კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ადასტურებს დიაგნოზს პოლიურიის, პოლიდიფსიისა და წონაში აუხსნელი კლების შემთხვევაში.[1]

შედეგი

>11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უზმოდ ყოფნა გულისხმობს 8 საათის განმავლობაში კალორიების არმიღებას.

შედეგი

≥7.0 მმოლ/ლ (≥126 მგ/დლ)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

პლაზმური გლუკოზა იზომება 75 გ პერორული გლუკოზის მიღებიდან 2 სთ-ში.

შედეგი

>11.1 მმოლ/ლ (≥200 მგ/დლ)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჰიპერგლიკემიის არსებობა მიუთითებს ტიპი 1 შაქრიან დიაბეტზე.

შედეგი

საშუალო ან მაღალი რაოდენობა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეესაბამება ჰიპერგლიკემიის ხარისხს წინა სამი თვის განმავლობაში.

შედეგი

≥48 მმოლ/მოლზე (≥6.5%)

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

C-პეპტიდი თანადევი პროდუქტია, რომელიც წარმოიქმნება, როდესაც პროინსულინი გადადის ინსულინში. ამგვარად, მისი დონე გამოსახავს ინსულინის წარმოქმნას. C-პეპტიდის ნახევრადდაშლის პერიოდი 3-4-ჯერ მეტია, ვიდრე ინსულინის.

C-პეპტიდის დაბალი დონე ან განსაზღვრის შეუძლებლობა მიუთითებს პანკრეასის ბეტა უჯრედებიდან ინსულინის სექკრეციის არარსებობაზე.

შედეგი

დაბალი ან განუსაზღვრელი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ეს მოიცავს ავტოანტისხეულებს გლუტამინმჟავა დეკარბოქსილაზას, ინსულინის, კუნძულის უჯრედების, კუნძულის ანტიგენების (IA2 და IA2-ბეტა) და თუთიის ტრანსპორტერის ZnT8-ის მიმართ.

არსებობა მიუთითებს ავტოიმუნური უჯრედების დესტრუქციაზე.

შედეგი

დადებითი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს