სურათები და ვიდეოები

სურათები

2

მწვავე აპენდიციტი

მუცლის CT- გასქელებული ჭიანაწლავი.

Nasim Ahmed, MBBS, FACS; used with permission

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

1

მწვავე აპენდიციტი

მწვავე აპენდიციტი- ოპერაციის დროს მოპოვებული ნიმუში.

Nasim Ahmed, MBBS, FACS; used with permission

მოცემული სურათის კონტექსტში დათვალიერებისთვის ეწვიეთ შემდეგ სექციას (სექციებს):

ვიდეოები

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს