ვირუსული გასტროენტერიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):e45-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013 Jan;47(1):12-20. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Thielman NM, Guerrant RL. Clinical practice: acute infectious diarrhea. N Engl J Med. 2004 Jan 1;350(1):38-47. აბსტრაქტი

2. Lanata CF, Fischer-Walker CL, Olascoaga AC, et al. Global causes of diarrheal disease mortality in children <5 years of age: a systematic review. PLoS One. 2013 Sep 4;8(9):e72788.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Mead PS, Slutsker L, Dietz V, et al. Food-related illness and death in the United States. Emerg Infect Dis. 1999 Sep-Oct;5(5):607-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Deneen VC, Hunt JM, Paule CR, et al. The impact of foodborne calicivirus disease: the Minnesota experience. J Infect Dis. 2000;181(suppl 2):S281-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Fankhauser RL, Noel JS, Monroe SS, et al. Molecular epidemiology of "Norwalk-like viruses" in outbreaks of gastroenteritis in the United States. J Infect Dis. 1998 Dec;178(6):1571-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Patel MM, Widdowson MA, Glass RI, et al. Systematic literature review of role of noroviruses in sporadic gastroenteritis. Emerg Infect Dis. 2008 Aug;14(8):1224-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Centers for Disease Control and Prevention. Norovirus. 4 May 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Clark B, McKendrick M. A review of viral gastroenteritis. Curr Opin Infect Dis. 2004 Oct;17(5):461-9. აბსტრაქტი

9. Hallowell BD, Parashar UD, Curns A, et al. Trends in the laboratory detection of rotavirus before and after implementation of routine rotavirus vaccination - United States, 2000-2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Jun 21;68(24):539-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Wilhelmi I, Roman E, Sanchez-Fauquier A. Viruses causing gastroenteritis. Clin Microbiol Infect. 2003 Apr;9(4):247-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Blutt SE, Kirkwood CD, Parreno V, et al. Rotavirus antigenaemia and viraemia: a common event? Lancet. 2003 Nov 1;362(9394):1445-9. აბსტრაქტი

12. Cortese MM, Parashar UD; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2009 Feb 6;58(RR-2):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Ball JM, Tian P, Zeng CQ, et al. Age-dependent diarrhea induced by a rotaviral nonstructural glycoprotein. Science. 1996 Apr 5;272(5258):101-4. აბსტრაქტი

14. Hall AJ, Vinjé J, Lopman B, et al. Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention: updated norovirus outbreak management and disease prevention guidelines. MMWR Recomm Rep. 2011 Mar 4;60(RR-3):1-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Hall AJ, Wikswo ME, Manikonda K, et al. Acute gastroenteritis surveillance through the National Outbreak Reporting System, United States. Emerg Infect Dis. 2013 Aug;19(8):1305-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Fankhauser RL, Monroe SS, Noel JS, et al. Epidemiologic and molecular trends of "Norwalk-like viruses" associated with outbreaks of gastroenteritis in the United States. J Infect Dis. 2002 Jul 1;186(1):1-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, et al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):23-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Ruiz-Palacios GM, Perez-Schael I, Velazquez FR, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):11-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Soares-Weiser K, Bergman H, Henschke N, et al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Oct 28;(10):CD008521.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Centers for Disease Control and Prevention. Postmarketing monitoring of intussusception after RotaTeq™ vaccination - United States, February 1, 2006-February 15, 2007. March 2007 [internet publication].სრული ტექსტი

21. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):e45-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. National Institute for Health and Care Excellence. Integrated multiplex PCR tests for identifying gastrointestinal pathogens in people with suspected gastroenteritis (xTAG Gastrointestinal Pathogen Panel, FilmArray GI Panel and Faecal Pathogens B assay). 11 January 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Messacar K, Parker SK, Todd JK, et al. Implementation of rapid molecular infectious disease diagnostics: the role of diagnostic and antimicrobial stewardship. J Clin Microbiol. 2017 Mar;55(3):715-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Kaplan JE, Feldman R, Campbell DS, et al. The frequency of a Norwalk-like pattern of illness in outbreaks of acute gastroenteritis. Am J Public Health. 1982;72:1329-1332. აბსტრაქტი

25. Elliott EJ. Acute gastroenteritis in children. BMJ. 2007 Jan 6;334(7583):35-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. King CK, Glass R, Bresee JS, et al. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep. 2003 Nov 21;52(RR-16):1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013 Jan;47(1):12-20. აბსტრაქტი

28. Gregorio GV, Gonzales ML, Dans LF, Martinez EG. Polymer-based oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 13;(12):CD006519.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide. July 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

30. Bines JE, At Thobari J, Satria CD, et al. Human neonatal rotavirus vaccine (RV3-BB) to target rotavirus from birth. N Engl J Med. 2018 Feb 22;378(8):719-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Witte D, Handley A, Jere KC, et al. Neonatal rotavirus vaccine (RV3-BB) immunogenicity and safety in a neonatal and infant administration schedule in Malawi: a randomised, double-blind, four-arm parallel group dose-ranging study. Lancet Infect Dis. 2022 May;22(5):668-78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022 Apr 30;399(10336):1708-17. აბსტრაქტი

33. Rossignol JF, El-Gohary YM. Nitazoxanide in the treatment of viral gastroenteritis: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Nov 15;24(10):1423-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Rossignol JF, Abu-Zekry M, Hussein A, et al. Effect of nitazoxanide for treatment of severe rotavirus diarrhoea: randomised double-blind placebo-controlled trial. Lancet. 2006 Jul 8;368(9530):124-9. აბსტრაქტი

35. Morris J, Brown W, Morris CL. Nitazoxanide is effective therapy for norovirus gastroenteritis after chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Blood 2013;122:4581.სრული ტექსტი

36. Waddington CS, McLeod C, Morris P, et al. The NICE-GUT trial protocol: a randomised, placebo controlled trial of oral nitazoxanide for the empiric treatment of acute gastroenteritis among Australian Aboriginal children. BMJ Open. 2018 Feb 1;8(2):e019632.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. ClinicalTrials.gov. Oral nitazoxanide in acute gastroenteritis in Australian indigenous children (NICEGUT). NCT02165813. 5 October 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

38. Collinson S, Deans A, Padua-Zamora A, et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Dec 8;12:CD003048.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 20;(12):CD005436.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. World Health Organization. Implementing the new recommendations on the clinical management of diarrhoea. January 2006 [internet publication].სრული ტექსტი

41. Szajewska H, Dziechciarz P, Mrukowicz J. Meta-analysis: smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jan 15;23(2):217-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Florez ID, Veroniki AA, Al Khalifah R, et al. Comparative effectiveness and safety of interventions for acute diarrhea and gastroenteritis in children: a systematic review and network meta-analysis. PLoS One. 2018;13(12):e0207701.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Khediri F, Mrad AI, Azzouz M, et al. Efficacy of diosmectite (smecta) in the treatment of acute watery diarrhoea in adults: a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group study. Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:783196.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. ClinicalTrials.gov. Efficacy of diosmectite (Smecta®) in the symptomatic treatment of acute diarrhoea in adults (ADIASE). November 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

45. Barbara G, Grover M, Bercik P, et al. Rome Foundation Working Team report on post-infection irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2019 Jan;156(1):46-58;e7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Hübner NO, Hübner C, Wodny M, et al. Effectiveness of alcohol-based hand disinfectants in a public administration: impact on health and work performance related to acute respiratory symptoms and diarrhoea. BMC Infect Dis. 2010 Aug 24;10:250.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Health Protection Surveillance Centre (Ireland). Clinical features of viral gastroenteritis and advice about decontamination following sickness. January 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

48. MacCannell T, Umscheid CA, Agarwal RK, et al. Guideline for the prevention and control of norovirus gastroenteritis outbreaks in healthcare settings. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Oct;32(10):939-69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას