გლომერულონეფრიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Couser WG. Glomerulonephritis. Lancet. 1999 May 1;353(9163):1509-15. აბსტრაქტი

Brady HR, O'Meara YM, Brenner BM. Glomerular diseases. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci A, et al, eds. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:1674.

Chadban SJ, Atkins RC. Glomerulonephritis. Lancet. 2005 May 21-27;365(9473):1797-806. აბსტრაქტი

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO clinical practice guideline for glomerulonephritis. Kidney Int. 2012;2(suppl 2):139-274.სრული ტექსტი

Arimura Y, Muso E, Fujimoto S, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for rapidly progressive glomerulonephritis 2014. Clin Exp Nephrol. 2016 Jun;20(3):322-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 18;(3):CD001533.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Couser WG. Glomerulonephritis. Lancet. 1999 May 1;353(9163):1509-15. აბსტრაქტი

2. Brady HR, O'Meara YM, Brenner BM. Glomerular diseases. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci A, et al, eds. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:1674.

3. Sethi S, Haas M, Markowitz GS, et al. Mayo Clinic/Renal Pathology Society consensus report on pathologic classification, diagnosis, and reporting of GN. J Am Soc Nephrol. 2016 May;27(5):1278-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Haas M, Meehan SM, Karrison TG, et al. Changing etiologies of unexplained adult nephrotic syndrome: a comparison of renal biopsy findings from 1976-1979 and 1995-1997. Am J Kidney Dis. 1997 Nov;30(5):621-31. აბსტრაქტი

5. United States Renal Data System. USRDS 1997 annual data report. 1997 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Braden GL, Mulhern JG, O'Shea MH, et al. Changing incidence of glomerular diseases in adults. Am J Kidney Dis. 2000 May;35(5):878-83. აბსტრაქტი

7. Briganti EM, Dowling J, Finlay M, et al. The incidence of biopsy-proven glomerulonephritis in Australia. Nephrol Dial Transplant. 2001 Jul;16(7):1364-7. აბსტრაქტი

8. Simon P, Ramee MP, Boulahrouz R, et al. Epidemiologic data of primary glomerular diseases in western France. Kidney Int. 2004 Sep;66(3):905-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Li LS, Liu ZH. Epidemiologic data of renal diseases from a single unit in China: analysis based on 13,519 renal biopsies. Kidney Int. 2004 Sep;66(3):920-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Kitiyakara C, Eggers P, Kopp JB. Twenty-one-year trend in ESRD due to focal segmental glomerulosclerosis in the United States. Am J Kidney Dis. 2004 Nov;44(5):815-25. აბსტრაქტი

11. Chadban SJ, Atkins RC. Glomerulonephritis. Lancet. 2005 May 21-27;365(9473):1797-806. აბსტრაქტი

12. Kluth DC, Erwig LP, Rees AJ. Multiple facets of macrophages in renal injury. Kidney Int. 2004 Aug;66(2):542-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Ikezumi Y, Kanno K, Karasawa T, et al. The role of lymphocytes in the experimental progressive glomerulonephritis. Kidney Int. 2004 Sep;66(3):1036-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Tipping PG, Holdsworth SR. T cells in glomerulonephritis. Springer Semin Immunopathol. 2003 May;24(4):377-93. აბსტრაქტი

15. Tanaka T, Kuroiwa T, Ikeuchi H, et al. Human platelets stimulate mesangial cells to produce monocyte chemoattractant protein-1 via the CD40/CD40 ligand pathway and may amplify glomerular injury. J Am Soc Nephrol. 2002 Oct;13(10):2488-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Johnson RJ. The glomerular response to injury: progression or resolution? Kidney Int. 1994 Jun;45(6):1769-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Brady HR. Leukocyte adhesion molecules and kidney diseases. Kidney Int. 1994 May;45(5):1285-300.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Nangaku M, Shankland SJ, Couser WG. Cellular response to injury in membranous nephropathy. J Am Soc Nephrol. 2005 May;16(5):1195-204.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Couser WG. Mechanisms of glomerular injury in immune complex glomerulonephritis. Kidney Int. 1985 Sep;28(3):569-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Tejani A, Ingulli E. Poststreptococcal glomerulonephritis. Current clinical and pathologic concepts. Nephron. 1990;55(1):1-5. აბსტრაქტი

21. Donadio JV, Grande JP. IgA nephropathy. N Engl J Med. 2002 Sep 5;347(10):738-48. აბსტრაქტი

22. Johnson RJ, Couser WG. Hepatitis B infection and renal disease: clinical, immunopathogenetic and therapeutic considerations. Kidney Int. 1990 Feb;37(2):663-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Johnson RJ, Gretch DR, Yamabe H, et al. Membranoproliferative glomerulonephritis associated with hepatitis C virus infection. N Engl J Med. 1993 Feb 18;328(7):465-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Neugarten J, Baldwin DS. Glomerulonephritis in bacterial endocarditis. Am J Med. 1984 Aug;77(2):297-304. აბსტრაქტი

25. Klotman PE. HIV-associated nephropathy. Kidney Int. 1999 Sep;56(3):1161-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Weiner NJ, Goodman JW, Kimmel PL. The HIV-associated renal diseases: Current insight into pathogenesis and treatment. Kidney Int. 2003 May;63(5):1618-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Seligman VA, Lum RF, Olson JL, et al. Demographic differences in the development of lupus nephritis: a retrospective analysis. Am J Med. 2002 Jun 15;112(9):726-9. აბსტრაქტი

28. Balow JE. Renal vasculitis. Kidney Int. 1985 Jun;27(6):954-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Eagen JW, Lewis EJ. Glomerulopathies of neoplasia. Kidney Int. 1977;11:297-306.

30. Ronco PM. Paraneoplastic glomerulopathies: new insights into an old entity. Kidney Int. 1999 Jul;56(1):355-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Moulin B, Ronco PM, Mougenot B, et al. Glomerulonephritis in chronic lymphocytic leukemia and related B-cell lymphomas. Kidney Int. 1992 Jul;42(1):127-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Fuiano G, Mazza G, Comi N, et al. Current indications for renal biopsy: A questionnaire-based survey. Am J Kidney Dis. 2000 Mar;35(3):448-57. აბსტრაქტი

33. European Medicines Agency. PRAC recommends against combined use of medicines affecting the renin-angiotensin (RAS) system. April 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

34. Ramachandran R, Hn HK, Kumar V, et al. Tacrolimus combined with corticosteroids versus modified ponticelli regimen in treatment of idiopathic membranous nephropathy: randomized control trial. Nephrology (Carlton). 2016 Feb;21(2):139-46. აბსტრაქტი

35. Beer A, Mayer G, Kronbichler A. Treatment strategies of adult primary focal segmental glomerulosclerosis: a systematic review focusing on the last two decades. Biomed Res Int. 2016;2016:4192578.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Ren S, Wang Y, Xian L, et al. Comparative effectiveness and tolerance of immunosuppressive treatments for idiopathic membranous nephropathy: a network meta-analysis. PLoS One. 2017 Sep 12;12(9):e0184398.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Walters G, Willis NS, Craig JC. Interventions for renal vasculitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 24;(9):CD003232.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO clinical practice guideline for glomerulonephritis. Kidney Int. 2012;2(suppl 2):139-274.სრული ტექსტი

39. Arimura Y, Muso E, Fujimoto S, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for rapidly progressive glomerulonephritis 2014. Clin Exp Nephrol. 2016 Jun;20(3):322-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Rauen T, Eitner F, Fitzner C, et al. Intensive supportive care plus immunosuppression in IgA nephropathy. N Engl J Med. 2015 Dec 3;373(23):2225-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Hahn D, Hodson EM, Willis NS, et al. Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 18;(3):CD001533.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Kronbichler A, Jayne DR, Mayer G. Frequency, risk factors and prophylaxis of infection in ANCA-associated vasculitis. Eur J Clin Invest. 2015 Mar;45(3):346-68. აბსტრაქტი

43. Bolton WK. Goodpasture's syndrome. Kidney Int. 1996 Nov;50(5):1753-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Jennette JC. Rapidly progressive crescentic glomerulonephritis. Kidney Int. 2003 Mar;63(3):1164-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Trivedi HS, Pang MM, Campbell A, et al. Slowing the progression of renal chronic renal failure: economic benefits and patients' perspectives. Am J Kidney Dis. 2002 Apr;39(4):721-9. აბსტრაქტი

46. Laczika K, Knapp S, Derfler K, et al. Immunoadsorption in Goodpasture's syndrome. Am J Kidney Dis. 2000 Aug;36(2):392-5. აბსტრაქტი

47. Wheeler DC. Does lipid lowering therapy slow progression of chronic chronic kidney disease? Am J Kidney Dis. 2004 Nov;44(5):917-20. აბსტრაქტი

48. Donadio JV Jr, Offord KP. Reassessment of treatment results in membranoproliferative glomerulonephritis, with emphasis on life-table analysis. Am J Kidney Dis. 1989 Dec;14(6):445-51. აბსტრაქტი

49. Andrassy K, Erb A, Koderisch J, et al. Wegener's granulomatosis with renal involvement: patient survival and correlations between initial renal function, renal histology, therapy and renal outcome. Clin Nephrol. 1991 Apr;35(4):139-47. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას