საშვილოსნოს ყელის კიბო

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Munoz N, Manalastas R Jr, Pitisuttithum P, et al. Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24-45 years: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2009 Jun 6;373(9679):1949-57. აბსტრაქტი

Benedet JL, Bender H, Jones H 3rd, et al. FIGO staging classifications and clinical practice guidelines in the management of gynecologic cancers. Int J Gynaecol Obstet. 2000 Aug;70(2):209-62. აბსტრაქტი

Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000 Apr;18(8):1606-13. აბსტრაქტი

Morris M, Eifel PJ, Lu J, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med. 1999 Apr 15;340(15):1137-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Whitney CW, Sause W, Bundy BN, et al. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol. 1999 May;17(5):1339-48. აბსტრაქტი

Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al. A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1999 May;73(2):177-83. აბსტრაქტი

Janku F, Wheler JJ, Westin SN, et al. PI3K/AKT/mTOR inhibitors in patients with breast and gynecologic malignancies harboring PIK3CA mutations. J Clin Oncol. 2012 Mar 10;30(8):777-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bergmark K, Avall-Lundqvist E, Dickman PW, et al. Vaginal changes and sexuality in women with a history of cervical cancer. N Engl J Med. 1999 May 6;340(18):1383-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Moore DH. Cervical cancer. Obstet Gynecol. 2006 May;107(5):1152-61. აბსტრაქტი

2. Wells M, Ostor AG, Crum CP, et al. Tumors of the uterine cervix. In: Tavassoli FA, Devilli P, eds. Tumors of the breast and genital organs. Lyons: World Health Organization, IARC Press; 2003.

3. World Health Organization. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer: fact sheet. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

4. European Network of Cancer Registries. Cervical cancer (CCU) fact sheet. Mar 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

5. von Karsa L, Arbyn M, De Vuyst H, et al. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Summary of the supplements on HPV screening and vaccination. Papillomavirus Research. 2015 December; 1: 22-31.სრული ტექსტი

6. National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. Cancer stat facts: cervical cancer [internet publication].სრული ტექსტი

7. American Cancer Society. Cancer facts & figures 2019. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Louie KS, de Sanjose S, Diaz M, et al. Early age at first sexual intercourse and early pregnancy are risk factors for cervical cancer in developing countries. Br J Cancer. 2009 Apr 7;100(7):1191-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical carcinoma and sexual behavior: collaborative reanalysis of individual data on 15,461 women with cervical carcinoma and 29,164 women without cervical carcinoma from 21 epidemiological studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Apr;18(4):1060-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer; Appleby P, Beral V, Berrington de González A, et al. Carcinoma of the cervix and tobacco smoking: collaborative reanalysis of individual data on 13,541 women with carcinoma of the cervix and 23,017 women without carcinoma of the cervix from 23 epidemiological studies. Int J Cancer. 2006 Mar 15;118(6):1481-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Liu G, Sharma M, Tan N, et al. HIV-positive women have higher risk of human papilloma virus infection, precancerous lesions, and cervical cancer. AIDS. 2018 Mar 27;32(6):795-808.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Hessol NA, Whittemore H, Vittinghoff E, et al. Incidence of first and second primary cancers diagnosed among people with HIV, 1985-2013: a population-based, registry linkage study. Lancet HIV. 2018 Nov;5(11):e647-55. აბსტრაქტი

13. Grulich AE, van Leeuwen MT, Falster MO, et al. Incidence of cancers in people with HIV/AIDS compared with immunosuppressed transplant recipients: a meta-analysis. Lancet. 2007 Jul 7;370(9581):59-67. აბსტრაქტი

14. Parikh S, Brennan P, Boffetta P. Meta-analysis of social inequality and the risk of cervical cancer. Int J Cancer. 2003 Jul 10;105(5):687-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. González CA, Travier N, Luján-Barroso L, et al. Dietary factors and in situ and invasive cervical cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition study. Int J Cancer. 2011 Jul 19;129(2):449-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer., Appleby P, Beral V, et al. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16,573 women with cervical cancer and 35,509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet. 2007 Nov 10;370(9599):1609-21. აბსტრაქტი

17. Kitchener HC, Castle PE, Cox JT. Chapter 7: Achievements and limitations of cervical cytology screening. Vaccine. 2006 Aug 31;24 Suppl 3:S3/63-70. აბსტრაქტი

18. Vesco KK, Whitlock EP, Eder M, et al. Screening for cervical cancer: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 May.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 1999 Sep;189(1):12-9. აბსტრაქტი

20. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med. 2003 Feb 6;348(6):518-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Castellsague X, Diaz M, de Sanjose S, et al. Worldwide human papillomavirus etiology of cervical adenocarcinoma and its cofactors: implications for screening and prevention. J Natl Cancer Inst. 2006 Mar 1;98(5):303-15. აბსტრაქტი

22. Ho GY, Bierman R, Beardsley L, et al. Natural history of cervicovaginal papillomavirus infection in young women. N Engl J Med. 1998 Feb 12;338(7):423-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Mayrand MH, Duarte-Franco E, Rodrigues I, et al; Canadian Cervical Cancer Screening Trial Study Group. Human papillomavirus DNA versus Papanicolaou screening tests for cervical cancer. N Engl J Med. 2007 Oct 18;357(16):1579-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, et al. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet. 2007 Sep 8;370(9590):890-907. აბსტრაქტი

25. Watson RA. Human papillomavirus: confronting the epidemic – a urologist's perspective. Rev Urol. 2005 Summer;7(3):135-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Schwarz E, Freese UK, Gissmann L, et al. Structure and transcription of human papillomavirus sequences in cervical carcinoma cells. Nature. 1985 Mar 7-13;314(6006):111-4. აბსტრაქტი

27. Yim EK, Park JS. The role of HPV E6 and E7 oncoproteins in HPV-associated cervical carcinogenesis. Cancer Res Treat. 2005 Dec;37(6):319-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, et al. Natural history of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial neoplasia 3: a retrospective cohort study. Lancet Oncol. 2008 May;9(5):425-34. აბსტრაქტი

29. Ferenczy A, Franco E. Persistent human papillomavirus infection and cervical neoplasia. Lancet Oncol. 2002 Jan;3(1):11-6. აბსტრაქტი

30. Biggar RJ, Chaturvedi AK, Goedert JJ, et al. AIDS-related cancer and severity of immunosuppression in persons with AIDS. J Natl Cancer Inst. 2007 Jun 20;99(12):962-72. აბსტრაქტი

31. Castellsagué X, Muñoz N. Chapter 3: Cofactors in human papillomavirus carcinogenesis: role of parity, oral contraceptives, and tobacco smoking. J Natl Cancer Inst Monogr. 2003;(31):20-8. აბსტრაქტი

32. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Comparison of risk factors for invasive squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix: collaborative reanalysis of individual data on 8,097 women with squamous cell carcinoma and 1,374 women with adenocarcinoma from 12 epidemiological studies. Int J Cancer. 2007 Feb 15;120(4):885-91. აბსტრაქტი

33. Iversen L, Sivasubramaniam S, Lee AJ, et al. Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: the Royal College of General Practitioners' oral contraception study. Am J Obstet Gynecol. 2017 Jun;216(6):580.e1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical carcinoma and reproductive factors: collaborative reanalysis of individual data on 16,563 women with cervical carcinoma and 33,542 women without cervical carcinoma from 25 epidemiological studies. Int J Cancer. 2006 Sep 1;119(5):1108-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Potischman N, Brinton LA. Nutrition and cervical neoplasia. Cancer Causes Control. 1996 Jan;7(1):113-26. აბსტრაქტი

36. Yeo AS, Schiff MA, Montoya G, et al. Serum micronutrients and cervical dysplasia in Southwestern American Indian women. Nutr Cancer. 2000;38(2):141-50. აბსტრაქტი

37. Cao D, Shen K, Li Z, et al. Association between vitamin C Intake and the risk of cervical neoplasia: a meta-analysis. Nutr Cancer. 2016;68(1):48-57. აბსტრაქტი

38. Hu X, Li S, Zhou L, et al. Effect of vitamin E supplementation on uterine cervical neoplasm: a meta-analysis of case-control studies. PLoS One. 2017 Aug 22;12(8):e0183395.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Parazzini F, Negri E, La Vecchia C, et al. Barrier methods of contraception and the risk of cervical neoplasia. Contraception. 1989 Nov;40(5):519-30. აბსტრაქტი

40. Erbelding EJ, Zenilman JM. Toward better control of sexually transmitted diseases. N Engl J Med. 2005 Feb 17;352(7):720-1. აბსტრაქტი

41. Bulkmans NW, Berkhof J, Rozendaal L, et al. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 and cancer: 5-year follow-up of a randomised controlled implementation trial. Lancet. 2007 Nov 24;370(9601):1764-72. აბსტრაქტი

42. Cortessis VK, Barrett M, Brown Wade N, et al. Intrauterine device use and cervical cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2017 Dec;130(6):1226-36. აბსტრაქტი

43. Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N Engl J Med. 2015 Feb 19;372(8):711-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Centers for Disease Control and Prevention. Supplemental information and guidance for vaccination providers regarding use of 9-valent HPV vaccine. Nov 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

45. Munoz N, Manalastas R Jr, Pitisuttithum P, et al. Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24-45 years: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2009 Jun 6;373(9679):1949-57. აბსტრაქტი

46. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, et al. A controlled trial of a human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med. 2002 Nov 21;347(21):1645-51. აბსტრაქტი

47. Harper DM, Franco EL, Wheeler C, et al. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomised controlled trial. Lancet. 2004 Nov 13-19;364(9447):1757-65. აბსტრაქტი

48. Arbyn M, Xu L, Simoens C, et al. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 9;(5):CD009069.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Braaten KP, Laufer MR. Human papillomavirus (HPV), HPV-related disease, and the HPV vaccine. Rev Obstet Gynecol. 2008 Winter;1(1):2-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Public Health England. Human papillomavirus (HPV): the green book, chapter 18a. Jun 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Jun 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

52. Jandorf L, Fatone A, Borker PV, et al. Creating alliances to improve cancer prevention and detection among urban medically underserved minority groups: the East Harlem Partnership for Cancer Awareness. Cancer. 2006 Oct 15;107(8 suppl):2043-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Siebers AG, Klinkhamer PJ, Grefte JM, et al. Comparison of liquid-based cytology with conventional cytology for detection of cervical cancer precursors: a randomized controlled trial. JAMA. 2009 Oct 28;302(16):1757-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, et al. Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 10;(8):CD008587.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Ogilvie GS, van Niekerk D, Krajden M, et al. Effect of screening with primary cervical HPV testing vs cytology testing on high-grade cervical intraepithelial neoplasia at 48 months: the HPV FOCAL randomized clinical trial. JAMA. 2018 Jul 3;320(1):43-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Solomon D, Davey D, Kurman R, et al. The 2001 Bethesda system: terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA. 2002 Apr 24;287(16):2114-9. აბსტრაქტი

57. Nayar R, Wilbur DC. The Pap test and Bethesda 2014. Cancer Cytopathol. 2015 May;123(5):271-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Wang J, Andrae B, Sundström K, et al. Risk of invasive cervical cancer after atypical glandular cells in cervical screening: nationwide cohort study. BMJ. 2016 Feb 11;352:i276.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. National Cancer Institute Workshop. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. JAMA. 1989 Aug 18;262(7):931-4. აბსტრაქტი

60. Committee on Practice Bulletins—Gynecology. Practice bulletin no. 168: cervical cancer screening and prevention. Obstet Gynecol. 2016 Oct;128(4):e111-30. აბსტრაქტი

61. Kulasingam SL, Havrilesky L, Ghebre R, et al. Screening for cervical cancer: a decision analysis for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 May.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Bermudez A, Bhatla N, Leung E. Cancer of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2015 Oct;131(suppl 2):S88-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Benedet JL, Bender H, Jones H 3rd, et al. FIGO staging classifications and clinical practice guidelines in the management of gynecologic cancers. Int J Gynaecol Obstet. 2000 Aug;70(2):209-62. აბსტრაქტი

64. Choi HJ, Ju W, Myung SK, et al. Diagnostic performance of computer tomography, magnetic resonance imaging, and positron emission tomography or positron emission tomography/computer tomography for detection of metastatic lymph nodes in patients with cervical cancer: meta-analysis. Cancer Sci. 2010 Jun;101(6):1471-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Unger JB, Ivy JJ, Connor P, et al. Detection of recurrent cervical cancer by whole-body FDG PET scan in asymptomatic and symptomatic women. Gynecol Oncol. 2004 Jul;94(1):212-6. აბსტრაქტი

66. Loft A, Berthelsen AK, Roed H, et al. The diagnostic value of PET/CT scanning in patients with cervical cancer: a prospective study. Gynecol Oncol. 2007 Jul;106(1):29-34. აბსტრაქტი

67. Gee MS, Atri M, Bandos AI, et al. Identification of distant metastatic disease in uterine cervical and endometrial cancers with FDG PET/CT: analysis from the ACRIN 6671/GOG 0233 multicenter trial. Radiology. 2018 Apr;287(1):176-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al. Cancer of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2018 Oct;143 (Suppl 2):22-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Sawaya GF, Kulasingam S, Denberg TD, et al. Cervical cancer screening in average-risk women: best practice advice from the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2015 Jun 16;162(12):851-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Am J Clin Pathol. 2012 Apr;137(4):516-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. US Preventive Services Task Force; Curry SJ, Krist AH, Owens DK, et al. Screening for cervical cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2018 Aug 21;320(7):674-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Huh WK, Ault KA, Chelmow D, et al. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Gynecol Oncol. 2015 Feb;136(2):178-82. აბსტრაქტი

73. Melnikow J, Henderson JT, Burda BU, et al. Screening for cervical cancer with high-risk human papillomavirus testing: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018 Aug 21;320(7):687-705.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Qaseem A, Humphrey LL, Harris R, et al; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Screening pelvic examination in adult women: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2014 Jul 1;161(1):67-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Bloomfield HE, Olson A, Greer N, et al. Screening pelvic examinations in asymptomatic, average-risk adult women: an evidence report for a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2014 Jul 1;161(1):46-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Bentivegna E, Gouy S, Maulard A, et al. Oncological outcomes after fertility-sparing surgery for cervical cancer: a systematic review. Lancet Oncol. 2016 Jun;17(6):e240-53. აბსტრაქტი

77. National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology: cervical cancer [internet publication].

78. Kyrgiou M, Athanasiou A, Paraskevaidi M, et al. Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease according to cone depth: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2016 Jul 28;354:i3633.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000 Apr;18(8):1606-13. აბსტრაქტი

80. Morris M, Eifel PJ, Lu J, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N Engl J Med. 1999 Apr 15;340(15):1137-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Keys HM, Bundy BN, Stehman FB, et al. Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma. N Engl J Med. 1999 Apr 15;340(15):1154-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Green JA, Kirwan JM, Tierney JF, et al. Survival and recurrence after concomitant chemotherapy and radiotherapy for cancer of the uterine cervix: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2001 Sep 8;358(9284):781-6. აბსტრაქტი

83. Whitney CW, Sause W, Bundy BN, et al. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol. 1999 May;17(5):1339-48. აბსტრაქტი

84. Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med. 1999 Apr 15;340(15):1144-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Dueñas-González A, Zarbá JJ, Patel F, et al. Phase III, open-label, randomized study comparing concurrent gemcitabine plus cisplatin and radiation followed by adjuvant gemcitabine and cisplatin versus concurrent cisplatin and radiation in patients with stage IIB to IVA carcinoma of the cervix. J Clin Oncol. 2011 May 1;29(13):1678-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Landoni F, Maneo A, Cormio G, et al. Class II versus class III radical hysterectomy in stage IB-IIA cervical cancer: a prospective randomized study. Gynecol Oncol. 2001 Jan;80(1):3-12. აბსტრაქტი

87. Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, et al. Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. N Engl J Med. 2018 Oct 31;379(20):1895-904. აბსტრაქტი

88. Melamed A, Margul DJ, Chen L, et al. Survival after minimally invasive radical hysterectomy for early-stage cervical cancer. N Engl J Med. 2018 Oct 31;379(20):1905-14. აბსტრაქტი

89. Fader AN. Surgery in cervical cancer. N Engl J Med. 2018 Oct 31;379(20):1955-7. აბსტრაქტი

90. Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al. A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1999 May;73(2):177-83. აბსტრაქტი

91. Gien LT, Covens A. Fertility-sparing options for early stage cervical cancer. Gynecol Oncol. 2010 May;117(2):350-7. აბსტრაქტი

92. Koliopoulos G, Sotiriadis A, Kyrgiou M, et al. Conservative surgical methods for FIGO stage IA2 squamous cervical carcinoma and their role in preserving women's fertility. Gynecol Oncol. 2004 May;93(2):469-73. აბსტრაქტი

93. Green J, Kirwan J, Tierney J, et al. Concomitant chemotherapy and radiation therapy for cancer of the uterine cervix. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD002225.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Rose PG, Ali S, Watkins E, et al. Long-term follow-up of a randomized trial comparing concurrent single agent cisplatin, cisplatin-based combination chemotherapy, or hydroxyurea during pelvic irradiation for locally advanced cervical cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2007 Jul 1;25(19):2804-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Classe JM, Rauch P, Rodier JF, et al. Surgery after concurrent chemoradiotherapy and brachytherapy for the treatment of advanced cervical cancer: morbidity and outcome: results of a multicenter study of the GCCLCC (Groupe des Chirurgiens de Centre de Lutte Contre le Cancer). Gynecol Oncol. 2006 Sep;102(3):523-9. აბსტრაქტი

96. Eifel PJ, Winter K, Morris M, et al. Pelvic irradiation with concurrent chemotherapy versus pelvic and para-aortic irradiation for high-risk cervical cancer: an update of radiation therapy oncology group trial (RTOG) 90-01. J Clin Oncol. 2004 Mar 1;22(5):872-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Lanciano RM, Won M, Coia LR, et al. Pretreatment and treatment factors associated with improved outcome in squamous cell carcinoma of the uterine cervix: a final report of the 1973 and 1978 patterns of care studies. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991 Apr;20(4):667-76. აბსტრაქტი

98. Hanks GE, Herring DF, Kramer S. Patterns of care outcome studies: results of the national practice in cancer of the cervix. Cancer. 1983 Mar 1;51(5):959-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Coia L, Won M, Lanciano R, et al. The patterns of care outcome study for cancer of the uterine cervix: results of the second national practice survey. Cancer. 1990 Dec 15;66(12):2451-6. აბსტრაქტი

100. Montana GS, Martz KL, Hanks GE. Patterns and sites of failure in cervix cancer treated in the U.S.A. in 1978. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991 Jan;20(1):87-93. აბსტრაქტი

101. Sit AS, Kelley JL, Gallion HH, et al. Paclitaxel and carboplatin for recurrent or persistent cancer of the cervix. Cancer Invest. 2004;22(3):368-73. აბსტრაქტი

102. Cadron I, Van Gorp T, Amant F, et al. Chemotherapy for recurrent cervical cancer. Gynecol Oncol. 2007 Oct;107(1 suppl 1):S113-8. აბსტრაქტი

103. Chung HC, Schellens JHM, Delord J-P, et al. Pembrolizumab treatment of advanced cervical cancer: updated results from the phase 2 KEYNOTE-158 study. J Clin Oncol. 2018;36(15 Suppl):5522.

104. Höckel M, Dornhöfer N. Pelvic exenteration for gynaecological tumours: achievements and unanswered questions. Lancet Oncol. 2006 Oct;7(10):837-47. აბსტრაქტი

105. Zagouri F, Sergentanis TN, Chrysikos D, et al. Platinum derivatives during pregnancy in cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2013 Feb;121(2 Pt 1):337-43. აბსტრაქტი

106. Janku F, Wheler JJ, Westin SN, et al. PI3K/AKT/mTOR inhibitors in patients with breast and gynecologic malignancies harboring PIK3CA mutations. J Clin Oncol. 2012 Mar 10;30(8):777-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Symonds RP, Gourley C, Davidson S, et al. Cediranib combined with carboplatin and paclitaxel in patients with metastatic or recurrent cervical cancer (CIRCCa): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Nov;16(15):1515-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Wallecha A, French C, Petit R, et al. Lm-LLO-based immunotherapies and HPV-associated disease. J Oncol. 2012;2012:542851.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Basu P, Mehta AO, Jain MM, et al. ADXS11-001 immunotherapy targeting HPV-E7: final results from a phase 2 study in Indian women with recurrent cervical cancer. J Clin Oncol. 2014;32:5(suppl);5610.

110. Huh WK, Dizon DS, Powell MA, et al. ADXS11-001 immunotherapy in squamous or non-squamous persistent/recurrent metastatic cervical cancer: results from stage I of the phase II GOG/NRG0265 study. J Clin Oncol. 2016;34:S5516.სრული ტექსტი

111. Basu P, Mehta A, Jain M, et al. A randomized phase 2 study of ADXS11-001 Listeria monocytogenes-listeriolysin O immunotherapy with or without cisplatin in treatment of advanced cervical cancer. Int J Gynecol Cancer. 2018 May;28(4):764-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Trimble CL, Morrow MP, Kraynyak KA, et al. Safety, efficacy, and immunogenicity of VGX-3100, a therapeutic synthetic DNA vaccine targeting human papillomavirus 16 and 18 E6 and E7 proteins for cervical intraepithelial neoplasia 2/3: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2b trial. Lancet. 2015 Nov 21;386(10008):2078-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Stevanović S, Draper LM, Langhan MM, et al. Complete regression of metastatic cervical cancer after treatment with human papillomavirus-targeted tumor-infiltrating T cells. J Clin Oncol. 2015 May 10;33(14):1543-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Neoadjuvant Chemotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration. Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 21 randomised trials. Eur J Cancer. 2003 Nov;39(17):2470-86. აბსტრაქტი

115. Eddy GL, Bundy BN, Creasman WT, et al. Treatment of ("bulky") stage IB cervical cancer with or without neoadjuvant vincristine and cisplatin prior to radical hysterectomy and pelvic/para-aortic lymphadenectomy: a phase III trial of the gynecologic oncology group. Gynecol Oncol. 2007 Aug;106(2):362-9. აბსტრაქტი

116. Kim HS, Sardi JE, Katsumata N, et al. Efficacy of neoadjuvant chemotherapy in patients with FIGO stage IB1 to IIA cervical cancer: an international collaborative meta-analysis. Eur J Surg Oncol. 2013 Feb;39(2):115-24. აბსტრაქტი

117. Katsumata N, Yoshikawa H, Kobayashi H, et al. Phase III randomised controlled trial of neoadjuvant chemotherapy plus radical surgery vs radical surgery alone for stages IB2, IIA2, and IIB cervical cancer: a Japan Clinical Oncology Group trial (JCOG 0102). Br J Cancer. 2013 May 28;108(10):1957-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Gupta S, Maheshwari A, Parab P, et al. Neoadjuvant chemotherapy followed by radical surgery versus concomitant chemotherapy and radiotherapy in patients with stage IB2, IIA, or IIB squamous cervical cancer: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2018 Jun 1;36(16):1548-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. Rydzewska L, Tierney J, Vale CL, et al. Neoadjuvant chemotherapy plus surgery versus surgery for cervical cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;(12):CD007406.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

120. Kietpeerakool C, Aue-Aungkul A, Galaal K, et al. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa). Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 12;(2):CD012828.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

121. Friedlander M, Grogan M; US Preventive Services Task Force. Guidelines for the treatment of recurrent and metastatic cervical cancer. Oncologist. 2002;7(4):342-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

122. Suk R, Mahale P, Sonawane K, et al. Trends in risks for second primary cancers associated with index human papillomavirus-associated cancers. JAMA Netw Open. 2018 Sep 7;1(5):e181999.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

123. Bergmark K, Avall-Lundqvist E, Dickman PW, et al. Vaginal changes and sexuality in women with a history of cervical cancer. N Engl J Med. 1999 May 6;340(18):1383-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

124. Penson RT, Wenzel LB, Vergote I, et al. Quality of life considerations in gynecologic cancer: FIGO 6th annual report on the results of treatment in gynecological cancer. Int J Gynaecol Obstet. 2006 Nov;95(suppl 1):S247-57. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს