პანკრეასის კიბო

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Ghaneh P, Costello E, Neoptolemos JP. Biology and management of pancreatic cancer. Gut. 2007 Aug;56(8):1134-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Pancreatic Section, British Society of Gastroenterology; Pancreatic Society of Great Britain and Ireland; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; Royal College of Pathologists; Special Interest Group for Gastro-Intestinal Radiology. Guidelines for the management of patients with pancreatic cancer periampullary and ampullary carcinomas. Gut. 2005 Jun;54 (Suppl 5):v1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: pancreatic adenocarcinoma [internet publication].სრული ტექსტი

Li D, Xie K, Wolff R, et al. Pancreatic cancer. Lancet. 2004 Mar 27;363(9414):1049-57. აბსტრაქტი

Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1691-703.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2011 May 12;364(19):1817-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Balaban EP, Mangu PB, Khorana AA, et al. Locally advanced, unresectable pancreatic cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2016 Aug 1;34(22):2654-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Sohal DPS, Kennedy EB, Khorana A, et al. Metastatic pancreatic cancer: ASCO clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2018 Aug 20;36(24):2545-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Seufferlein T, Bachet JB, Van Cutsem E, et al. Pancreatic adenocarcinoma: ESMO-ESDO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012 Oct;23 (Suppl 7):vii33-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Maitra A, Hruban RH. Pancreatic cancer. Annu Rev Pathol. 2008;3:157-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Klimstra DS, Pitman MB, Hruban RH. An algorithmic approach to the diagnosis of pancreatic neoplasms. Arch Pathol Lab Med. 2009 Mar;133(3):454-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Hruban RH, Adsay NV. Molecular classification of neoplasms of the pancreas. Hum Pathol. 2009 May;40(5):612-23. აბსტრაქტი

4. Chari ST, Leibson CL, Rabe KG, et al. Probability of pancreatic cancer following diabetes: a population-based study. Gastroenterology. 2005 Aug;129(2):504-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. EU Pancreas. Epidemiology [internet publication].სრული ტექსტი

6. Lynch SM, Vrieling A, Lubin JH, et al. Cigarette smoking and pancreatic cancer: a pooled analysis from the Pancreatic Cancer Cohort Consortium. Am J Epidemiol. 2009 Aug 15;170(4):403-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Del Chiaro M, Zerbi A, Capurso G, et al. Familial pancreatic cancer in Italy. Risk assessment, screening programs and clinical approach: a position paper from the Italian Registry. Dig Liver Dis. 2010 Sep;42(9):597-605. აბსტრაქტი

8. Hruban RH, Maitra A, Schulick R, et al. Emerging molecular biology of pancreatic cancer. Gastrointest Cancer Res. 2008 Jul;2(4 Suppl):S10-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Petersen GM, de Andrade M, Goggins M, et al. Pancreatic cancer genetic epidemiology consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 Apr;15(4):704-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Shi C, Hruban RH, Klein AP. Familial pancreatic cancer. Arch Pathol Lab Med. 2009 Mar;133(3):365-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Ghaneh P, Costello E, Neoptolemos JP. Biology and management of pancreatic cancer. Gut. 2007 Aug;56(8):1134-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Maitra A, Fukushima N, Takaori K, et al. Precursors to invasive pancreatic cancer. Adv Anat Pathol. 2005 Mar;12(2):81-91. აბსტრაქტი

13. Hruban RH, Maitra A, Goggins M. Update on pancreatic intraepithelial neoplasia. Int J Clin Exp Pathol. 2008 Jan 1;1(4):306-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Iodice S, Gandini S, Maisonneuve P, et al. Tobacco and the risk of pancreatic cancer: a review and meta-analysis. Langenbecks Arch Surg. 2008 Jul;393(4):535-45. აბსტრაქტი

15. Klein AP, Brune KA, Petersen GM, et al. Prospective risk of pancreatic cancer in familial pancreatic cancer kindreds. Cancer Res. 2004 Apr 1;64(7):2634-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Malka D, Hammel P, Maire F, et al. Risk of pancreatic adenocarcinoma in chronic pancreatitis. Gut. 2002 Dec;51(6):849-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Aune D, Greenwood DC, Chan DS, et al. Body mass index, abdominal fatness and pancreatic cancer risk: a systematic review and non-linear dose-response meta-analysis of prospective studies. Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):843-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Li D, Morris JS, Liu J, et al. Body mass index and risk, age of onset, and survival in patients with pancreatic cancer. JAMA. 2009 Jun 24;301(24):2553-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Jiao L, Silverman DT, Schairer C, et al. Alcohol use and risk of pancreatic cancer: the NIH-AARP Diet and Health Study. Am J Epidemiol. 2009 May 1;169(9):1043-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Hart AR, Kennedy H, Harvey I. Pancreatic cancer: a review of the evidence on causation. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008 Mar;6(3):275-82. აბსტრაქტი

21. Paluszkiewicz P, Smolińska K, Dębińska I, et al. Main dietary compounds and pancreatic cancer risk. The quantitative analysis of case-control and cohort studies. Cancer Epidemiol. 2012 Feb;36(1):60-7. აბსტრაქტი

22. Pancreatic Section, British Society of Gastroenterology; Pancreatic Society of Great Britain and Ireland; Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland; Royal College of Pathologists; Special Interest Group for Gastro-Intestinal Radiology. Guidelines for the management of patients with pancreatic cancer periampullary and ampullary carcinomas. Gut. 2005 Jun;54 (Suppl 5):v1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Pannala R, Basu A, Petersen GM, et al. New-onset diabetes: a potential clue to the early diagnosis of pancreatic cancer. Lancet Oncol. 2009 Jan;10(1):88-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Harsha HC, Kandasamy K, Ranganathan P, et al. A compendium of potential biomarkers of pancreatic cancer. PLoS Med. 2009 Apr 7;6(4):e1000046.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Zhao W-Y, Luo M, Sun YW, et al. Computed tomography in diagnosing vascular invasion in pancreatic and periampullary cancers: a systematic review and meta-analysis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009 Oct;8(5):457-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Wu LM, Hu JN, Hua J, et al. Diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging compared with fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for pancreatic malignancy: a meta-analysis using a hierarchical regression model. J Gastroenterol Hepatol. 2012 Jun;27(6):1027-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Wu LM, Xu JR, Hua J, et al. Value of diffusion-weighted imaging for the discrimination of pancreatic lesions: a meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012 Feb;24(2):134-42. აბსტრაქტი

28. Tang S, Huang G, Liu J, et al. Usefulness of 18F-FDG PET, combined FDG-PET/CT and EUS in diagnosing primary pancreatic carcinoma: a meta-analysis. Eur J Radiol. 2011 Apr;78(1):142-50. აბსტრაქტი

29. Dewitt J, Devereaux BM, Lehman GA, et al. Comparison of endoscopic ultrasound and computed tomography for the preoperative evaluation of pancreatic cancer: a systematic review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006 Jun;4(6):717-25. აბსტრაქტი

30. Hewitt MJ, McPhail MJ, Possamai L, et al. EUS-guided FNA for diagnosis of solid pancreatic neoplasms: a meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2012 Feb;75(2):319-31. აბსტრაქტი

31. Ngamruengphong S, Swanson KM, Shah ND, et al. Preoperative endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration does not impair survival of patients with resected pancreatic cancer. Gut. 2015 Jul;64(7):1105-10. აბსტრაქტი

32. Wani S, Mullady D, Early DS, et al. The clinical impact of immediate on-site cytopathology evaluation during endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: a prospective multicenter randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 2015 Oct;110(10):1429-39. აბსტრაქტი

33. Maithel SK, Maloney S, Winston C, et al. Preoperative CA 19-9 and the yield of staging laparoscopy in patients with radiographically resectable pancreatic adenocarcinoma. Ann Surg Oncol. 2008 Dec;15(12):3512-20. აბსტრაქტი

34. Hori Y; SAGES Guidelines Committee. Diagnostic laparoscopy guidelines. Surg Endosc. 2008 May;22(5):1353-83. აბსტრაქტი

35. Hariharan D, Constantinides VA, Froeling FE, et al. The role of laparoscopy and laparoscopic ultrasound in the preoperative staging of pancreatico-biliary cancers: a meta-analysis. Eur J Surg Oncol. 2010 Oct;36(10):941-8. აბსტრაქტი

36. National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: pancreatic adenocarcinoma [internet publication].სრული ტექსტი

37. Hartwig W, Schneider L, Diener MK, et al. Preoperative tissue diagnosis for tumours of the pancreas. Br J Surg. 2009 Jan;96(1):5-20. აბსტრაქტი

38. Micames C, Jowell PS, White R, et al. Lower frequency of peritoneal carcinomatosis in patients with pancreatic cancer diagnosed by EUS-guided FNA vs. percutaneous FNA. Gastrointest Endosc. 2003 Nov;58(5):690-5. აბსტრაქტი

39. Hariharan D, Saied A, Kocher HM. Analysis of mortality rates for pancreatic cancer across the world. HPB (Oxford). 2008;10(1):58-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Kloppel G, Adsay NV. Chronic pancreatitis and the differential diagnosis versus pancreatic cancer. Arch Pathol Lab Med. 2009 Mar;133(3):382-7. აბსტრაქტი

41. Finkelberg DL, Sahani D, Deshpande V, et al. Autoimmune pancreatitis. N Engl J Med. 2006 Dec 21;355(25):2670-6. აბსტრაქტი

42. Exocrine and endocrine pancreas. In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al, eds. AJCC cancer staging manual. 8th ed. New York, NY: Springer; 2017.

43. Al-Hawary MM, Francis IR, Chari ST, et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma radiology reporting template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology and the American Pancreatic Association. Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):291-304. აბსტრაქტი

44. Greenhalf W, Neoptolemos JP. Increasing survival rates of patients with pancreatic cancer by earlier identification. Nat Clin Pract Oncol. 2006 Jul;3(7):346-7. აბსტრაქტი

45. Canto MI, Goggins M, Yeo CJ, et al. Screening for pancreatic neoplasia in high-risk individuals: an EUS-based approach. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Jul;2(7):606-21. აბსტრაქტი

46. Wang W, Chen S, Brune KA, et al. PancPRO: risk assessment for individuals with a family history of pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2007 Apr 10;25(11):1417-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Li D, Xie K, Wolff R, et al. Pancreatic cancer. Lancet. 2004 Mar 27;363(9414):1049-57. აბსტრაქტი

48. La Torre M, Nigri G, Ferrari L, et al. Hospital volume, margin status, and long-term survival after pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma. Am Surg. 2012 Feb;78(2):225-9. აბსტრაქტი

49. National Institute for Health and Care Excellence. Pancreatic cancer in adults: diagnosis and management. February 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

50. Hüttner FJ, Fitzmaurice C, Schwarzer G, et al. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 16;(2):CD006053.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Iqbal N, Lovegrove RE, Tilney HS, et al. A comparison of pancreaticoduodenectomy with pylorus preserving pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of 2822 patients. Eur J Surg Oncol. 2008 Nov;34(11):1237-45. აბსტრაქტი

52. Iqbal N, Lovegrove RE, Tilney HS, et al. A comparison of pancreaticoduodenectomy with extended pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of 1909 patients. Eur J Surg Oncol. 2009 Jan;35(1):79-86. აბსტრაქტი

53. Jang JY, Kang MJ, Heo JS, et al. A prospective randomized controlled study comparing outcomes of standard resection and extended resection, including dissection of the nerve plexus and various lymph nodes, in patients with pancreatic head cancer. Ann Surg. 2014 Apr;259(4):656-64. აბსტრაქტი

54. Glanemann M, Shi B, Liang F, et al. Surgical strategies for treatment of malignant pancreatic tumors: extended, standard or local surgery? World J Surg Oncol. 2008 Nov 12;6:123.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Venkat R, Edil BH, Schulick RD, et al. Laparoscopic distal pancreatectomy is associated with significantly less overall morbidity compared to the open technique: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg. 2012 Jun;255(6):1048-59. აბსტრაქტი

56. van der Gaag NA, Rauws EA, van Eijck CH, et al. Preoperative biliary drainage for cancer of the head of the pancreas. N Engl J Med. 2010 Jan 14;362(2):129-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Andriulli A, Festa V, Botteri E, et al. Neoadjuvant/preoperative gemcitabine for patients with localized pancreatic cancer: a meta-analysis of prospective studies. Ann Surg Oncol. 2012 May;19(5):1644-62. აბსტრაქტი

58. Gillen S, Schuster T, Meyer Zum Büschenfelde C, et al. Preoperative/neoadjuvant therapy in pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis of response and resection percentages. PLoS Med. 2010 Apr 20;7(4):e1000267.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Morganti AG, Massaccesi M, La Torre G, et al. A systematic review of resectability and survival after concurrent chemoradiation in primarily unresectable pancreatic cancer. Ann Surg Oncol. 2010 Jan;17(1):194-205. აბსტრაქტი

60. Khorana AA, Mangu PB, Berlin J, et al. Potentially curable pancreatic cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2017 Jul 10;35(20):2324-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Neoptolemos JP, Palmer D, Ghaneh P, et al. ESPAC-4: A multicenter, international, open-label randomized controlled phase III trial of adjuvant combination chemotherapy of gemcitabine (GEM) and capecitabine (CAP) versus monotherapy gemcitabine in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma. J Clin Oncol. 2016;34 (Suppl 15):LBA4006.სრული ტექსტი

62. Stocken DD, Büchler MW, Dervenis C, et al. Meta-analysis of randomised adjuvant therapy trials for pancreatic cancer. Br J Cancer. 2005 Apr 25;92(8):1372-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Butturini G, Stocken DD, Wente MN, et al; Pancreatic Cancer Meta-Analysis Group. Influence of resection margins and treatment on survival in patients with pancreatic cancer: meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Surg. 2008 Jan;143(1):75-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Picozzi VJ, Pisters PW, Vickers SM, et al. Strength of the evidence: adjuvant therapy for resected pancreatic cancer. J Gastrointest Surg. 2008 Apr;12(4):657-61. აბსტრაქტი

65. Regine WF, Winter KA, Abrams RA, et al. Fluorouracil vs gemcitabine chemotherapy before and after fluorouracil-based chemoradiation following resection of pancreatic adenocarcinoma: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Mar 5;299(9):1019-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Regine WF, Winter KA, Abrams R, et al. Fluorouracil-based chemoradiation with either gemcitabine or fluorouracil chemotherapy after resection of pancreatic adenocarcinoma: 5-year analysis of the U.S. Intergroup/RTOG 9704 phase III trial. Ann Surg Oncol. 2011 May;18(5):1319-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Valle JW, Palmer D, Jackson R, et al. Optimal duration and timing of adjuvant chemotherapy after definitive surgery for ductal adenocarcinoma of the pancreas: ongoing lessons from the ESPAC-3 study. J Clin Oncol. 2014 Feb 20;32(6):504-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Gurusamy KS, Kumar S, Davidson BR, et al. Resection versus other treatments for locally advanced pancreatic cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 27;(2):CD010244.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Moss AC, Morris E, Mac Mathuna P. Palliative biliary stents for obstructing pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD004200.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Huser N, Michalski CW, Schuster T, et al. Systematic review and meta-analysis of prophylactic gastroenterostomy for unresectable advanced pancreatic cancer. Br J Surg. 2009 Jul;96(7):711-9. აბსტრაქტი

71. Moss AC, Morris E, Leyden J, et al. Do the benefits of metal stents justify the costs? A systematic review and meta-analysis of trials comparing endoscopic stents for malignant biliary obstruction. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007 Dec;19(12):1119-24. აბსტრაქტი

72. Kitano M, Yamashita Y, Tanaka K, et al. Covered self-expandable metal stents with an anti-migration system improve patency duration without increased complications compared with uncovered stents for distal biliary obstruction caused by pancreatic carcinoma: a randomized multicenter trial. Am J Gastroenterol. 2013 Nov;108(11):1713-22. აბსტრაქტი

73. Sultana A, Tudur Smith C, Cunningham D, et al. Meta-analyses of chemotherapy for locally advanced and metastatic pancreatic cancer: results of secondary end points analyses. Br J Cancer. 2008 Jul 8;99(1):6-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Sultana A, Smith CT, Cunningham D, et al. Meta-analyses of chemotherapy for locally advanced and metastatic pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2007 Jun 20;25(18):2607-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Sultana A, Ghaneh P, Cunningham D, et al. Gemcitabine based combination chemotherapy in advanced pancreatic cancer-indirect comparison. BMC Cancer. 2008 Jul 8;8:192.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Poplin E, Feng Y, Berlin J, et al. Phase III, randomized study of gemcitabine and oxaliplatin versus gemcitabine (fixed-dose rate infusion) compared with gemcitabine (30-minute infusion) in patients with pancreatic carcinoma E6201: a trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol. 2009 Aug 10;27(23):3778-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Heinemann V, Labianca R, Hinke A, et al. Increased survival using platinum analog combined with gemcitabine as compared to single-agent gemcitabine in advanced pancreatic cancer: pooled analysis of two randomized trials, the GERCOR/GISCAD intergroup study and a German multicenter study. Ann Oncol. 2007 Oct;18(10):1652-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Heinemann V, Boeck S, Hinke A, et al. Meta-analysis of randomized trials: evaluation of benefit from gemcitabine-based combination chemotherapy applied in advanced pancreatic cancer. BMC Cancer. 2008 Mar 28;8:82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Cunningham D, Chau I, Stocken DD, et al. Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2009 Nov 20;27(33):5513-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, et al. Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol. 2007 May 20;25(15):1960-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Heinemann V, Vehling-Kaiser U, Waldschmidt D, et al. Gemcitabine plus erlotinib followed by capecitabine versus capecitabine plus erlotinib followed by gemcitabine in advanced pancreatic cancer: final results of a randomised phase 3 trial of the 'Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie' (AIO-PK0104). Gut. 2013 May;62(5):751-9. აბსტრაქტი

82. Hammel P, Huguet F, van Laethem JL, et al. Effect of chemoradiotherapy vs chemotherapy on survival in patients with locally advanced pancreatic cancer controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: the LAP07 randomized clinical trial. JAMA. 2016 May 3;315(17):1844-53. აბსტრაქტი

83. Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1691-703.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2011 May 12;364(19):1817-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Balaban EP, Mangu PB, Khorana AA, et al. Locally advanced, unresectable pancreatic cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2016 Aug 1;34(22):2654-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Oettle H, Riess H, Stieler JM, et al. Second-line oxaliplatin, folinic acid, and fluorouracil versus folinic acid and fluorouracil alone for gemcitabine-refractory pancreatic cancer: outcomes from the CONKO-003 trial. J Clin Oncol. 2014 Aug 10;32(23):2423-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Vickers MM, Powell ED, Asmis TR, et al. Comorbidity, age and overall survival in patients with advanced pancreatic cancer - results from NCIC CTG PA.3: a phase III trial of gemcitabine plus erlotinib or placebo. Eur J Cancer. 2012 Jul;48(10):1434-42. აბსტრაქტი

88. Burris HA 3rd, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol. 1997 Jun;15(6):2403-13. აბსტრაქტი

89. Sohal DPS, Kennedy EB, Khorana A, et al. Metastatic pancreatic cancer: ASCO clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2018 Aug 20;36(24):2545-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Colucci G, Labianca R, Di Costanzo F, et al. Randomized phase III trial of gemcitabine plus cisplatin compared with single-agent gemcitabine as first-line treatment of patients with advanced pancreatic cancer: the GIP-1 study. J Clin Oncol. 2010 Apr 1;28(10):1645-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Dahan L, Bonnetain F, Ychou M, et al. Combination 5-fluorouracil, folinic acid and cisplatin (LV5FU2-CDDP) followed by gemcitabine or the reverse sequence in metastatic pancreatic cancer: final results of a randomised strategic phase III trial (FFCD 0301). Gut. 2010 Nov;59(11):1527-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Kulke MH, Tempero MA, Niedzwiecki D, et al. Randomized phase II study of gemcitabine administered at a fixed dose rate or in combination with cisplatin, docetaxel, or irinotecan in patients with metastatic pancreatic cancer: CALGB 89904. J Clin Oncol. 2009 Nov 20;27(33):5506-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Wang-Gillam A, Li CP, Bodoky G, et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016 Feb 6;387(10018):545-57. აბსტრაქტი

94. Puli SR, Reddy JB, Bechtold ML, et al. EUS-guided celiac plexus neurolysis for pain due to chronic pancreatitis or pancreatic cancer pain: a meta-analysis and systematic review. Dig Dis Sci. 2009 Nov;54(11):2330-7. აბსტრაქტი

95. Kaufman M, Singh G, Das S, et al. Efficacy of endoscopic ultrasound-guided celiac plexus block and celiac plexus neurolysis for managing abdominal pain associated with chronic pancreatitis and pancreatic cancer. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb;44(2):127-34. აბსტრაქტი

96. Arcidiacono PG, Calori G, Carrara S, et al. Celiac plexus block for pancreatic cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD007519.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Amr YM, Makharita MY. Comparative study between 2 protocols for management of severe pain in patients with unresectable pancreatic cancer: one-year follow-up. Clin J Pain. 2013 Sep;29(9):807-13. აბსტრაქტი

98. Wang X, Bao Z, Zhang X, et al. Effectiveness and safety of PD-1/PD-L1 inhibitors in the treatment of solid tumors: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2017 May 31;8(35):59901-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. US Food and Drug Administration. FDA grants accelerated approval to pembrolizumab for first tissue/site agnostic indication. May 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

100. ClinicalTrials.gov. A phase IIb pilot study to assess the efficacy, safety and pharmacodynamic effects of pembrolizumab and BL-8040 in patients with metastatic pancreatic cancer. April 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

101. ClinicalTrials.gov. Phase Ib trial of pembrolizumab and XL888 in patients with advanced gastrointestinal malignancies. April 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

102. ClinicalTrials.gov. A randomized multicenter phase Ib/II study to assess the safety and the immunological effect of chemoradiation therapy (CRT) in combination with pembrolizumab (MK-3475) compared to CRT alone in patients with resectable or borderline resectable pancreatic cancer. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

103. Wong HH, Lemoine NR. Pancreatic cancer: molecular pathogenesis and new therapeutic targets. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2009 Jul;6(7):412-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Kindler HL, Niedzwiecki D, Hollis D, et al. Gemcitabine plus bevacizumab compared with gemcitabine plus placebo in patients with advanced pancreatic cancer: phase III trial of the Cancer and Leukemia Group B (CALGB 80303). J Clin Oncol. 2010 Aug 1;28(22):3617-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Moinpour CM, Vaught NL, Goldman B, et al. Pain and emotional well-being outcomes in Southwest Oncology Group-directed intergroup trial S0205: a phase III study comparing gemcitabine plus cetuximab versus gemcitabine as first-line therapy in patients with advanced pancreas cancer. J Clin Oncol. 2010 Aug 1;28(22):3611-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Philip PA, Benedetti J, Corless CL, et al. Phase III study comparing gemcitabine plus cetuximab versus gemcitabine in patients with advanced pancreatic adenocarcinoma: Southwest Oncology Group-directed intergroup trial S0205. J Clin Oncol. 2010 Aug 1;28(22):3605-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Eltawil KM, Renfrew PD, Molinari M. Meta-analysis of phase III randomized trials of molecular targeted therapies for advanced pancreatic cancer. HPB (Oxford). 2012 Apr;14(4):260-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Löhr JM, Haas SL, Bechstein WO, et al. Cationic liposomal paclitaxel plus gemcitabine or gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a randomized controlled phase II trial. Ann Oncol. 2012 May;23(5):1214-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Chang DK, Grimmond SM, Biankin AV. Pancreatic cancer genomics. Curr Opin Genet Dev. 2014 Feb;24:74-81. აბსტრაქტი

110. Borad MJ, Reddy SG, Bahary N, et al. Randomized phase II trial of gemcitabine plus TH-302 versus gemcitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2015 May 1;33(13):1475-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Ko AH, Tempero MA, Shan YS, et al. A multinational phase 2 study of nanoliposomal irinotecan sucrosofate (PEP02, MM-398) for patients with gemcitabine-refractory metastatic pancreatic cancer. Br J Cancer. 2013 Aug 20;109(4):920-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Uesaka K, Boku N, Fukutomi A, et al. Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: a phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01). Lancet. 2016 Jul 16;388(10041):248-57. აბსტრაქტი

113. Huguet F, Girard N, Guerche CS, et al. Chemoradiotherapy in the management of locally advanced pancreatic carcinoma: a qualitative systematic review. J Clin Oncol. 2009 May 1;27(13):2269-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Seufferlein T, Bachet JB, Van Cutsem E, et al. Pancreatic adenocarcinoma: ESMO-ESDO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012 Oct;23 (Suppl 7):vii33-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. Nakchbandi IA, Lohr JM. Coagulation, anticoagulation and pancreatic carcinoma. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2008 Aug;5(8):445-55. აბსტრაქტი

116. Kocher HM, Alrawashdeh W. Pancreatic cancer. BMJ Clin Evid. 2010 May 19;2010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Gurusamy KS, Koti R, Fusai G, et al. Somatostatin analogues for pancreatic surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;(4):CD008370.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Figueras J, Sabater L, Planellas P, et al. Randomized clinical trial of pancreaticogastrostomy versus pancreaticojejunostomy on the rate and severity of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. Br J Surg. 2013 Nov;100(12):1597-605. აბსტრაქტი

119. Topal B, Fieuws S, Aerts R, et al; Belgian Section of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery. Pancreaticojejunostomy versus pancreaticogastrostomy reconstruction after pancreaticoduodenectomy for pancreatic or periampullary tumours: a multicentre randomised trial. Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):655-62. აბსტრაქტი

120. Wente MN, Shrikhande SV, Muller MW, et al. Pancreaticojejunostomy versus pancreaticogastrostomy: systematic review and meta-analysis. Am J Surg. 2007 Feb;193(2):171-83. აბსტრაქტი

121. Klaiber U, Probst P, Knebel P, et al. Meta-analysis of complication rates for single-loop versus dual-loop (Roux-en-Y) with isolated pancreaticojejunostomy reconstruction after pancreaticoduodenectomy. Br J Surg. 2015 Mar;102(4):331-40. აბსტრაქტი

122. Tamandl D, Sahora K, Prucker J, et al. Impact of the reconstruction method on delayed gastric emptying after pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy: a prospective randomized study. World J Surg. 2014 Feb;38(2):465-75. აბსტრაქტი

123. Shimoda M, Kubota K, Katoh M, et al. Effect of Billroth II or Roux-en-Y reconstruction for the gastrojejunostomy on delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy: a randomized controlled study. Ann Surg. 2013 May;257(5):938-42. აბსტრაქტი

124. Berger AC, Garcia M Jr, Hoffman JP, et al. Postresection CA 19-9 predicts overall survival in patients with pancreatic cancer treated with adjuvant chemoradiation: a prospective validation by RTOG 9704. J Clin Oncol. 2008 Dec 20;26(36):5918-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას