ასპირაციული პნევმონია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Mandell LA, Niederman MS. Aspiration pneumonia. N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):651-663. აბსტრაქტი

Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. N Engl J Med. 2001;344:665-671. აბსტრაქტი

Marik PE, Kaplan D. Aspiration pneumonia and dysphagia in the elderly. Chest. 2003;124:328-336. აბსტრაქტი

Johnson JL, Hirsch CS. Aspiration pneumonia. Postgrad Med. 2003;113:99-102,105-106,111-112. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Bartlett JG, Gorbach SL, Finegold SM. The bacteriology of aspiration pneumonia. Am J Med. 1974;56:202-207. აბსტრაქტი

2. El-Solh AA, Pietrantoni C, Bhat A, et al. Microbiology of severe aspiration pneumonia in institutionalized elderly. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:1650-1654.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Marik PE. Pulmonary aspiration syndromes. Curr Opin Pulm Med. 2011;17:148-154. აბსტრაქტი

4. Lanspa MJ, Peyrani P, Wiemken T, et al. Characteristics associated with clinician diagnosis of aspiration pneumonia: a descriptive study of afflicted patients and their outcomes. J Hosp Med. 2015;10:90-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Taylor JK, Fleming GB, Singanayagam A, et al. Risk factors for aspiration in community-acquired pneumonia: analysis of a hospitalized UK cohort. Am J Med. 2013;126:995-1001. აბსტრაქტი

6. Mandell LA, Niederman MS. Aspiration pneumonia. N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):651-663. აბსტრაქტი

7. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Oct 1;200(7):e45-e67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. N Engl J Med. 2001;344:665-671. აბსტრაქტი

9. Huxley EJ, Viroslav J, Gary WR, et al. Pharyngeal aspiration in normal adults and patients with depressed consciousness. Am J Med. 1978;64:564-568. აბსტრაქტი

10. Baine WB, Yu W, Summe JP. Epidemiologic trends in the hospitalization of elderly Medicare patients for pneumonia, 1991-1998. Am J Public Health. 2001;91:1121-1123.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Lanspa MJ, Jones BE, Brown SM, et al. Mortality, morbidity, and disease severity of patients with aspiration pneumonia. J Hosp Med. 2013;8:83-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Marik PE, Kaplan D. Aspiration pneumonia and dysphagia in the elderly. Chest. 2003;124:328-336. აბსტრაქტი

13. Johnson JL, Hirsch CS. Aspiration pneumonia. Postgrad Med. 2003;113:99-102,105-106,111-112. აბსტრაქტი

14. Tokuyasu H, Harada T, Watanabe E, et al. Effectiveness of meropenem for the treatment of aspiration pneumonia in elderly patients. Intern Med. 2009;48:129-135.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Takayanagi N, Kagiyama N, Ishiguro T, et al. Etiology and outcome of community-acquired lung abscess. Respiration. 2010;80:98-105. აბსტრაქტი

16. Dickson RP, Erb-Downward JR, Huffnagle GB. Homeostasis and its disruption in the lung microbiome. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015;309:L1047-L1055.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Purkey MT, Levine MS, Prendes B, et al. Predictors of aspiration pneumonia following radiotherapy for head and neck cancer. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2009;118:811-816. აბსტრაქტი

18. Manabe T, Teramoto S, Tamiya N, et al. Risk factors for aspiration pneumonia in older adults. PLoS One. 2015;10:e0140060.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration. Anesthesiology. 2017;126:376-393. აბსტრაქტი

20. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis. 2016;63:e61-e111.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Pace CC, McCullough GH. The association between oral microorganisms and aspiration pneumonia in the institutionalized elderly: review and recommendations. Dysphagia. 2010;25:307-322. აბსტრაქტი

22. Torres A, Serra-Batlles J, Ros E, et al. Pulmonary aspiration of gastric contents in patients receiving mechanical ventilation: the effect of body position. Ann Intern Med. 1992;116:540-543. აბსტრაქტი

23. Orozco-Levi M, Torres A, Ferrer M, et al. Semirecumbent position protects from pulmonary aspiration but not completely from gastroesophageal reflux in mechanically ventilated patients. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152:1387-1390. აბსტრაქტი

24. Sarin J, Balasubramaniam R, Corcoran AM, et al. Reducing the risk of aspiration pneumonia among elderly patients in long-term care facilities through oral health preventions. J Am Med Dir Assoc. 2008;9:128-135. აბსტრაქტი

25. Loeb MB, Becker M, Eady A, et al. Interventions to prevent aspiration pneumonia in older adults: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 2003;51:1018-1022. აბსტრაქტი

26. Mylotte JM. Will maintenance of oral hygiene in nursing home residents prevent pneumonia? J Am Geriatr Soc. 2018 Mar;66(3):590-594. აბსტრაქტი

27. Yoneyama T, Yoshida M, Ohrui T, et al. Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. J Am Geriatr Soc. 2002;50:430-433. აბსტრაქტი

28. Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, et al. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc. 2008;56:2124-2130. აბსტრაქტი

29. Scannapieco FA. Pneumonia in nonambulatory patients: the role of oral bacteria and oral hygiene. J Am Dent Assoc. 2006;137(suppl 2):21S-25S. აბსტრაქტი

30. van der Maarel-Wierink CD, Vanobbergen JN, Bronkhorst EM, et al. Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: a systematic literature review. Gerodontology. 2013;30:3-9. აბსტრაქტი

31. Tada A, Miura H. Prevention of aspiration pneumonia (AP) with oral care. Arch Gerontol Geriatr. 2012;55:16-21. აბსტრაქტი

32. Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, et al. Oral care and mortality in older adults with pneumonia in hospitals or nursing homes: systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2016;64:2109-2115. აბსტრაქტი

33. Alkhawaja S, Martin C, Butler RJ, et al. Post-pyloric versus gastric tube feeding for preventing pneumonia and improving nutritional outcomes in critically ill adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(8):CD008875.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Horiuchi A, Nakayama Y, Sakai R, et al. Elemental diets may reduce the risk of aspiration pneumonia in bedridden gastrostomy-fed patients. Am J Gastroenterol. 2013;108:804-810.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Takatori K, Yoshida R, Horai A, et al. Therapeutic effects of mosapride citrate and lansoprazole for prevention of aspiration pneumonia in patients receiving gastrostomy feeding. J Gastroenterol. 2013;48:1105-1110. აბსტრაქტი

36. El Solh AA, Saliba R. Pharmacologic prevention of aspiration pneumonia: a systematic review. Am J Geriatr Pharmacother. 2007;5:352-362. აბსტრაქტი

37. Brady M, Kinn S, Ness V, et al. Preoperative fasting for preventing perioperative complications in children. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(4):CD005285.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Puig I, Calzado S, Suárez D, et al. Meta-analysis: comparative efficacy of H2-receptor antagonists and proton pump inhibitors for reducing aspiration risk during anaesthesia depending on the administration route and schedule. Pharmacol Res. 2012;65:480-490. აბსტრაქტი

39. Eom CS, Jeon CY, Lim JW, et al. Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2011;183:310-319.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Paranjothy S, Griffiths JD, Broughton HK, et al. Interventions at caesarean section for reducing the risk of aspiration pneumonitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD004943.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Warusevitane A, Karunatilake D, Sim J, et al. Safety and effect of metoclopramide to prevent pneumonia in patients with stroke fed via nasogastric tubes trial. Stroke. 2015;46:454-460.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Brodsky MB, Suiter DM, González-Fernández M, et al. Screening accuracy for aspiration using bedside water swallow tests: a systematic review and meta-analysis. Chest. 2016;150:148-163. აბსტრაქტი

43. Kishore AK, Jeans AR, Garau J, et al. Antibiotic treatment for pneumonia complicating stroke: Recommendations from the pneumonia in stroke consensus (PISCES) group. Eur Stroke J. 2019 Dec;4(4):318-328.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Daoud E, Guzman J. Q: Are antibiotics indicated for the treatment of aspiration pneumonia? Cleve Clin J Med. 2010;77:573-576. აბსტრაქტი

45. Chalmers JD, Rother C, Salih W, et al. Healthcare-associated pneumonia does not accurately identify potentially resistant pathogens: a systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis. 2014;58:330-339.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Arai T, Yasuda Y, Takaya T, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, and symptomless dysphagia. Chest. 2000;117:1819-1820. აბსტრაქტი

47. Shinohara Y, Origasa H. Post-stroke pneumonia prevention by angiotensin-converting enzyme inhibitors: results of a meta-analysis of five studies in Asians. Adv Ther. 2012;29:900-912. აბსტრაქტი

48. Yamaya M, Yanai M, Ohrui T, et al. Antithrombotic therapy for prevention of pneumonia. J Am Geriatr Soc. 2001;49:687-688. აბსტრაქტი

49. Osawa A, Maeshima S, Tanahashi N. Efficacy of cilostazol in preventing aspiration pneumonia in acute cerebral infarction. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013;22:857-861. აბსტრაქტი

50. Ebihara S, Kohzuki M, Sumi Y, et al. Sensory stimulation to improve swallowing reflex and prevent aspiration pneumonia in elderly dysphagic people. J Pharmacol Sci. 2011;115:99-104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. El-Solh AA, Vora H, Knight PR 3rd, et al. Diagnostic use of serum procalcitonin levels in pulmonary aspiration syndromes. Crit Care Med. 2011;39:1251-1256. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს