წელის დისკოგენური ტკივილი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Kirkaldy-Willis WH, Farfan HF. Instability of the lumbar spine. Clin Orthop Relat Res. 1982 May;(165):110-23. აბსტრაქტი

Glassman SD, Bridewell K, Dimar JR, et al. The impact of positive sagittal balance in adult spinal deformity. Spine. 2005 Sep 15;30(18):2024-9. აბსტრაქტი

National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

Modic MT, Steinberg PM, Ross JS, et al. Degenerative disk disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging. Radiology. 1988 Jan;166(1 Pt 1):193-9. აბსტრაქტი

Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zanetti M, et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Sep 1;26(17):1873-8. აბსტრაქტი

Chou R, Huffman LH. Medications for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007 Oct 2;147(7):505-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Fritzell P, Hägg O, Wessberg P, et al. Chronic low back pain and fusion: a comparison of three surgical techniques: a prospective randomized study from the Swedish lumbar spine study group. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Jun 1;27(11):1131-41. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Olmarker K, Rydevik B. Disc herniation and sciatica; the basic science platform. In: Gunzburg R, Szpalski M, eds. Lumbar Disc Herniation. Philadelphia: Lippincott. Williams & Wilkins; 2002:31-7.

2. Postacchini F, Gumina S, Cinotti G, et al. Ligamenta flava in lumbar disc herniation and spinal stenosis. Light and electron microscopic morphology. Spine. 1994 Apr 15;19(8):917-22. აბსტრაქტი

3. Kirkaldy-Willis WH, Farfan HF. Instability of the lumbar spine. Clin Orthop Relat Res. 1982 May;(165):110-23. აბსტრაქტი

4. Andersson GB. Epidemiological features of chronic low back pain. Lancet. 1999 Aug 14;354(9178):581-5. აბსტრაქტი

5. Carragee EJ, Hannibal M. Diagnostic evaluation of back pain. Orthop Clin North Am. 2004 Jan;35(1):7-16. აბსტრაქტი

6. Papageorgiou AC, Croft PR, Thomas E, et al. Influence of previous pain experience on the episode incidence of low back pain: results from the South Manchester Back Pain Study. Pain. 1996 Aug;66(2-3):181-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Papageorgiou AC, Rigby AS. Review of UK data on the rheumatic diseases--7. Low back pain. Br J Rheumatol. 1991 Jun;30(3):208-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med. 2001 Feb 1;344(5):363-70. აბსტრაქტი

9. Mooney V. Where is the lumbar pain coming from? Ann Med. 1989 Oct;21(5):373-9. აბსტრაქტი

10. Nachemson AL. The lumbar spine an orthopedic challenge. Spine. 1976;1:59-71.

11. Kuslich SD, Ulstrom CL, Michael CJ. The tissue origin of low back pain and sciatica: a report of pain response to tissue stimulation during operations in lumbar spine using local anaesthesia. Orthop Clin North Am. 1991 Apr;22(2):181-7. აბსტრაქტი

12. Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. The relative contributions of the disc and zygapophyseal joint in chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1994 Apr 1;19(7):801-6. აბსტრაქტი

13. Hassett G, Hart DJ, Manek NJ, et al. Risk factors for progression of lumbar spine disc degeneration: the Chingford study. Arthritis Rheum. 2003 Nov;48(11):3112-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Hangai M, Kaneoka K, Kuno S, et al. Factors associated with lumbar intervertebral disc degeneration in the elderly. Spine J. 2008 Sep-Oct;8(5):732-40. აბსტრაქტი

15. McNally DS, Shackleford IM, Goodship AE, et al. In vivo stress measurement can predict pain on discography. Spine. 1996 Nov 15;21(22):2580-7. აბსტრაქტი

16. Sachs BL, Vanharanta H, Spivey MA, et al. Dallas discogram description. A new classification of CT/discography in low-back disorders. Spine. 1987 Apr;12(3):287-94. აბსტრაქტი

17. Vanharanta H, Sachs BL, Spivey MA, et al. The relationship of pain provocation to lumbar disc deterioration as seen by CT/discography. Spine. 1987 Apr;12(3):295-8. აბსტრაქტი

18. Freemont AJ, Peacock TE, Goupille P, et al. Nerve ingrowth into diseased intervertebral disc in chronic back pain. Lancet. 1997 Jul 19;350(9072):178-81. აბსტრაქტი

19. Battie MC, Videman T, Kaprio J, et al. The twin spine study: contributions to a changing view of disc degeneration. Spine J. 2009 Jan-Feb;9(1):47-59. აბსტრაქტი

20. Heliovaara M. Risk factors for low back pain and sciatica. Ann Med. 1989 Aug;21(4):257-64. აბსტრაქტი

21. Adams MA, Dolan P, Hutton WC, et al. Diurnal changes in spinal mechanics and their clinical significance. J Bone Joint Surg Br. 1990 Mar;72(2):266-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Lyons G, Eisenstein SM, Sweet MB. Biochemical changes in intervertebral disc degeneration. Biochim Biophys Acta. 1981 Apr 3;673(4):443-53. აბსტრაქტი

23. Urban JP, McMullin JF. Swelling pressure of the lumbar intervertebral discs: influence of age, spinal level, composition and degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 1988 Feb;13(2):179-87. აბსტრაქტი

24. Frobin W, Brinckmann P, Kramer M, et al. Height of lumbar discs measured from radiographs compared with degeneration and height classified from MR images. Eur Radiol. 2001;11(2):263-9. აბსტრაქტი

25. Adams MA, McNally DS, Dolan P. "Stress" distributions inside intervertebral discs. The effects of age and degeneration. J Bone Joint Surg Br. 1996 Nov;78(6):965-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Kang JD, Georgescu HI, McIntyre-Larkin L, et al. Herniated lumbar intervertebral discs spontaneously produced matrix metalloproteinases, nitric oxide, interleukin-6, and prostaglandin E2. Spine. 1996 Feb 1;21(3):271-7. აბსტრაქტი

27. Bogduk N, Tynan W, Wilson AS. The nerve supply to the human lumbar intervertebral discs. J Anat. 1981 Jan;132(Pt 1):39-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Hirsch C, Ingelmark B, Miller M. The anatomical basis for low back pain: studies on the presence of sensory nerve endings in ligamentous, capsular, and intervertebral disc structures in the human lumbar spine. Acta Orthop Scand. 1963;33:1-17. აბსტრაქტი

29. Jackson HC, Winkelmann RK, Bickel WH. Nerve endings in the human lumbar spinal column and related structures. J Bone Joint Surg Am. 1966 Oct;48(7):1272-81. აბსტრაქტი

30. Ohtori S, Takahashi K, Chiba T, et al. Sensory innervation of the dorsal portion of the lumbar intervertebral discs in rats. Spine. 2001 Apr 15;26(8):946-50. აბსტრაქტი

31. Ohtori S, Takahashi K, Chiba T, et al. Substance P and calcitonin gene- related peptide immunoreactive sensory DRG neurons innervating the lumbar intervertebral discs in rats. Ann Anat. 2002 May;184(3):235-40. აბსტრაქტი

32. Ozawa T, Aoki Y, Ohtori S, et al. The dorsal portion of the lumbar inter-vertebral disc is innervated primarily by small peptide-containing dorsal root ganglion neurons in rats. Neurosci Lett. 2003 Jun 19;344(1):65-7. აბსტრაქტი

33. Peng B, Hao J, Hou S, et al. Possible pathogenesis of painful intervertebral disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Mar 1;31(5):560-6. აბსტრაქტი

34. Peng B, Chen J, Kuang Z, et al. Expression and role of connective tissue growth factor in painful disc fibrosis and degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Mar 1;34(5):E178-82. აბსტრაქტი

35. Freemond AJ. The cellular pathobiology of the degenerate intervertebral disc and discogenic back pain. Rheumatology (Oxford). 2009;48:5-10.

36. Kuisma M, Karppinen J, Haapen M, et al. Are the determinants of vertebral endplate changes and severe disc degeneration in the lumbar spine the same? BMC Musculoskeletal Disord. 2008 Apr 16;9:51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Butler D, Trafimow JH, Andersson GB, et al. Discs degenerate before facets. Spine (Phila Pa 1976). 1990 Feb;15(2):111-3. აბსტრაქტი

38. Adams MA, Hutton WC. The relevance of torsion to the mechanical derangement of the lumbar spine. Spine. 1981 May-Jun;6(3):241-8. აბსტრაქტი

39. Livshits G, Popham M, Malkin I, et al. Lumbar disc degeneration and genetic factors are the main risk factors for back pain in women: the Twin Spine Study. Ann Rheum Dis. 2011 Oct;70(10):1740-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Kalichman L, Hunter DJ. The genetics of intervertebral disc degeneration. Associated genes. Joint Bone Spine. 2008 Jul;75(4):388-96. აბსტრაქტი

41. Kalichman L, Hunter DJ. The genetics of intervertebral disc degeneration. Familial disposition and heritability estimation. Joint Bone Spine. 2008 Jul;75(4):383-7. აბსტრაქტი

42. Cheung KM. The relationship between disc degeneration, low back pain and human pain genetics. Spine J. 2010 Nov;10(11):958-60. აბსტრაქტი

43. Luoma K, Riihimaki H, Raininko R, et al. Lumbar disc degeneration in relation to occupation. Scan J Work Environ Health. 1998 Oct;24(5):358-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Riihimaki H, Mattsen T, Zitling A, et al. Radiologically detectable degenerative changes of the lumbar spine among concrete reinforcement workers and house painters. Spine (Phila Pa 1976). 1990 Feb;15(2):114-9. აბსტრაქტი

45. Vo N, Wang D, Sowa G, et al. Differential effects of nicotine and tobacco smoke condensate on human annulus fibrosus cell metabolism. J Orthop Res. 2011 Oct;29(10):1585-91. აბსტრაქტი

46. Akmal M, Kesani A, Anand B, et al. Effect of nicotine on spinal disc cells: a cellular mechanism for disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Mar 1;29(5):568-75. აბსტრაქტი

47. Fogelholm RR, Alho AV. Smoking and intervertebral disc degeneration. Med Hypotheses. 2001 Apr;56(4):537-9. აბსტრაქტი

48. Uei H, Matsuzaki H, Oda H, et al. Gene expression changes in an early stage of intervertebral disc degeneration induced by passive cigarette smoking. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Mar 1;31(5):510-4. აბსტრაქტი

49. Sandén B, Försth P, Michaëlsson K. Smokers show less improvement than non-smokers two years after surgery for lumbar spinal stenosis: a study of 4555 patients from the Swedish Spine Registry. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Jun;36(13):1059-64. აბსტრაქტი

50. Wang J, Yang X. Age-related changes in the orientation of lumbar facet joints. Spine. 2009 Aug 1;34(17):E596-8. აბსტრაქტი

51. Kalichman L, Li L, Kim DH, et al. Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Nov 1;33(23):2560-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Cyron BM, Hutton WC. Articular tropism and stability of the lumbar spine. Spine. 1980 Mar-Apr;5(2):168-72. აბსტრაქტი

53. Park JB, Chen H, Kim KW, et al. Facet tropism: a comparison between far lateral and posterolateral lumbar disc herniation. Spine. 2001 Mar 15;26(6):677-9. აბსტრაქტი

54. Schwab F, Patel A, Ungar B, et al. Adult spinal deformity-postoperative standing balance: how much can you tolerate? An overview of key parameters in assessing alignment and planning corrective surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2010 Dec 1;35(25):2224-31. აბსტრაქტი

55. Glassman SD, Bridewell K, Dimar JR, et al. The impact of positive sagittal balance in adult spinal deformity. Spine. 2005 Sep 15;30(18):2024-9. აბსტრაქტი

56. Linke M, Solovieva S, Lamminen A, et al. Disc degeneration of the lumbar spine in relation of overweight. Int J Obest. 2005 Aug;29(8):903-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Won HY, Park JB, Riew KD. Effect of hyperglycemia on apoptosis of notochordal cells and intervertebral disc degeneration in diabetic rats. J Neurosurg Spine. 2009 Dec;11(6):741-8. აბსტრაქტი

58. Anekstein Y, Smorgick Y, Lotan R, et al. Diabetes mellitus as a risk factor for the development of lumbar spinal stenosis. Isr Med Assoc J. 2010 Jan;12(1):16-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Videman T, Battie MC, Gibbons LE, et al. Disc degeneration and bone density in monozygotic twins discordant for insulin dependent diabetes mellitus. J Orthop Res. 2000 Sep;18(5):768-72. აბსტრაქტი

60. Leino-Arjas P, Kaila-Kangas L, Solvieva S, et al. Serum lipids and low back pain: an association? A follow-up study of working population sample. Atherosclerosis. 2006 Apr 20;31(9):1032-7. აბსტრაქტი

61. Kurunlahti M, Tervonen O, Vanharanta H, et al. Association of atherosclerosis with low back pain and the degree of disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 1999 Oct 15;24(20):2080-4. აბსტრაქტი

62. Schwarzer AC, Aprill CN, Derby R, et al. The prevalence and clinical features of internal disc disruption in patients with chronic low back pain. Spine. 1995;20:1878-83.

63. Vanharanta H. The intervertebral disc: a biologically active tissue challenging therapy. Ann Med. 1994 Dec;26(6):395-9. აბსტრაქტი

64. National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. Dec 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

65. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: low back pain. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

66. Braithwaite I, White J, Saifuddin A, et al. Vertebral end-plate (Modic) changes on lumbar spine MRI: correlation with pain reproduction at lumbar discography. Eur Spine J. 1998;7(5):363-8. აბსტრაქტი

67. Modic MT, Masaryk TJ, Ross JS, et al. Imaging of degenerative disk disease. Radiology. 1988 Jul;168(1):177-86. აბსტრაქტი

68. Boden SD, Davis DO, Dina TS, et al. Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects: a prospective investigation. J Bone Joint Surg Am. 1990 Mar;72(3):403-8. აბსტრაქტი

69. Borenstein DG, O'Mara JW Jr, Boden SD, et al. The value of magnetic resonance imaging of the lumbar spine to predict low-back pain in asymptomatic subjects: a seven-year follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2001 Sep;83-A(9):1306-11. აბსტრაქტი

70. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, et al. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl J Med. 1994 Jul 14;331(2):69-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Jarvik JJ, Hollingworth W, Heagerty P, et al. The Longitudinal Assessment of Imaging and Disability of the Back (LAIDBack) Study: baseline data. Spine. 2001 May 15;26(10):1158-66. აბსტრაქტი

72. Jarvik JG, Hollingworth W, Heagerty PJ, et al. Three-year incidence of low back pain in an initially asymptomatic cohort: Clinical and imaging risk factors. Spine. 2005 Jul 1;30(13):1541-8; discussion 1549. აბსტრაქტი

73. Nachemson A. The load on lumbar disks in different positions of the body. Clin Orthop Relat Res. 1966 Mar-Apr;45:107-22. აბსტრაქტი

74. Modic MT, Steinberg PM, Ross JS, et al. Degenerative disk disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging. Radiology. 1988 Jan;166(1 Pt 1):193-9. აბსტრაქტი

75. Kuisma M, Karppinen J, Niinimaki J, et al. A three-year follow-up of lumbar spine endplate (Modic) changes. Spine (Phila Pa 1976). 2006 Jul 1;31(15):1714-8. აბსტრაქტი

76. Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, et al. Modic changes and their associations with clinical findings. Eur Spine J. 2006 Sep;15(9):1312-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Sorensen JS, et al. An epidemiologic study of MRI and low back pain in 13-year-old children. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Apr 1;30(7):798-806. აბსტრაქტი

78. Fayad F, Lefevre-Colau MM, Rannou F, et al. Relation of inflammatory modic changes to intradiscal steroid injection outcome in chronic low back pain. Eur Spine J. 2007 Jul;16(7):925-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Vital JM, Gille O, Pointillart V, et al. Course of Modic 1 six months after lumbar posterior osteosynthesis. Spine (Phila Pa 1976). 2003 Apr 1;28(7):715-20; discussion 721. აბსტრაქტი

80. Arana E, Kovacs FM, Royuela A, et al. Modic changes and associated features in southern European chronic back pain patients. Spine J. 2011 May;11(5):402-11. აბსტრაქტი

81. Aprill C, Bogduk N. High-intensity zone: a diagnostic sign of painful lumbar disc on magnetic resonance imaging. Br J Radiol. 1992 May;65(773):361-9. აბსტრაქტი

82. Wolfer LR, Derby R, Lee JE, et al. Systematic review of lumbar provocation discography in asymptomatic subjects with a meta analysis of false-positive rates. Pain Physician. 2008 Jul-Aug;11(4):513-3. აბსტრაქტი

83. Ricketson R, Simmons JW, Hauser BO. The prolapsed intervertebral disc: The high- intensity zone with discography correlation. Spine (Phila Pa 1976). 1996 Dec 1;21(23):2758-62. აბსტრაქტი

84. Schellhas KP, Pollei SR, Gundry CR, et al. Lumbar disc high-intensity zone. Correlation of magnetic resonance imaging and discography. Spine (Phila Pa 1976). 1996 Jan 1;21(1):79-86. აბსტრაქტი

85. Yu SW, Haughton VM, Sether LA, et al. Comparison of MR and diskography in detecting radial tears of the anulus: a postmortem study. AJNR Am J Neuroradiol. 1989 Sep-Oct;10(5):1077-81. აბსტრაქტი

86. Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zanetti M, et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Sep 1;26(17):1873-8. აბსტრაქტი

87. Weishaupt D, Zanetti M, Hodler J, et al. Painful lumbar disk derangement: relevance of endplate abnormalities at MR imaging. Radiology. 2001 Feb;218(2):420-7. აბსტრაქტი

88. Bogduk N. Provocation discography: Lumbar disc stimulation. In: ISIS, ed. Practice guidelines for spinal diagnostic and treatment procedures. Seattle, WA: International Spine Intervention Society;2004:20-46.

89. Saboeiro GR. Lumbar discography. Radiol Clin North Am. 2009 May;47(3):421-33. აბსტრაქტი

90. Moore RJ, Crotti TN, Osti OL, et al. Osteoarthrosis of the facet joints resulting from anular rim lesions. Spine (Phila Pa 1976). 1999 Mar 15;24(6):519-25. აბსტრაქტი

91. Jaikumar S, Kim DH, Kam AC. History of minimally invasive spine surgery. Neurosurgery. 2002 Nov;51(5 Suppl):S1-14. აბსტრაქტი

92. Carragee EJ, Lincoln T, Parmar VS, et al. A gold standard evaluation of the "discogenic pain" diagnosis as determined by provocative discography. Spine. 2006 Aug 15;31(18):2115-23. აბსტრაქტი

93. Pathria M, Sartoris DJ, Resnick D. Osteoarthritis of the facet joints: accuracy of oblique radiographic assessment. Radiology. 1987 Jul;164(1):227-30. აბსტრაქტი

94. Rajasekharan S, Venkatadass K, Naresh Babu J, et al. Pharmacological enhancement of disc diffusion and differentiation of healthy, ageing and degenerate discs. Eur Spine J. 2008 May;17(5):626-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Vroomen PC, de Krom MC, Knottnerus JA. Predicting the outcome of sciatica at short-term follow-up. Br J Gen Pract. 2002 Feb;52(475):119-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ. 2006 Jun 17;332(7555):1430-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Jorge LL, Feres CC, Teles VE. Topical preparations for pain relief: efficacy and patient adherence. J Pain Res. 2010;4:11-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Anand P, Bley K. Topical capsaicin for pain management: therapeutic potential and mechanisms of action of the new high-concentration capsaicin 8% patch. Br J Anaesth. 2011;107:490-502.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Derry S, Moore RA, Gaskell H, et al. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(6):CD007402.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Chou R, Huffman LH. Medications for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007 Oct 2;147(7):505-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. van der Gaag WH, Roelofs PD, Enthoven WT, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 16;4:CD013581.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Roelofs PD, Deyo RA, Koes BW, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD000396.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Krebs EE, Gravely A, Nugent S, et al. Effect of opioid vs nonopioid medications on pain-related function in patients with chronic back pain or hip or knee osteoarthritis pain: the SPACE randomized clinical trial. JAMA. 2018 Mar 6;319(9):872-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. van Tulder MW, Touray T, Fulan AD, et al. Muscle relaxants for nonspecific low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(2):CD004252.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Staiger TO, Gaster B, Sullivan MD, et al. Systematic review of antidepressants in the treatment of chronic low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2003 Nov 15;28(22):2540-5. აბსტრაქტი

106. Yildirim K, Deniz O, Gureser G, et al. Gabapentin monotherapy in patients with chronic radiculopathy: the efficacy and impact on life quality. J Back Musculoskelet Rehabil. 2009;22(1):17-20. აბსტრაქტი

107. Gilron I. Gabapentin and pregabalin for chronic neuropathic and early postsurgical pain: current evidence and future directions. Curr Opin Anaesthesiol. 2007 Oct;20(5):456-72. აბსტრაქტი

108. Enke O, New HA, New CH, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2018 Jul 3;190(26):E786-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Hagen KB, Jamtvedt G, Hilde G, et al. The updated Cochrane review of bed rest for low back pain and sciatica. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Mar 1;30(5):542-6. აბსტრაქტი

110. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A, et al. Exercise therapy for the treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD000335.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, et al. Back schools for nonspecific low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Oct 1;30(19):2153-63. აბსტრაქტი

112. Heymans MW, de Vet HC, Bongers PM, et al. The effectiveness of high-intensity versus low-intensity back schools in an occupational setting: a pragmatic randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976). 2006 May 1;31(10):1075-82. აბსტრაქტი

113. Dickerman RD, Zigler JE. Disocgenic back pain. In: Spivak JM, Connolly PJ, eds. Orthopaedic Knowledge Update: Spine. 3rd ed. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2006:319-30.

114. Clare HA, Adams R, Maher CG. A systematic review of efficacy of McKenzie therapy for spinal pain. Aust J Physiother. 2004;50(4):209-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. May S, Donelson R. Evidence-informed management of chronic low back pain with the McKenzie method. Spine J. 2008 Jan-Feb;8(1):134-41. აბსტრაქტი

116. Cherkin DC, Deyo RA, Battié M, et al. A comparison of physical therapy, chiropractic manipulation, and provision of an educational booklet for the treatment of patients with low back pain. N Engl J Med. 1998 Oct 8;339(15):1021-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Rubinstein SM, Terwee CB, Assendelft WJ, et al. Spinal manipulative therapy for acute low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD008880.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007 Oct 2;147(7):492-504.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. Hurley DA, McDonough SM, Dempster M, et al. A randomized clinical trial of manipulative therapy and interferential therapy for acute low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Oct 15;29(20):2207-16. აბსტრაქტი

120. Jellema P, van Tulder MW, van Poppel MN, et al. Lumbar supports for prevention and treatment of low back pain: a systematic review within the framework of the Cochrane Back Review Group. Spine. 2001 Feb 15;26(4):377-86. აბსტრაქტი

121. Luijsterburg PA, Verhagen AP, Ostelo RW, et al. Physical therapy plus general practitioners' care versus general practitioners' care alone for sciatica: a randomised clinical trial with a 12-month follow-up. Eur Spine J. 2008 Apr;17(4):509-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

122. Luijsterburg PA, Verhagen AP, Ostelo RW, et al. Effectiveness of conservative treatments for the lumbosacral radicular syndrome: a systematic review. Eur Spin J. 2007 Jul;16(7):881-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

123. Saper RB, Lemaster C, Delitto A, et al. Yoga, physical therapy, or education for chronic low back pain: a randomized noninferiority trial. Ann Intern Med. 2017 Jul 18;167(2):85-94. აბსტრაქტი

124. Parr AT, Manchikanti L, Hameed H, et al. Caudal epidural injections in the management of chronic low back pain: a systematic appraisal of the literature. Pain Physician. 2012 May-Jun;15(3):E159-98. აბსტრაქტი

125. Benyamin RM, Manchikanti L, Parr AT, et al. The effectiveness of lumbar interlaminar epidural injections in managing chronic low back and lower extremity pain. Pain Physician. 2012 Jul-Aug;15(4):E363-404. აბსტრაქტი

126. Benoist M, Boulu P, Hayem G. Epidural steroid injections in the management of low-back pain with radiculopathy: an update of their efficacy and safety. Eur Spine J. 2012 Feb;21(2):204-13. აბსტრაქტი

127. Bicket MC, Horowitz JM, Benzon HT, et al. Epidural injections in prevention of surgery for spinal pain: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Spine J. 2015 Feb 1;15(2):348-62. აბსტრაქტი

128. Chou R, Hashimoto R, Friedly J, et al. Epidural corticosteroid injections for radiculopathy and spinal stenosis: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 Sep 1;163(5):373-81. აბსტრაქტი

129. Manchikanti L, Benyamin RM, Falco FJ, et al. Do epidural injections provide short- and long-term relief for lumbar disc herniation? a systematic review. Clin Orthop Relat Res. 2015 Jun;473(6):1940-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

130. Spijker-Huiges A, Vermeulen K, Winters JC, et al. Costs and cost-effectiveness of epidural steroids for acute lumbosacral radicular syndrome in general practice: an economic evaluation alongside a pragmatic randomized control trial. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Nov 15;39(24):2007-12. აბსტრაქტი

131. Oliveira CB, Maher CG, Ferreira ML, et al. Epidural corticosteroid injections for lumbosacral radicular pain. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 9;4:CD013577.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

132. Cohen SP, Hanling S, Bicket MC, et al. Epidural steroid injections compared with gabapentin for lumbosacral radicular pain: multicenter randomized double blind comparative efficacy study. BMJ. 2015 Apr 16;350:h1748.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

133. Kainer MA, Reagan DR, Nguyen DB, et al; Tennessee Fungal Meningitis Investigation Team. Fungal infections associated with contaminated methylprednisolone in Tennessee. N Engl J Med. 2012 Dec 6;367(23):2194-203.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

134. Getting It Right First Time. Spinal surgery report may bring benefits for tens of thousands of back pain patients. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

135. Leggett LE, Soril LJ, Lorenzetti DL, et al. Radiofrequency ablation for chronic low back pain: a systematic review of randomized controlled trials. Pain Res Manag. 2014 Sep-Oct;19(5):e146-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

136. Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG, et al. Effect of radiofrequency denervation on pain intensity among patients with chronic low back pain: the Mint randomized clinical trials. JAMA. 2017 Jul 4;318(1):68-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

137. Andersson GB, Shen FH. Operative management of the degenerative disc: posterior and posterolateral procedures. In: Herkowitz HN, Dvorak J, Bell G, et al, eds. The Lumbar Spine. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004;317-23.

138. Sidhu KS, Herkowitz HN. Spinal instrumentation in the management of degenerative disorders of the lumbar spine. Clin Orthop Rel Res. 1997 Feb;(335):39-53. აბსტრაქტი

139. Fritzell P, Hagg O, Wessberg P, et al. 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Dec 1;26(23):2521-32; discussion 2532-4. აბსტრაქტი

140. Rihn JA, Hilibrand AS, Radcliff K, et al. Duration of symptoms resulting from lumbar disc herniation: effect on treatment outcomes: analysis of the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT). J Bone Joint Surg Am. 2011 Oct 19;93(20):1906-14. აბსტრაქტი

141. Radcliff KE, Rihn J, Hilibrand A, et al. Does the duration of symptoms in patients with spinal stenosis and degenerative spondylolisthesis affect outcomes?: analysis of the Spine Outcomes Research Trial. Spine (Phila Pa 1976). 2011 Dec 1;36(25):2197-210. აბსტრაქტი

142. Drazin D, Shirzadi A, Jeswani S, et al. Direct surgical repair of spondylolysis in athletes: indications, techniques, and outcomes. Neurosurg Focus. 2011 Nov;31(5):E9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

143. Waddell G, McCulloch JA, Kummel E, et al. Nonorganic physical signs in low-back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1980 Mar-Apr;5(2):117-25. აბსტრაქტი

144. Main CJ, Waddell G. Behavioral responses to examination. A reappraisal of the interpretation of "nonorganic signs". Spine (Phila Pa 1976). 1998;23:2367-2371. აბსტრაქტი

145. Hanley EN Jr, David SM. Lumbar arthrodesis for the treatment of back pain. J Bone Joint Surg Am. 1999 May;81(5):716-30. აბსტრაქტი

146. Kishen TJ, Diwan AD. Fusion versus disk replacement for degenerative conditions of the lumbar and cervical spine: quid est testimonium? Orthop Clin North Am. 2010 Apr;41(2):167-81. აბსტრაქტი

147. Fritzell P, Hägg O, Wessberg P, et al. Chronic low back pain and fusion: a comparison of three surgical techniques: a prospective randomized study from the Swedish lumbar spine study group. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Jun 1;27(11):1131-41. აბსტრაქტი

148. Lee GW, Lee SM, Ahn MW, et al. Comparison of posterolateral lumbar fusion and posterior lumbar interbody fusion for patients younger than 60 years with isthmic spondylolisthesis. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Nov 15;39(24):E1475-80. აბსტრაქტი

149. Liu XY, Qiu GX, Weng XS, et al. What is the optimum fusion technique for adult spondylolisthesis-PLIF or PLF or PLIF plus PLF? A meta-analysis from 17 comparative studies. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Oct 15;39(22):1887-98. აბსტრაქტი

150. Fekete TF, Porchet F. Overview of disc arthroplasty-past, present and future. Acta Neurochir (Wien). 2010 Mar;152(3):393-404. აბსტრაქტი

151. Lin EL, Wang JC. Total disk arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006 Dec;14(13):705-14. აბსტრაქტი

152. Zigler JE. Clinical results with ProDisc: European experience and U.S. investigation device exemption study. Spine. 2003 Oct 15;28(20):S163-6. აბსტრაქტი

153. Delamarter RB, Fribourg DM, Kanim LE, et al. ProDisc artificial total lumbar disc replacement: introduction and early results from the United States clinical trial. Spine. 2003 Oct 15;28(20):S167-75. აბსტრაქტი

154. Putzier M, Funk JF, Schneider SV, et al. Charité total disc replacement -clinical and radiographical results after an average follow-up of 17 years. Eur Spine J. 2006 Feb;15(2):183-95. აბსტრაქტი

155. Resnick DK, Watters WC. Lumbar disc arthroplasty: a critical review. Clin Neurosurg. 2007;54:83-7. აბსტრაქტი

156. Jacobs WC, van der Gaag NA, Kruyt MC, et al. Total disc replacement for chronic discogenic low back pain: a Cochrane review. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Jan 1;38(1):24-36. აბსტრაქტი

157. Jacobs W, Van der Gaag NA, Tuschel A, et al. Total disc replacement for chronic back pain in the presence of disc degeneration. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD008326.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

158. Guzmán J, Esmail R, Karjalainen K, et al. Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain: systematic review. BMJ. 2001 Jun 23;322(7301):1511-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

159. Brox JL, Sorensen R, Karjalainen K, et al. Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain: systematic review. BMJ. 2001;26:377-86.

160. Waddell G, Burton AK, Kendall NAS. Vocational rehabilitation: what works, for whom, and when? [internet publication].სრული ტექსტი

161. Verbeek J, Martimo KP, Karppinen J, et al. Manual material handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers: a Cochrane Systematic Review. Occup Environ Med. 2012 Jan;69(1):79-80. აბსტრაქტი

162. MacVicar J, King W, Landers MH, et al. The effectiveness of lumbar transforaminal injection of steroids: a comprehensive review with systematic analysis of the published data. Pain Med. 2013 Jan;14(1):14-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

163. Falco FJ, Manchikanti L, Datta S, et al. An update of the systematic assessment of the diagnostic accuracy of lumbar facet joint nerve blocks. Pain Physician. 2012 Nov-Dec;15(6):E869-907. აბსტრაქტი

164. Phillips FM, Slosar PJ, Youssef JA, et al. Lumbar spine fusion for chronic low back pain due to degenerative disc disease: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Apr 1;38(7):E409-22. აბსტრაქტი

165. Webb MP, Helander EM, Menard BL, et al. Tanezumab: a selective humanized mAb for chronic lower back pain. Ther Clin Risk Manag. 2018 Feb 21;14:361-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

166. Abbasi J. FDA fast tracks nonopioid pain medication. JAMA. 2017 Aug 8;318(6):510. აბსტრაქტი

167. Food and Drug Administration. Joint Meeting of Arthritis Advisory Committee and Drug Safety and Risk Management Advisory Committee. Tanezumab. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

168. Pengel LH, Herbert RD, Maher CG, et al. Acute low back pain: systematic review of its prognosis. BMJ. 2003 Aug 9;327(7410):323.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

169. DeBerard MS, Masters KS, Colledge AL, et al. Outcomes of posterolateral lumbar fusion in Utah patients receiving workers' compensation: A retrospective cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Apr 1;26(7):738-46; discussion 747. აბსტრაქტი

170. Franklin GM, Haug J, Heyer NJ, et al. Outcome of lumbar fusion in Washington State workers' compensation. Spine (Phila Pa 1976). 1994 Sep 1;19(17):1897-903; discussion 1904. აბსტრაქტი

171. LaCaille RA, DeBerard MS, Masters KS, et al. Presurgical biopsychosocial factors predict multidimensional patient: outcomes of interbody cage lumbar fusion. Spine J. 2005 Jan-Feb;5(1):71-8. აბსტრაქტი

172. Gibson JN, Grant IC, Waddell G. The Cochrane review of surgery for lumbar disc prolapse and degenerative lumbar spondylosis. Spine (Phila Pa 1976). 1999 Sep 1;24(17):1820-32. აბსტრაქტი

173. Mirza SK, Deyo RA. Systematic review of randomized trials comparing lumbar fusion surgery to nonoperative care for treatment of chronic back pain. Spine. 2007 Apr 1;32(7):816-23. აბსტრაქტი

174. Iwamoto J, Sato Y, Takeda T, et al. The return to sports activity after conservative or surgical treatment in athletes with lumbar disc herniation. Am J Phys Med Rehabil. 2010 Dec;89(12):1030-5. აბსტრაქტი

175. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT): a randomized trial. JAMA. 2006 Nov 22;296(20):2441-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

176. Gillet P. The fate of the adjacent motion segments after lumbar fusion. J Spinal Disord Tech. 2003 Aug;16(4):338-45. აბსტრაქტი

177. Okuda S, Iwasaki M, Miyauchi A, et al. Risk factors for adjacent segment degeneration after PLIF. Spine. 2004 Jul 15;29(14):1535-40. აბსტრაქტი

178. Park P, Garton HJ, Gala VC, et al. Adjacent segment disease after lumbar or lumbosacral fusion: review of the literature. Spine. 2004 Sep 1;29(17):1938-44. აბსტრაქტი

179. Levin DA, Hale JJ, Bendo JA. Adjacent segment degeneration following spinal fusion for degenerative disc disease. Bull NYU Hosp Jt Dis. 2007;65(1):29-36. აბსტრაქტი

180. Harrop JS, Youssef JA, Maltenfort M, et al. Lumbar adjacent segment degeneration and disease after arthrodesis and total disc arthroplasty. Spine. 2008 Jul 1;33(15):1701-7. აბსტრაქტი

181. Ghiselli G, Wang JC, Bhatia NN, et al. Adjacent segment degeneration in the lumbar spine. J Bone Joint Surg Am. 2004 Jul;86-A(7):1497-503. აბსტრაქტი

182. Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, et al. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J. 2006 Mar;15(suppl 2):S192-300. აბსტრაქტი

183. Burton AK, Balagué F, Cardon G, et al. Chapter 2. European guidelines for prevention in low back pain: November 2004. Eur Spine J. 2006 Mar;15 Suppl 2:S136-68. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას