საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2008

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::American College of Physicians; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით