საერთაშორისო გაიდლაინები

გაერთიანებული სამეფო

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Association of British Clinical Diabetologists

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Diabetes UK

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ევროპა

ავტორი:European Association for the Study of Diabetes; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Department of Health (Ireland)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Diabetes Canada

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:European Association for the Study of Diabetes; American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:European Association for the Study of Diabetes; American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:The Endocrine Society

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:The Endocrine Society

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:World Health Organization; International Diabetes Federation

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს