კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

როგორც წესი, არ არის საჭირო არანაირი ტესტი.

შედეგი

კლინიკური დიაგნოზი

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

სისხლის თეთრი უჯრედების (ლეიკოციტების) რაოდენობა შესაძლებელია გაიზარდოს ლიმფოციტოზის სახით, ვირუსული ინფექციების დროს.

სისხლის საერთო ანალიზის დანიშვნა არ არის აუცილებელი.

შედეგი

სისხლის თეთრი უჯრედების (ლეიკოციტების) მომატებული რაოდენობა, ლიმფოციტოზი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ McIsaac -ის შკალით ენიჭება 2 -3 ან მეტი ქულა.

შედეგი

დადებითია სტრეპტოკოკებზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ინფექციის არსებობა შეიძლება დასაბუთდეს ქვედა სასუნთქ ტრაქტზე გავრცელებით.

ყოველთვის არ არის საჭირო ნახველის კულტურა.

შედეგი

დადებითი კულტურა ბაქტერიულ პათოგენზეს

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ასევე ცნობილი, როგორც ჰეტეროფილური ანტისხეულების გამოვლენის ტესტი, ჰეტეროფილების აგლუტინაციის ტესტი ან პაულ ბუნელის ტესტი.

ინფექციური მონონუკლეოზის დამადასტურებელი ტესტი.

ჰეტეროფილური ანტისხეულები ვლინდება ინფექციური მონონუკლეოზის მქონე პირების დაახლოებით 80% -90%-ში.

ენიშნება პაციენტს, გადაღლილობით ან ხანგრძლივი სიმპტომებით.

შედეგი

დადებითი ჰეტეროფილური ანტისხეულები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

CRP არის მწვავე ფაზის პასუხის მარკერი და შესაბამის კლინიკურ ვითარებაში წარმოადგენს ინფექციის სუროგატულ მარკერს.

CRP-ის დანიშვნა არ არის აუცილებელი

შედეგი

CRP-ს მაღალი მაჩვენებელი შესაძლოა მიუთითებდეს უფრო სერიოზულ ინფექციაზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ინიშნება, თუ გვხვდება ქვემო სასუნთქ ტრაქტზე გავრცელებული ინფექციაზე მიმათითებელი ნიშნები/სიმპტომები. არ ინიშნება, როგორც პირველი რიგის გამოკვლევა.

შედეგი

გაურთულებელი ინფექციის დროს არავითარი ცვლილება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ინიშნება მაქსილარული ან შუბლის ქრონიკული ტკივილის შემთხვევებში და მაშინ, როდესაც ავადმყოფობის ისტორია შეესაბამება სინუსიტს.

როგორც წესი, გაციებისას რადიოლოგიური კვლევები არ ინიშნება.

შედეგი

სინუსიტისას შესაძლებელია არსებობდეს აირისა და სითხის დონე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ვირუსული ტესტირება განიხილება, გრიპის ადრეული დიაგნოსტირებისათვის, როგორც მხოლოდ კვლევის ნაწილი ან ინსტრუმენტი პანდემიის დროს.

სწრაფი ვირუსუი ტესტი შესაძლებელია სარგებლიანი იყოს ვირუსული ინფექციის (და არა ბაქტერიული) დასადასტურებლად, მაგრამ არ ინიშნება რუტინულად.

შედეგი

დადასტურებული ვირუსული ინფექცია

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს