პრიკარდიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Khandaker MH, Espinosa RE, Nishimura RA, et al. Pericardial disease: diagnosis and management. Mayo Clin Proc. 2010 Jun;85(6):572-93. აბსტრაქტი

Lotrionte M, Biondi-Zoccai G, Imazio M, et al. International collaborative systematic review of controlled clinical trials on pharmacologic treatments for acute pericarditis and its recurrences. Am Heart J. 2010 Oct;160(4):662-70. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Imazio M, Brucato A, Mayosi BM, et al. Medical therapy of pericardial diseases: part II: Noninfectious pericarditis, pericardial effusion and constrictive pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2010 Nov;11(11):785-94. აბსტრაქტი

3. Imazio M, Brucato A, Mayosi BM, et al. Medical therapy of pericardial diseases: part I: idiopathic and infectious pericarditis. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2010 Oct;11(10):712-22. აბსტრაქტი

4. Lange RA, Hillis LD. Clinical practice. Acute pericarditis. N Engl J Med. 2004 Nov 18;351(21):2195-202. აბსტრაქტი

5. Troughton RW, Asher CR, Klein AL. Pericarditis. Lancet. 2004 Feb 28;363(9410):717-27. აბსტრაქტი

6. Spodick DH. Acute pericarditis: current concepts and practice. JAMA. 2003 Mar 5;289(9):1150-3. აბსტრაქტი

7. Ariyarajah V, Spodick DH. Acute pericarditis: diagnostic cues and common electrocardiographic manifestations. Cardiol Rev. 2007 Jan-Feb;15(1):24-30. აბსტრაქტი

8. Khandaker MH, Espinosa RE, Nishimura RA, et al. Pericardial disease: diagnosis and management. Mayo Clin Proc. 2010 Jun;85(6):572-93. აბსტრაქტი

9. Little WC, Freeman GL. Pericardial disease. Circulation. 2006 Mar 28;113(12):1622-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Buba F. Cardiovascular opportunistic infections in HIV disease. Biomed Res. 2011;22:279-84.

11. Imazio M, Gaita F, LeWinter M. Evaluation and treatment of pericarditis: a systematic review. JAMA. 2015 Oct 13;314(14):1498-506.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Imazio M. Pericardial involvement in systemic inflammatory diseases. Heart. 2011 Nov;97(22):1882-92. აბსტრაქტი

13. LeWinter MM, Kabbani S. Pericardial diseases. In: Zipes DP, Libby P, Bonow RO, et al, eds. Braunwald's heart disease. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2005:1757-80.

14. Maisch B. Recurrent pericarditis: mysterious or not so mysterious? Eur Heart J. 2005 Apr;26(7):631-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Sagristà-Sauleda J, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Tuberculous pericarditis: ten year experience with a prospective protocol for diagnosis and treatment. J Am Coll Cardiol. 1988 Apr;11(4):724-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Lancellotti P, Nkomo VT, Badano LP, et al. Expert consensus for multi-modality imaging evaluation of cardiovascular complications of radiotherapy in adults: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2013 Sep;26(9):1013-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Imazio M, Brucato A, Markel G, et al. Meta-analysis of randomized trials focusing on prevention of the postpericardiotomy syndrome. Am J Cardiol. 2011 Aug 15;108(4):575-9. აბსტრაქტი

18. Imazio M, Brucato A, Forno D, et al. Efficacy and safety of colchicine for pericarditis prevention. Systematic review and meta-analysis. Heart. 2012 Jul;98(14):1078-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Imazio M, Brucato A, Rovere ME, et al. Colchicine prevents early postoperative pericardial and pleural effusions. Am Heart J. 2011 Sep;162(3):527-32. აბსტრაქტი

20. Imazio M, Spodick DH, Brucato A, et al. Diagnostic issues in the clinical management of pericarditis. Int J Clin Pract. 2010 Sep;64(10):1384-92. აბსტრაქტი

21. Imazio M, Spodick DH, Brucato A, et al. Controversial issues in the management of pericardial diseases. Circulation. 2010 Feb 23;121(7):916-28. აბსტრაქტი

22. Imazio M, Brucato A, Trinchero R, et al. Diagnosis and management of pericardial diseases. Nat Rev Cardiol. 2009 Dec;6(12):743-51. აბსტრაქტი

23. Ezekowitz JA, O'Meara E, McDonald MA, et al. 2017 Comprehensive update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the management of heart failure. Can J Cardiol. 2017 Sep 6;33(11):1342-1433.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Tuon FF, Litvoc MN, Lopes MI. Adenosine deaminase and tuberculous pericarditis: a systematic review with meta-analysis. Acta Trop. 2006 Aug;99(1):67-74. აბსტრაქტი

25. Klein AL, Abbara S, Agler DA, et al. American Society of Echocardiography clinical recommendations for multimodality cardiovascular imaging of patients with pericardial disease. J Am Soc Echocardiogr. 2013 Sep;26(9):965-1012.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Imazio M, Brucato A, Derosa FG, et al. Aetiological diagnosis in acute and recurrent pericarditis: when and how. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2009 Mar;10(3):217-30. აბსტრაქტი

27. Braunwald E. Pericardial disease. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, et al, eds. Harrison's internal medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill; 2005.

28. Galluzzo A, Imazio M. Advances in medical therapy for pericardial diseases. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018 Aug 21;16(9):635-643. აბსტრაქტი

29. American College of Emergency Physicians; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013 Jan 29;61(4):e78-140.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Bayes-Genis A, Adler Y, de Luna AB, et al. Colchicine in pericarditis. Eur Heart J. 2017 Jun 7;38(22):1706-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Lotrionte M, Biondi-Zoccai G, Imazio M, et al. International collaborative systematic review of controlled clinical trials on pharmacologic treatments for acute pericarditis and its recurrences. Am Heart J. 2010 Oct;160(4):662-70. აბსტრაქტი

32. Mayosi BM, Ntsekhe M, Bosch J, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis. N Engl J Med. 2014 Sep 18;371(12):1121-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. George IA, Thomas B, Sadhu JS. Systematic review and meta-analysis of adjunctive corticosteroids in the treatment of tuberculous pericarditis. Int J Tuberc Lung Dis. 2018 May 1;22(5):551-556. აბსტრაქტი

34. Wiysonge CS, Ntsekhe M, Thabane L, et al. Interventions for treating tuberculous pericarditis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 13;9:CD000526.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Pelliccia A, Solberg EE, Papadakis M, et al. Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies, myocarditis, and pericarditis: position statement of the Sport Cardiology Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J. 2019 Jan 1;40(1):19-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Vianello F, Cinetto F, Cavraro M, et al. Azathioprine in isolated recurrent pericarditis: a single centre experience. Int J Cardiol. 2011 Mar 17;147(3):477-8. აბსტრაქტი

37. Lazaros G, Vasileiou P, Koutsianas C, et al. Anakinra for the management of resistant idiopathic recurrent pericarditis. Initial experience in 10 adult cases. Ann Rheum Dis. 2014 Dec;73(12):2215-7. აბსტრაქტი

38. Lazaros G, Imazio M, Brucato A, et al. Anakinra: an emerging option for refractory idiopathic recurrent pericarditis: a systematic review of published evidence. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016 Apr;17(4):256-62. აბსტრაქტი

39. Imazio M, Lazaros G, Picardi E, et al. Intravenous human immunoglobulins for refractory recurrent pericarditis: a systematic review of all published cases. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016 Apr;17(4):263-9. აბსტრაქტი

40. Galluzzo A, Imazio M. Advances in medical therapy for pericardial diseases. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018 Sep;16(9):635-43. აბსტრაქტი

41. Imazio M, Lazaros G, Brucato A, et al. Recurrent pericarditis: new and emerging therapeutic options. Nat Rev Cardiol. 2016 Feb;13(2):99-105.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Emmi G, Urban ML, Imazio M, et al. Use of interleukin-1 blockers in pericardial and cardiovascular diseases. Curr Cardiol Rep. 2018 Jun 14;20(8):61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Klein AL, Imazio M, Cremer P, et al. Phase 3 Trial of Interleukin-1 Trap Rilonacept in Recurrent Pericarditis. N Engl J Med. 2021 Jan 7;384(1):31-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Imazio M, Brucato A, Maestroni S, et al. Risk of constrictive pericarditis after acute pericarditis. Circulation. 2011 Sep 13;124(11):1270-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Ling LH, Oh JK, Schaff HV, et al. Constrictive pericarditis in the modern era: evolving clinical spectrum and impact on outcome after pericardiectomy. Circulation. 1999 Sep 28;100(13):1380-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Pelliccia A, Corrado D, Bjørnstad HH, et al. Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Dec;13(6):876-85. აბსტრაქტი

47. Alabed S, Cabello JB, Irving GJ, et al. Colchicine for pericarditis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 28;(8):CD010652.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს