საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Department of Health (Ireland)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American Diabetes Association

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Diabetes Canada

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::The Endocrine Society

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით