სურათები და ვიდეოები

სურათები

  • 1
  • 2
2

მწვავე აპენდიციტი

მუცლის CT- გასქელებული ჭიანაწლავი.

Nasim Ahmed, MBBS, FACS; used with permission

See this image in context in the following section/s:

1

მწვავე აპენდიციტი

მწვავე აპენდიციტი- ოპერაციის დროს მოპოვებული ნიმუში.

Nasim Ahmed, MBBS, FACS; used with permission

See this image in context in the following section/s:

ვიდეოები

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით