მონიტორინგი

გაურთულებელი აპენდიციტის ოპერაციის შემდეგ პაციენტებს კლინიკიდან პირველივე დღეს გაწერენ. გართულებული აპენდიციტის შემთხვევაში, მკურნალობაზე პასუხის გათვალისწინებით, ჰოსპიტალიზაცია შეიძლება უფრო ხანგრძლივი იყოს. ზოგიერთ ქვეყანაში პაციენტებს პოსტოპერაციულად აკვირდებიან აპენდიციტის ტიპის მიუხედავად (გართულებული და გაურთულებელი); მაგ. გაწერიდან 1 კვირის განმავლობაში იგეგმება განმეორებითი ვიზიტები.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს