საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Department of Health (Ireland)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Diabetes Canada

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:The Endocrine Society

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს