წყაროები

ძირითადი სტატიები

Hardin DM. Acute appendicitis: review and update. Am Fam Physician. 1999 Nov 1;60(7):2027-34. აბსტრაქტი

Temple CL, Shirley AH, Temple WJ. The natural history of appendicitis in adults. A prospective study. Ann Surg. 1995 Mar;221(3):278-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):28-37. აბსტრაქტი

Salminen P, Tuominen R, Paajanen H, et al. Five-year follow-up of antibiotic therapy for uncomplicated acute appendicitis in the APPAC randomized clinical trial. JAMA. 2018 Sep 25;320(12):1259-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Fitz RH. Perforating inflammation of the vermiform appendix with special reference to its early diagnosis and treatment. Am J Med Sci. 1886;92:321-46.

2. Itskowitz MS, Jones SM. Appendicitis. Emerg Med. 2004;36:10-5.

3. Andersen B, Nielsen TF. Appendicitis in pregnancy: diagnosis, management and complications. Acta Obstet Gynecol Scand. 1999;78:758-762. აბსტრაქტი

4. Koepsell TD. In search of the cause of appendicitis. Epidemiology. 1991 Sep;2(5):319-21. აბსტრაქტი

5. Health and Social Care Information Centre. Hospital episode statistics; England. March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Owings MF, Kozak LJ. Ambulatory and inpatient procedures in the United States, 1996. Vital Health Stat 13. 1998 Nov;(139):1-119.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Arnbjornsson E. Acute appendicitis and dietary fiber. Arch Surg. 1983 Jul;118(7):868-70. აბსტრაქტი

8. Korner H, Sondenaa K, Soreide JA, et al. Incidence of nonperforated and perforated appendicitis: age-specific and sex-specific analysis. World J Surg. 1997 Mar-Apr;21(3):313-7. აბსტრაქტი

9. Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, et al. The epidemiology of appendicitis and appendectomy in the United States. Am J Epidemol. 1990 Nov;132(5):910-25. აბსტრაქტი

10. Ferris M, Quan S, Kaplan BS, et al. The global incidence of appendicitis: a systematic review of population-based studies. Ann Surg. 2017 Aug;266(2):237-41. აბსტრაქტი

11. Singh JP, Mariadason JG. Role of the faecolith in modern-day appendicitis. Ann R Coll Surg Engl. 2013 Jan;95(1):48-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Ramdass MJ, Young Sing Q, Milne D, et al. Association between the appendix and the fecalith in adults. Can J Surg. 2015 Feb;58(1):10-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Di Sebastiano P, Fink T, di Mola FF, et al. Neuroimmune appendicitis. Lancet. 1999 Aug 7;354(9177):461-6. აბსტრაქტი

14. Soffer D, Zait S, Klausner J, et al. Peritoneal cultures and antibiotic treatment in patients with perforated appendicitis. Eur J Surg. 2001 Mar;167(3):214-6. აბსტრაქტი

15. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, et al, eds. The appendix. In: Schwartz's principles of surgery. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:1119-37.

16. Gomez-Alcala AV, Hurtado-Guzman A. Early breastfeed weaning as a risk factor for acute appendicitis in children [in Spanish]. Gac Med Mex. 2005 Nov-Dec;141(6):501-4. აბსტრაქტი

17. Pisacane A, de Luca U, Impagliazzo N, et al. Breast feeding and acute appendicitis. BMJ. 1995 Apr 1;310(6983):836-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Adamidis D, Roma-Giannikou E, Karamolegou K, et al. Fiber intake and childhood appendicitis. Int J Food Sci Nutr. 2000 May;51(3):153-7. აბსტრაქტი

19. Naaeder SB, Archampong EQ. Acute appendicitis and dietary fibre intake. West Afr J Med. 1998 Oct-Dec;17(4):264-7. აბსტრაქტი

20. Barker DJ, Osmond C, Golding J, et al. Acute appendicitis and bathrooms in three samples of British children. Br Med J (Clin Res Ed). 1988 Apr 2;296(6627):956-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Huis in 't Veld JH. Gastrointestinal flora and health in man and animal [in Dutch]. Tijdschr Diergeneeskd. 1991 Mar 1;116(5):232-9. აბსტრაქტი

22. Walker AR, Segal I. What causes appendicitis? J Clin Gastroenterol. 1990 Apr;12(2):127-9. აბსტრაქტი

23. Montgomery SM, Pounder RE, Wakefield AJ. Smoking in adults and passive smoking in children are associated with acute appendicitis. Lancet. 1999 Jan 30;353(9150):379. აბსტრაქტი

24. Oldmeadow C, Wood I, Mengersen K, et al. Investigation of the relationship between smoking and appendicitis in Australian twins. Ann Epidemiol. 2008 Aug;18(8):631-6. აბსტრაქტი

25. Bendeck SE, Nino-Murcia M, Berry GJ, et al. Imaging for suspected appendicitis: negative appendectomy and perforation rates. Radiology. 2002 Oct;225(1):131-6. აბსტრაქტი

26. Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med. 1986 May;15(5):557-64. აბსტრაქტი

27. Kularatna M, Lauti M, Haran C, et al. Clinical prediction rules for appendicitis in adults: which is best? World J Surg. 2017 Jul;41(7):1769-81. აბსტრაქტი

28. Frountzas M, Stergios K, Kopsini D, et al. Alvarado or RIPASA score for diagnosis of acute appendicitis? A meta-analysis of randomized trials. Int J Surg. 2018 Aug;56:307-14. აბსტრაქტი

29. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: right lower quadrant pain - suspected appendicitis. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

30. Di Saverio S, Birindelli A, Kelly MD, et al. WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis. World J Emerg Surg. 2016 Jul 18;11:34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Basaran A, Basaran M. Diagnosis of acute appendicitis during pregnancy: a systematic review. Obstet Gynecol Surv. 2009 Jul;64(7):481-8; quiz 499. აბსტრაქტი

32. Hardin DM. Acute appendicitis: review and update. Am Fam Physician. 1999 Nov 1;60(7):2027-34. აბსტრაქტი

33. Brown JJ, Wilson C, Coleman S, Joypaul BV. Appendicitis in pregnancy: an ongoing diagnostic dilemma. Colorectal Dis. 2009 Feb;11(2):116-22. აბსტრაქტი

34. Temple CL, Shirley AH, Temple WJ. The natural history of appendicitis in adults. A prospective study. Ann Surg. 1995 Mar;221(3):278-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Franz MG, Norman J, Fabri PJ. Increased morbidity of appendicitis with advancing age. Am Surg. 1995 Jan;61(1):40-4. აბსტრაქტი

36. Berry J, Malt RA. Appendicitis near its centenary. Ann Surg. 1984 Nov;200(5):567-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Humes DJ, Simpson J. Acute appendicitis. BMJ. 2006 Sep 9;333(7567):530-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Bachur RG, Callahan MJ, Monuteaux MC, et al. Integration of ultrasound findings and a clinical score in the diagnostic evaluation of pediatric appendicitis. J Pediatr. 2015 May;166(5):1134-9. აბსტრაქტი

39. Benabbas R, Hanna M, Shah J, et al. Diagnostic accuracy of history, physical examination, laboratory tests, and point-of-care ultrasound for pediatric acute appendicitis in the emergency department: a systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med. 2017 May;24(5):523-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Fox JC, Solley M, Zlidenny A, et al. Bedside ultrasound for appendicitis. Acad Emerg Med. 2005;12:76.

41. Terasawa T, Blackmore CC, Bent S, et al. Systematic review: computed tomography and ultrasonography to detect acute appendicitis in adults and adolescents. Ann Intern Med. 2004 Oct 5;141(7):537-46. აბსტრაქტი

42. Dahabreh IJ, Adam GP, Halladay CW, et al. Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis. In: Agency for Healthcare Research and Quality (US). AHRQ Comparative effectiveness reviews report no. 15(16)-EHC025-EF. 2015. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Fox JC, Solley M, Zlidenny A, et al. Bedside ultrasound for Appendicitis. Acad Emerg Med. 2005;12:76.

44. Eng KA, Abadeh A, Ligocki C, et al. Acute appendicitis: a meta-analysis of the diagnostic accuracy of US, CT, and MRI as second-line imaging tests after an initial US. Radiology. 2018 Sep;288(3):717-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Zhang H, Liao M, Chen J, et al. Ultrasound, computed tomography or magnetic resonance imaging - which is preferred for acute appendicitis in children? A Meta-analysis. Pediatr Radiol. 2017 Feb;47(2):186-96. აბსტრაქტი

46. Puylaert JB. Imaging and intervention in patients with acute right lower quadrant disease. Baillieres Clin Gastroenterol. 1995 Mar;9(1):37-51. აბსტრაქტი

47. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: acute nonlocalized abdominal pain. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

48. Musunuru S, Chen H, Rikkers LF, et al. Computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis: definitive or detrimental? J Gastrointest Surg. 2007 Nov;11(11):1417-21; discussion 1421-2. აბსტრაქტი

49. Chiu YH, Chen JD, Wang SH, et al. Whether intravenous contrast is necessary for CT diagnosis of acute appendicitis in adult ED patients? Acad Radiol. 2013 Jan;20(1):73-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Hlibczuk V, Dattaro JA, Jin Z, et al. Diagnostic accuracy of noncontrast computed tomography for appendicitis in adults: a systematic review. Ann Emerg Med. 2010 Jan;55(1):51-9.e1. აბსტრაქტი

51. Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):28-37. აბსტრაქტი

52. Choi D, Park H, Lee YR, et al. The most useful finding for the diagnosing acute appendicitis on contrast-enhanced helical CT. Acta Radiol. 2003 Nov;44(6):574-82. აბსტრაქტი

53. Sabiston D. The biliary system. In: Sabiston D, Lyerly HK, eds. Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. 15th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 1997:1127.

54. Vincelette J, Schirm J, Bogard M, et al. Multicenter evaluation of the fully automated COBAS AMPLICATOR PCR test for detection of Chlamydia trachomatis in urogenital specimens. J Clin Microbiol. 1999 Jan;37(1):74-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Andersson M, Andersson RE. The appendicitis inflammatory response score: a tool for the diagnosis of acute appendicitis that outperforms the Alvarado score. World J Surg. 2008 Aug;32(8):1843-9. აბსტრაქტი

56. Chong CF, Adi MI, Thien A, et al. Development of the RIPASA score: a new appendicitis scoring system for the diagnosis of acute appendicitis. Singapore Med J. 2010 Mar;51(3):220-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, et al. APACHE II: a severity of disease classification system. Crit Care Med. 1985 Oct;13(10):818-29. აბსტრაქტი

58. Shapiro NI, Wolfe RE, Moore RB, et al. Mortality in Emergency Department Sepsis (MEDS) score: a prospectively derived and validated clinical prediction rule. Crit Care Med. 2003 Mar;31(3):670-5. აბსტრაქტი

59. Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, et al. The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest. 1991 Dec;100(6):1619-36. აბსტრაქტი

60. Rivers EP, Nguyen HB, Amponsah D. Sepsis: a landscape from the emergency department to the intensive care unit. Crit Care Med. 2003 Mar;31(3):968-9. აბსტრაქტი

61. Georgiou R, Eaton S, Stanton MP, et al. Efficacy and safety of nonoperative treatment for acute appendicitis: a meta-analysis. Pediatrics. 2017 Mar;139(3). აბსტრაქტი

62. Gorter RR, The SML, Gorter-Stam MAW, et al. Systematic review of nonoperative versus operative treatment of uncomplicated appendicitis. J Pediatr Surg. 2017 Aug;52(8):1219-27. აბსტრაქტი

63. Podda M, Cillara N, Di Saverio S, et al. Antibiotics-first strategy for uncomplicated acute appendicitis in adults is associated with increased rates of peritonitis at surgery. A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials comparing appendectomy and non-operative management with antibiotics. Surgeon. 2017 Oct;15(5):303-14. აბსტრაქტი

64. Kessler U, Mosbahi S, Walker B, et al. Conservative treatment versus surgery for uncomplicated appendicitis in children: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child. 2017 Dec;102(12):1118-24. აბსტრაქტი

65. Harnoss JC, Zelienka I, Probst P, et al. Antibiotics versus surgical therapy for uncomplicated appendicitis: systematic review and meta-analysis of controlled trials (PROSPERO 2015: CRD42015016882). Ann Surg. 2017 May;265(5):889-900. აბსტრაქტი

66. Salminen P, Tuominen R, Paajanen H, et al. Five-year follow-up of antibiotic therapy for uncomplicated acute appendicitis in the APPAC randomized clinical trial. JAMA. 2018 Sep 25;320(12):1259-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Rollins KE, Varadhan KK, Neal KR, et al. Antibiotics versus appendicectomy for the treatment of uncomplicated acute appendicitis: an updated meta-analysis of randomised controlled trials. World J Surg. 2016 Oct;40(10):2305-18. აბსტრაქტი

68. Sakran JV, Mylonas KS, Gryparis A, et al. Operation versus antibiotics--The "appendicitis conundrum" continues: A meta-analysis. J Trauma Acute Care Surg. 2017 Jun;82(6):1129-37. აბსტრაქტი

69. Liberman MA, Greason KL, Frame S, et al. Single-dose cefotetan or cefoxitin versus multiple-dose cefoxitin as prophylaxis in patients undergoing appendectomy for acute nonperforated appendicitis. J Am Coll Surg. 1995 Jan;180(1):77-80. აბსტრაქტი

70. National Institute for Health and Care Excellence. Intravenous fluid therapy in adults in hospital. December 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

71. Lobo DN, Awad S. Should chloride-rich crystalloids remain the mainstay of fluid resuscitation to prevent 'pre-renal' acute kidney injury? Kidney Int. 2014 Dec;86(6):1096-105.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Mason RJ. Surgery for appendicitis: is it necessary? Surg Infect (Larchmt). 2008 Aug;9(4):481-8. აბსტრაქტი

73. Deakin DE, Ahmed I. Interval appendicectomy after resolution of adult inflammatory appendix mass - is it necessary? Surgeon. 2007 Feb;5(1):45-50. აბსტრაქტი

74. Andersson RE, Petzold MG. Nonsurgical treatment of appendiceal abscess or phlegmon: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg. 2007 Nov;246(5):741-8. აბსტრაქტი

75. Garba ES, Ahmed A. Management of appendiceal mass. Ann Afr Med. 2008 Dec;7(4):200-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Mentula P, Sammalkorpi H, Leppäniemi A. Laparoscopic surgery or conservative treatment for appendiceal abscess in adults? A randomized controlled trial. Ann Surg. 2015 Aug;262(2):237-42. აბსტრაქტი

77. Cheng Y, Xiong X, Lu J, et al. Early versus delayed appendicectomy for appendiceal phlegmon or abscess. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 2;(6):CD011670.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Mällinen J, Rautio T, Grönroos J, et al. Risk of appendiceal neoplasm in periappendicular abscess in patients treated with interval appendectomy vs follow-up with magnetic resonance imaging: 1-year outcomes of the peri-appendicitis Acuta randomized clinical trial. JAMA Surg. 2019 Mar 1;154(3):200-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Kristo G, Itani KMF. Settling the controversy-appendectomy as the criterion for appendicitis diagnosis. JAMA Surg. 2019 Mar 1;154(3):207-8. აბსტრაქტი

80. Jaschinski T, Mosch CG, Eikermann M, et al. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 28;(11):CD001546.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Wei HB, Huang JL, Zheng ZH, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective randomized comparison. Surg Endosc. 2010 Feb;24(2):266-9. აბსტრაქტი

82. Yau KK, Siu WT, Tang CN, et al. Laparoscopic versus open appendectomy for complicated appendicitis. J Am Coll Surg. 2007 Jul;205(1):60-5. აბსტრაქტი

83. Woodham BL, Cox MR, Eslick GD. Evidence to support the use of laparoscopic over open appendicectomy for obese individuals: a meta-analysis. Surg Endosc. 2012 Sep;26(9):2566-70. აბსტრაქტი

84. Katkhouda N, Mason RJ, Towfigh S, et al. Laparoscopic versus open appendectomy: a prospective randomized double-blind study. Ann Surg. 2005 Sep;242(3):439-48; discussion 448-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Billingham MJ, Basterfield SJ. Pediatric surgical technique: laparoscopic or open approach? A systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr Surg. 2010 Mar;20(2):73-7. აბსტრაქტი

86. Lintula H, Kokki H, Vanamo K, et al. Laparoscopy in children with complicated appendicitis. J Pediatr Surg. 2002 Sep;37(9):1317-20. აბსტრაქტი

87. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Wilasrusmee C, Sukrat B, McEvoy M, et al. Systematic review and meta-analysis of safety of laparoscopic versus open appendicectomy for suspected appendicitis in pregnancy. Br J Surg. 2012 Nov;99(11):1470-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Prodromidou A, Machairas N, Kostakis ID, et al. Outcomes after open and laparoscopic appendectomy during pregnancy: A meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Jun;225:40-50. აბსტრაქტი

90. Sartelli M, Chichom-Mefire A, Labricciosa FM, et al. The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2017 Jul 10;12:29.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Solomkin J, Evans D, Slepavicius A, et al. Assessing the efficacy and safety of eravacycline vs ertapenem in complicated intra-abdominal infections in the investigating gram-negative infections treated with eravacycline (IGNITE 1) trial: a randomized clinical trial. JAMA Surg. 2017 Mar 1;152(3):224-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Zhanel GG, Lawrence CK, Adam H, et al. Imipenem-relebactam and meropenem-vaborbactam: two novel carbapenem-β-lactamase inhibitor combinations. Drugs. 2018 Jan;78(1):65-98. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს