ლაიმის დაავადება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical practice puidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis. 2021 Jan 23;72(1):e1-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hengge UR, Tannapfel A, Tyring SK, et al. Lyme borreliosis. Lancet Infect Dis. 2003 Aug;3(8):489-500. აბსტრაქტი

Steere AC. Lyme disease. N Engl J Med. 2001 Jul 12;345(2):115-25. აბსტრაქტი

Stanek G, Strle F. Lyme borreliosis. Lancet. 2003 Nov 15;362(9396):1639-47. აბსტრაქტი

Steere AC, Coburn J, Glickstein L. The emergence of Lyme disease. J Clin Invest. 2004 Apr;113(8):1093-101.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, et al. Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev. 2005 Jul;18(3):484-509.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Singh SK, Girschick HJ. Lyme borreliosis: from infection to autoimmunity. Clin Microbiol Infect. 2004;10:598-614. აბსტრაქტი

Hayes EB, Piesman J. How can we prevent Lyme disease? N Engl J Med. 2003 Jun 12;348(24):2424-30. აბსტრაქტი

Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for test performance and interpretation from the Second National Conference on Serologic Diagnosis of Lyme Disease. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1995 Aug 11;44(31):590-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

National Institute for Health and Care Excellence (UK). Lyme disease. October 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. Tibbles CD, Edlow JA. Does this patient have erythema migrans? JAMA. 2007 Jun 20;297(23):2617-27. აბსტრაქტი

2. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical practice puidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis. 2021 Jan 23;72(1):e1-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Hengge UR, Tannapfel A, Tyring SK, et al. Lyme borreliosis. Lancet Infect Dis. 2003 Aug;3(8):489-500. აბსტრაქტი

4. Steere AC. Lyme disease. N Engl J Med. 2001 Jul 12;345(2):115-25. აბსტრაქტი

5. Nau R, Christen HJ, Eiffert H. Lyme disease: current state of knowledge. Dtsch Arztebl Int. 2009 Jan;106(5):72-81;quiz 82, I.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Schwartz AM, Hinckley AF, Mead PS, et al. Surveillance for Lyme disease - United States, 2008-2015. MMWR Surveill Summ. 2017 Nov 10;66(22):1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Stanek G, Strle F. Lyme borreliosis. Lancet. 2003 Nov 15;362(9396):1639-47. აბსტრაქტი

8. Bennet L, Halling A, Berglund J. Increased incidence of Lyme borreliosis in southern Sweden following mild winters and during warm, humid summers. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2006 Jul;25(7):426-32. აბსტრაქტი

9. Centers for Disease Control and Prevention. Tickborne disease surveillance data summary. November 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

10. Centers for Disease Control and Prevention. How many people get Lyme disease? December 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Adams DA, Thomas KR, Jajosky RA, et al. Summary of notifiable infectious diseases and conditions - United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Aug 11;64(53):1-143.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Zhang X, Meltzer MI, Pena CA, et al. Economic impact of Lyme disease. Emerg Infect Dis. 2006 Apr;12(4):653-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Groseclose SL, Brathwaite WS, Hall PA, et al. Summary of notifiable diseases - United States, 2002. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 Apr 30;51(53):1-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Steere AC, McHugh G, Suarez C, et al. Prospective study of coinfection in patients with erythema migrans. Clin Infect Dis. 2003 Apr 15;36(8):1078-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Steere AC, Coburn J, Glickstein L. The emergence of Lyme disease. J Clin Invest. 2004 Apr;113(8):1093-101.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, et al. Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev. 2005 Jul;18(3):484-509.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Pritt BS, Mead PS, Johnson DK, et al. Identification of a novel pathogenic Borrelia species causing Lyme borreliosis with unusually high spirochaetaemia: a descriptive study. Lancet Infect Dis. 2016 May;16(5):556-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Singh SK, Girschick HJ. Lyme borreliosis: from infection to autoimmunity. Clin Microbiol Infect. 2004;10:598-614. აბსტრაქტი

19. Hayes EB, Piesman J. How can we prevent Lyme disease? N Engl J Med. 2003 Jun 12;348(24):2424-30. აბსტრაქტი

20. Daltroy LH, Phillips C, Lew R, et al. A controlled trial of a novel primary prevention program for Lyme disease and other tick-borne illnesses. Health Educ Behav. 2007 Jun;34(3):531-42. აბსტრაქტი

21. Bratton RL, Whiteside JW, Hovan MJ, et al. Diagnosis and treatment of Lyme disease. Mayo Clin Proc. 2008 May;83(5):566-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Dessau RB, van Dam AP, Fingerle V, et al. To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis: a position paper of ESGBOR, the ESCMID study group for Lyme borreliosis. Clin Microbiol Infect. 2018 Feb;24(2):118-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for test performance and interpretation from the Second National Conference on Serologic Diagnosis of Lyme Disease. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1995 Aug 11;44(31):590-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Mead P, Petersen J, Hinckley A. Updated CDC recommendation for serologic diagnosis of lyme disease. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Aug 16;68(32):703.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. National Institute for Health and Care Excellence (UK). Lyme disease. October 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

26. Mygland A, Ljøstad U, Fingerle V, et al; European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol. 2010 Jan;17(1):8-16;e1-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Moore A, Nelson C, Molins C, et al. Current guidelines, common clinical pitfalls, and future directions for laboratory diagnosis of Lyme disease, United States. Emerg Infect Dis. 2016 Jul;22(7):1169–77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Branda JA, Steere AC. Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev. 2021 Jan 27 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

29. American Academy of Pediatrics. Lyme disease. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 515-23.

30. American Academy of Pediatrics. Tetracyclines. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2018: 905-6.

31. Steere AC, Malawista SE, Newman JH, et al. Antibiotic therapy in Lyme disease. Ann Intern Med. 1980 Jul;93(1):1-8. აბსტრაქტი

32. Steere AC, Hutchinson GJ, Rahn DW, et al. Treatment of early manifestations of Lyme disease. Ann Intern Med. 1983 Jul;99(1):22-6. აბსტრაქტი

33. Massarotti EM, Luger SW, Rahn DW, et al. Treatment of early Lyme disease. Am J Med. 1992 Apr;92(4):396-403. აბსტრაქტი

34. Nadelman RB, Luger SW, Frank E, et al. Comparison of cefuroxime axetil and doxycycline in the treatment of early Lyme disease. Ann Intern Med. 1992 Aug 15;117(4):273-80. აბსტრაქტი

35. Luger SW, Paparone P, Wormser GP, et al. Comparison of cefuroxime axetil and doxycycline in treatment of patients with early Lyme disease associated with erythema migrans. Antimicrob Agents Chemother. 1995 Mar;39(3):661-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Nowakowski J, Nadelman RB, Forseter G, et al. Doxycycline versus tetracycline therapy for Lyme disease associated with erythema migrans. J Am Acad Dermatol. 1995 Feb;32(2 Pt 1):223-7. აბსტრაქტი

37. Eppes SC, Childs JA. Comparative study of cefuroxime axetil versus amoxicillin in children with early Lyme disease. Pediatrics. 2002 Jun;109(6):1173-7. აბსტრაქტი

38. Wormser GP, Ramanathan R, Nowakowski J, et al. Duration of antibiotic therapy for early Lyme disease. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 2003 May 6;138(9):697-704. აბსტრაქტი

39. Sigal LH. Early disseminated Lyme disease: cardiac manifestations. Am J Med. 1995 Apr 24;98(4A):25S-28S;discussion 28S-29S. აბსტრაქტი

40. Berende A, Ter Hofstede HJM, Vos FJ, et al. Effect of prolonged antibiotic treatment on cognition in patients with Lyme borreliosis. Neurology. 2019 Mar 26;92(13):e1447-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Waddell LA, Greig J, Lindsay LR, et al. A systematic review on the impact of gestational Lyme disease in humans on the fetus and newborn. PLoS One. 2018 Nov 12;13(11):e0207067.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Lathrop SL, Ball R, Haber P, et al. Adverse event reports following vaccination for Lyme disease: December 1998-July 2000. Vaccine. 2002 Feb 22;20(11-12):1603-8. აბსტრაქტი

43. Nadelman RB, Nowakowski J, Fish D, et al; Tick Bite Study Group. Prophylaxis with single-dose doxycycline for the prevention of Lyme disease after an Ixodes scapularis tick bite. N Engl J Med. 2001 Jul 12;345(2):79-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Steere AC, Levin RE, Molloy PJ, et al. Treatment of Lyme arthritis. Arthritis Rheum. 1994 Jun;37(6):878-88. აბსტრაქტი

45. Eckman MH, Steere AC, Kalish RA, et al. Cost effectiveness of oral as compared with intravenous antibiotic treatment for patients with early Lyme disease or Lyme arthritis. N Engl J Med. 1997 Jul 31;337(5):357-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Nemeth J, Bernasconi E, Heininger U, et al. Update of the Swiss guidelines on post-treatment Lyme disease syndrome. Swiss Med Wkly. 2016 Dec 5;146:w14353.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Eliassen KE, Hjetland R, Reiso H, et al. Symptom load and general function among patients with erythema migrans: a prospective study with a 1-year follow-up after antibiotic treatment in Norwegian general practice. Scand J Prim Health Care. 2017 Mar;35(1):75-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Berende A, ter Hofstede HJ, Vos FJ, et al. Randomized trial of longer-term therapy for symptoms attributed to Lyme disease. N Engl J Med. 2016;374:1209-1220.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Steere AC, Pachner AR, Malawista SE. Neurologic abnormalities of Lyme disease: successful treatment with high-dose intravenous penicillin. AAnn Intern Med. 1983 Dec;99(6):767-72. აბსტრაქტი

50. Dotevall L, Alestig K, Hanner P, et al. The use of doxycycline in nervous system Borrelia burgdorferi infection. Scand J Infect Dis Suppl. 1988;53:74-9. აბსტრაქტი

51. Pfister HW, Preac-Mursic V, Wilske B, et al. Cefotaxime vs. penicillin G for acute neurologic manifestations in Lyme borreliosis. A prospective randomized study. Arch Neurol. 1989 Nov;46(11):1190-4. აბსტრაქტი

52. Mullegger RR, Millner MM, Stanek G, et al. Penicillin G sodium and ceftriaxone in the treatment of neuroborreliosis in children - a prospective study. Infection. 1991 Jul-Aug;19(4):279-83. აბსტრაქტი

53. Pfister HW, Preac-Mursic V, Wilske B, et al. Randomized comparison of ceftriaxone and cefotaxime in Lyme neuroborreliosis. J Infect Dis. 1991 Feb;163(2):311-8. აბსტრაქტი

54. Wormser GP. Treatment and prevention of Lyme disease, with emphasis on antimicrobial therapy for neuroborreliosis and vaccination. Semin Neurol. 1997 Mar;17(1):45-52. აბსტრაქტი

55. Dotevall L, Hagberg L. Successful oral doxycycline treatment of Lyme disease-associated facial palsy and meningitis. Clin Infect Dis. 1999 Mar;28(3):569-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Karlsson M, Hammers-Berggren S, Lindquist L, et al. Comparison of intravenous penicillin G and oral doxycycline for treatment of Lyme neuroborreliosis. Neurology. 1994 Jul;44(7):1203-7. აბსტრაქტი

57. Kohlhepp W, Oschmann P, Mertens HG. Treatment of Lyme borreliosis: randomized comparison of doxycycline and penicillin G. J Neurol. 1989 Dec;236(8):464-9. აბსტრაქტი

58. Thorstrand C, Belfrage E, Bennet R, et al. Successful treatment of neuroborreliosis with ten day regimens. Pediatr Infect Dis J. 2002 Dec;21(12):1142-5. აბსტრაქტი

59. Borg R, Dotevall L, Hagberg L, et al. Intravenous ceftriaxone compared with oral doxycycline for the treatment of Lyme neuroborreliosis. Scand J Infect Dis. 2005;37(6-7):449-54. აბსტრაქტი

60. Karkkonen K, Stiernstedt SH, Karlsson M. Follow-up of patients treated with oral doxycycline for Lyme borreliosis. Scand J Infect Dis. 2001;33(4):259-62. აბსტრაქტი

61. Dattwyler RJ, Halperin JJ, Volkman DJ, et al. Treatment of late Lyme borreliosis - randomized comparison of ceftriaxone and penicillin. Lancet. 1988 May 28;1(8596):1191-4. აბსტრაქტი

62. Dattwyler RJ, Wormser GP, Rush TJ, et al. A comparison of two treatment regimens of ceftriaxone in late Lyme disease. Wien Klin Wochenschr. 2005 Jun;117(11-12):393-7. აბსტრაქტი

63. Pinto DS. Cardiac manifestations of Lyme disease. Med Clin North Am. 2002 Mar;86(2):285-96. აბსტრაქტი

64. Strle F, Maraspin V, Pleterski-Rigler D, et al. Treatment of borrelial lymphocytoma. Infection. 1996 Jan-Feb;24(1):80-4. აბსტრაქტი

65. Marzec NS, Nelson C, Waldron PR, et al. Serious bacterial infections acquired during treatment of patients given a diagnosis of chronic Lyme disease - United States. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Jun 16;66(23):607-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას