ახალი ტიპის მკურნალობა

ერავაციკლინი

ერავაციკლინი ტეტრაციკლინების ჯგუფის თანამედროვე ანტიბიოტიკია. ერთერთი კლინიკური კვლევის მიხედვით, იგი სულ მცირე ისეთივე ეფექტურია, როგორც ერტაპენემი გართულებული ინტრააბდომინური ინფექციების (cIAIs) დროს.[91] ერავაციკლინს შესაძლოა ჰქონდეს გარკვეული როლი გართულებული აპენდიციტის მკურნალობაში. აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტომ, ასევე ევროპის სამედიცინო პროდუქტების სააგენტომ ერავაციკლინი ((Xerava, Tetraphase Pharmaceuticals) დაამტკიცა ზრდასრულებში cIAIs სამკურნალოდ.

მეროპენემ / ვაბორბაქტამი

მეროპენემი/ვაბორბაქტამი არის კარბაპენემისა და ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორის კომბინაცია, რომელმაც გამოამჟღავნა კლინიკური განკურნების მაღალი მაჩვენებელი საუკეთესო ხელმისაწვდომ თერაპიებთან შედარებით, კარბაპენემის მიმართ რეზისტენტული Enterobacteriaceae-ს და სხვა ინფექციების სამკურნალოდ.[92] ევროპის სამედიცინო პროდუქტების სააგენტოს ადამიანებში სამედიცინო პროდუქტების გამოყენების კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია მეროპენემი/ვაბორბაქტამის ავტორიზაციის მინიჭებას ინფექციის რამდენიმე ტიპის, მათ შორის cIAIs-ს სამკურნალოდ. მეროპენემი/ვაბორბაქტამი დამტკიცებულაი სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ გართულებული საშარდე გზების ინფექციების სამკურნალოდ ზრდასრულებში.

იმიპენემი/ცილასტასტინი/რელებაქტამი

იმიპენემი/ცილასტატინი/რელებაქტამი არის სამმაგი კომბინაცია, რომელიც შეიცავს იმიპენემ-ცილასტატინს (უწინ სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ დამტკიცებულ ანტიბიოტიკს) და ახალი ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორს - რელებაქტამს. სურსათისა და წამლის სააგენტომ გასცა ავტორიზაცია ამ კომბინაციის გამოსაყენებლად იმ ზრდასრული პაციენტების სამკურნალოდ, რომელსაც აღენიშნებათ გართულებული საშარდე გზების ინფექციები და cIAIs.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს