ოსტეოართრიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Sharma L, Kapoor D, Issa S. Epidemiology of osteoarthritis: an update. Curr Opin Rheumatol. 2006;18:147-156. აბსტრაქტი

Hunter DJ, Felson DT. Osteoarthritis. BMJ. 2006;332:639-642. აბსტრაქტი

Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, et al. The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum. 1995;38:1500-1505. აბსტრაქტი

Felson DT. Clinical practice. Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med. 2006;354:841-848. აბსტრაქტი

McKnight PE, Kasle S, Going S, et al. A comparison of strength training, self-management, and the combination for early osteoarthritis of the knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:45-53. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Sharma L, Kapoor D, Issa S. Epidemiology of osteoarthritis: an update. Curr Opin Rheumatol. 2006;18:147-156. აბსტრაქტი

2. Hunter DJ, Felson DT. Osteoarthritis. BMJ. 2006;332:639-642. აბსტრაქტი

3. Petersson IF. Occurrence of osteoarthritis of the peripheral joints in European populations. Ann Rheum Dis. 1996;55:659-661.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Versus Arthritis. The state of musculoskeletal health 2019: arthritis and other musculoskeletal conditions in numbers. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Kelley's textbook of rheumatology. 6th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 2001.

6. Wilson MG, Michel CJ Jr, Ilstrup DM, et al. Idiopathic symptomatic osteoarthritis of the hip and knee: a population-based incidence study. Mayo Clin Proc. 1990; 65:1214-1221. აბსტრაქტი

7. Oliveria SA, Felson DT, Reed JI, et al. Incidence of symptomatic hand, hip, and knee osteoarthritis among patients in a health maintenance organization. Arthritis Rheum. 1995;38:1134-1141. აბსტრაქტი

8. Nevitt MC, Xu L, Zhang Y, et al. Very low prevalence of hip osteoarthritis among Chinese elderly in Beijing, China, compared with whites in the United States: the Beijing osteoarthritis study. Arthritis Rheum. 2002;46:1773-1779. აბსტრაქტი

9. Zhang Y, Xu L, Nevitt MC, et al. Comparison of the prevalence of knee osteoarthritis between the elderly Chinese population in Beijing and whites in the United States: the Beijing Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum. 2001;44:2065-2071. აბსტრაქტი

10. Felson DT, Naimark A, Anderson J, et al. The prevalence of knee osteoarthritis in the elderly: the Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum. 1987;30:914-918. აბსტრაქტი

11. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, et al. The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham Osteoarthritis Study. Arthritis Rheum. 1995;38:1500-1505. აბსტრაქტი

12. Felson DT. Clinical practice. Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med. 2006;354:841-848. აბსტრაქტი

13. Creamer P, Hochberg MC. Osteoarthritis. Lancet. 1997;350:503-509. აბსტრაქტი

14. Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis in middle-aged women: the Chingford Study. Arthritis Rheum. 1999;42:17-24. აბსტრაქტი

15. Kallman DA, Wigley FM, Scott WW Jr, et al. The longitudinal course of hand osteoarthritis in a male population. Arthritis Rheum. 1990;33:1323-1331. აბსტრაქტი

16. Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, et al. Obesity and knee osteoarthritis. The Framingham Study. Ann Intern Med. 1988;109:18-24. აბსტრაქტი

17. Spector TD, Cicuttini F, Baker J, et al. Genetic influences on osteoarthritis in women: a twin study. BMJ. 1996;312:940-943. აბსტრაქტი

18. Francomano CA, Liberfarb RM, Hirose T, et al. The Stickler syndrome: evidence for close linkage to the structural gene for type II collagen. Genomics. 1987;1:293-296. აბსტრაქტი

19. Stecher RM. Heberden's nodes: heredity in hypertrophic arthritis of the finger joints. Am J Med Sci. 1941;201:801.

20. Sharma L, Song J, Felson DT, et al. The role of knee alignment in disease progression and functional decline in knee osteoarthritis. JAMA. 2001;286:188-195. აბსტრაქტი

21. Chang A, Hayes K, Dunlop D, et al. Thrust during ambulation and progression of knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004;50:3897-3903. აბსტრაქტი

22. Cooper C. Occupational activity and the risk of osteoarthritis. J Rheumatol Suppl. 1995;22(Suppl 43):10-12. აბსტრაქტი

23. Maetzel A, Makela M, Hawker G, et al. Osteoarthritis of the hip and knee and mechanical occupational exposure - a systematic overview of the evidence. J Rheumatol. 1997;24:1599-1607. აბსტრაქტი

24. Croft P, Cooper C, Wickham C, et al. Osteoarthritis of the hip and occupational activity. Scand J Work Env Health. 1992;18:59-63. აბსტრაქტი

25. Driban JB, Hootman JM, Sitler MR, et al. Is participation in certain sports associated with knee osteoarthritis? A systematic review. J Athl Train. 2017 Jun 2;52(6):497-506.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Burger H, van Daele PL, Odding E, et al. Association of radiographically evident osteoarthritis with higher bone mineral density and increased bone loss with age. Arthritis Rheum. 1996;39:81-86. აბსტრაქტი

27. Hannan MT, Anderson JJ, Zhang Y, et al. Bone mineral density and knee osteoarthritis in elderly men and women. The Framingham Study. Arthritis Rheum. 1993;36:1671-1680. აბსტრაქტი

28. Hart DJ, Mootoosamy I, Doyle DV, et al. The relationship between osteoarthritis and osteoporosis in the general population: the Chingford Study. Ann Rheum Dis. 1994;53:158-162. აბსტრაქტი

29. Zhang Y, Hannan MT, Chaisson CE, et al. Bone mineral density and risk of incident and progressive radiographic knee osteoarthritis in women: the Framingham Study. J Rheumatol. 2000;27:1032-1037. აბსტრაქტი

30. Brandt KD, Mazzuca SA, Katz BP, et al. Effects of doxycycline on progression of osteoarthritis: results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Arthritis Rheum. 2005;52:2015-2025. აბსტრაქტი

31. Lee YH, Woo JH, Choi SJ, et al. Effect of glucosamine or chondroitin sulfate on the osteoarthritis progression: a meta-analysis. Rheumatol Int. 2010 Jan;30(3):357-63. აბსტრაქტი

32. Centers for Disease Control and Prevention. Arthritis basics: osteoarthritis (OA). Feb 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

33. Wesseling J, Bierma-Zeinstra SM, Kloppenburg M, et al. Worsening of pain and function over 5 years in individuals with 'early' OA is related to structural damage: data from the Osteoarthritis Initiative and CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) study. Ann Rheum Dis. 2015;74:347-353. აბსტრაქტი

34. Felson DT, McLaughlin S, Goggins J, et al. Bone marrow edema and its relation to progression to knee osteoarthritis. Ann Intern Med. 2003;139:330-336. აბსტრაქტი

35. Imhof H, Breitenseher M, Trattnig S, et al. Imaging of avascular necrosis of bone. Eur Radiol. 1997;7:180-186. აბსტრაქტი

36. Altman R, Asch E, Bloch D, et al; Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis: classification of osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum. 1986;29:1039-1049. აბსტრაქტი

37. Altman R, Alarcon G, Appelrouth D. The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the hand. Arthritis Rheum. 1990;33:1601-1610. აბსტრაქტი

38. Altman R, Alarcon G, Appelrouth D. The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the hip. Arthritis Rheum. 1991;34:505-514. აბსტრაქტი

39. Zhang W, Robertson J, Jones AC, et al. The placebo effect and its determinants in osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis. 2008;67:1716-1723. აბსტრაქტი

40. Bannuru RR, McAlindon TE, Sullivan MC, et al. Effectiveness and implications of alternative placebo treatments: a systematic review and network meta-analysis of osteoarthritis trials. Ann Intern Med. 2015;163:365-372. აბსტრაქტი

41. McKnight PE, Kasle S, Going S, et al. A comparison of strength training, self-management, and the combination for early osteoarthritis of the knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:45-53. აბსტრაქტი

42. Jenkinson CM, Doherty M, Avery AJ, et al. Effects of dietary intervention and quadriceps strengthening exercises on pain and function in overweight people with knee pain: randomised controlled trial. BMJ. 2009;339:b3170. აბსტრაქტი

43. Brosseau L, Wells GA, Kenny GP, et al. The implementation of a community-based aerobic walking program for mild to moderate knee osteoarthritis: a knowledge translation randomized controlled trial: part II: clinical outcomes. BMC Public Health. 2012;12:1073.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Tse MM, Vong SK, Tang SK. Motivational interviewing and exercise programme for community-dwelling older persons with chronic pain: a randomised controlled study. J Clin Nurs. 2013;22:1843-1856. აბსტრაქტი

45. Brosseau L, Wells GA, Pugh AG, et al. Ottawa Panel evidence-based clinical practice guidelines for therapeutic exercise in the management of hip osteoarthritis. Clin Rehabil. 2016 Oct;30(10):935-46. აბსტრაქტი

46. Jansen MJ, Viechtbauer W, Lenssen AF, et al. Strength training alone, exercise therapy alone, and exercise therapy with passive manual mobilisation each reduce pain and disability in people with knee osteoarthritis: a systematic review. J Physiother. 2011;57:11-20. აბსტრაქტი

47. Dziedzic K, Nicholls E, Hill S, et al. Self-management approaches for osteoarthritis in the hand: a 2x2 factorial randomised trial. Ann Rheum Dis. 2015;74:108-118.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Messier SP, Mihalko SL, Legault C, et al. Effects of intensive diet and exercise on knee joint loads, inflammation, and clinical outcomes among overweight and obese adults with knee osteoarthritis: the IDEA randomized clinical trial. JAMA. 2013;310:1263-1273.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Christensen R, Henriksen M, Leeds AR, et al. Effect of weight maintenance on symptoms of knee osteoarthritis in obese patients: a twelve-month randomized controlled trial. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015;67:640-650.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(1):CD004376.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, et al. Does land-based exercise reduce pain and disability associated with hip osteoarthritis? A meta-analysis of randomized controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2010;18:613-620. აბსტრაქტი

52. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, et al. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(4):CD007912.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Bennell KL, Egerton T, Martin J, et al. Effect of physical therapy on pain and function in patients with hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA. 2014;311:1987-1997.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Duivenvoorden T, Brouwer RW, van Raaij TM, et al. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(3):CD004020.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Moyer RF, Birmingham TB, Bryant DM, et al. Valgus bracing for knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015;67:493-501. აბსტრაქტი

56. Gohal C, Shanmugaraj A, Tate P, et al. Effectiveness of valgus offloading knee braces in the treatment of medial compartment knee osteoarthritis: a systematic review. Sports Health. 2018 Nov/Dec;10(6):500-14. აბსტრაქტი

57. Callaghan MJ, Parkes MJ, Hutchinson CE, et al. A randomised trial of a brace for patellofemoral osteoarthritis targeting knee pain and bone marrow lesions. Ann Rheum Dis. 2015;74:1164-1170.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Parkes MJ, Maricar N, Lunt M, et al. Lateral wedge insoles as a conservative treatment for pain in patients with medial knee osteoarthritis: a meta-analysis. JAMA. 2013;310:722-730.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Hinman RS, Wrigley TV, Metcalf BR, et al. Unloading shoes for self-management of knee osteoarthritis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2016;165:381-389. აბსტრაქტი

60. Honvo G, Reginster JY, Rabenda V, et al. Safety of symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis: outcomes of a systematic review and meta-analysis. Drugs Aging. 2019 Apr;36(suppl 1):65-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Gregori D, Giacovelli G, Minto C, et al. Association of pharmacological treatments with long-term pain control in patients with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018 Dec 25;320(24):2564-79.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Simental-Mendía M, Sánchez-García A, Vilchez-Cavazos F, et al. Effect of glucosamine and chondroitin sulfate in symptomatic knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Rheumatol Int. 2018 Aug;38(8):1413-28. აბსტრაქტი

63. Singh JA, Noorbaloochi S, MacDonald R, et al. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(1):CD005614.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Bruyère O, Cooper C, Pelletier JP, et al. A consensus statement on the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) algorithm for the management of knee osteoarthritis - from evidence-based medicine to the real-life setting. Semin Arthritis Rheum. 2016 Feb;45(4 suppl):S3-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Suarez-Almazor ME, Looney C, Liu Y, et al. A randomized controlled trial of acupuncture for osteoarthritis of the knee: effects of patient-provider communication. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:1229-1236. აბსტრაქტი

66. Kwon YD, Pittler MH, Ernst E. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2006;45:1331-1337.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Cao L, Zhang XL, Gao YS, et al. Needle acupuncture for osteoarthritis of the knee. A systematic review and updated meta-analysis. Saudi Med J. 2012;33:526-532. აბსტრაქტი

68. Manheimer E, Cheng K, Wieland LS, et al. Acupuncture for hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 5;(5):CD013010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Chen LX, Zhou ZR, Li YL, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with knee osteoarthritis: evidence from randomized-controlled trials. Clin J Pain. 2016;32:146-154. აბსტრაქტი

70. Stewart M, Cibere J, Sayre EC, et al. Efficacy of commonly prescribed analgesics in the management of osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Rheumatol Int. 2018 Nov;38(11):1985-97. აბსტრაქტი

71. Zeng C, Wei J, Persson MS, et al. Relative efficacy and safety of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. Br J Sports Med. 2018 May;52(10):642-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Sardana V, Burzynski J, Zalzal P. Safety and efficacy of topical ketoprofen in transfersome gel in knee osteoarthritis: a systematic review. Musculoskeletal Care. 2017 Jun;15(2):114-21. აბსტრაქტი

73. Cameron M, Chrubasik S. Topical herbal therapies for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(5):CD010538.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015;350:h1225.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet. 2017 Jul 8;390(10090):e21-33. აბსტრაქტი

76. Leopoldino AO, Machado GC, Ferreira PH, et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 25;(2):CD013273.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM, et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162:46-54. აბსტრაქტი

78. Graham DJ, Campen D, Hui R, et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. Lancet. 2005;365:475-481. აბსტრაქტი

79. Maxwell SR, Payne RA, Murray GD, et al. Selectivity of NSAIDs for COX-2 and cardiovascular outcome. Br J Clin Pharmacol. 2006;62:243-245. აბსტრაქტი

80. Wang X, Tian HJ, Yang HK, et al. Meta-analysis: cyclooxygenase-2 inhibitors are no better than nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs with proton pump inhibitors in regard to gastrointestinal adverse events in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23:876-880. აბსტრაქტი

81. Cryer BL, Sostek MB, Fort JG, et al. A fixed-dose combination of naproxen and esomeprazole magnesium has comparable upper gastrointestinal tolerability to celecoxib in patients with osteoarthritis of the knee: results from two randomized, parallel-group, placebo-controlled trials. Ann Med. 2011;43:594-605. აბსტრაქტი

82. Yeomans ND, Tulassay Z, Juhasz L, et al; Acid Suppression Trial: Ranitidine versus Omeprazole for NSAID-associated Ulcer Treatment (ASTRONAUT) Study Group. A comparison of omeprazole with ranitidine for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. N Engl J Med. 1998;338:719-726.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Hawkey CJ, Karrasch JA, Szczepanski L, et al. Omeprazole compared with misoprostol for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. N Engl J Med. 1998;338:727-734.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Elliott SL, Yeomans ND, Buchanan RR, et al. Efficacy of 12 months' misoprostol as prophylaxis against NSAID-induced gastric ulcers. A placebo-controlled trial. Scand J Rheumatol. 1994;23:171-176. აბსტრაქტი

85. Graham DY, Agrawal NM, Roth SH. Prevention of NSAID-induced gastric ulcer with misoprostol: multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 1988;2:1277-1280. აბსტრაქტი

86. Atiquzzaman M, Karim ME, Kopec J, et al. Role of nonsteroidal antiinflammatory drugs in the association between osteoarthritis and cardiovascular diseases: a longitudinal study. Arthritis Rheumatol. 2019 Nov;71(11):1835-43. აბსტრაქტი

87. Trelle S, Reichenbach S, Wandel S, et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ. 2011;342:c7086.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Solomon DH, Glynn RJ, Rothman KJ, et al. Subgroup analyses to determine cardiovascular risk associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs and coxibs in specific patient groups. Arthritis Rheum. 2008;59:1097-1104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Antman EM, DeMets D, Loscalzo J. Cyclooxygenase inhibition and cardiovascular risk. Circulation. 2005;112:759-770.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Nissen SE. Cardiovascular safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen for arthritis. N Engl J Med. 2017 Apr 6;376(14):1390. აბსტრაქტი

91. da Costa BR, Nüesch E, Kasteler R, et al. Oral or transdermal opioids for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD003115.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Toupin April K, Bisaillon J, Welch V, et al. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May 27;(5):CD005522.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Citrome L, Weiss-Citrome A. A systematic review of duloxetine for osteoarthritic pain: what is the number needed to treat, number needed to harm, and likelihood to be helped or harmed? Postgrad Med. 2012;124:83-93. აბსტრაქტი

94. Myers J, Wielage RC, Han B, et al. The efficacy of duloxetine, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and opioids in osteoarthritis: a systematic literature review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Mar 11;15:76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Osani MC, Bannuru RR. Efficacy and safety of duloxetine in osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Korean J Intern Med. 2019 Sep;34(5):966-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Saltzman BM, Leroux T, Meyer MA, et al. The therapeutic effect of intra-articular normal saline injections for knee osteoarthritis: a meta-analysis of evidence level 1 studies. Am J Sports Med. 2017 Sep;45(11):2647-53. აბსტრაქტი

97. Jüni P, Hari R, Rutjes AW, et al. Intra-articular corticosteroid for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 22;(10):CD005328.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. McCabe PS, Maricar N, Parkes MJ, et al. The efficacy of intra-articular steroids in hip osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Sep;24(9):1509-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. van Middelkoop M, Arden NK, Atchia I, et al. The OA Trial Bank: meta-analysis of individual patient data from knee and hip osteoarthritis trials show that patients with severe pain exhibit greater benefit from intra-articular glucocorticoids. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Jul;24(7):1143-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF, et al. Effect of intra-articular triamcinolone vs saline on knee cartilage volume and pain in patients with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA. 2017 May 16;317(19):1967-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R, et al. Safety and efficacy of long-term intraarticular steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 2003 Feb;48(2):370-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Bannuru RR, Natov NS, Obadan IE, et al. Therapeutic trajectory of hyaluronic acid versus corticosteroids in the treatment of knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Arthritis Rheum. 2009;61:1704-1711. აბსტრაქტი

103. Leite VF, Daud Amadera JE, Buehler AM. Viscosupplementation for hip osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of the efficacy on pain and disability, and the occurrence of adverse events. Arch Phys Med Rehabil. 2018 Mar;99(3):574-83.e1. აბსტრაქტი

104. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, et al. Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD005321.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Richette P, Chevalier X, Ea HK, et al. Hyaluronan for knee osteoarthritis: an updated meta-analysis of trials with low risk of bias. RMD Open. 2015 May 14;1(1):e000071.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Skou ST, Roos EM, Laursen MB, et al. A randomized, controlled trial of total knee replacement. N Engl J Med. 2015;373:1597-1606.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2019 Jan;78(1):16-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Pozzobon D, Ferreira PH, Blyth FM, et al. Can obesity and physical activity predict outcomes of elective knee or hip surgery due to osteoarthritis? A meta-analysis of cohort studies. BMJ Open. 2018 Feb 27;8(2):e017689.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Wallis JA, Taylor NF. Pre-operative interventions (non-surgical and non-pharmacological) for patients with hip or knee osteoarthritis awaiting joint replacement surgery - a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2011;19:1381-1395. აბსტრაქტი

110. Schairer WW, Nwachukwu BU, Mayman DJ, et al. Preoperative hip injections increase the rate of periprosthetic infection after total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2016;31(suppl):S166-S169. აბსტრაქტი

111. Werner BC, Cancienne JM, Browne JA. The timing of total hip arthroplasty after intraarticular hip injection affects postoperative infection risk. J Arthroplasty. 2016;31:820-823. აბსტრაქტი

112. Katz JN, Brophy RH, Chaisson CE, et al. Surgery versus physical therapy for a meniscal tear and osteoarthritis. N Engl J Med. 2013;368:1675-1684.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Mushtaq S, Choudhary R, Scanzello CR. Non-surgical treatment of osteoarthritis-related pain in the elderly. Curr Rev Musculoskelet Med. 2011;4:113-122.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Neustadt DH. Intra-articular injections for osteoarthritis of the knee. Cleve Clin J Med. 2006;73:897-898, 901-904, 906-911. აბსტრაქტი

115. Schnitzer TJ, Easton R, Pang S, et al. Effect of tanezumab on joint pain, physical function, and patient global assessment of osteoarthritis among patients with osteoarthritis of the hip or knee: a randomized clinical trial. JAMA. 2019 Jul 2;322(1):37-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Dakin P, DiMartino SJ, Gao H, et al. The efficacy, tolerability, and joint safety of fasinumab in osteoarthritis pain: a phase IIb/III double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Arthritis Rheumatol. 2019 Nov;71(11):1824-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. da Costa BR, Nüesch E, Reichenbach S, et al. Doxycycline for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(11):CD007323.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Baltzer AW, Moser C, Jansen SA, et al. Autologous conditioned serum (Orthokine) is an effective treatment for knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17:152-160. აბსტრაქტი

119. Zarringam D, Bekkers JE, Saris DB. Long-term effect of injection treatment for osteoarthritis in the knee by orthokin autologous conditioned serum. Cartilage. 2018 Apr;9(2):140-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

120. Khoshbin A, Leroux T, Wasserstein D, et al. The efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: a systematic review with quantitative synthesis. Arthroscopy. 2013;29:2037-2048. აბსტრაქტი

121. Campbell KA, Saltzman BM, Mascarenhas R, et al. Does intra-articular platelet-rich plasma injection provide clinically superior outcomes compared with other therapies in the treatment of knee osteoarthritis? A systematic review of overlapping meta-analyses. Arthroscopy. 2015;31:2213-2221. აბსტრაქტი

122. Ye Y, Zhou X, Mao S, et al. Platelet rich plasma versus hyaluronic acid in patients with hip osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg. 2018 May;53:279-87. აბსტრაქტი

123. National Institute for Health and Care Excellence. Platelet-rich plasma injections for knee osteoarthritis. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

124. Lange B, von Zabern D, Elling C, et al. Efficacy and safety of tapentadol prolonged release for moderate-to-severe chronic osteoarthritis knee pain: a pooled analysis of two double-blind, randomized, placebo- and oxycodone controlled release-controlled studies. Curr Med Res Opin. 2017 Aug;33(8):1413-22. აბსტრაქტი

125. Raynauld JP, Martel-Pelletier J, Bias P, et al. Protective effects of licofelone, a 5-lipoxygenase and cyclo-oxygenase inhibitor, versus naproxen on cartilage loss in knee osteoarthritis: a first multicentre clinical trial using quantitative MRI. Ann Rheum Dis. 2009;68:938-947. აბსტრაქტი

126. Davis AJ, Smith TO, Hing CB, et al. Are bisphosphonates effective in the treatment of osteoarthritis pain? A meta-analysis and systematic review. PLoS One. 2013;8(9):e72714.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

127. Laslett LL, Doré DA, Quinn SJ, et al. Zoledronic acid reduces knee pain and bone marrow lesions over 1 year: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2012;71:1322-1328. აბსტრაქტი

128. Varenna M, Zucchi F, Failoni S, et al. Intravenous neridronate in the treatment of acute painful knee osteoarthritis: a randomized controlled study. Rheumatology (Oxford). 2015;54:1826-1832. აბსტრაქტი

129. Bellamy JL, Goff BJ, Sayeed SA. Spironolactone for people age 70 years and older with osteoarthritic knee pain: a proof-of-concept trial. J Arthroplasty. 2016;31(suppl):S293-S297. აბსტრაქტი

130. Ha CW, Cho JJ, Elmallah RK, et al. A multicenter, single-blind, phase IIa clinical trial to evaluate the efficacy and safety of a cell-mediated gene therapy in degenerative knee arthritis patients. Hum Gene Ther Clin Dev. 2015 Jun;26(2):125-30. აბსტრაქტი

131. Kim MK, Ha CW, In Y, et al. A multicenter, double-blind, phase III clinical trial to evaluate the efficacy and safety of a cell and gene therapy in knee osteoarthritis patients. Hum Gene Ther Clin Dev. 2018 Mar;29(1):48-59. აბსტრაქტი

132. Pas HI, Winters M, Haisma HJ, et al. Stem cell injections in knee osteoarthritis: a systematic review of the literature. Br J Sports Med. 2017 Aug;51(15):1125-33. აბსტრაქტი

133. Borakati A, Mafi R, Mafi P, et al. A systematic review and meta-analysis of clinical trials of mesenchymal stem cell therapy for cartilage repair. Curr Stem Cell Res Ther. 2018 Feb 23;13(3):215-25. აბსტრაქტი

134. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines. Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. Arthritis Rheum. 2000;43:1905-1915.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

135. Felson DT, Zhang Y, Anthony JM, et al. Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women. The Framingham Study. Ann Intern Med. 1992 Apr 1;116(7):535-9. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას