საერთაშორისო გაიდლაინები

გაერთიანებული სამეფო

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ავტორი:British Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American College of Physicians; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს