levels do not guide clinical management of patients with hepatic encephalopathy caused by cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2020 May;115(5):723-8. აბსტრაქტი

9. Gabuzda GJ, Hall PW 3rd. Relation of potassium depletion to renal ammonium metabolism and hepatic coma. Medicine (Baltimore). 1966 Nov;45(6):481-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. James JH, Ziparo V, Jeppsson B, et al. Hyperammonaemia, plasma amino acid imbalance, and blood-brain amino acid transport: a unified theory of portal-systemic encephalopathy. Lancet. 1979 Oct 13;2(8146):772-5. აბსტრაქტი

11. Wijdicks EF. Hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 2016 Oct 27;375(17):1660-70. აბსტრაქტი

12. Raabe W. Ammonium ions abolish excitatory synaptic transmission between cerebellar neurons in primary dissociated tissue culture. J Neurophysiol. 1992 Jul;68(1):93-9. აბსტრაქტი

13. Schafer DF, Jones EA. Hepatic encephalopathy and the gamma-aminobutyric-acid neurotransmitter system. Lancet. 1982 Jan 2;1(8262):18-20. აბსტრაქტი

14. Bajaj JS, Heuman DM, Hylemon PB, et al. Altered profile of human gut microbiome is associated with cirrhosis and its complications. J Hepatol. 2014 May;60(5):940-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Acharya C, Sahingur SE, Bajaj JS. Microbiota, cirrhosis, and the emerging oral-gut-liver axis. JCI Insight. 2017 Oct 5;2(19).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Horowitz ME, Schafer DF, Molnar P, et al. Increased blood-brain transfer in a rabbit model of acute liver failure. Gastroenterology. 1983 May;84(5 Pt 1):1003-11. აბსტრაქტი

17. Mas A. Hepatic encephalopathy: from pathophysiology to treatment. Digestion. 2006;73 Suppl 1:86-93. აბსტრაქტი

18. Häussinger D, Schliess F. Pathogenetic mechanisms of hepatic encephalopathy. Gut. 2008 Aug;57(8):1156-65. აბსტრაქტი

19. Guevara M, Baccaro ME, Torre A, et al. Hyponatremia is a risk factor of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis: a prospective study with time-dependent analysis. Am J Gastroenterol. 2009 Jun;104(6):1382-9. აბსტრაქტი

20. Bajaj JS, O'Leary JG, Lai JC, et al. Acute-on-chronic liver failure clinical guidelines. Am J Gastroenterol. 2022 Feb 1;117(2):225-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Kalaitzakis E, Björnsson E. Renal function and cognitive impairment in patients with liver cirrhosis. Scand J Gastroenterol. 2007 Oct;42(10):1238-44. აბსტრაქტი

22. Kumar S, Modi R, Bhandari BM, et al. A head CT is unnecessary in the initial evaluation of a cirrhotic patient with recurrent hepatic encephalopathy. Ann Hepatol. 2018 Aug 24;17(5):810-4. აბსტრაქტი

23. Bajaj JS, Tandon P, O'Leary JG, et al. Admission serum metabolites and thyroxine predict advanced hepatic encephalopathy in a multicenter inpatient cirrhosis cohort. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr 15 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

24. Manzo G, De Gennaro A, Cozzolino A, et al. MR imaging findings in alcoholic and nonalcoholic acute Wernicke's encephalopathy: a review. Biomed Res Int. 2014;2014:503596.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Horst D, Grace ND, Conn HO, et al. Comparison of dietary protein with an oral, branched chain-enriched amino acid supplement in chronic portal-systemic encephalopathy: a randomized controlled trial. Hepatology. 1984 Mar-Apr;4(2):279-87. აბსტრაქტი

26. Córdoba J, López-Hellín J, Planas M, et al. Normal protein diet for episodic hepatic encephalopathy: results of a randomized study. J Hepatol. 2004 Jul;41(1):38-43. აბსტრაქტი

27. Gluud LL, Vilstrup H, Morgan MY. Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention and lactulose versus lactitol for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 6;(5):CD003044.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Patidar KR, Bajaj JS. Antibiotics for the treatment of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis. 2013 Jun;28(2):307-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. McPherson S, Thompson A; British Society of Gastroenterology. Management of hepatic encephalopathy: beyond the acute episode. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

30. Kimer N, Krag A, Møller S, et al. Systematic review with meta-analysis: the effects of rifaximin in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(2):123-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Wang Z, Chu P, Wang W. Combination of rifaximin and lactulose improves clinical efficacy and mortality in patients with hepatic encephalopathy. Drug Des Devel Ther. 2019 Dec 17;13:1-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Leevy CB, Phillips JA. Hospitalizations during the use of rifaximin versus lactulose for the treatment of hepatic encephalopathy. Dig Dis Sci. 2007 Mar;52(3):737-41. აბსტრაქტი

33. Goh ET, Stokes CS, Sidhu SS, et al. L-ornithine L-aspartate for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 15;(5):CD012410.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Butterworth RF, Kircheis G, Hilger N, et al. Efficacy of l-ornithine l-aspartate for the treatment of hepatic encephalopathy and hyperammonemia in cirrhosis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Exp Hepatol. 2018 Sep;8(3):301-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Zhu GQ, Shi KQ, Huang S, et al. Systematic review with network meta-analysis: the comparative effectiveness and safety of interventions in patients with overt hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Apr;41(7):624-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 18;(5):CD001939.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Bass NM, Mullen KD, Sanyal A, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med. 2010 Mar 25;362(12):1071-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Hepatology. 2001 Feb;33(2):464-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Biggins SW, Kim WR, Terrault NA, et al. Evidence-based incorporation of serum sodium concentration into MELD. Gastroenterology. 2006 May;130(6):1652-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Laleman W, Simon-Talero M, Maleux G, et al; EASL-CLIF-Consortium. Embolization of large spontaneous portosystemic shunts for refractory hepatic encephalopathy: a multicenter survey on safety and efficacy. Hepatology. 2013 Jun;57(6):2448-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Philips CA, Kumar L, Augustine P. Shunt occlusion for portosystemic shunt syndrome related refractory hepatic encephalopathy - a single-center experience in 21 patients from Kerala. Indian J Gastroenterol. 2017 Sep;36(5):411-9. აბსტრაქტი

42. Shehata HH, Elfert AA, Abdin AA, et al. Randomized controlled trial of polyethylene glycol versus lactulose for the treatment of overt hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Dec;30(12):1476-81. აბსტრაქტი

43. Rahimi RS, Singal AG, Cuthbert JA, et al. Lactulose vs polyethylene glycol 3350-electrolyte solution for treatment of overt hepatic encephalopathy: the HELP randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2014 Nov;174(11):1727-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Hassanein TI, Tofteng F, Brown RS Jr, et al. Randomized controlled study of extracorporeal albumin dialysis for hepatic encephalopathy in advanced cirrhosis. Hepatology. 2007 Dec;46(6):1853-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Heemann U, Treichel U, Loock J, et al. Albumin dialysis in cirrhosis with superimposed acute liver injury: a prospective, controlled study. Hepatology. 2002 Oct;36(4 Pt 1):949-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Dalal R, McGee RG, Riordan SM, et al. Probiotics for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 23;(2):CD008716.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Bajaj JS, Kassam Z, Fagan A, et al. Fecal microbiota transplant from a rational stool donor improves hepatic encephalopathy: a randomized clinical trial. Hepatology. 2017 Dec;66(6):1727-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Bajaj JS, Salzman NH, Acharya C, et al. Fecal microbial transplant capsules are safe in hepatic encephalopathy: a phase 1, randomized, placebo-controlled trial. Hepatology. 2019 Nov;70(5):1690-703. აბსტრაქტი

49. Jalan R, Wright G, Davies NA, et al. L-ornithine phenylacetate (OP): a novel treatment for hyperammonemia and hepatic encephalopathy. Med Hypotheses. 2007;69(5):1064-9. აბსტრაქტი

50. Ventura-Cots M, Arranz JA, Simón-Talero M, et al. Safety of ornithine phenylacetate in cirrhotic decompensated patients: an open-label, dose-escalating, single-cohort study. J Clin Gastroenterol. 2013 Nov-Dec;47(10):881-7. აბსტრაქტი

51. Zacharias HD, Zacharias AP, Gluud LL, et al. Pharmacotherapies that specifically target ammonia for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in adults with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jun 17;(6):CD012334.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Bustamante J, Rimola A, Ventura PJ, et al. Prognostic significance of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. J Hepatol. 1999 May;30(5):890-5. აბსტრაქტი

53. Stewart CA, Malinchoc M, Kim WR, et al. Hepatic encephalopathy as a predictor of survival in patients with end-stage liver disease. Liver Transpl. 2007 Oct;13(10):1366-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Bajaj JS, Schubert CM, Heuman DM, et al. Persistence of cognitive impairment after resolution of overt hepatic encephalopathy. Gastroenterology. 2010 Jun;138(7):2332-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Bajaj JS, Wade JB, Gibson DP, et al. The multi-dimensional burden of cirrhosis and hepatic encephalopathy on patients and caregivers. Am J Gastroenterol. 2011 Sep;106(9):1646-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Bajaj JS, Hafeezullah M, Zadvornova Y, et al. The effect of fatigue on driving skills in patients with hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol. 2009 Apr;104(4):898-905. აბსტრაქტი

57. Ezaz G, Murphy SL, Mellinger J, et al. Increased morbidity and mortality associated with falls among patients with cirrhosis. Am J Med. 2018 Jun;131(6):645-50. აბსტრაქტი

58. Tapper EB, Halbert B, Mellinger J. Rates of and reasons for hospital readmissions in patients with cirrhosis: a multistate population-based cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Aug;14(8):1181-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Joshi D, O'Grady J, Patel A, et al. Cerebral oedema is rare in acute-on-chronic liver failure patients presenting with high-grade hepatic encephalopathy. Liver Int. 2014 Mar;34(3):362-6. აბსტრაქტი

60. Garrido M, Turco M, Formentin C, et al. An educational tool for the prophylaxis of hepatic encephalopathy. BMJ Open Gastroenterol. 2017;4(1):e000161.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Kircheis G, Knoche A, Hilger N, et al. Hepatic encephalopathy and fitness to drive. Gastroenterology. 2009 Nov;137(5):1706-15.e1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Volk ML, Tocco RS, Bazick J, et al. Hospital readmissions among patients with decompensated cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2012 Feb;107(2):247-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას