სკრინინგი

რუტინული სკრინინგი არ არის რეკომენდებული ტიპი 1 დიაბეტის დროს, პოპულაციაში დაბალი პრევალენტობის გამო. ანტისხეულებზე სკრინინგი, რომელიც მაღალ რისკს ატარებს, ასევე არ არის რეკომენდებული, რადგანაც ცხოველებზე და ადამიანებზე კვლევებმა არ დაადასტურა მკურნალობის სარგებლიანობა (მაგ: ნიკოტინამიდით; ან პეორული, პარენტერული ან ნაზალური ინსულინით) ტიპი 1 დიაბეტის პრევენციისა ან გადავადებისათვის მაღალი რისკი ინდივიდებში. სკრინინგი ანტისხეულებზე ერთადერთი რეკომენდებული ხერხია კლინიკური კვლევის კონტექსტში.[48]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს