განხილვები პაციენტთან

ოპერაციის დღეს, გულისრევისა და ღებინების არარსებობის შემთხვევაში, დაშვებულია თხიერი ნივთიერებების მიღება, ხოლო მეორე დღეს პაციენტი ჩვეულებრივ კვებაზე გადადის. როგორც წესი, პაციენტებს 1 კვირით ასვენებენ სკოლიდან ან სამსახურიდან. აქტივობის შემდეგი დონე ან სამსახურში დაბრუნების საკითხი უნდა განისაზღვროს განმეორებითი ვიზიტის დროს.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს