კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

პოლიმორფონუკლეური ლეიკოციტების მატება (>75%). ანამნეზთან ერთობლიობაში გათვალისწინებით, ლაბორატორიული მონაცემების დიაგნოსტიკური-სადიფერენციაციო ღირებულება მეტია.[51]

შედეგი

მსუბუქი ლეიკოციტოზი (10 -18 x 10⁹/ლ ან 10,000 -18,000/მიკროლიტრი)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მუცლისა და მენჯის CT სკანირებით დამატებით შეგვიძლია დავინახოთ კედლის გასქელება, კედლის გაშუქება და ანთებითი ცვლილებები გარშემო ქსოვილებში.[52]com.bmj.content.model.Caption@52da364f[Figure caption and citation for the preceding image starts]: მუცლის CT- გასქელებული ჭიანაწლავი.Nasim Ahmed, MBBS, FACS; used with permission [Citation ends].

ჭია ნაწლავის CT სკანირება უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მწვავე აპენდიციტის დროს. აშშ-ში რუტინული პრაქტიკაა CT-ის ჩატარება თუ პაციენტი გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში მწვავე აპენდიციტის ნიშნებით შემოვა.[25] CT სკანირება ასევე მითითებულია ატიპური გამოვლინებების დროს.[29][47]

კომპიუტერული სკანირება ინტრავენური კონტრასტით, პერორალური კონტრასტის დამატებით ან მის გარეშე, ხასიათდება 100%-იანი მგრძნობელობით, ხოლო ინტრავენური კონტრასტის გარეშე მგრძნობელობა 92%-ია.[49][50]

თუ ორსულ ქალებს აპენდიციტის ნიშნები აღენიშნებათ, საჭიროა მუცლის სონოგრაფია ჭიანაწლავის დასათვალიერებლად. თუ სონოგრაფიის შედეგი არადამაჯერებელია, უნდა ჩატარდეს მუცლის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა (განსაკუთრებით ორსულობის ადრეულ ეტაპზე).[29][47]

შედეგი

ვლინდება პათოლოგიური ჭიანაწლავი (დიამეტრი >6 მმ) ან კალციფიცირებული ლითოწარმონაქმნი, ჭიანაწლავის ანთების და ცხიმოვანი სურათის ფონზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

თუ დადებითია, საჭიროა ექტოპიური ორსულობის ალბათობის განხილვა.

შედეგი

უარყოფითი

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეიძლება ვარჩიოთ ბავშვებში, რათა კომპიუტერული ტომოგრაფიით დასხივება შევზღუდოთ. ულტრაბგერის სენსიტიურობა და სპეციფიკურობა შეიძლება უფრო მაღალი იყოს ბავშვებში, ვიდრე ზრდასრულებში.[41][44][45]

შედეგი

პერისტალტიკის არმქონე ან არაკომპრესირებადი სტრუქტურა, გარე დიამეტრი >6 მმ, სითხის დაგროვება პერფორაციის შემთხვევაში, გაცხიმოვნება, აპენდიკოლითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

სისხლის წითელ უჯრედებზე, თეთრ უჯრედებზე ან ნიტრატებზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში განიხილება ალტერნატიული დიაგნოზი, მაგ. თირკმლის კოლიკა ან საშარდე გზების ანთება.

შედეგი

უარყოფითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

თუ ორსულ ქალებს აპენდიციტის ნიშნები აღენიშნებათ, საჭიროა მუცლის სონოგრაფია ჭიანაწლავის დასათვალიერებლად. თუ სონოგრაფიის შედეგი არადამაჯერებელია, უნდა ჩატარდეს მუცლის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა (განსაკუთრებით ორსულობის ადრეულ ეტაპზე).[29][47]

შედეგი

ვლინდება პათოლოგიური ჭიანაწლავი (დიამეტრი > 6 მმ) და ანთებითი ცვლილებების ნიშნები, აპენდიკოლითი, გაცხიმოვნება

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს