პირველადი პრევენცია

გვარცელე აშეიძლება შეიზღუდოს ფიზიკური ღონისძიებებით,[17] როგორიცაა ხელების დაბანა,[18] პირის და ცხვირის დაფარვა ხველების და ცემინების დროს, ცხვირიდან გამონადენის მოსაშორებლად გამოყენებული ხელსახოცების სწორი მოხმარება და სამსახურში და სკოლაში წასვლისგან თავის შეკავება. არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს სახის ნიღბების გამოყენების სარგებელს.[19][20]

აღმოჩნდა, რომ C ვიტამინის დანამატები გაციების სიხშირეზე ზეგავლენას არ ახდენენ.[21][22] მონაცემები პროფილაქტიკური ექინაციის შესახებ არადამაჯერებელია.[23] არასაკმარისი მონაცემების გამო, შეუძლებელია მყარი რეკომენდაციების გაცემა თუთიის დანამატებით პროფილაქტიკასთან დაკავშირებით. თუთიის პერორული დანამატები შესაძლებელია სასარგებლო იყოს ბავშვებისთვის ისეთ რეგიონებში (მაგალითად, განვითარებადი ქვეყნები), რომლებშიც თუთიის დეფიციტია.[24] კვლევებით დადგინდა, რომ D3 ვიტამინის დანამატები, თუნდაც მაღალი დოზით, ბავშვებსა და ზრდასრულებში ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის გავრცელების პრევენციას ვერ ახდენს.[25][26]

მეორეული პრევენცია

თავიდან უნდა ავიცილოთ გაციებული ადამიანის ცხვირის გამონადენთან ან ნახველთან შეხება. ჭამის წინ, ასევე ცხვირის, თვალის ან პირის შეხებამდე აუცილებელია ხელების დაბანა. კონტაგიოზური გავრცელების რისკის შესამცირებლად საჭიროა თავი შევიკავოთ გაციებულ ადამიანებთან კონტაქტისგან, განსაკუთრებით დაავადების პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში.[17]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს