კრიტერიუმები

ალვარადოს (MANTRELS) ქულა[46]

ქულა დაფუძნებულია პაციენტების კლინიკურ მახასიათებლებზე. რაც უფრო მეტია ქულა (მაქსიმუმი- 10), მით მეტია მწვავე აპენდიციტის ალბათობა.

M: ტკივილის მიგრაცია მარჯვენა ქვედა კვადრანტში = 1 ქულა

A: ანორექსია = 1 ქულა

N: გულისრევა და ღებინება = 1 ქულა

T: მტკივნეულობა მარჯვენა ქვედა კვადრანტში = 2 ქულა

R: უკუცემითი ტკივილი = 1 ქულა

E: მომატებული ტემპერატურა = 1 ქულა

L: ლეიკოციტოზი = 2 ქულა

S: ლეიკოციტური ფორმულის მარცხნივ გადახრა = 1 ქულა

მწვავე ფიზიოლოგიური და ქრონიკული ჯანმრთელობის შეფასების II სკალა (APACHE II)[47]

APACHE ქულები ხშირად გამოიყენება დაავადების სიმძიმის დასადგენად ინტენსიურ განყოფილებაში და სიკვდილის რისკის პროგნოზისთვის.[ APACHE II ქულების სისტემა ] თუ ქულები 25 ან მეტია, სიკვდილობის რისკი მაღალია.

არსებობს რამდენიმე სხვა მოდელი, რომლებიც ინტენსიური განყოფილებისთვის შეიქმნა, მათ შორისაა: APACHE III, სიკვდილობა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებაში- სეფსისის ქულა, მწვავე ფიზიოლოგიური ქულა - გამარტივებული, სეფსისთან დაკავშირებული ორგანული უკმარისობის შეფასება და სიკვდილობის ალბათობის მოდელი II.[48][49][50]

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით