დიფერენციული დიაგნოზები

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ზრდასრულ ასაკში გამოვლენილი ახალგაზრდების დიაბეტი (MODY) არის მონოგენური დიაბეტის ყველაზე ხშირი ფორმა და გვხვდება დიაბეტის მქონე პაციენტების 1-2%-ში.[44]

MODY გამოწვეულია ერთი გენის მუტაციით (მონოგენური). ახასიათებს აუტოსომურ-დომინანტური დამემკვიდრება და ეჭვი უნდა მივიტანოთ არაჭარბწონიან, ახალგაზრდა (მოზარდი ან ახალგაზრდა მოზრდილი) პირებში, რომელთაც ოჯახურ ანამნეზში აქვთ დიაბეტი ორ ან მეტ თანმიმდევრულ თაობაში.[45]

ვლინდება არაკეტონური, არაინსულინდამოკიდებული დიაბეტით, რომელიც რეაგირებს ჰიპერგლიკემიის საწინააღმდეგო პერორულ მედიკამენტებზე.[46]

კვლევები

C-პეპტიდის არსებობა.

ავტოანტისხეულები არ არის.

გენეტიკური ტესტირებით, დიაბეტის მაღალი ალბათობის მქონე პაციენტებში ვლინდება გენურ მუტაციები, გასაკუთრებით გლუკოკინაზას და ტრანსკრიპციის ფაქტორების მაკოდირებელ გენებში.[46]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

დიაბეტი, რომელიც 6 თვემდე ასაკში დგინდება.[1]

ჩვეულებრივ, აუტოსომურ-დომინანტური მემკვიდერობის იზოლირებული დიაბეტი.

ზოგიერთ მონოგენურ გამომწვევს ახასიათებს მრავალი სინდრომული ნიშანი.[47]

კვლევები

გენეტიკური ანალიზი მრავლობითი მუტაციით გენებში, რომლებიც აკოდირებს ადენოზინ ტრიფოსფატის მიმართ მგრძნობიარე კალიუმის არხებს და ინსულინის გენს.[47]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

დიაბეტის დაწყების ტიპური ასაკი 30 წელს ზემოთ. პაციენტები, როგორც წესი, არ უჩივიან სიმსუქნეს და თავდაპირველად ცხოვრების სტილის ცვლილებებითა და პერორალური აგენტებით მკურნალობას ექვემდებარებიან. ინსულინის წარმოქმნა თანდათან მცირდება (6 თვე - 5 წელი), რის შემდეგაც საჭიროა მკურნალობა ინსულინით.[40]

LADA ითვლება 1-ლი ტიპის დიაბეტის ქვეტიპად; თუმცა, LADA-ს მქონე პაციენტები ხშირად მე-2 ტიპის დიაბეტის არასწორ დიაგნოზს იღებენ.

კვლევები

C-პეპტიდის საწყისი დონე დაბალი ან ნორმის ფარგლებში.

შეიძლება დადებითი იყოს სულ მცირე 4-დან 1 ანტისხეულზე, რომლებიც წარმოიქმნება ტიპი 1 დიაბეტის დროს.[40]

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

ტიპურად, ინსულინის რეზისტენტობის ნიშნებზე (როგორიცაა აკანტოკერატოდერმია) უნდა ვიფიქროთ და მათი არარსებობის შემთვევაში ეჭვი ტიპი 1 დიაბეტზე უფრო მაღალია.

უფრო გამოხატული ინსულინ დეფიციტის ნიშნები (მაგ: გლიკემიური ლაბილობა, ასევე კეტოზის მიმართ განწყობა) ზრდის ეჭვს დიაბეტ ტიპ 1-ზე.

დიდი ასაკი და ნელი დასაწყისი, სიმსუქნე, ძლიერი ოჯახური ანამნეზი, კეტოაციდოზის არარსებობა და საწყისი პასუხი პერორულ ანტი-ჰიპერგლიკემიურ წამლებზე ტიპურია მე-2 ტიპის დიაბეტისთვის.

კვლევები

C-პეპტიდის არსებობა.

ავტოანტისხეულები არ არის.

ანალიზი C-პეპტიდზე და ავტოანტისხეულებზე ჩვეულებრივ არ არის აუცილებელი.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს